Chỉ là guitar

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Julia Florida của A. Barrios
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova
dùng đàn Hermann Hauser II 1960
29-01-2016
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Sons de Carrilhões của João Pernambuco
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova
18-09-2015

đàn bởi
Per-Olov Kindgren
2006
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


La Catedral của Agustín Barrios Mangoré
đàn bởi
Ana Vidovic
17-11-2018

đàn bởi
Gabriel Bianco
I. Preludio Saudade
II. Andante Religioso
III. Allegro Solemne
13-10-2011
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Autumn Leaves của Joseph Kosma
đàn bởi
Yenne Lee
dùng đàn Pepe Romero Jr. 2004
12-07-2017
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Choro de Saudade của Agustín Barrios' Choro
đàn bởi
Judicael Perroy
dùng đàn Jose Ramirez Antigua
10-02-2017

đàn bởi
Fabio Lima
29-06-2020


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Prelude in C minor của Agustín Barrios' Choro
đàn bởi
John Williams

đàn bởi
Cassie Martin
dùng đàn Fernando Mazza
07-2020

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Una limosna por el amor de Dios của Agustín Barrios' Choro
đàn bởi
Liying Zhu
dùng đàn A. Müller 2013đàn bởi
Kyuhee Park
dùng đàn Daniel Friederich 2009

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Caazapá của Agustín Barrios' Choro
đàn bởi
Laura Marínđàn bởi
Berta Rojas

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Vals Op. 8, No. 4 của Agustín Barrios' Choro
đàn bởi
Uros Baric


đàn bởi
Flynn Hase Spence
dùng đàn Manuel Ramirez 1900's
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14373
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Asturias của Isaac Albéniz
đàn bởi
Ana Vidovic
dùng đàn Jim Redgate

đàn bởi
Sharon Isbin

đàn bởi
Marcin Patrzalek

          
          
Trả lời

Quay về “của người”