điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »
Định Mênh Buồn của Phạm Đình Chương
(không phải bài Định Mệnh của Song Ngọc)


Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »
Hoàng Phong Linh là bút hiệu của đại tá Võ Đại Tôn thuộc Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.

Vượt biển sang Úc năm 76,
trở về quê hương tham gia Kháng Chiến (qua đường rừng Thái-Lào),
sa cơ vào tháng 10-81 nơi biên giới Lào Việt.
Cương quyết giữ vững lập trường trong cuộc họp báo quốc tế ngày 13.7.1982 tại Hà Nội,
Võ Đại Tôn bị biệt giam hơn 10 năm tại trại tù Thanh Liệt (B-14), ngoại thành Hà Nội.
Được tự do nhờ áp lực của Quốc Tế và trở về Úc ngày 11.12.1991.
Hiện vẫn tiếp tục dấn thân phục vụ Lý Tưởng Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam.Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13803
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: điểm nhạc xưa (Vanchus) ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »Trả lời

Quay về “của người”