Covid-19 theo dòng thời gian

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •           

  nhìn sơ các con số từ lúc khởi đầu thống kê:
  trên toàn thế giới có
  • 109,835 người nhiễm bệnh covid-19,
  • trong đó có 60,695 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 3,803 người đã mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • 2,986 , Hồ Bắc, Trung cộng
   22 , Hà Nam, Trung cộng
   13 , Hắc Long Giang, Trung cộng

   8 , Bắc Kinh, Trung cộng
   7 , Quảng Đông, Trung cộng
   6 , An Huy, Trung cộng
   6 , Trùng Khánh, Trung cộng
   6 , Hải Nam, Trung cộng
   6 , Hà Bắc, Trung cộng
   6 , Sơn Đông, Trung cộng
   4 , Hồ Nam, Trung Cộng
   3 , Hương Cảng, Trung Cộng
   3 , Thượng Hải, Trung Cộng
   3 , Tứ Xuyên, Trung Cộng
   3 , Thiên Tân, Trung Cộng
   3 , Tân Cương, Trung Cộng
   3 , Cam Túc, Trung Cộng
   2 , Quảng Tây, Trung Cộng
   2 , Quí Châu, Trung Cộng
   2 , Vân Nam, Trung Cộng
   1 , Phúc Kiến, Trung Cộng
   1 , Nội Mông, Trung Cộng
   1 , Giang Tây, Trung Cộng
   1 , Quế Lâm, Trung Cộng
   1 , Liêu Ninh, Trung Cộng
   1 , Sơn Tây, Trung Cộng
   1 , Chiết Giang, Trung Cộng

   366 , Ý
   194 , Iran
   50 , Nam Hàn
   22 , Mỹ
   19 , Pháp
   17 , Tây Ban Nha

   6 , Iraq
   6 , Nhật
   6 , du thuyền Diamond Princess
   4 , Úc
   3 , Hòa Lan
   3 , Anh
   2 , Thụy Sĩ
   1 , Á Căn Đình
   1 , Ai Cập
   1 , Phi Luật Tân
   1 , Đài Loan
   1 , Thái Lan            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •           

  nhìn sơ các con số từ lúc khởi đầu thống kê:trên toàn thế giới có
  • 127,863 người nhiễm bệnh covid-19,
  • trong đó có 68,310 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 4,718 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • 3,056 , Hồ Bắc, Trung cộng
   22 , Hà Nam, Trung cộng
   13 , Hắc Long Giang, Trung cộng

   ... vv ...


   827 , Ý
   429 , Iran
   66 , Nam Hàn
   55 , Tây Ban Nha
   48 , Pháp
   38 , Mỹ
   16 , Nhật

   ... vv ..            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •           

  Từ lúc khởi đầu thống kê, trên toàn thế giới đã có
  • 128,343 người nhiễm bệnh covid-19,
  • trong đó có 68,324 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 4,720 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • 3,056 , Hồ Bắc, Trung cộng
   22 , Hà Nam, Trung cộng
   13 , Hắc Long Giang, Trung cộng

   ... vv ...


   827 , Ý
   429 , Iran
   66 , Nam Hàn
   55 , Tây Ban Nha
   48 , Pháp
   40 , Mỹ
   16 , Nhật

   ... vv ..            
[/quote]
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, trên toàn thế giới đã có
  • 145,360 người nhiễm bệnh covid-19,
  • trong đó có 70,296 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 5,415 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • Trung cộng
   3,062 , Hồ Bắc
   22 , Hà Nam
   13 , Hắc Long Giang

   ... vv ...
             

             
  • ngoài ra
   1,266 , Ý
   514 , Iran
   133 , Tây Ban Nha
   79 , Pháp
   72 , Nam Hàn
   47 , Mỹ
   21 , Nhật
   11 , Thụy Sĩ
   10 , Hòa Lan

   ... vv ..

            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, trên toàn thế giới đã có
  • 156,396 người nhiễm bệnh covid-19,
  • trong đó có 73,968 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 5,833 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • Trung cộng
   3,085 , Hồ Bắc
   22 , Hà Nam
   13 , Hắc Long Giang

   ... vv ...
             

             
  • ngoài ra
   1,441 , Ý
   611 , Iran
   196 , Tây Ban Nha
   91 , Pháp
   72 , Nam Hàn
   52 , Mỹ
   22 , Nhật
   21 , Anh
   13 , Thụy Sĩ
   12 , Hòa Lan
   10 , Iraq

   ... vv ..

            

            

            


            

            

            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”