Xuân Kỷ Hợi - 2019

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 03/01/19 08:11

          


Mời các bạn cùng chung vui
Ngày Xuân Kỷ Hợi
2019

          
:flower: :flower: :flower:
          
          
          
Nhạc

Tử Vi


Bài viết


Thơ


Đối vui


Cười


Tranh ảnh


Phim          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 03/01/19 10:22

 •           

  Mùa Xuân độc lập
  (Kỷ Hợi - 939)

  ________________________
  Trần Gia Phụng (Danlambao) -


            

              Năm nay là năm Kỷ Hợi (2019). Cách đây hơn một ngàn năm, sau khi đánh đuổi quân Nam Hán từ Bắc phương xâm lăng, Ngô Quyền đứng lên xưng vương vào mùa xuân năm Kỷ Hợi 939 ở thành Cổ Loa. Đây là MÙA XUÂN ĐỘC LẬP đầu tiên của Cổ Việt sau hơn một ngàn năm Bắc thuộc.  1. Hoàn cảnh lịch sử

  Trung Hoa dưới thời nhà Đường (618-907) bắt đầu rối loạn khi Đường Hy Tông (trị vì 874-888) lên ngôi vua. Năm 875 (ất mùi) Vương Tiên Chi nổi lên ở Sơn Đông. Họ Vương được một người Sơn Đông khác giúp đỡ là Hoàng Sào. Vương Tiên Chi tử trận. Hoàng Sào lên thế. Hoàng Sào chiếm Lạc Dương (Hà Nam), lấy Trường An (Thiểm Tây ngày nay). Vua Hy Tông bỏ chạy, Hoàng Sào lên ngôi hoàng đế năm 880 (canh tý).

  Đường Hy Tông cầu viện bộ tộc Sa Đà ở phía bắc do Lý Khắc Dụng chỉ huy. Năm 883, Lý Khắc Dụng chiến thắng Hoàng Sào. Dầu cuộc nổi dậy của Hoàng Sào bị dẹp yên, nhưng tình hình triều đình nhà Đường tiếp tục chao đảo vì sự lộng quyền của những đại quan và hoạn quan. Đường Chiêu Tông (trị vì 889-903) kế vị anh là Đường Hy Tông, bị Chu Ôn tức Chu Toàn Trung (Chu Ch'uan-chung) giết chết. Chu Toàn Trung đưa Đường Ai Đế (trị vì 904-907) lên ngôi, rồi ép Ai Đế thoái vị, và tự mình lên làm vua năm 907, tức Lương Thái Tổ (trị vì 907-914), lập ra nhà Hậu Lương (907-923).

  Từ đó Trung Hoa rơi vào tình trạng hết sức xáo trộn gọi là đời Ngũ đại Thập quốc. Ở miền bắc Trung Hoa có năm triều đại kế tiếp nhau trong thời gian ngắn là Hậu Lương (907- 923), Hậu Đường (923-935), Hậu Tấn (936-947), Hậu Hán (948-950), Hậu Châu (951-959).

  Ở miền nam Trung Hoa, trước sau mười nước được thành lập, nên gọi là Thập quốc: Nước Ngô ở An Huy ngày nay, Tiền Thục ở Tứ Xuyên ngày nay, Ngô Việt ở Chiết Giang ngày nay, Sở ở Hồ Nam ngày nay, Mân Việt ở Phúc Kiến ngày nay, Nam Hán ở Quảng Đông ngày nay, Nam Bình ở Hồ Bắc ngày nay, Hậu Thục ở Tứ Xuyên ngày nay, Nam Đường ở Giang Tô ngày nay và Bắc Hán ở Sơn Tây ngày nay. (Chú ý: Khi triều đình trung ương Trung Hoa suy yếu, nước Nam Hán do Lưu Cung thành lập năm 917 là nước xâm chiếm Giao Châu. Các nhà lãnh đạo cổ Việt đã đánh đuổi quân Nam Hán và giành lại độc lập vĩnh viễn.)

  Tình trạng tranh quyền và lập những nước nhỏ chẳng những làm cho chính quyền trung ương Trung Hoa suy yếu và không kiểm soát được toàn thể lãnh thổ, mà còn làm gương cho lãnh chúa các địa phương, nhất là kích thích các xứ bị đô hộ như cổ Việt, cũng tự mình đứng lên giành quyền tự trị tại xứ mình.
  2. Trên đường độc lập

  Khi Hoàng Sào nổi lên ở Trung Hoa, tự xưng đế năm 880 (canh tý), vua Đường Hy Tông phải lánh nạn, thì tại Giao Châu (cổ Việt), dân chúng địa phương nổi lên chống tiết độ sứ Tăng Cổn, nhưng bị dẹp yên ngay. Điều nầy cho thấy dân cổ Việt lúc đó rất nhạy cảm với tình hình chính trị Trung Hoa. Năm 892 (nhâm tý), Tăng Cổn được Chu Toàn Dục (Chu Ch'uan-yu) thay thế. Năm 905 (ất sửu), Chu Toàn Dục bị chính em của mình là Chu Toàn Trung, lúc đó là quan đầu triều nhà Đường, cất chức và đưa Độc Cô Tổn (Tu-ku sun) qua thay, nhưng ông nầy cũng chống với Chu Toàn Trung nên lại bị hạ chức và tự vận.

  Trong lúc triều đình Trung Hoa chưa bổ nhiệm viên tiết độ sứ mới, thì Khúc Thừa Dụ xuất hiện. Khúc là một họ lớn lâu đời ở Hồng Châu. Hồng Châu ngày trước gồm hai phủ Thượng Hồng và Hạ Hồng, ngày nay thuộc tỉnh Hải Dương. Khúc Thừa Dụ tính tình khoan hòa, hay thương người, được dân chúng tin cẩn.

  Lợi dụng khoảng trống hành chánh do việc triều đình Trung Hoa chưa bổ nhiệm tiết độ sứ mới, Khúc Thừa Dụ táo bạo nhân danh là hào trưởng tại địa phương Giao Châu, không chờ đợi ý kiến của triều đình Trung Hoa, tự xưng làm tiết độ sứ, nắm lấy chính quyền Giao Châu năm 905 (ất sửu), rồi mới xin nhà Đường chuẩn y.

  Lúc đó triều đình Trung Hoa đang rối loạn. Vua Đường Tuyên Đế (trị vì 904-907) đành thừa nhận chính quyền mới ở cổ Việt và phong Khúc Thừa Dụ làm Đồng bình chương sự Tĩnh Hải Quân tiết độ sứ vào đầu năm 906 (bính dần). Giữ chức chưa được 2 năm, Khúc Thừa Dụ từ trần năm 907 (đinh mão), giao quyền lại cho con là Khúc Hạo.

  Việc Khúc Thừa Dụ lợi dụng thời cơ thuận tiện, tự động nắm chính quyền, đặt nhà Đường trước tình trạng không thể làm gì khác hơn được, gần giống như tình trạng cuối đời nhà Châu (thế kỷ thứ 3 trước Công nguyên), hay cuối đời nhà Hán (thế kỷ thứ 3) bên Trung Hoa, các lãnh chúa địa phương tự đứng lên xưng hùng xưng bá và lập nước riêng. Dầu Khúc Thừa Dụ không tự xưng vương, mà vẫn còn xin triều đình trung ương Trung Hoa thừa nhận, thì đây vẫn là bước đầu người địa phương Giao Châu lợi dụng tình trạng Trung Hoa suy yếu, để giành lấy tự chủ chính trị.

  Bên Trung Hoa, sau khi phong chức cho Khúc Thừa Dụ năm 906, thì năm sau (907), nhà Đường bị Chu Toàn Trung lật đổ, lập ra nhà Hậu Lương (907-923). Trung Hoa bước vào thời Ngũ đại Thập quốc (xem phần trên).

  Năm 908 (mậu thìn), nhà Hậu Lương đặt Lưu Ẩn làm tiết độ sứ Thanh Hải (Quảng Châu), kiêm tiết độ sứ Tĩnh Hải (Giao Châu), nhắm để lấy lại đất cổ Việt. Lưu Ẩn qua đời năm 911 (tân mùi), em là Lưu Cung (hay Nham, Yêm) lên thay. Lưu Cung lại tự xưng đế, lập một nước độc lập, lấy quốc hiệu là Nam Hán năm 917 (đinh sửu).

  Lúc đó Khúc Hạo từ trần, con là Khúc Thừa Mỹ lên thay. Nhà Nam Hán nhiều lần gởi người thuyết phục Khúc Thừa Mỹ thần phục mình, nhưng họ Khúc từ chối vì cho rằng Lưu Cung là kẻ phản trắc, nên vẫn một mực trung thành với nhà Hậu Lương.

  Chẳng may, năm 923 (quý mùi) nhà Hậu Lương bị nhà Hậu Đường thay thế. Khúc Thừa Mỹ mất người hậu thuẫn. Điều nầy rất có lợi cho Lưu Cung, vốn chờ đợi thôn tính Giao Châu. Năm 930 (canh dần), Lưu Cung sai hai tướng Lý Thủ Dung và Lương Khắc Trinh sang đánh Khúc Thừa Mỹ. Khúc Thừa Mỹ thất bại, bị bắt gởi về Quảng Châu. Lưu Cung cử Lý Tiến sang làm thứ sử Giao Châu. Trong khi đó, Lương Khắc Trinh, sau khi thắng trận ở Giao Châu, tiếp tục xuống đánh Chiêm Thành, cướp nhiều của cải vàng bạc đem về.

  Khi cử Lý Tiến qua làm thứ sử Giao Châu, Lưu Cung dặn dò Lý Tiến:
  • "... Dân Giao Châu thích làm loạn, ta chỉ có thể lung lạc họ mà thôi..."
  Lý Tiến chưa thi thố được gì thì một bộ tướng của nhà họ Khúc là Dương Diên Nghệ lại nổi lên chống người Trung Hoa.

  Dương Diên Nghệ, người làng Dương Xá, Đông Sơn, Ái Châu (Thanh Hóa), cựu tướng của Khúc Hạo, tập họp quân sĩ, đánh Lý Tiến năm 931 (tân mão). Lý Tiến bỏ chạy về Quảng Châu. Lưu Cung cử Trình Báu sang đánh Diên Nghệ, nhưng cũng thất bại và bị tử trận. Lưu Cung rất tức giận, nhưng chưa thể làm gì được.

  Dương Diên Nghệ tự xưng làm tiết độ sứ, cai trị Giao Châu. Cầm quyền được sáu năm, Dương Diên Nghệ bị một cuộc đảo chánh lật đổ. Đứng đầu đảo chánh là Kiểu Công Tiện, một thuộc tướng của Dương Diên Nghệ. Năm 937 (đinh dậu), Kiểu Công Tiện, người Phong Châu (Sơn Tây), giết Dương Diên Nghệ rồi tự mình lên cầm quyền.
  3. Nước Việt độc lập

  Được tin Kiểu Công Tiện chiếm quyền, một thuộc tướng khác của Dương Diên Nghệ, tên là Ngô Quyền, đem quân Ái Châu (Thanh Hóa) ra đánh và giết Kiểu Công Tiện, trả thù cho chủ vào mùa thu năm 938 (mậu tuất).

  Ngô Quyền sinh năm mậu ngọ (898), thuộc dòng quý tộc lâu đời, cha là Ngô Mân đã từng làm quan châu mục. Tương truyền rằng khi mới sinh ra, tướng mạo Ngô Quyền đặc biệt khác thường, trên lưng có ba nốt ruồi đen. Người xem tướng lấy làm lạ, bảo rằng sau nầy có thể làm chúa một phương. Vì thế cha mẹ mới đặt tên là Quyền. Lớn lên, Ngô Quyền mặt mũi khôi ngô tuấn tú, mắt sáng như chớp, chân bước khoan thai như dáng cọp đi, có sức khỏe hơn người, lại tài trí song toàn. Khi Ngô Quyền đầu quân dưới trướng Dương Diên Nghệ, Nghệ rất tin dùng, gả con gái, và cho trấn giữ Ái Châu (Thanh Hóa).

  Theo các bộ sử Trung Hoa, được các bộ chính sử Việt Nam trích dẫn, khi Ngô Quyền đem quân Ái Châu ra tấn công Kiểu Công Tiện, Tiện gởi người sang cầu cứu nhà Nam Hán.

  Vua Nam Hán là Lưu Cung liền nhân cơ hội nầy, gởi quân qua giúp Tiện và kiếm cách thôn tính cổ Việt. Trước khi ra quân, một cận thần của Lưu Cung là Tiêu Ích đã can ngăn. Tiêu Ích nói:
  • "...Hiện nay mưa dầm đã suốt mấy tuần, đường biển hiểm trở xa khơi; Ngô Quyền là người giỏi lắm chớ coi thường. Đại quân phải nên giữ gìn thận trọng, dùng nhiều người đưa đường rồi hãy tiến..."
  Lưu Cung không nghe, sai con là Vạn Vương Hoằng Tháo đem chiến thuyền dẫn quân đi trước, còn Lưu Cung thân hành cầm quân tiếp ứng theo sau.

  Khi Hoằng Tháo tiến qua cổ Việt vào mùa thu năm mậu tuất (938) thì Ngô Quyền đã giết được Kiểu Công Tiện. Hoằng Tháo đi theo đường sông Bạch Đằng vào đất liền.

  Ngô Quyền hiểu rõ địa thế vùng nầy, sai quân dùng cọc nhọn, đầu có bịt sắt, cắm ngầm dưới lòng sông chờ Hoằng Tháo. Đợi lúc thủy triều lên phủ các cọc nhọn, Ngô Quyền cho binh sĩ dùng thuyền nhẹ khiêu chiến rồi bỏ trốn. Hoằng Tháo đuổi theo, tiến lọt vào chỗ mai phục. Khi thủy triều rút xuống, Ngô Quyền ra lệnh phản công, đổ quân tiến đánh ào ạt. Người Nam Hán thua chạy, chiến thuyền va vào các cọc gỗ đầu có bịt sắt, bị thủng nát và chìm xuống sông. Hoằng Tháo tử trận.

            

            

  Cần lưu ý ở điểm sông Bạch Đằng là dòng sông nằm về phía bắc của các cửa sông vùng bờ biển Bắc phần để tiến vào sông Hồng. Khi quân Trung Hoa từ phương bắc xuống, muốn vào sông Hồng thì thông thường chọn Bạch Đằng là con đường ngắn nhất. Có thể Ngô Quyền đã tiên liệu việc nầy nên bày thủy trận cọc nhọn để đón đánh Hoằng Tháo.

  Đang chuẩn bị lực lượng tiếp viện ở Hải Môn, được tin con chết, Lưu Cung không còn muốn tiếp tục chiến tranh, ra lệnh thu quân trở về.

  Sau khi chiến thắng quân Nam Hán một cách vẻ vang tại Bạch Đằng Giang năm 938 (mậu tuất), Ngô Quyền xưng vương vào mùa xuân năm 939 (kỷ hợi), đóng đô ở Cổ Loa (nay thuộc Đông Anh, Hà Nội).

  Theo truyền thuyết, thành Cổ Loa được xây vào thời An Dương Vương. Thành xây theo hình trôn ốc nên gọi là Loa thành. Thành ngoài hình bầu dục, bề dài 2,8 km, bề rộng 2 km, chu vi khoảng 8 km. Thành giữa hình đa giác, chỗ lồi chỗ lõm. Thành trong hình chữ nhật, bề dài 500m, bề rộng 350m, chu vi khoảng 1.7km. Thành đắp bằng đất, phía chân dày từ 20 đến 30 m, chân thành bằng đá tảng lớn, ngoài có hào sâu. (Nguyễn Khắc Ngữ, Mỹ thuật cổ truyền Việt Nam, Montréal: Tủ sách Nghiên cứu Sử Điạ, 1981, tr. 57.)

            


  Ngô Vương Quyền (Tranh dân gian Đông Hồ)

              Kết luận

  Nước Việt vĩnh viễn độc lập từ khi Ngô Quyền xưng vương năm Kỷ Hợi (939), cách đây đúng 1080 năm, và càng ngày càng trở nên hùng cường thịnh vượng. Trung Hoa là một nước rộng lớn, đông dân, nằm sát nước Việt. Vì điều kiện địa chính trị nầy, Trung Hoa là một đại nạn thường trực cho Việt Nam.

  Trong bang giao Việt Hoa, từ thời cổ sơ cho đến ngày nay, hầu như là một quy luật là
  • khi Trung Hoa cường thịnh và nước Việt suy yếu, Trung Hoa xâm lăng nước Việt.
  • Khi Trung Hoa xáo trộn, suy yếu, và nước Việt mạnh lên, chính là cơ hội để nước Việt có thể thoát Trung.
  Các nhà lãnh đạo cổ Việt, từ Khúc Thừa Dụ đến Dương Diên Nghệ, Ngô Quyền đã biết lợi dụng thời cơ Trung Hoa chia rẽ và suy yếu để tranh đấu giành độc lập cho đất nước.

  Ngày nay, quy luật nầy vẫn còn giá trị. Trung Cộng mới trỗi dậy, đang cường thịnh. Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam hiện nay nổi tiếng tham nhũng, yếu kém, không được lòng dân, dễ đưa đến hiểm họa mất nước lần nữa vào tay Trung Cộng.  (Toronto, 01-01-2019)
  Trần Gia Phụng

  https://danlambaovn.blogspot.com/2019/0 ... .html#more
            

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 03/01/19 17:33

 •           


  Tử vi
  năm Kỷ Hợi - 2019

  ___________________________________
  huyenbi.net  1. tuổi Tý

  Tử vi tuổi Tý năm 2019, năm Kỷ Hợi, chiến tranh Thủy Thổ khốc liệt. Thái Dương & Thiên Ất e dè Bệnh Phù và Thiên Không. Vận thế người này có thể coi là hung nhiều cát ít. Tử vi tuổi Tý năm 2019 hung vận gặp phải Bệnh Phù hung tinh chịu nhiều áp lực. Thần Sát và Bệnh tật tương thông, sức khỏe người này dễ xuất hiện nhiều vấn đề. Cổ nhân xưa từng nói rằng: Bệnh phù áp vận khó cưỡng cầu. Gặp sự cần suy tư, tránh họa hạn. Người tuổi Tý sẽ chịu nạn bệnh tật quấy nhiếu. Người có Bệnh Phù tọa mệnh cần phải thường xuyên trau dồi sức khỏe. Đề phòng tai nạn bất ngờ xảy ra.

  Năm nay, người tuổi Tý sẽ kiếm được một khoản không nhỏ từ công việc và tiền thưởng. Những khoản thu ngoài dự kiến cũng giúp bạn “rủng rỉnh” hơn. Tuy nhiên, tài lộc chỉ vượng khi bạn chủ động, sáng tạo và xông xáo thử thách với những lĩnh vực mới, phá vỡ giới hạn của bản thân. Hơn nữa, bạn cũng cần tiết kiệm, đừng nghĩ kiếm được mà “vung tay quá trán” bởi chính những khoản chi tiêu nhỏ lẻ hàng ngày sẽ khiến túi tiền cạn dần.

  Thiên Không hung tinh lại chủ về nạn tiền bạc tổn hại. Người tuổi Tý e sẽ có vấn đề phá tài. Bạn cần chú ý chuyện tính toán tiền bạc. Thiên Không còn chủ về vận xấu hình thương với con cái. Có thể đem tới vận xấu tới con trai con gái trong nhà. Dễ gặp hung khí tổn thương, cần hết sức tránh đấu khẩu, tranh cãi trực tiếp với con cái. Vừa tránh gây tổn thương tâm lý, vừa phải thường xuyên chia sẻ với con trong cuộc sống hàng ngày.

  Tình duyên tuổi Tý có Giản Trì xâm nhập, hung tinh này là đào hoa sát tinh. Sẽ đem tới vận thế xấu về đường tình cảm. E rằng duyên phận năm Kỷ Hợi của người tuổi Tý sẽ gặp nhiều phần khấp khểnh. Chia tay, bị chia tay, trái tim đau khổ vì tan với. Có lẽ nếu không tự mình trải nghiệm thì người này không bao giờ tin rằng mình cũng có ngày khổ vì tình như vậy.

  Về mặt cát vận, người này có Thái Dương nhập mệnh. Mặc dù có mặt xấu về đào hoa vận và tài lộc nhưng Thái Dương sẽ giúp người này rất nhiều đường quan vận, cầu việc, lập nghiệp … Sự nghiệp có quý nhân nâng đỡ, công việc thì vận hành thuận tay. Hành sự thành công, hiệu quả tăng gấp bội.

  Nhìn chung, xem bói tử vi tuổi Tý năm 2019, năm Kỷ Hợi đều có hung cát tương tề. Bạn nên học cách xử lý và giải quyết mặt quan hệ xã giao thật gọn gẽ. Khi giao tiếp với người khác tránh đối diện trực tiếp. Cẩn trọng lời ăn tiếng nói. Bằng không dễ rước vào họa hạn.


  2. tuổi Sửu

  Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Sửu cáo biệt vận khí tiêu điều từ năm cũ. Vận thế hồi chuyển thuận lợi hơn. Nhưng vì năm 2019, bạn chỉ có Đường Phù cát tinh cao chiếu, nhiều hung tinh quấy nhiễu. Nên dù sự nghiệp vượng thì căn khí khó mà chống đỡ năng lượng xấu tiềm tàng. Người này phải đối diện với một năm đầy thử thách & cam go.

  Vận xấu đầu tiên phải kể đến vận sức khỏe. Phi Liêm, Báo Vĩ, Tang Môn, Địa Tang Điêu Khách tề tựu. Người này sẽ chịu vận bệnh tật bám thân. Chỉ không chú ý cũng có họa hạn đeo bám. Phi Liêm nhập mệnh chủ họa từ trên trời rơi xuống. Ví dụ như vật nặng rơi từ trên trời xuống, hoặc bị vật nhọn đâm vào người …

  Trong năm Kỷ Hợi, người tuổi Sửu đại vận có Chính Ấn che chở, có lợi cho việc phát triển sự nghiệp, công danh thăng tiến. Quý nhân Thiên Ất ghé thăm, dẫn theo nhiều quý nhân khác đến trợ giúp cho vận trình của con giáp này. Nếu có thể giữ cho mình tinh thần khiêm nhường học hỏi, không ngừng tiến tới thì sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề trong công việc và cuộc sống. Còn nếu quá so đo hơn thiệt thì khó tránh được việc gặp phải khó khăn.

  Trong năm 2019, với những người làm công ăn lương thì nhiều cơ hội chứng tỏ năng lực sẽ xuất hiện, được sếp để ý, cất nhắc lên vị trí mới do vậy cần phải làm việc chăm chỉ hơn để gây được sự chú ý. Do sự kìm kẹp của nhiều sao xấu, nên chờ thời, hạn chế bộc lộ hay khoe khoang ý tưởng, như vậy mới có cơ hội thành công hơn vào nửa cuối năm. Trong hợp tác làm ăn cũng hết sức cảnh giác, dễ bị tổn thất tiền tài. May mắn của người tuổi Sửu năm 2019 là có thể kiếm tiền tài từ lĩnh vực liên quan đến phụ nữ như thẩm mỹ, trang sức, làm đẹp, tuy không hẳn vượt trội. Thay đổi hướng làm ăn có thể làm lên tiền đồ rất tốt sau này. Những người đi trước có thể giúp bạn được rất nhiều trong việc mở rộng và phong phú quy mô của mình, hãy cố gắng học hỏi và nếu được thì hợp tác cùng họ.

  Nói chung vận trình của tuổi Sửu năm 2019 vẫn có những biến đổi tích cực, tuy không nhiều lắm, đòi hỏi bản mệnh phải cố gắng và nỗ lực hơn gấp nhiều lần. Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng bản mệnh cần phải chú ý, cẩn trọng trong chuyện đầu tư, nhất là những lĩnh vực đầu tư mạo hiểm. Đừng dễ dàng cho người khác vay mượn hay cả tin cả nể đứng ra làm đảm bảo cho người khác vay tiền, đó là chuyện vô cùng rủi ro, dễ tự đẩy mình vào nơi nguy hiểm. Quan hệ vợ chồng vẫn khá tốt, đôi bên cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau, bao dung cho những lỗi lầm của đối phương.
  3. tuổi Dần

  Sang năm Kỷ Hợi 2019, tuổi Dần nằm giữa ranh giới 2 cục diện cát và hung là Nhị Hợp và Phá Thái Tuế. Điều này báo hiệu hung cát đan xen, trong thách thức có cơ hội, vạn sự khởi đầu nan, thành hay bại do 7 phần tự thân vận động, chỉ có 3 phần là vận khí hỗ trợ.

  Dần Hợi tương phá, mang điềm phá hoại. Người này sẽ đối diện với “siêu bão 2019” ở các mặt tài chính, tình cảm, sức khỏe và quan hệ xã giao. Đồng thời các hung tinh cực xấu xuất hiện, gồm: Câu Thần, Vong Thần, Cô Thần, Quyển Tiệt, Quán Túc … E sẽ xảy ra thị phi kiện cáo, quan trường, họa huyết quang nhập mệnh. Vong Thần và Cô Thần đe dọa rất xấu tới mặt sức khỏe. Sự tồn tại của hai hung thần này sẽ đẩy người tuổi Dần vào cảnh mang cảm giác cô độc và nỗi đau mất người thân.

  Mặt cát vận vì vận khí tương hợp, lại thêm các cát tinh hỗ trợ khiến sự nghiệp phát triển thuận lợi. Quý Thần, Quốc Ấn, Phúc Tinh, Phúc Đức sẽ đem tới nhiều may mắn. Quý Thần chủ quý nhân hiệp lực. Người tuổi Dần sẽ gặp được nhân sỹ cao thâm nâng đỡ sự nghiệp. Họ giúp bạn mở rộng tầm mắt, xác định phương hướng phát triển. Quốc Ấn, Phúc Tinh & Phúc Đức thì đại diện cho mặt quyền lực nghề nghiệp.

  Năm Kỷ Hợi này người tuổi Dần đừng ngại ngần mà không can đảm hơn. Quyết đoán, dũng cảm đối diện với mỗi nhiệm vụ khó. Mở ra cho mình chân trời sự nghiệp mới. Nhưng bạn cũng cần nằm lòng hai vấn đề chính. Một là Thái Tuế tương phá, những việc không chắc chắn thì đừng làm, hoặc cẩn trọng. Hai là nhiều hung tinh vây hãm, chuyện dữ khó lường. Phàm việc gì cũng phải chuẩn bị sẵn hai phương án, ít gây thị phi thì hơn!
  4. tuổi Mão

  Tử vi phương Đông năm 2019 cho thấy, có Quan Phù hình tinh mang tới tranh chấp, kiện tụng pháp luật rắc rối, nghiêm trọng hơn là họa lao ngục. Bởi thế, tuổi Mão tuân thủ quy tắc làm ăn chân chính, đúng pháp luật thì mới lâu bền. Trái lại, giở trò ám muội nhằm trục lợi cá nhân, gây thiệt hại cho tập thể, xã hội thì sớm muộn gì cũng vướng bẫy pháp luật. Theo đó, mệnh chủ làm gì cũng nên dĩ hòa vi quý. Khéo léo trong cách hành xử sẽ giúp bạn “có được cả thế giới”. Ngược lại, nếu cố chấp, bảo thủ, vận khí tốt chuyển xấu, đang ở thế thắng lại thành bại, chưa nói trước được điều gì.

  Về mặt may mắn, Tam Đài và Tướng Tinh đều giúp người này thúc đẩy vận sự nghiệp. Công việc có Tam Đài lên trận, nghiệp vụ ngày một thăng tiến. Đặc biệt người làm công ăn lương sẽ thẳng đường phát triển. Tướng Tinh là tinh tú tọa sự nghiệp, xuất binh thuận lợi, từng bước hanh thông. Nếu biết nắm lấy cơ hội thì nhất định sẽ có điềm lên chức. Khả năng lãnh đạo phát huy triệt để, tương lai tươi sáng.

  Chỉ có điều niên vận người này cũng xuất hiện nhiều hung tinh. Bạch Hổ, Quan Phù, Phi Liêm, Ngũ Quỷ, Mạch Việt đều mang vận khí xấu. Xuất hiện nhiều vận xấu, thị phi, kiện cáo … Dù vậy, bạn không nên quá căng thẳng, chuyện gì cũng cần suy nghĩ thấu đáo. Làm việc, giao tiếp luôn dành cho mình một đường lùi thì sẽ không có gì quá đáng ngại.

  Ngoài ra, Ngũ Ngủ giáng lâm còn đại diện cho họa tiểu nhân tiềm tàng. Năm Hợi mà người tuổi Mão khó thoát khỏi nạn cãi cọ, cạnh tranh, ghen ghét. Nhất định phải nhẫn nại, chớ hồ đồ hành sự. Về cuộc sống Mạch Việt lại đại diện cho khả năng khó thích ứng với môi trường. Đặc biệt khi bạn đi tới những nơi lạ lẫm. Người này sẽ nảy sinh những cảm giác khó chịu, bức bối. Cuộc sống xuất hiện sự thay đổi, như chuyển nhà, xuất hành, đi du lịch …
  5. tuổi Thìn

  Xem tử vi tuổi Thìn năm 2019, niên vận có cát tinh Long Đức, Nguyệt Đức quý nhân cao chiếu, hóa hung thành cát. Bản Cách động tinh thúc đẩy tiên phong. Bước vào năm Kỷ Hợi 2019, vận khí u ám dần thay đổi, có điều chuyển vận đang tới. Niên vận có cát tinh Long Đức, Nguyệt Đức quý nhân cao chiếu. Sẽ gặp hung hóa cát, quý nhân che chở. Hành sự có trợ thủ giúp sức. Nghề nghiệp xuất đầu lộ diện, mở ra khoảng trời mới mẻ.

  Tài vận được hai cát tinh phù trợ mà có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Tuy vậy người kinh doanh nên điều chỉnh kế hoạch chi tiêu cẩn thận. Phối hợp hợp lý giữa các nguồn tiền. Đối với hạng mục mới thì phải thận trọng là trên hết. Vận kiếm thêm tốt nhưng cần lượng sức mình. Đừng quá tham lam, ham trò cờ bạc mà tận hao vận may tiền bạc.

  Chú ý đào hoa tinh Hồng Loan trợ giúp, vận tình cảm thăng hoa. Dù bạn còn độc thân hay không thì đều có đào hoa vượng mệnh. Đồng thời cũng ám chỉ một điều, đường tình cảm đa màu sắc, phức tạp đa biến. Người độc thân cần biết cách khống chế sức hấp dẫn về sắc dục. Đề phòng kẻ xấu phá hoại tình cảm. Tránh đứng núi này trong núi nọ, để mình rơi vào tranh chấp tình cảm.

  Năm nay cát tinh xuất hiện nhiều giúp người tuổi Thìn thư thái tâm tư. Nhưng phúc bất trùng lai, hung tinh tiềm tàng, vẫn phải cẩn thận. Chu Tước, Bạo Bại, Thiên Ách, Bản Cách, Tử Phù, Tiểu Hao … đều là sao xấu. Bạn khó tránh tình trạng vận thế bất lợi. Chu Tước đại diện tiểu nhân chặn đường. Tư duy bất ổn, hay thay đổi. Bạo Bại và Đại Hao lại chủ nạn hao tiền phá của.

  Dù tài lộc vượng nhưng chi tiêu không ngừng bị thiếu sót, lọt tiền. Bản Cách thì chủ về tâm tư sự nghiệp thay đổi. Người tuổi Thìn e nảy sinh suy tính nhảy việc, hoặc cải cách công việc hiện có. Thiên Ách và Tử Phù gây họa từ trên trời rơi xuống, đe dọa xấu tới sức khỏe. Niên vận người này dễ có tai ách bất ngờ, thương vong đe dọa. Dù làm gì bạn cũng phải đề cao sự an toàn.

  Thương nhân tuổi Thìn gặp quý nhân vượng vận. Đem tới nhiều lợi ích về kinh tế, như cung ứng hàng hóa rẻ, trợ giúp về tiền bạc,… Rất có lợi khi bạn mở rộng quy mô sự nghiệp. Như vậy lợi ích cũng mở ra gấp nhiều lần. Quý nhân vận tức nhân duyên vượng, những người làm việc dựa vào quan hệ sẽ được lợi lộc. Nhân duyên nâng cấp thành tích và hiệu quả công việc. Người theo nghề buôn bán, nghệ thuật, viết lách thì đều có cơ hội phát triển tốt, thu nhập gia tăng đáng kể.
  6. tuổi Tỵ

  Bố cục lục xung này mạnh hơn bất kỳ quan hệ lục xung nào. Năm Kỷ Hợi 2019 người tuổi Tỵ đối diện với nhiều biến cố bất thường nhất. Tuy thế bạn không nên quá lo lắng căng thẳng. Vì biến động tất đem tới ảnh hưởng tiêu cực nhưng nếu chủ động ứng biến, đi trước đón đầu thì sẽ dễ thở hơn.

  Phải nhắc với “nhất hỷ chặn tam sát, vô hỷ thị phi tới”, tức là năm 2019 nếu ai có kế hoạch kết hôn, lập nghiệp, thêm con thì sẽ cát. Dùng hỷ khí ngăn chặn sức mạnh của tương xung. Nếu không có hỷ sự thì vận thế người tuổi Tỵ sẽ dễ gặp biến hóa. Ví dụ như thay đổi về nơi ở, chỗ cư ngụ. Như chuyển nhà, di chuyển, tu sửa, di dân, du học, xuất ngoại …

  Ngoài ra niên mệnh gặp tương xung Thái Tuế thì đường tình cảm cũng đi tới cửa ải khó. Các quan hệ cá nhân có mà ổn định, người đang yêu xuất hiện tình trạng tiến thoái lưỡng nan. Nếu những thay đổi về tình cảm nằm trong dự liệu như đính hôn, kết hôn, sinh con … thì sẽ cát. Nhưng nếu nó xảy ra bất ngờ thì người tuổi Tỵ nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Cẩn trọng trong mọi tính toán, kể cả những dự định cưới xin. Vì quá trình tổ chức, thực hiện sẽ xảy ra thay đổi. Dẫn tới nguy cơ chia tay, rạn nứt.

  Trong năm Kỷ Hợi 2019 này vận khí Thủy Hỏa tương xung dễ ảnh hưởng xấu tới cảm xúc người tuổi Tỵ. Người này trở nên nóng nảy, tính tình bạo ngược. Bạn nên giải tỏa bớt tâm lý, tránh tự gây áp lực. Không nên tùy ý quyết định việc gì lớn. Ngược lại nên đi chơi, du lịch, sống thật thanh thản nhẹ nhàng là thượng sách.

  Còn về Tuế Giá thì mang nghĩa thực là hoàng thượng vi hành. Đường sự nghiệp có chút tiến bộ. Còn các mặt khác thì chịu 3, 4 phần sóng gió. Hung tinh phát huy năng lượng xấu khiến bạn dễ đắc tội với nhân vật quan trọng. Còn Đại Hao, Lán Can và Nguyệt Sát lại đem tới nạn phá tài cùng khó khăn trùng trùng. Người tuổi Tỵ trong quá trình giao tiếp gặp gỡ người khác phải hết sức cẩn trọng. Khiêm nhường, không khoa trương khi hành sự.

  Nhìn chung, năm 2019 tương đối gian khổ, vất vả mà thu về chật vật. Nếu người tuổi Tỵ có thể dùng hỷ sự để chặn bớt xung vận thì sẽ đỡ hơn. Bằng không nhất định phải vững vàng mà cầu biến hóa. Chú ý gia vận cùng sức khỏe. Người tuổi cao thì e có bệnh về tim, cao huyết áp. Người trẻ thì bệnh về dạ dày đeo bám. Đầu năm có thể chỉnh sửa lại bố cục nhà ở. Làm nhiều việc thiện, quyên góp, giúp đỡ người khác để cầu an cho chính mình.
  7. tuổi Ngọ

  Xem tử vi tuổi Ngọ năm 2019, cung mệnh có cát tinh trấn giữ. Nhưng hung tinh cũng khá nhiều, vận khí biến hóa khó lường. Hung cát cùng tồn tại. Nếu nhìn từ niên vận thì sự nghiệp người tuổi này là thuận nhất trong năm Kỷ Hợi. Vì bạn có Tử Vi, Long Đức và Lộc Huân cát tinh che chở. Công việc sẽ có nhiều thành tích đáng kể.

  Vận tài lộc của người tuổi Ngọ chịu Tiểu Hao chèn ép nên không được tốt trong năm Kỷ Hợi. Nhiều chuyện rắc rối hai tiền tốn của nảy sinh. Tiền mặt không ngừng “chảy” ra ngoài. Rồi Bạo Bại tinh đem lại tổn thương về cơ thể, bại gia vận.

  Đặc biệt là những người tuổi Ngọ chưa thành niên sống trong gia đình sung túc. Dưới tác dụng tiêu cực của Bạo Bại, xuất hiện tượng tiêu tiền vô độ. Tiêu xài phung phí, ham chơi, đua đòi khiến tiền bạc cứ đội nón mà đi. Người làm cha mẹ nên điều chỉnh, khuyên nhủ con mình. Chia sẻ về giá trị quan cũng như quan niệm chi tiêu thì tài vận tránh được họa hạn.

  Đối với người tuổi Ngọ thì Thiên Ách giáng lâm e đem tới tai nạn bất ngờ, họa phá tài xuất hiện. Mặt sức khỏe cũng cần người tuổi Ngọ tỉnh táo. Thiên Ách và Tử Phù, Bạo Bại đem tới tai nạn bất ngờ. Những người theo nghề xây dựng, giao thông, xe cộ e xuất hiện hiểm nguy bất ngờ. May nhờ có Tử Vi và Long Đức hóa giải vận sức khỏe không quá kém. Nhưng thường ngày vẫn phải lưu ý an toàn khi xuất hành. Ví dụ như chịu nạn từ thiên nhiên, thiên tai, họa vô đơn chí. Nhà cửa bị hỏng, đổ vỡ, làm ăn thất thu do yếu tố ngoại bang. Cũng có thể do bản thân bị ngộ độc, bị bệnh phải cấp cứu vào viện gấp. Đây đều là những nạn bất ngờ xảy ra gây tổn hại nặng về kinh tế. Nếu bạn không có kế hoạch chi tiêu từ sớm. Tích kiệm làm quyết sách thì e vận tài lộc sẽ vô cùng xấu.

  May là quý nhân tinh vẫn còn che chở được, đem tới nhiều tài lộ hơn. Kinh tế căng thẳng thì người này nên tận dụng những cơ hội tiền bạc vừa tới. Giúp giải quyết nguy cơ về tiền bạc. Tuy vậy, cơ hội vẫn cần chính bản thân tự mình nắm bắt và tìm tòi. Dù là người đầu tư hay người lập nghiệp thì người tuổi Ngọ vẫn phải lấy chăm chỉ hàng đầu. Chuẩn bị cho mình kiến thức đầy đủ thì khi cơ hội tới mới nắm được dễ dàng.

  Tử Vi và Long Đức đem lại vận quý nhân hanh thông. Dù là người làm chủ hay nhân viên thì cơ hội được mọi người đề bạt, cất nhắc là rất cao. Hoặc xuất hiện những người có chuyên môn, kinh nghiệm đưa đường chỉ lối. Lộc Huân thì là cát tinh về đường công danh lợi lộc. Với người làm việc bàn giấy, hành chính văn phòng thì nó có tác dụng rất to lớn. Với người theo nghiệp học hành thì có tác dụng đôn đốc, thúc đẩy mà đạt thành tích cao. Ví dụ như chuyện thi cử, tiến tu, thi nghiệp vụ,… đều dễ dàng thông qua.
  8. tuổi Mùi

  Xem tử vi tuổi Mùi năm 2019 thấy rõ dấu hiệu chuyển mình của bản mệnh. Từ cục diện Phá Thái Tuế chuyển sang Bán Hợp Thái Tuế, vận khí hanh thông, bạn tự tin biến ước mơ trở thành hiện thực.

  Sự nghiệp năm Kỷ Hợi 2019 của người tuổi Mùi có nhiều quý nhân giúp đỡ. Hoa Cát nhập mệnh chủ vận tài nghệ cao cường. Người này có biểu hiện ưu tú trong công việc. Nên nắm lấy cơ hội này, thể hiện tài năng của mình thì sẽ có đột phá mới về nghề nghiệp. Lại thêm Phúc Tinh tăng cường sức mạnh từ Hoa Cái. Sự nghiệp càng thêm thuận buồm xuôi gió.

  Tài phúc của tuổi Mùi trong năm có những bước đột phá lớn, nhiều cơ hội đến, nếu biết nắm bắt thời cơ thì chắc chắn khả năng thành công là rất lớn. Tổng thể vận trình cho thấy năm này bản mệnh có nhiều bước đổi mới rực rỡ trên nhiều phương diện, ngay cả đường tình duyên cũng thoát khỏi những trắc trở gập ghềnh mà nở hoa rực rỡ, bản mệnh nên chú ý trân trọng cơ hội đến bên mình.

  Về chuyện tình cảm người tuổi Mùi đón chào một năm thuận lợi. Tam Hợp cục diện ngụ ý hỷ sự kết hôn, thêm con … Người đang yêu thì nhận được sự thúc đẩy tích cực từ Tuế Hợp. Có hi vọng mối duyên đi tới kết quả như ý muốn. Có thể là tiến tới hôn nhân, kết hôn, gặp gỡ gia đình… Người đã kết hôn thì nếu muốn sinh con thì năm 2019 sẽ được như ý nguyện. Nên có sự chuẩn bị trước để đón chào một sinh linh mới. Về người độc thân thì Tuế Hợp sẽ giúp bạn thúc đẩy đào hoa vận. Vận may yêu đương rất mạnh, có cơ hội gặp người tâm đầu ý hợp.

  Về sức khỏe, dù vận khí hòa hợp cao chiếu, vận thế ổn định. Nhưng hung tinh Bạch Hổ và Dương Đao tiềm tàng, chủ họa huyết quang và tai nạn bất ngờ. Vận sức khỏe của bạn còn gặp phải Thiên Khốc hung tinh. Chủ điều bi thương ưu sầu. Hung tinh này không có cát tinh nào có thể hóa giải mà còn khiến cuộc sống người tuổi Mùi thêm màu đau thương. Năm nay nhất định phải đi ứng trước họa về máu. Mà còn cần điều chỉnh tâm tình, bước ra khỏi bi thương.

  Nhìn chung, năm 2019 Kỷ Hợi, người tuổi Mùi không phải lo lắng nhiều về cuộc sống. Mưu sự dễ thành, mọi chuyện tiến triển trong lòng bàn tay. Chỉ có điều thiếu hụt ấy là họa thị phi, mặt sức khỏe. Năm nay nhất định phải đề cao cảnh giác. Tuổi Mùi năm 2019 bị sao Thái Âm chiếu mệnh Người có sao này được kiết tinh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hạnh thông vào tháng 9. Tuy nhiên tháng 11 âm lịch kỵ sinh đẻ cho Nữ giới hay bịnh hoạn Nam giới. Bởi vì, sao này cửu kiết thập nhứt ác. Người ta chỉ bảo, nếu người bị sao này, mỗi tháng vào ngày 26 âm lịch dùng 7 đèn cầy (nến), hoa quả, trà nước, bánh trái và đốt 3 cây nhang, quay mặt về hướng chính Tây mà khấn vái : “Nguyệt Cung Thái Âm Hoàng Hậu Tinh Quân”, thì sẽ được nhẹ bớt phần nào.
  9. tuổi Thân

  Xét về tổng quan, vận thế năm 2019 của người tuổi Thân giảm hơn so với năm 2018. Bản mệnh lâm tượng Hại Thái Tuế, vận trình nhiều biến động, mọi phương diện đều tiềm ẩn hung họa, cạnh tranh gay gắt, hành sự hết sức thận trọng.

  Họa hại không ngừng, mọi mặt của cuộc sống chịu ảnh hưởng tiêu cực. Hại Thái Tuế là một loại Phạm Thái Tuế truyền thống. Mặc dù xung lực đem lại yếu hơn cục diện tương xung và tương khắc. Thế nhưng người tuổi Thân vẫn sẽ gặp nhiều khó khăn. Cần phải dồn toàn lực để chống đỡ mới được!

  Vận khí tương lại đem lại ảnh hưởng xấu về quan hệ xã giao. Lại thêm tam đại hung tinh, đánh chí mạng vào mặt giao tiếp của bạn. Đó là Câu Giảo, Quyển Tiệt, Giảo Sát; chúng phá hại mạnh mẽ quan hệ với mọi người xung quanh. Khiến người tuổi Thân trở nên cố chấp, không chịu lắng nghe người khác. Hành sự khoa trương khiến nhiều người đố kỵ. Từ đó xảy ra nhiều chuyện tương đối vô lễ với bạn và mọi người quen thân của bạn.

  Nên nhớ Câu Giảo và Giảo Sát cùng cung; quan hệ xã giao của người tuổi Thân xấu đi. Và còn khiến bạn phạm họa kiện tụng, phạt vạ. May mắn người này có Thiên Đức cát thần đứng ra hóa giải. Chỉ cần bản thân chính trực, thanh liêm. Làm việc quang minh lỗi lạc thì không còn gì phải sợ hãi.

  Sự nghiệp có Thái Âm tinh làm chủ, đại diện cho sự giúp đỡ từ giới tính nữ. Những người theo nghề thẩm mỹ, mỹ phẩm, nữ trang, da mặt, thời trang,…. sẽ tốt. Chủ yếu là nghành nghề có liên quan tới nữ giới thì đều thuận lợi. Năm Kỷ Hợi, bạn sẽ có nhiều khách hàng giới tính nữ hơn. Sự nghiệp có nhiều đột phá mới.

  Về sức khỏe, chủ yếu người này chịu Quyển Tiệt, Hối Khí, Kiếp Sát đe dọa. Vận khí không tốt, sức đề kháng đi xuống. Họa huyết quang tiềm tàng, tranh cãi không ngừng. Năm 2019 người tuổi Thân không nên lo chuyện bao đồng. Nếu ai có ý định kết hôn, sinh con thì có thể chọn năm Kỷ Hợi này. Dùng hỷ khí chặn hung vận, giúp vận thế bình ổn. Nếu không nhiều chuyện xảy ra bất thường, người tuổi Thân khó mà khống chế.

  Năm 2019 người tuổi Thân vấp vào họa Hại Thái Tuế, tài vận chịu ảnh hưởng cực lớn. Hại mang ý nghĩa tiểu nhân hãm hại mà chịu tổn thất. Dễ nảy sinh tình trạng mất tình bạn bè, huynh đệ đồng nghiệp chỉ vì đồng tiền. Năm Kỷ Hợi người này còn chịu Thiên Trù, Kiếp Sát đè nén tài vận. Chủ chi dùng, tiêu tiền hoang phí, gia tăng. Thiên Phù đại diện cho chi tiêu mặt giải trí, chiêu đãi bạn bè, lo chuyện nhân tình thế thái. Kiếp Sát thì ám chỉ bị người khác liên lụy chuyện tiền nong. Trong năm bạn nên cẩn trọng khi làm người trung gian liên quan tới vay tiền, đứng ra đảm bảo. Ngoài ra kỵ nhất chuyện vay tiền hoặc cho vay.
  10. tuổi Dậu

  Năm Kỷ Hợi 2019, người tuổi Dậu có Tài Tinh nhập mệnh. Thu nhập chính có phần thăng tiến nhẹ. Nhưng hung tinh tiềm tàng e việc kiếm tiền khá vất vả. Có điềm phá tài phá lộc. Tài vận người tuổi Dậu chủ yếu chịu ảnh hưởng tiêu cực từ Tang Môn và Điêu Khách. Quan hệ xã giao suy yếu, cơ hội hợp tác làm ăn dần ít đi. Người này chỉ có thể dựa vào năng lực cá nhân mà kiếm tiền tương đối vất vả. Thu nhập giảm sút rõ rệt. Nếu người làm ăn kinh doanh mà có hợp đồng hay mối hợp tác mới. Thì nên thận trọng đánh giá thị trường, giá cả và không gian lợi ích. Không thể để cái lợi trước mắt che mờ đôi mắt tinh anh được.

  Người làm công ăn lương thì không ngừng nhảy việc, thế là thu nhập khó mà ổn định trong sự biến động như vậy. Ngoài ra, năm Kỷ Hợi này người tuổi Dậu và người thân nên đề cao việc tăng cường sức khỏe. Đây cũng là một khoản chi tiêu quan trọng, làm tốt công tác phòng ngừa. Tích kiệm một số tiền đề phòng lúc bất trắc. Tài vận chịu thêm Thiên Cẩu và Điêu Khách đè nén. Có điềm cướp bóc, bị trộm, tai nạn bất ngờ, kiện tụng … khiến vận tài lộc rơi vào gian khó. Người tuổi Dậu nên cất giữ tiền nong cẩn thận. Nhà cửa thì trang bị thêm đồ chống trộm, ra ngoài không nên mang theo đồ quý báu. Nữ mệnh không được đeo dây, vòng phụ kiện đắt tiền. Tránh rước họa kiếp tài.

  Về thu nhập phụ thì năm 2019 này không được thuận. Người tuổi Dậu nên chọn cách đầu tư chậm lại, bảo thủ thì hơn. Hạn chế rủi ro, chọn bước đi bước dài, tránh vội vàng hấp tấp. Người một lòng kiếm tiền sẽ gặp phải Phá Toái hung tinh, e khó thực hiện được nguyện vọng. Nên thận trọng không sẽ rước về tổn thất.

  Đức tài song hành, học vấn uyên thâm. Có lợi cho đường khoa bảng, thi cử, học hành, tiến thân … Người làm nhà nước có điềm thăng tiến về địa vị. Nhìn chung vận khí cực thuận. Tuy vậy hung tinh tập kích, cuộc sống người tuổi Dậu cũng gặp không ít sóng gió. Tang Môn, Điêu Khách là hung tinh tử khí, chủ về chuyện tang sự trong ngoài. Còn mặt tiền bạc cũng phải lưu ý phá tài, mất tiền cho bệnh tật. Đây cũng là hai hung tinh chủ họa tiểu nhân gây rắc rối, họa kiện tụng liên miên.

  Chuyện tình yêu thì bạn bị Phá Tuế đeo bám, có điềm phá hại. Vận tình cảm người tuổi Dậu gặp nhiều mâu thuẫn, xa cách, rạn nứt. Cuối cùng đi tới chiến tranh lạnh, đường ai nấy đi. Tuy vậy sự tan vỡ của Phát Tuế còn ngụ ý chuyện tình cảm viên tròn lại từ đầu. Ngụ ý “tình cũ không rủ cũng tới” hoặc tìm được đối tượng khác vừa ý hơn. Nhưng người này vẫn phải điều chỉnh lại tâm trạng, chăm sóc tốt cho đường tình cảm của mình.
  11. tuổi Tuất

  Người tuổi Tuất 2019 bước qua năm tuổi, vận trình cũng có phần khởi sắc hơn nhiều. Xem tử vi 2019, người tuổi Tuất sự nghiệp có Tam Đài, Quốc Ấn phù trợ. Đây là 2 đại cát tinh phù về quyền lực, là cơ hội tốt để con giáp này đạt được những thành công trong công việc của mình. Những áp lực trong năm cũ dần được hóa giải, vận trình tươi sáng, khởi sắc lên nhiều.

  Song bên cạnh đó vẫn còn rất nhiều hung tinh mang tiểu nhân tới quấy phá như Quan Phù, Ngũ Quỷ, bản mệnh dễ gặp chuyện phiền phức rắc rối, nhất là khẩu thiệt thị phi thì khó tránh vô cùng. Trong công việc cũng có khả năng liên đới đến các vấn đề pháp luật, cần chú ý làm việc tuân thủ đúng theo quy định để không vướng cảnh lao tù. Phong thủy nhà ở cũng là vấn đề mà con giáp này nên xem xét, trong năm dễ thấy tinh thần bức bối, nảy sinh nhiều điều hoang tưởng, đầu óc mụ mị hay căng thẳng, dễ đưa ra những quyết định sai lầm.

  Đa phần tuổi Tuất có tham vọng lớn trong sự nghiệp. Năm 2018 vừa qua coi như là năm để trải nghiệm thử thách. Sang năm 2019, nếu vẫn tiếp tục giữ được tinh thần phấn đấu tích cực, nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp.

  Có điều, trong năm dấu hiệu cạnh tranh mạnh mẽ, gây cản trở con đường thăng tiến. Lại có Quả Tú gây tâm lý cô độc, khiến các mối quan hệ xã giao bất ổn. Bản mệnh hành sự thận trọng và quyết đoán, thời cơ đến phải tranh thủ nắm bắt ngay kẻo lỡ mất. Tình hình tài chính có sự chuyển biến tích cực. Cùng với công việc thuận lợi, có nhiều mối hợp tác làm ăn, tuổi Tuất danh lợi đều có thu hoạch nhất định.

  Về phương diện tình cảm, có Thiên Hỷ – một trong các cát tinh chủ về chính đào hoa – mang tới nhiều mối nhân duyên tốt lành. Trong năm 2019 có nhiều hỷ sự như chuyện cưới hỏi, sinh con đẻ cái.

  Về sức khỏe, tuổi Tuất đặc biệt lưu ý ảnh hưởng của Bệnh Phù hung tinh có thể mang đến nguy cơ bệnh tật tiềm ẩn, tai nạn bất ngờ.
  12. tuổi Hợi

  Theo lịch vạn niên, sang năm 2019, Thiên can Thái Tuế lộ xuất Tỷ Kiên, tuổi Hợi bôn ba vất vả hơn, thường phải xuất đầu lộ diện ứng phó việc quan trọng, áp lực tứ bề. Tỷ Kiên thôi thúc sự chủ động, tự lực trong bạn, nhưng đôi khi chủ động tới mức cố chấp lại gây ra không ít phiền toái thị phi.

  Người xưa có câu “Đương đầu Thái Tuế, vô phúc liền có họa”. Nói như vậy không có nghĩa là tuổi phạm Thái Tuế thì khí thấp kém. Chỉ là vận thế cực đoan theo 2 hướng, lúc thì may mắn liên tiếp, khi lại họa hại triền miên, tựu chung lại là năm có vận trình biến động rất lớn.

  Trong năm sẽ thấy rõ cái “Tôi” rất lớn của người tuổi Hợi do sự ảnh hưởng của Thái Tuế. Bạn hành sự tự tin, thậm chí có xu hướng bành trướng thái quá, hủy hoại không ít mối quan hệ xã giao, tự chuốc rắc rối cho mình.

  Phương diện sự nghiệp, không gian thăng tiến không lớn, phải thực sự nỗ lực vượt qua khó khăn mới có được vị trí xứng đáng. Vừa có Chính Quan và Hoa Cái cát tinh trợ mệnh, tuổi Hợi cứ phất đấu hết mình, sẽ có ngày thành công tới.

  Công việc gặp áp lực, cạnh tranh, xung đột, có cả áp lực từ phía cấp trên, đồng nghiệp và gia đình. Lúc nào cũng cần phải cân bằng trạng thái tâm lý, tránh manh động kẻo động việc gì cũng hỏng.

  Về tài vận, mệnh chủ kiếm ít tiêu nhiều, để tích lũy cho những dự định lớn như mua nhà cửa, xe cộ… e rằng không dễ. Hai cục diện phạm Thái Tuế tiềm ẩn nhiều hung hiểm, phá tài, hao tốn tiền của là điều khó tránh trong năm Kỷ Hợi này.

  Về sức khỏe, tuổi Hợi đề phòng họa huyết quang, thương tật tay chân, tai nạn xe cộ bất ngờ. Nữ mệnh chú ý các vấn đề về nội tiết, sinh lý, vấn đề sinh con đẻ cái.
            
  coi thêm tử vi chi tiết cho từng tuổi tại đây

  :pntfngrri:           huyenbi.net           :pntfngrlft:

            

            

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 03/01/19 17:48

 •           


  Xuân thiên
  ___________________________________
  Khuyết Danh

            

  Vuờn hoa rắc gấm;
  Rặng liễu buông mành.
  Phấp phới bướm bay trước gió;
  Nỉ non chim hót đầu cành.

  Giang sơn mở mặt tươi cười,
  trời mây êm tạnh;
  Tạo hóa ra tay tô điểm,
  nụ thắm màu xanh.

  Mới ngày nào thu ủ đông sầu,
  sương sa như bạc,
  lá rụng như vàng,
  chiều tịch mịch vừa trêu vừa gợi;
  Mà nay đã trời tươi đất tỉnh,
  núi vẽ ra mày,
  hoa cười ra miệng,
  cảnh xuân thiều càng ngắm càng xinh.


            
            

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 03/01/19 18:19

 •           

  nuôi lợn bằng gì
  ___________________________________  • - Thế ông nuôi lợn bằng gì
  Bác nông dân đáp:
  • - Tôi cho chúng ăn cám, ngô và những thứ đại loại như vậy!
  Người kia giận dữ:
  • - Tôi là thanh tra của Hiệp hội bảo vệ súc vật và tôi cho rằng ông đã không đối xử tốt với đàn lợn. Thay vì cho những thứ chúng đáng được ăn, ông chỉ cho chúng ăn chất thải.
  Ông thanh tra liền lập biên bản phạt bác nông dân.


  Vài ngày sau, một người khác tới hỏi bác nông dân câu tương tự. Cảnh giác, bác đáp:
  • - Tôi cho chúng ăn rất tốt. Thực đơn hàng ngày có cá hồi, trứng cá, tôm, bò bít tết ...
  Câu trả lời của bác làm người kia nổi giận:
  • - Sao lại có thể bất công đến thế? Ông cho lợn ăn thịnh soạn như vậy trong khi hàng ngày có biết bao người đang chết đói. Tôi là người của Liên Hiệp Quốc và tôi sẽ phạt ông vì sự hoang phí này.
  Sau khi ông Liên Hiệp Quốc đi khỏi, một người khác lại tới hỏi bác nông dân đúng câu hỏi nọ. Bác ngập ngừng vài giây rồi đáp:
  • - Tôi cho mỗi con lợn 5 đồng. Chúng thích ăn gì thì tự mua lấy mà ăn!


            
  .:lol2:

            

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 04/01/19 06:23

 •           

  Con cọp yêu quý của tôi
  _____________________________________            

              Tôi nhất đinh đòi thày bu tôi phải cưới Hương cho tôi. Tôi thích nàng, tôi yêu nàng và tôi phải lấy nàng cho bằng được. Nếu thày bu tôi không hỏi cưới nàng cho tôi thì tôi sẽ bỏ nhà ra đi, đi giang hồ hay đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi ruột ra. Chẳng thà thế chứ sống mà thiếu Hương tôi sống không được. Tôi cũng đã ngỏ ý ấy với nàng và nàng bảo hễ cứ có mai mối bên nhà tôi tới là bên nhà nàng bằng lòng ngay.

  Tình yêu của tôi đối với Hương nó vĩ đại và mãnh liệt như thế có lẽ cả làng ai cũng biết. Biết nhưng có ai giúp gì được cho tôi đâu, có khi họ còn nói ra nói vô khiến bu tôi càng quyết liệt không cho tôi lấy Hương, và khi nghe tôi dọa đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi ruột ra, bu tôi còn bảo:
  • – Chẳng thà Tây nó bắn mày chứ bu giết mày không được con ạ – Bu tôi rơm rớm nước mắt –
   Ðẻ mày ra, nuôi mày tới bây lớn sao tự dưng mày lại không muốn sống nữa hở con? Gái làng này thiếu gì sao mày không lấy mà mày lại đòi lấy cái con tuổi cọp ấy? Mày tuổi lợn mà bu lại cưới vợ tuổi cọp cho mày thì có khác nào bu giết mày không?!

  Thày bu tôi hiếm muộn chỉ sanh được có 8 người con, 5 trai 3 gái. Các chú các bác tôi người nào cũng từ 10 đến 12 con cơ. Chỉ cái việc có 5 thằng con trai thôi mà đã gây ra một sự xì xèo rồi. Người ta bảo sanh 5 đứa con gái là sanh được “Ngũ Long Công Chúa” quý lắm, cha mẹ thế nào cũng được nhờ, tha hồ ngồi rung đùi mà hưởng. Chả thế mà ca dao Việt Nam ta đã có những câu:
            
  Mẹ sinh con trai làm chi
  Ðầu gà má lợn đem đi cho người!
  Mẹ sinh con gái như tôi
  Ðầu gà má lợn mẹ ngồi mẹ sơi!

            
  Lúc đầu bu tôi làm liền tù tì một lèo 3 đứa con gái, thày tôi khoái chí bảo:
  • “Bu mày ráng thêm 2 con tèo nữa cho đủ Ngũ Long Công Chúa, sau đó làm thêm vài thằng cu tí nữa là tha hồ mà sướng!”
  Nhưng bu tôi chỉ sanh có 3 đứa con gái, kế đó lại làm một lèo 5 thằng con trai rồi thôi luôn.

  Chơi tam cúc có 4 con tốt cùng loại đỏ hay đen thì gọi là tứ tử, có 5 tốt là ngũ tử. Tứ tử trình làng, ngũ tử cướp cái, khéo chơi một chút là ăn trùm làng. Còn đẻ mà 5 thằng con trai thì người ta lại bảo là ngũ quỷ, thế nào trong 5 thằng cũng có một, hai thằng chẳng ra gì. Trong 5 anh em trai thì tôi là thằng thứ ba, nếu tính cả ba người con gái thì tôi là thằng thứ sáu. Hai ông anh trước tôi đã lập gia đình rồi, các ông ấy củ mỉ cù mì, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Lấy vợ xong là chí thú làm ăn, chỉ mong sao nói được nghiệp nhà, cầy ruộng cấy lúa. Nói một cách giản dị là làm một anh nông dân chứ không có cao vọng gì cả. Hai đứa em trai thì còn đi học, chúng chưa biết gì, có muốn vợ cũng phải chờ vài năm nữa.

  “Nữ thập tam, nam thập lục” các cụ ta đã bảo như thế nên dù tôi mới 16 tuổi đã đòi vợ cũng không ai nói gì được. Cái điều ồn ào nhất là tôi tuổi heo mà lại đòi lấy vợ tuổi cọp. Hương kém tôi 3 tuổi, mới 13 thôi mà trông cứ mơn mởn ra, mỗi lần gặp nàng là tôi chỉ muốn cắn cho một cái. Trai làng tôi nhiều thằng nhìn nàng đôi mắt cứ hau háu, thèm nhỏ dãi, nhưng chúng chỉ dám đứng xa xa mà nhìn thôi chứ không dám xáp lại gần. Lấy vợ tuổi cọp để về chầu ông bà ông vải sớm à?! Con gái tuổi Dần khó lấy chồng lắm, chả biết đã có bao nhiêu bà bị ở giá xuốt đời vì sanh nhằm năm Dần và đã có bao nhiêu ông sớm ngỏm củ tỏi vì lấy phải vợ tuổi cọp, thế nhưng người ta vẫn cứ kiêng “có thờ có thiêng, có kiêng có lành” mà lị!

  Thày tôi ngày trước có đi lính Pháp, dù gì thì cũng đã có tiếp xúc với Tây học một tí nên không đến nỗi nào. Thấy tôi tuyên bố nhất định phải lấy Hương, dù hôm trước cưới, hôm sau có đi ngủ với giun ngay cũng cứ lấy, thày tôi bảo:
  • – Nó đã nhất định như thế thì mình cứ đi nói con đó cho nó. Biết đâu thằng này chẳng đặc biệt hơn người ta, tôi nghe kể heo rừng mà thuộc loại “lăn chai” thì cọp cụng chả làm gì được!

  Nghe thày tôi nói, tôi đã mừng mừng nhưng bu tôi lại gắt lên:
  • – Ông có đẻ đâu mà ông đau, đã không cản nó thì chớ lại còn nối giáo cho giặc, không nghe cụ Lý Ngọ bảo “Dần, Thân, Tỵ, Hợi tứ hành xung” đấy à? Ai lại đi cưới con gái tuổi Dần về cho con mình, có mà điên!

  Thày tôi cười khà khà:
  • – Gớm, cái lão Lý Ngọ ấy nói đã chắc gì đúng. Lão để mồ, để mả, coi hướng nhà hướng cửa, bói toán cho người khác thì được thế mà chính lão lại nghèo rớt mồng tơi!


  Cụ Lý Ngọ người làng bên, làm thày địa lý và coi bói, cũng phét lác khiếp lắm. Nhờ cụ coi thế đất hoặc sửa hướng cửa, hướng nhà cho thì chỉ một bữa rượu với vài đồng bạc. Cụ khoe là đã để mồ để mả cho nhiều người, có người nhờ cụ mà ăn nên làm ra hoặc con cái học hành đỗ đạt làm đến tri phủ, tri huyện, còn những hạng như lý trưởng, chánh tổng thì khối. Có điều cụ làm cho người ta được, còn làm cho chính mình lại không được, hoặc giả là cụ quên chưa làm cho mình nên lúc nào cụ cũng chỉ có một cái quần cháo lòng với cái áo the thâm rách và cái khăn xếp dán nhấm tứ tung. Một hôm đi qua trước cửa nhà tôi, cụ đứng ngắm nghía một lát rồi lững thững bước vào. Nghe chó sủa, thày tôi chạy ra, may mà đúng lúc, nếu không thì cụ đã bị mấy con chó cắn cho te tua rồi, “chó cắn áo rách” mà lị!

  Sau một tuần trà nước, cụ bảo:
  • – Tại căn nhà này quay về hướng Nam, chứ nếu mà hướng Bắc thì ông đã có 5 đứa con gái thay vì 5 thằng con trai rồi!

  Chắc ý cụ muốn nói thay vì “Ngũ Quỷ” là “Ngũ Long” chứ gì. Thấy tôi ngồi học ở bàn, cụ gọi đến cho cụ coi, ngắm nghía một lát, cụ phán:
  • – Thằng này tướng mạo coi cũng tạm được, nhưng mặt này là mặt bán trời không mời Thiên Lôi đây!

  Khi cụ đi rồi, tôi nghe thày tôi lẩm bẩm:
  • – Làm cửa về hướng Bắc để mùa Ðông gió Bấc thổi vào cho mà chết rét, còn nhà có nhiều con gái chỉ tổ lo ngay ngáy chứ nước mẹ gì, dốt thế mà cũng bàn!

  Riêng tôi, chỉ nhìn hình dáng cụ là đã chán rồi, tôi hỏi thày tôi:
  • – Chắc nhà ông thày Ðịa Lý này ngon lành lắm hở thày?
   – Không bằng cái bếp nhà mình!

  Có tin vào thày bói cũng chỉ nên tin một phần nào cho nó vui thôi chứ chẳng nên tin nhiều làm gì. Những vị có chân tài, đọc nhiều, hiểu rộng và có nhiều kinh nghiệm chả nói làm gì, còn phần đông là những tay ấm ớ, nghèo rớt mồng tơi lại chỉ cách cho người khác làm giầu mới tiếu lâm chứ?! Cứ tin vào những điều các vị ấy tán hiêu tán vượn thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn! Làm cái gì cũng phải coi ngày, coi giờ, hạp với không hạp, kiêng cái này cữ cái kia… Cứ như việc lấy vợ của hai ông anh tôi thì rõ. Trước khi cưới dâu, bu tôi đã nhờ thày so tuổi, coi ngày đủ thứ, thế nên hai ông anh tôi mới dinh về được hai bà vợ, một bà thì như cái hột mít, còn một bà lại gầy đét như con cá hố! Hai người con dâu này đều do bu tôi chọn cả. Tôi ấy à, nếu không lấy được người tôi yêu chẳng thà tôi ở giá cho đến già hoặc đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn lòi phèo ra chứ nhất định không chịu bắt chước mấy ông anh tôi.

  Thày tôi xem chừng đã ngả hẳn về phía tôi, chỉ riêng bu tôi là còn găng lắm, có lúc bà nổi cơn tam bành chửi tôi thậm tệ, bà nhiếc:
  • “Cho mày đi học ngậm bút sắt hay ngậm cái gì mà mày ngu thế? Tử tế không muốn lại muốn rước cái của nợ vào mình”.
  Có lần bu tôi lại dùng tình cảm để lung lạc tôi, bà mếu máo:
  • – Mày có chọc phá đền miếu nào không hở con, để đến nỗi những người khuất mày khuất mặt nổi giận mà phạt mày trở nên dở dở ương ương thế? Có thì bảo cho bu biết để bu sửa lễ tạ lỗi cho, kẻo càng ngày nó càng lậm vào thì khổ đấy con ạ, chứ cưới vợ đẹp về rồi lăn đùng ra chết thì cưới làm gì?! Mày nghe lời bu đi, chọn con khác, hễ bu nhờ thày coi tuổi mà thấy hạp là bu cưới ngay cho!

  Mặc bu tôi nói gì thì nói, tôi vẫn khăng khăng chỉ lấy Hương của tôi thôi. Nói mãi mỏi mồm, bu tôi bèn đổi chiến thuật là không thèm nói gì đến tôi nữa. Trong làng tôi lại có tiếng xì xèo:
  • “Ðã bảo là đẻ 5 thằng con trai, Ngũ Quỷ thì thế nào chả có một, hai thằng chẳng ra gì mà”!
  Ngoài ra họ còn đồn tôi là thằng dở hơi hoặc điên điên khùng khùng… Một lần Dì Năm, em gái của bu tôi tới chơi, lấy tay sờ trán tôi như mấy bà mẹ thường khám xem con mình có ấm đầu không rồi Dì hỏi:
  • – Mày có bị làm sao không thế hở con?

  Tôi hỏi lại:
  • – Làm sao là làm sao hả Dì?
   – Nghĩa là mày có ốm đau, bệnh tật gì không mà mày lại kỳ cục thế?
   – Con có làm gì đâu mà Dì bảo là kỳ cục?
   – Không kỳ cục làm sao mày tuổi Hợi lại đòi cưới con vợ tuổi Dần?
   – Thế tuổi nào mới lấy vợ tuổi Dần được?
   – Không tuổi nào lấy vợ tuổi Dần được!

  Tôi ngập ngừng:
  • -Thế nếu Dì cũng tuổi Dần thì Dì có bảo là không tuổi nào lấy vợ tuổi Dần được không?

  Bu tôi đứng bên cạnh, cho là tôi hỗn với Dì, sẵn tay cầm cái chổi, bà đập lên đầu tôi cái cốp làm tôi giật mình bỏ chạy.  Thế mới biết ở đời làm chuyện gì cũng phải có quyết tâm mới được. Việc càng khó thì quyết tâm càng phải cao, chứ nếu cứ xìu xìu ển ển, đến đâu hay đến đó thì còn lâu mới thành công được. Thày tôi tuy đã ngả hẳn về phía tôi nhưng là theo kiểu thụ động thôi, chứ thày tôi cũng không thể bênh vực tôi một cách tích cực được, dù gì thì cụ ông cũng phải nể cụ bà chứ! Riêng tôi, đã “chót đành phải chét”, làm một phát tháu cáy. Nếu bu tôi theo ván bài này tới cùng có lẽ tôi phải đổi chiến thuật khác. Thú thật, bỏ Hương để lấy người khác thì tôi không bỏ được, còn bỏ nhà đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn lòi phèo ra tôi cũng teo lắm, thế nhưng tôi vẫn phải tố một cú chót xem sao.

  Một hôm tôi giả vờ sắp xếp quần áo bỏ vào một cái rương nhỏ, như đang chuẩn bị cho một chuyến đi xa. Tôi cố làm dềnh dang cho bu tôi thấy. Quả nhiên, tưởng tôi sắp bỏ nhà đi xa thật, bu tôi khóc bù lu bù loa:
  • – Ối giời ơi, con ơi! mày tính bỏ thày bỏ bu mày đi thật đấy à? Mày muốn lấy vợ thì bu lấy cho mày chứ bu có cấm cản gì mày đâu? Chẳng qua là bu chỉ không bằng lòng cho mày lấy cái con tuổi Dần ấy thôi. Ðẻ mày ra, nuôi mày từ lúc một bàn tay không hết, hai bàn tay không đầy cho tới bây lớn để mày giả nghĩa thày, nghĩa bu như thế đấy hở con?!

  Dù chỉ mới dàn giáo thế thôi chứ tôi đã định đi ngay đâu, nhưng thấy bu tôi khóc thảm thiết quá, tôi cũng mủi lòng nước mắt, nước mũi chẩy lã chã, nói không nên lời:
  • – Bu không thương con thì bu cứ để con đi chết trận chết mạc, chết đông chết tây cho rồi!…

  Quả thật là tiến thoái lưỡng nan. Làm cho bu tôi tưởng là tôi sắp đi, bây giờ không đi cũng kỳ, còn đi thật thì biết đi đâu? Ðang lúng túng không biết phải làm sao, thì may quá, cậu Út tôi tới. Bên Ngoại tôi chỉ có cậu Út là người danh giá và có uy tín với chúng tôi hơn cả. Chẳng những cậu có uy tín với đám trẻ mà còn uy tín cả với người lớn nữa. Cậu có bằng Ðíp lôm lại đang làm Nhật trình ở trên Hà Nội. Ngày đó ở quê tôi, các vị làm văn, làm báo được coi là danh giá lắm. Cậu Út làm Nhật trình tức là làm báo. Thỉnh thoảng cậu mới về thăm nhà một lần, đầu cậu chải bi-dăng-tin bóng loáng, tóc để cánh gà úp sát vào tai, chân đi giầy đơ-cu-lơ, quần tây trắng, áo sơ mi trắng bỏ trong quần, túi áo cài chiếc bút máy hiệu Kaolo, thứ bút mà mỗi khi viết phải mở nắp rồi xoay xoay cho cái ngòi bút trồi lên, viết xong lại vặn cho cái ngòi bút tụt xuống rồi đậy nắp lại. Ngày ấy bọn trẻ chúng tôi thì thào chỉ mấy ông làm Nhật trình mới có loại bút đó. Mỗi lần cậu Út về, cậu kể chuyện Hà Nội tưng bừng, cậu nói gì người lớn cũng như đám trẻ chúng tôi đều tin hết.

  Bước vào nhà, thấy bu tôi đang bù lu bù loa, còn tôi thì mếu máo, cậu mới hỏi đầu đuôi sự việc. Bu tôi kể câu chuyện tôi đòi lấy vợ tuổi Dần cho cậu nghe. Ðợi bu tôi nói xong, tôi cũng bầy tỏ nỗi lòng để cậu hiểu. Nghe xong, cậu cười cười hỏi tôi:
  • – Cháu định lấy cái con Hương, con ông Chánh Ðoàn ở xóm Giữa chứ gì? Vừa rồi đi đường cậu cũng có gặp nó, con này được, đã thắt đáy lưng ong lại mảnh mày hay hạt…

  Quay về phía bu tôi, cậu tiếp:
  • – Chị mà được đứa con dâu như thế là quý lắm rồi còn đòi chi nữa. Còn cái vụ tuổi tác, hạp với không hạp, nó xưa quá rồi chị ơi. Cứ tin vào mấy ông thày bói thì có ngày đổ thóc giống ra mà ăn rồi hoa hồng không trưng đi trưng hoa cứt lợn!…

  Thật cậu là người ăn học có khác, cậu nói câu nào cứ chắc nình nịch câu ấy. Chiều hôm đó, cậu ở lại dùng cơm với gia đình tôi và cũng nhờ sự dẫn giải của cậu mà bu tôi nghe ra. Cuối năm đó, tôi rước được con cọp yêu quý của tôi về nhà. Cậu Út tôi lại còn bảo:
  • – Cưới vợ rồi, nếu mày không muốn ở nhà quê thì lên Hà Nội làm Nhật trình với cậu. Cũng phải ra ngoài để mở mắt ra với người ta, chứ cứ lúi húi thế này mãi đến bao giờ mới khôn được?!  Người xưa có câu “Không vào hang hùm sao bắt được cọp con” thật đúng quá sức. Tôi không chỉ vào “hang hùm” một lần, mà đã mò mẫm vào nhiều lần, có thể nói là rất nhiều lần. Cứ thế rỉ rả tôi đã khều ra được gần một tá cọp con, con nào con nấy đều rất dễ thương, còn con cọp mẹ thì càng ngày càng hiền khô à. Nghe đến đây có lẽ quý vị thày bói cảm thấy ngứa tai, “nghịch nhĩ” lắm đấy:
  • Ừ, ba hoa cho lắm vào, đến khi lăn đùng ra chết nhăn răng mới không kịp hối!
  Quý vị rủa tôi như thế cũng chẳng sao. Tôi sinh năm 1935, tuổi Ất Hợi, còn con cọp cưng của tôi sinh năm 1938, tuổi Mậu Dần. Con Heo 64, con Cọp 61.. Hai con ôm nhau ngủ đã gần 50 năm nay mà chẳng có chuyện gì xẩy ra cả. Giả như bây giờ tôi có nhắm mắt xuôi tay mà về chầu ông bà đi chăng nữa thì cái câu “Tứ Hành Xung” của quý vị thày bói cũng là sai rồi!…
  Hưng yên

  http://tonghoinhakythuat.com/blog/con-c ... i-cua-toi/
            

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 04/01/19 06:30

          
          
          
          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 04/01/19 07:11

          
          
                    

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 04/01/19 10:26

 •           

  Oan Ơi Ông Địa
  _____________________________________
  Hưng Yên


            

              • - Ông viết lách làm sao mà ai nhìn tôi cũng tủm tỉm cười, lại có người còn hỏi con gái mình “bộ… mẹ cô dữ lắm à”?
   Ông viết những cái gì thế?
  Bà xã tôi cười cười hỏi tôi như thế làm tôi chưng hửng; “viết lách” thì tôi có viết lách, nhưng có viết gì xấu về bà ấy đâu? Chuyện ở trong nhà, có gì đóng cửa bảo nhau, chứ nói cho người ngoài biết làm gì? Hơn nữa bà xã tôi hiền khô, nếu không bằng lòng chồng con điều gì thì bà ấy cũng chỉ “càm ràm” thôi chứ có to tiếng bao giờ đâu, còn to tiếng với hàng xóm láng giềng thì lại tuyệt đối không bao giờ có, thế thì bảo bà ấy dữ thế nào được?!  Tôi thích viết từ ngày còn rất trẻ. Hồi đó đọc tờ Văn Nghệ Tiền Phong sao tôi “mê” ông Hoàng Hải Thuỷ thế không biết, cảm thấy những truyện ngắn ông ấy viết thật dễ dàng mà lại rất dí dỏm, có duyên. Nghĩ bụng mình chỉ cần viết được bằng một góc ông ấy thôi thì đã là ngon lành lắm rồi. Cũng thấy cần phải nhấn mạnh là tôi “mê” ông Hoàng Hải Thuỷ trẻ cơ, chứ Công Tử Hà Đông viết ở Rừng Phong bây giờ thì không mê. Có lẽ bởi “cụ” già rồi, nên viết không còn có duyên nữa.

  Năm ấy như là mới đang học Đệ Lục hay Đệ Ngũ gì đó (lớp 7 hay lớp 8 bây giờ) thì tôi có bài đăng báo đầu tiên. Một truyện ngắn với nhan đề là “Tiếng Chuông Nhà Thờ”, đại khái nói về sự xúc động của tôi mỗi khi nghe thấy tiếng chuông Nhà Thờ đổ. Bài gửi đi rồi tôi mong ngóng, trông chờ, mãi đến khoảng 2, 3 tháng sau thì tôi nhận được cuốn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp của Dòng Chúa Cứu Thế ở Sài Gòn gửi cho. Mở cuốn báo ra, thấy bài của mình được đăng rõ ràng, mừng đến không lớn lên được nữa. Tôi cầm cuốn báo đi khoe hết mọi người, làm như mình đã trở thành một nhà văn lớn rồi không bằng! Đó là truyện ngắn đầu tiên và duy nhất của tôi được đăng báo kể từ ngày đó.

  Mãi đến khoảng 1993 hay 1994 tôi không nhớ chính xác lắm và ngày đó gia đình tôi đang ở thành phố New Orleans tiểu bang Louisiana Mỹ quốc, tôi mới lại có truyện ngắn đăng báo lần thứ hai. Đúng ra thì sau khi bài “Tiếng Chuông Nhà Thờ” được báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp đăng rồi, tôi có viết thêm vài truyện ngắn nữa gửi cho cả báo Đạo lẫn báo Đời, nhưng cứ như vứt hòn đá xuống sông, chả báo nào thèm hồi âm cho cả, thế là tôi nản không viết nữa. Ngay cả cuốn báo Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp có đăng truyện ngắn đầu tiên của tôi được tôi cất kỹ lắm coi như một báu vật, nhưng ít lâu sau đọc lại, lại thấy truyện mình viết dở ẹc, thế là tôi bỏ tờ báo đâu đó không để ý gì tới nữa!

  Thời gian đi mau như bóng câu qua cửa sổ, mấy chục năm trời, phần vì bận lo miếng cơm manh áo cho vợ cho con, phần vì… “thân đã hiến cho đời gió bụi” (tức là đi lính, “nổ” một tí cho nó hách thế) nên tôi quên luôn cái mộng trở thành “văn sĩ” của mình đi. Mãi cho đến khi sống ở New Orleans, gia nhập Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị mới có cơ hội viết lại vì mỗi cuối năm Hội có ra một tờ Đặc San.

  Viết văn mà mỗi năm chỉ có một, hai bài cho tờ Đặc San của hội mình thôi thì chừng nào mới trở thành “nhà dzăng” được? Thế là tôi lại mon men viết lách, đến nay thời gian viết lách tính ra cũng đã được đến gần hai chục năm, có được 2 cuốn truyện ngắn, 4 cuốn truyện dài và vài chục truyện ngắn lẻ nữa không in thành sách mà chỉ gửi đăng trên 4, 5 tờ báo chợ, và 1, 2 tờ báo bán. Có điều báo bán hay báo chợ gì thì truyện chỉ đăng “chùa” thôi chứ không có nhuận bút, nhuận biếc gì cả.

  Cứ phải công nhận nhà văn, nhà thơ, nhà báo ở hải ngoại này càng ngày càng nở rộ, nhất là các bạn trẻ độ này tham gia viết văn, viết báo đông lắm. Đó là một điều đáng mừng, bởi lẽ “tre già măng mọc”, nếu giới trẻ không hăng hái tham gia vào mặt này thì sợ chỉ vài chục năm nữa “tiếng Việt” ở hải ngoại sẽ đi vào mai một mất! Chứng minh rõ nét nhất là mới chỉ cho tới ngày nay thôi mà đã có rất nhiều trẻ em Việt Nam mới sinh ra ở bên Mỹ này không nói được tiếng Việt, hoặc nói tiếng Việt một cách rất khó khăn chứ đừng nói chi tới viết chữ Việt nữa!

  Tuy giới trẻ tham gia vào mặt trận văn hoá nhiều là một điều đáng mừng, nhưng nếu viết những câu như thế này thì lại cần phải xem lại:
  • Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu quân đội Hoa Kỳ nói lệnh cấm quân nhân đồng tính nên bị bãi bỏ.”
   Trần Vũ theo AP và NPR, Feb 03, 2010 12:34:00.
   “Cali Today News - Đề Đốc Mike Mullen, Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu của quân đội Mỹ thứ ba 2/2 tuyên bố là người đồng tính luyến ái (ĐTLA) nên được cho phép phục vụ trong quân đội Mỹ. (Sic)”
             
  • Hàng ngàn giới trẻ tưng bừng đón Tết Canh Dần tại chùa Đức Viên.”
   Cali Today News - Nguyễn Dương, Feb 14, 2010 02:19:00

  Theo chúng tôi biết thì làm gì có “Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu” mà chỉ có “Tổng Tư Lệnh Quân Đội”, còn Tham Mưu thì có “Tham Mưu Trưởng” hoặc “Tổng Tham Mưu Trưởng”.
  • Thí dụ như:
   Đại Tướng Cao Văn Viên là Tổng Tham Mưu Trưởng, Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH,
   Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu là Tổng Tư Lệnh QLVNCH,
   Tổng Thống Obama là Tổng Tư Lệnh quân đội Mỹ…
  Đặt một vị Đề Đốc làm Tổng Tư Lệnh Bộ Tham Mưu quân đội Hoa Kỳ dứt khoát là không đúng. Hoặc nếu câu này dịch từ báo Mỹ thì lại cần phải xem lại: Mình dịch sai hay báo Mỹ viết sai?

  Người ta nói “giới trẻ, giới già” hoặc “nam giới, nữ giới” hoặc “giới giàu, giới nghèo, giới trung lưu”… chứ không nói “hàng ngàn giới trẻ” bởi vì chữ “giới” đã có nghĩa một tập thể rồi. Vậy chỉ có thể nói “hàng ngàn người trẻ” hay “hàng ngàn bạn trẻ” thôi các bạn ạ.


  Có người bảo viết lách là một cái nghiệp, cũng như: “Đã mang lấy nghiệp vào thân, cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa” (Kiều). Nhưng với cá nhân tôi đó chỉ là một sự đam mê thôi, chứ tôi có sống bằng nghề “viết lách” đâu mà bảo là “nghiệp” được? Tôi mà sống bằng “nghề viết lách” thì chắc là đói rã họng ra chết từ lâu rồi. Cái này cũng chỉ tại tôi dở thôi, dở ẹc! Người ta viết truyện hay bởi đầu óc người ta phong phú, tưởng tượng giỏi, không cần dựa vào một cái gì hết cũng có thể phịa ra được một câu chuyện hay thật là hay. Còn tôi, dù truyện ngắn, hay truyện dài, hay viết về bất cứ một vấn đề gì cũng đều phải dựa vào một sự kiện có thật. Dù nhỏ, dù to cũng phải có thật rồi từ đó mới “thêm mắm, dặm muối”, phịa cho nó dài thêm ra được. Thế cho nên có nhiều đêm trằn trọc không ngủ được vì nghĩ mãi không kiếm ra được một đề tài dựa trên một sự kiện có thật để mà viết.  Cái truyện ngắn “Lé Đi Phớt” tôi viết có người cho là hay là do tôi ngồi coi TV, thấy cảnh hai anh chị nói qua nói lại to tiếng. Nào tôi có hiểu là họ nói cái quái gì đâu, chỉ trông bộ điệu mà đoán là họ đang cãi nhau thôi. Thế rồi bất thình lình chị đàn bà dang thẳng cánh xáng vào mặt anh đàn ông một cái bốp. Cái tát mạnh lắm, muốn lệch hẳn một bên mặt đi, má anh đỏ ửng lên, thế mà anh chẳng nổi cáu một tí nào, chỉ đưa tay xoa xoa lên má mấy cái rồi thôi. Tôi nghĩ cảnh này mà xảy ra ở Việt Nam ấy à? Nó mà không đục cho gẫy không còn một cái răng mới là chuyện lạ. Đọc báo trong nước đã chẳng thấy đăng những tin như là chồng nhốt vợ vào cũi chó hay chồng đánh vợ đến bò lê bò càng đấy hay sao? Ấy là mới chỉ nghi vợ ngoại tình thôi mà đã thế đấy! Trái lại bên Mỹ này, biết “bả” có bồ nhí mười mươi mà chỉ cần đánh nhẹ bả một bạt tai thôi là cũng có thể bị còng tay thẩy vô nhà đá như thường. “Lé Đi Phớt” mà, không biết sao?  Cũng thế, cái truyện ngắn “Bà Cô Bên Chồng” tôi viết cũng phải dựa trên một sự thật chứ chẳng phải chỉ “nghe hơi nồi chõ” rồi tán nhăng tán cuội đâu! Dĩ nhiên câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” có lẽ ai cũng đã nghe và cũng hiểu “giặc bên Ngô” tức là giặc Tầu thì thời nào nó cũng gây phiền nhiễu cho ta cả. Sử sách cũng đã ghi rõ ràng: Hai Bà Trưng đánh đuổi Tô Định, Ngô Quyền đánh tan quân xâm lược Nam Hán kết thúc 1000 Bắc thuộc, Trần Hưng Đạo phá tan quân Nguyên, Lê Lợi tống cổ bọn giặc Minh ra khỏi bờ cõi nước ta, và Quang Trung Nguyễn Huệ tiêu diệt quân Mãn Thanh.

  Ngày nay bọn Tầu đỏ đang lấn đất, chiếm biển, chiếm đảo của ta, vậy người anh hùng nào sẽ lãnh đạo toàn dân ta giáng cho chúng những đòn sấm sét để chúng nhớ đời đây? Mong lắm thay!

  Trở lại với câu nói “Giặc bên Ngô không bằng bà cô bên chồng” cũng chỉ là ví von thế thôi chứ “Bà Cô Bên Chồng” bất quá cũng chỉ làm cho người chị dâu phiền não trong một giai đoạn nào đó, chứ làm sao mà nguy hiểm cho bằng thằng giặc Tầu được?!

  Cái sự thật mà tôi dựa vào để viết truyện “Bà Cô Bên Chồng” chính là Cô tôi. Cô tôi nước da ngăm ngăm đen, mặt tròn, tiếng nói khao khao, quả thật ngày còn trẻ Cô không hiền và cô cũng đã gây ra cho Bu tôi, tức là chị dâu của Cô không ít điều phiền não, thế nhưng khi về già Cô lại trở nên rất hiền lành dễ mến.

  Khi biết tôi đem chính Cô mình làm thí dụ điển hình cho những bà cô bên chồng, bà xã tôi đã cằn nhằn:
  • Ông chỉ đem chuyện người nhà mình ra mà viết!
  Tôi bảo:
  • Thì anh cũng chỉ đưa ra một thí dụ điển hình thôi, chứ có nói xấu nói tốt gì đâu?!
  Cách đây khoảng 7, 8 năm, không nhớ chính xác lắm, tôi có viết một bài với cái tựa là: “Quý ông càng có tuổi càng ít nói, trái lại quý bà càng già càng lắm lời” và cũng đem chính bà xã tôi ra làm thí dụ điển hình. Ngày còn trẻ bà ấy hiền lắm, đúng là “Em hiền như ma sơ”. Tôi uống rượu, hút thuốc lá tha hồ, có đêm đi chơi về khuya, say bí tỉ, có thấy bà ấy nói gì đâu? Thế mà bây giờ, ngày lễ, ngày tết, con nó chỉ biếu bố có 1 chai rượu ngon thôi mà bà ấy cứ “càm ràm” cả ngày là cho bố uống thuốc độc, còn thuốc lá thì… cấm chỉ. Khi bài viết của tôi được báo đăng lên rồi, các bà viết bài phản đối quá chừng chừng, cho là tôi nói xấu các bà. Có bà còn viết mấy bài dài ngoằng ngoằng cố lý luận là những điều phải nói thì các bà nói thôi, chứ không phải là lắm điều, lắm lời gì. Dĩ nhiên là tôi chịu thua, nhưng nghĩ bụng:
  • Bà càng viết dài, càng lý luận bao nhiêu, thì lại càng chứng tỏ là bà nói nhiều bấy nhiêu.
  Có lẽ trong số truyện ngắn tôi viết thì truyện “Con Cọp Yêu Quý Của Tôi” là gây ồn ào hơn cả. Thực ra truyện này chính thức nó có tên là “Tứ Hành Xung” và trong đó có câu: “Cuối năm đó tôi rước được con cọp yêu quý của tôi về nhà”, thế rồi một tờ báo nào đó khi đăng lại đã đổi tên “Tứ Hành Xung” thành tên “Con Cọp Yêu Quý Của Tôi”. Thú thật, khi thấy được sự đổi tên một cách “tuỳ tiện” này tôi cũng hơi ngỡ ngàng, nhưng sau nghĩ lại thì thấy cái tên “Con Cọp Yêu Quý Của Tôi” có khi lại kích thích óc tò mò hay là hấp dẫn người đọc hơn, miễn là đừng “đổi tên” tác giả sang tên một người khác là được.
  Như đã thưa, óc tưởng tượng của tôi không được phong phú cho lắm, nên muốn viết thành một truyện thường phải dựa vào một sự thật nào đó rồi mới vừa “thêm mắm dặm muối” vừa phịa cho câu chuyện có đầu có đuôi được. Thế thì truyện “Tứ Hành Xung” này cũng vậy, nếu không có cái “Dần Thân Tị Hợi tứ hành xung” của mấy vị Lốc cốc Tử và cảnh mấy cô nàng tuổi Dần khó lấy chồng thì lấy gì cho tôi dựa vào để mà viết?

  Đại ý của câu truyện là người yêu nhỏ bé của tôi tên Hương và tôi đã yêu nàng quá cỡ thợ mộc, yêu khủng khiếp luôn, yêu hơn tất cả mọi thứ trên đời. Tôi đã năn nỉ Bu tôi hết sức, thậm chí dọa bảo nếu không cưới Hương cho tôi thì tôi sẽ đi theo Việt Minh cho Tây nó bắn tôi lòi phèo ra, nhưng Bu tôi vẫn cứ không là không. Bu tôi lại còn bảo: “Chẳng thà Tây nó bắn mày chứ Bu giết mày không được con ạ, mày tuổi con Lợn mà Bu lại cưới con vợ tuổi Cọp về cho mày thì có khác gì Bu giết mày không?” Giữa lúc đang gay go hết sức không biết phải làm sao thì may quá có Cậu Út tôi tới chơi. Cậu Út là em ruột của Bu tôi; Cậu có bằng Đíp Lôm lại đang làm Nhật Trình ở trên Hà Nội. Cậu có uy tín lắm, nói gì người lớn hay con nít cũng đều tin cả và nhờ sự dẫn giải của Cậu mà Bu tôi nghe ra nên cuối năm đó tôi rước được “con Cọp cưng” của tôi về nhà. Thế rồi con Heo và con Cọp, hai con ôm nhau ngủ đã mấy chục năm, sinh con đẻ cái lu bù mà có sao đâu? Như thế chứng tỏ là câu “Tứ Hành Xung” của các vị thày bói là sai rồi.

  Cốt truyện đại khái chỉ có thế và hoàn toàn là phịa chứ chẳng có chút nào là thật. Ngay cả chữ “Tôi” ở trong truyện cũng không phải là “tôi” tác giả. Thế nhưng khổ lắm, hầu như đa số người đọc cứ tưởng “tác giả” đem chính chuyện của mình ra mà viết. Một hôm có người bạn trẻ khá thân đã hỏi nhỏ tôi:
  • “Bác tuổi Hợi còn bác gái tuổi Dần thật à, thế thật sự thì bác gái có dữ như cọp không”?
  Tôi cười trả lời:
  • “Thật sự thì tôi không tuổi Hợi mà bà nhà tôi cũng chẳng tuổi Dần, nhưng nếu giả thử bà ấy tuổi Dần thật thì tôi vẫn cứ lấy bởi vì thứ nhất tôi không tin cái ‘Tứ Hành Xung’ của mấy ông thầy bói. Thứ hai là ngày còn trẻ tôi rất yêu bà xã tôi, yêu khủng khiếp luôn, thật đấy”!
  Anh bạn trẻ lại thắc mắc:
  • “Ngày còn trẻ thì yêu khủng khiếp, thế bây giờ già rồi thì sao, không còn yêu nữa à”?
  Tôi ú ớ:
  • “Ơ, ơ… vẫn còn yêu chứ, nhưng hồi còn trẻ yêu khác, bây giờ già rồi yêu khác”.

  Lại một lần khác, tôi và bà xã đến phòng làm việc của một người đàn ông sồn sồn. Ông này biết thôi chứ không quen thân lắm bởi vì một năm chúng tôi mới đến làm khách hàng của ông ta 1, 2 lần, có nhiều lắm cũng chỉ tới 3 lần là cùng. Hôm ấy vừa mới ngồi vào bàn thì ông ta kéo một người đàn bà đến chỉ chúng tôi giới thiệu:
  • “Đây là tác giả bài Con Cọp Yêu Quý Của Tôi cùng với con cọp cưng của ông ấy”!
  Người đàn bà nhìn tôi cười:
  • “thấy bác mấy lần ở nhà thờ, nhưng không ngờ bác là… truyện bác viết hay lắm”!
  Nghe chị ta khen vậy, tôi chỉ biết cười. Điều tôi thắc mắc nhất là làm sao ông này lại biết tôi là tác giả truyện ngắn đó, có khi nào tôi nói với ông ta là tôi viết lách gì đâu? Khi ra ngoài, bà xã tôi mới nhìn tôi cằn nhằn:
  • “Ông thấy chưa, bây giờ thì ai cũng tưởng tôi là con cọp cái rồi đấy”!

  Thật là oan ơi Ông Địa, bởi vì cứ giả sử bà xã tôi đúng là Hương, “con cọp cưng của tôi” ở trong truyện thì có lẽ các vàng tôi cũng chẳng dám đem ra mà viết dù là viết chỉ để mà khen. Ai lại chả biết cái “tam hạp” với “tứ hành xung” của mấy vị Lốc Cốc Tử có mấy khi đúng đâu nhưng người ta vẫn cứ “tin”, bởi vì cái lòng tin lỗi thời ấy nó vẫn còn ảnh hưởng nặng nề cho tới ngày hôm nay, và ngay cả với những người đang sống ở bên Mỹ này. Xin đơn cử một sự thật, chúng tôi có quen một đôi vợ chồng trẻ, hai người đều giỏi và thật đẹp đôi. Họ sống với nhau rất hạnh phúc và mặc dù lấy nhau đã hơn mười năm rồi mà mới chỉ có một đứa con gái. Một hôm nói chuyện tôi đùa hỏi sao không sanh thêm một đứa nữa cho con Liên nó có bạn (Liên là tên đứa con gái họ), chứ để con nhỏ cứ thui thủi một mình, nó buồn tội nghiệp! Nghe tôi nói vậy, chị vợ cười trả lời nho nhỏ:
  • “Sang năm không biết thế nào, chứ năm nay thì không, dứt khoát không bác ạ”!
  Tôi thắc mắc hỏi tiếp:
  • “Sao không năm nay mà lại phải đợi tới sang năm”?
  Chị vợ lại trả lời nho nhỏ:
  • “Vì năm nay là năm Dần”!

  À, thế ra chị ta sợ lỡ lại sinh ra một đứa con gái tuổi Dần. Một điều tôi biết chắc chắn chị vợ trẻ này tuổi Dần, nhưng anh chồng không “ke”, cứ lấy, thế nhưng chị ta lại vẫn sợ sinh ra đứa con gái tuổi Dần. Tôi cũng vậy, thực sự thì bà xã tôi không tuổi Dần, nhưng giả thử bà ấy có tuổi Dần thật đi nữa thì tôi vẫn cứ lấy, bởi tôi vừa yêu bà ấy quá xá cỡ vừa không tin cái “Tứ Hành Xung” lỗi thời ấy nên cũng không “ke”. Có điều là tôi sẽ không hô hoán ầm lên cho cả làng biết là bà xã tôi tuổi con cọp đâu. Truyện tôi viết là “phịa” đấy, cả tôi lẫn bà xã tôi đều bị oan như oan Thị Kính đấy các vị ơi!
  Hưng yên

  http://www.machsongmedia.com/vanhoc/cac ... g-dia.html
            

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Xuân Kỷ Hợi - 2019

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 04/01/19 10:45

 •           

  thi ở dơ
  ___________________________________
  Việt Nam, Campuchia và Somali được lọt vào chung kết cuộc "Thi Ở Dơ Toàn Cầu".
  Ban tổ chức dắt 3 thí sinh đại diện đến 1 trại heo, trong đó có chuồng heo chứa khoảng 20 con, 2 tháng chưa được chùi rửa, mùi hôi thối bay xa khiến người thường đến gần phải nôn ọe, ngất xỉu …

  Ban tổ chức ra cách thức thi, mỗi thí sinh sẽ vào đó sống với heo, … ai chịu đựng được lâu nhất thì sẽ thắng:

  • Campuchia xung phong vào trước, 3 ngày chịu không nổi lết ra… khán giả la ó huýt sáo…
             
  • Somali tiến thân, 1 tuần … bò ra … trong tràng pháo tay của khán giả …
             
  • Việt nam vào …. được 2 ngày …. heo chịu không nổi, xổ chuồng chạy hết…


            
  .:lol2:

            

Trả lời

Quay về “Chuyên đề”