Dồn dân vào đường cùng

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 11:36
Lào Cai - 01/2017


Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 11:44
Cựu chiến binh Lào Cai
& Dân oan Dương Nội
- 03/2017


          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 13:02
Dân oan trước nhà Nguyễn phú Trọng
- 09/2017


          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 13:19
bà Trần Thị Thảo giữa vòng vây công an, dân phòng
- 09/2017


          

          
          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 20:58
Dân oan trước nhà Nguyễn xuân Phúc
- 12/2017


          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 21:20
Bình Thuận
chống nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 của Tàu
- 04/2015


          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 22:07
Đàn Áp Giáo Dân Kẻ Gai, Vinh
- 12/2017


          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/06/18 22:11
Hội Cờ Đỏ
- 03/2018


          

          Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9150
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dồn dân vào đường cùng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 16/06/18 20:00
          
Bạo động tại Bình Thuận,
giọt nước tràn ly


          

Trả lời

Quay về “Việt Nam”