Tung cánh chim ...

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 13/04/18 20:53

          
Buccaneer
lướt trên sóng của vịnh Gillam (Bahamas)


          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 13/04/18 20:56

          
Bombardier Challenger 300
xuống San Antonio, Texas (Mỹ)


          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 13/04/18 20:58

          
Lockheed Martin F-22 Raptor


          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 13/04/18 21:01

          
Pilatus PC-12
tại Sacramento, California (Mỹ)


          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 13/04/18 21:05

          
Embraer E-175
rời Boston, Massachussets (Mỹ)


          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 13/04/18 21:20

          
Cessna 182 Skylane
trên đường bay đá sỏi hoang vu của Mexican mountain, Utah (Mỹ)

[BBvideo=560,315]https://www.youtube.com/watch?v=ZPVYPt4-DbI[/BBvideo]


          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 21/04/18 09:26

          
Sukhoi Su-27
rời căn cứ Fairford, Gloucestershire (Anh)

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 21/04/18 09:29

          
Boeing 737-900
tại Shannon, County Clare (Ái Nhĩ Lan)

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 21/04/18 09:31

          
Bombardier CRJ200
rời Charlotte, North Carolina (Mỹ)

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9793
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 21/04/18 09:36

          
Convair B-36 Peacemaker
tại viện bảo tàng không gian Pima Air, Tucson, Arizona (Mỹ)

          

Trả lời

Quay về “Ảnh”