Trang 1/1

Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận

Đã gửi: Thứ sáu 19/04/19 10:08
bởi Bạch Vân
  •           

    Linh mục Nguyễn quang Thạnh
    nói về Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn văn Thuận