xem ảnh

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/05/15 13:11

.
.
Mời các bạn cùng xem ảnh .. :) ..


Hình ảnh
                                                                                          Kristian Hernstroum

[/audio]
Tiếng hát với cung đàn . Văn Phụng . Châu Hà
Last edited by Hoàng Vân on Thứ sáu 15/05/15 07:51, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/05/15 14:30

.
.
Hình ảnh
                                                                                          Kristian Hernstroum
.
.
Last edited by Hoàng Vân on Thứ sáu 15/05/15 07:53, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/05/15 20:32

.
.
Hình ảnh
                                                                      Armindo Lopes
.
.
Last edited by Hoàng Vân on Thứ sáu 15/05/15 07:53, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/05/15 20:35

.
.
Hình ảnh
                                                                      Armindo Lopes
.
.
Last edited by Hoàng Vân on Thứ sáu 15/05/15 07:54, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/05/15 07:28

.
.
Hình ảnh
                                                                                          Tanya Truong
.
.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/05/15 07:30

.
.
Hình ảnh
                                                                      Tanya Truong
.
.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/05/15 15:43

.
.
Hình ảnh
                                                                                          Tony Hadley
.
.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 14/05/15 15:44

.
.
Hình ảnh
                                                                                          Tony Hadley
.
.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 15/05/15 08:07

.
.
Hình ảnh
                                                            Dima Oukhov
.
.

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 11552
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: xem ảnh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 15/05/15 08:11

.
.
Hình ảnh
                                                            Dima Oukhov
.
.

Trả lời

Quay về “Nhà của bạn ..”