Đẹp và Buồn

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »Đẹp và Buồn

nguyên bản
美しさと哀しみと Utsukushisa to kanashimi to
bởi
川端 康成 Kawabata Yasunari


_____________________
bản việt ngữ bởi Mai Kim Ngọc
bản anh ngữ bởi Howard S. Hibbett          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Đẹp và Buồn

Bài viết bởi Hoàng Vân »
          

          
(còn tiếp)

          
Trả lời

Quay về “của người”