Xứ tuyết

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản
雪国
Yukiguni

bởi
川端 康成
Kawabata Yasunari_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker
          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker
          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker
          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker
          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker

          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker

          
          
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker

                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker

                    
(còn tiếp)

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12551
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Xứ tuyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »Xứ tuyết

nguyên bản 雪国 Yukiguni bởi 川端 康成 Kawabata Yasunari
_____________________
bản việt ngữ bởi Ngô Văn Phú & Vũ Đình Bình
bản anh ngữ bởi Edward G. Seidensticker

                    
(còn tiếp)

          
Trả lời

Quay về “của người”