Pháp

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12205
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Sự vững chắc của hệ thống tài chánh và hưu bổng

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ hai 03/08/20 21:57

                    

Solidité du système financier et des retraites ? F.X. Selleret et P. Sabatier

Sự vững chắc của hệ thống tài chánh và hưu bổng
(Thinkerview - 06/2020)


:pntfngrri: ... Agirc Arrco _ François-Xavier Selleret
... Econoclastes _ Pierre Sabatier

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12205
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Rủi ro của một nền kinh tế được truyền dịch

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ ba 04/08/20 14:13

                    

Économie sous perfusion, les risques ? Olivier Delamarche

Rủi ro của một nền kinh tế được truyền dịch
(Thinkerview - 07/2020)


:pntfngrri: ... Olivier Delamarche
... Econoclastes _ Olivier Delamarche

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12205
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Điệp viên, Covid và tên lưu manh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ năm 06/08/20 10:09

                    

L'espion, le Covid et le truand ? Maxime Renahy

Điệp viên, Covid và tên lưu manh
(Thinkerview - 07/2020)


:pntfngrri: ... Maxime Renahy
... Une taupe de la DGSE au coeur des paradis fiscaux

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12205
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Điệp viên, Covid và tên lưu manh

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 07/08/20 20:18

                    

Où en est la France ? Michel Onfray

nước Pháp đang ở đâu ?
(Thinkerview - 07/2020)


:pntfngrri: ... Michel Onfray
... michelonfray.com
... Michel Onfray sur YouTube

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12205
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Gáo nước lạnh về chủ quyền tin học

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 08/08/20 13:59

                    

Souveraineté numérique, la douche froide ? Tariq Krim et Bernard Benhamou

Gáo nước lạnh về chủ quyền tin học
(Thinkerview - 07/2020)


:pntfngrri: ... Tariq Krim
... Bernard Benhamou

          

Trả lời

Quay về “Quốc Tế”