Pháp

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Truyền thông vỏ ngoài, truyền thông cung đình, truyền thông vỉa hè?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Journalisme de façade, de cour, de trottoir ? Julia Cagé

Truyền thông vỏ ngoài, truyền thông cung đình,
truyền thông vỉa hè?

(Thinkerview - 12/2020)

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Hỗn loạn trong lực lượng Cảnh sát

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

La police en déconfiture ? Alexandre Langlois et Noam Anouar

Hỗn loạn trong lực lượng Cảnh sát
(Thinkerview - 12/2020)

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

COVID 19 : Thất bại của phương Tây ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

COVID 19 : La faillite occidentale ? Renaud Piarroux

COVID 19 : Thất bại của phương Tây ?
(Thinkerview - 01/2021)

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Ngân hàng đầu tư đối mặt với những khủng hoảng ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Banquier d'affaires face aux crises ? Raphaël Rossello

Ngân hàng đầu tư đối mặt với những khủng hoảng ?
(Thinkerview - 03/2021)

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Pháp: Tham nhũng ở mọi cấp độ

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

France : Corruption à tous les étages ? Elise Van Beneden

Pháp: Tham nhũng ở mọi cấp độ ?
(Thinkerview - 03/2021)

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Một cuộc khủng hoảng khổng lồ đang đến ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Crise gigantesque en approche ? Gilles Raveaud

Một cuộc khủng hoảng khổng lồ đang đến ?
(Thinkerview - 04/2021)

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Thông tin sai lệch, ngụy tạo trong thời điểm dịch bệnh

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Désinformation en temps d'épidémie ? Pr Renaud Piarroux

Thông tin sai lệch, ngụy tạo trong thời điểm dịch bệnh ?
(Thinkerview - 10/04/2021)

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Những chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và Nhóm vận động hành lang Ả Rập Xê Út tại Pháp

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Les radicalismes religieux et le Lobby Saoudien en France ? Pierre Conesa

Những chủ nghĩa cực đoan tôn giáo

Nhóm vận động hành lang Ả Rập Xê Út tại Pháp

(Thinkerview - 17/04/2021)

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Covid : về nguồn của cái ác ?

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Covid : aux origines du mal ? Brice Perrier

Covid : về nguồn của cái ác ?
(Thinkerview - 30/04/2021)


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15270
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Dân chủ: Hiện tượng phụ kiện, sự ly khai của giới tinh hoa

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          

Démocratie : Épiphénomène historique, sécession des élites ? Barbara Stiegler

Dân chủ: Hiện tượng phụ kiện, sự ly khai của giới tinh hoa ?
(Thinkerview - 01/05/2021)


          
Trả lời

Quay về “Quốc Tế”