LTX

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP19 - Phillip Huy

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


Phillip Huy________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Keyboard 2: Mai Trí Dũng
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP20 - Chiêu Phương

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


Chiêu Phương________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Trả lời

Quay về “của người”