LTX

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP10 - Nguyên Khang

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Nguyên Khang


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP11 - Mai Thiên Vân

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Mai Thiên Vân


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP12 - Henry Chúc & Tommy Ngô

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Henry Chúc & Tommy Ngô


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX Special - Tuyết Loan

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Tuyết Loan


04:47 - LTX Band Jam
15:10 - Autumn Leaves
22:50 - All of Me
31:40 - The Shadow of Your Smiles
41:30 Tôi Đi Giữa Hoàng Hôn
49:40 - The Masquerade
1:00:49 - Besame Mucho

________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

Guest saxo: Tuấn Saxo
Guest piano: Daniel Vũ


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP13 - Ngọc Đức

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Ngọc Đức


06:07 - LTX Band Jam - Lệ Úa
10:18 - Rao bán vần thơ Tác Giả: Vũ Thanh
19:49- Tương Tư nàng ca sỹ- Tác Giả: Kông Thanh Bích
28:58- Vó Ngựa Trên Đồi Cỏ Non
38:39 - Còn Lại Những Đêm Say- Tác giả Vũ Thanh
46:46 - Xin em đừng khóc vu quy –Tác Giả: Đinh Niêm Vũ
58:08 - Đắp mộ cuộc tình - Tác giả: Vũ Thanh

________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP14 - Kiều Nga

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Kiều Nga________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Piano: Daniel Vu
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP15 - Thế Sơn

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Thế Sơn________________
Guitar: Tuấn Joe
Guitar 2: Quang Bùi
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP16 - Ngọc Thúy

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Ngọc Thúy________________
Guitar: Tuấn Joe
Guitar 2: Quang Bùi
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP17 - Tommy Ngô

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

Tommy Ngô________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 15780
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

LTX - The Tuesday Night Show - EP18 - Hương Lan

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


Hương Lan________________
Guitar: Tuấn Joe
Bass: U Minh Kiệt
Keyboard: Hoàng Nghĩa
Drums: Doanh Huỳnh
Sound: Hoang Duy
Video: Danny Huy Lê

          
Trả lời

Quay về “của người”