Chỉ là guitar

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Libra Sonatine - Roland Dyens

Bài viết bởi Hoàng Vân »Libra Sonatine của Roland Dyens
(India - Largo - Fuoco)
đàn bởi
Enea Leone
đàn bởi
Claudio Pezzella
đàn bởi
Jon Gjylaci
đàn bởi
Roland Dyens


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

gặp gỡ với Roland Dyens

Bài viết bởi Hoàng Vân »gặp gỡ với Roland Dyens
một cuộc phỏng vấn bằng tiếng Ý với Roberto Fabbri


« Concert Incontro con Roland Dyens »
Roberto Fabbri direttore artistico e l'intervistatore del video,
Enzo Barra era il produttore Propietario di Playgame.00:19​ :
Improvisation

12:42​ :
Valse des Loges (R. Dyens)

17:36​ :
Sols d'Ièze (R. Dyens)

27:35​ :
After Christmas Feeling (R. Dyens)

32:31​ :
El Choclo (Villoldo – Arr : R. Dyens)

36:26​ :
Valse Op.69 n°2 (Chopin – Arr : R. Dyens)

47:12​ :
Libra Sonatine, III – Fuoco (R. Dyens)

50:51​ :
Tango en Skaï (R. Dyens)

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

20 lá thư độc tấu Tây ban cầm

Bài viết bởi Hoàng Vân »20 lá thư độc tấu Tây ban cầm

1
0:00
lettre a sydney
.. thư cho sydney ..

2
1:14
lettre a la seine
.. thư cho dòng Seine ..

3
2:54
lettre noire
.. thư đen ..

4
4:55
lettre a soi-meme
.. thư cho chính mình ..

5
6:50
lettre francaise
.. thư pháp ..

6
8:41
lettre mi-longue
.. thư nửa dài ..

7
10:38
lettre latine
.. thư la-tinh ..

8
13:10
venezuelettre
.. thư venezuela ..

9
14:08
lettre a claude et maurice
.. thư cho claude và maurice ..

10
16:47
lettre a la vieille angleterre
.. thư cho nước anh xưa ..

11
18:40
lettre nordestine
.. thư nordeste ..

12
21:03
lettre a demain
.. thư cho ngày mai ..

13
23:15
lettre et le neant
.. thư và cái không ..

14
23:45
lettre au calme
.. thư cho yên tịnh ..

15
26:21
lettre a jacques cartier
.. thư cho jacques cartier ..

16
28:02
lettre a isaac, emilio et les autres
.. thư cho isaac, emilio và những người khác ..

17
30:02
lettre encore
.. thư còn nữa ..

18
31:35
lettre a la saudade
.. thư cho khát khao ..

19
33:31
lettre a julia florida
.. thư cho julia florida ..


33:45
cut, different piece
.. cắt ngang, chuyển bài khác ..


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Que nadie sepa mi sufrir (La Foule) - Ángel Cabral

Bài viết bởi Hoàng Vân »Que nadie sepa mi sufrir (- La Foule) của Ángel Cabral

đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
MattRach          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Felicidade - Antônio Carlos Jobim

Bài viết bởi Hoàng Vân »Felicidade của Antônio Carlos Jobim

đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
Jakub Kosciuszko
đàn bởi
Marina Alexandra
đàn bởi
Jordan Dodson
đàn bởi
Jason Vieaux          
          
Trả lời

Quay về “của người”