Chỉ là guitar

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Tristorosa - Heitor Villa Lobos

Bài viết bởi Hoàng Vân »Tristorosa của Heitor Villa Lobos
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Gnossienne # 1 - Eric Satie

Bài viết bởi Hoàng Vân »Gnossienne No. 1 của Eric Satie
đàn bởi
Julia Trintschuk
đàn bởi
Brandon Acker
đàn bởi
Irina Kulikova          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Valse en skai - Roland Dyens

Bài viết bởi Hoàng Vân »Valse en skai của Roland Dyens
đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
Andrea Pace
đàn bởi
Hiroshi Kogure          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Songe Capricorne - Roland Dyens

Bài viết bởi Hoàng Vân »Songe Capricorne của Roland Dyens
đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
Declan Zapala
đàn bởi
Yuliya Lonskaya
đàn bởi
Elle Davisson          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Roland Dyens - Tel Aviv 2011

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


          


Trình tấu Tây Ban Cầm - Roland Dyens
khách mời danh dự tại hí viện Heichal HaTarbut, Tel Aviv, Israel
16-10-2011

Phần 1

00:00​
Improvisation
10:57​
The Wiz (Dyens)
14:34​
Valse des Anges (Dyens)
20:03​
Tango (Albeniz)
23:42​
June - Barcarolle (Tchaikovski)
29:24​
Waltz Op.69 N°2 (Chopin)
36:05​
Alba Nera (Dyens)
39:33​
El Ultimo Recuerdo (Dyens)Phần 2

00:00​
Le calme (Sor)
14:56​
Lamentos (Pixinguinha)
20:00​
Rosa (Pixinguinha)
24:39​
Carinhoso (Pixinguinha)
32:24​
Berimbau (Powell)
42:04​
Comme le jour (Dyens)


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

October - Tchaikovsky

Bài viết bởi Hoàng Vân »October của Tchaikovsky
đàn bởi
Vladan Miladinovic


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Waltz of the Flowers - Tchaikovsky

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Waltz of the Flowers của Tchaikovsky
đàn bởi
Ben Schenstead
đàn bởi
Claudio Soares de Lima          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Invierno Porteño - Astor Piazzolla

Bài viết bởi Hoàng Vân »Invierno Porteño của Astor Piazzolla
đàn bởi
Stephanie Jones

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Invierno Porteño - Astor Piazzolla

Bài viết bởi Hoàng Vân »Invierno Porteño của Astor Piazzolla
đàn bởi
Sungmin Leeđàn bởi
Aljaž Cvirnđàn bởi
Zoran Dukic

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 14187
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Libertango - Piazzolla

Bài viết bởi Hoàng Vân »Libertango của Piazzolla
đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
Tomasz Fechner
đàn bởi
Cyrloud
đàn bởi
Tariel Suari
đàn bởi
Joe Miller
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova          
          
Trả lời

Quay về “của người”