Chỉ là guitar

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Toccata and Fugue, d minor của Johann Sebastian Bach
đàn bởi
Viktor Ilich
dùng đàn Slavko Mrdalj
đàn bởi
Edson Lopes
dùng đàn Andrea Tacchi 2014          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


El Columpio của Francisco Tarrega
đàn bởi
Viktor Vidović

đàn bởi
Erisvaldo Borges
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Endecha & Oremus của Francisco Tarrega
đàn bởi
Ronny Wiesauer

đàn bởi
Per-Olov Kindgren
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Prelude No.5 in E major của Francisco Tarrega
đàn bởi
Jim Eckerman
đàn bởi
Kevin r Gallagher
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Prelude in D major, No. 11 của Francisco Tarrega
đàn bởi
Nick Cutroneo
đàn bởi
Robert Lunn
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Tango en skai của Roland Dyens
đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
Fabio Lima
đàn bởi
Tavi Jinariu
đàn bởi
Kaori Muraji
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


El Choclo của Angel Villoldo
đàn bởi
Roland Dyens
đàn bởi
Robert Cyrloud
đàn bởi
Go Eui Seok          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Valentine's day 2020 - Instrumental Bach, Jazz, Love -

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Roland Dyens trình diễn tại Tel Aviv
2011


Phần 1:

00:00​ Improvisation
10:57​ The Wiz (Dyens)
14:34​ Valse des Anges (Dyens)
20:03​ Tango (Albeniz)
23:42​ June - Barcarolle (Tchaikovski)
29:24​ Waltz Op.69 N°2 (Chopin)
36:05​ Alba Nera (Dyens)
39:33​ El Ultimo Recuerdo (Dyens)
Phần 2:

00:00​ Le calme (Sor)
14:56​ Lamentos (Pixinguinha)
20:00​ Rosa (Pixinguinha)
24:39​ Carinhoso (Pixinguinha)
32:24​ Berimbau (Powell)
42:04​ Comme le jour (Dyens)

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13841
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Hymne à l'amour của Edith Piaf
soạn bản của Roland Dyens

đàn bởi
Michele Di Filippo
đàn bởi
Thierry Bégin-L
đàn bởi
Xuanxuan Sun          
          
Trả lời

Quay về “của người”