Chỉ là guitar

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Marieta 'Mazurka' của Francisco Tárrega
đàn bởi
Jan Depreter
dùng đàn Vicente Arias 1911đàn bởi
Thiago Abdalla


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Fantasia La Traviata của Francisco Tárrega
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova
dùng đàn Michel Brückđàn bởi
Ekaterina Pushkarenko


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Vals Venezolano No 1 (Tatiana) của Antonio Lauro
đàn bởi
Kevin Loh
đàn bởi
David Tutmark
dùng đàn Loriente Carmen

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          


Lê Thu


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Vals Venezolano No 2 (Andreina) của Antonio Lauro
đàn bởi
Per-Olov Kindgren
đàn bởi
Ana Vidovic
dùng đàn Jim Redgate
đàn bởi
Thierry Bégin-L
dùng đàn Hee Hong Kim

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Vals Venezolano No 3 (Natalia) của Antonio Lauro
đàn bởi
Per-Olov Kindgren
đàn bởi
Ana Vidovic
dùng đàn Jim Redgate

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Vals Venezolano No 4 (Yacambú) của Antonio Lauro
đàn bởi
Oliver Lach
đàn bởi
Sungmin Lee

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Se Ela Perguntar của Dilermando Reis
đàn bởi
Matt Palmer
dùng đàn Michael Thames tornavoz 2015đàn bởi
Bryan Fasola
dùng đàn Stefan Nitschke "Romanillos" 2020

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Eterna Saudade của Dilermando Reis
đàn bởi
Stefan Schmitz
dùng đàn Bert Kwakkel Merula Spezialđàn bởi
Xuefei Yang
dùng đàn Santos Hernandez 1925đàn bởi
Bernard Cyrloud


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Alfonsina y el mar của Ariel Ramirez
đàn bởi
Rafael Hernandez Duarteđàn bởi
Claire Bessonđàn bởi
Roland Dyens


          
          
Trả lời

Quay về “của người”