Chỉ là guitar

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Chaconne của J.S. Bach
đàn bởi
Petra Poláčková


đàn bởi
Raphaella Smits


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


BWV 995 Sarabande của J.S.Bach
đàn bởi
Karmen Stendler
dùng đàn Francois Leonard 2018.

đàn bởi
Stephen Kenyon
dùng đàn Simon Ambridge
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


BWV 1012 - Cello Suite No.6 Prélude của J.S.Bach
đàn bởi
André Ferreira
dùng đàn Gabriele Lodi 2016.

BWV 1012 - Cello Suite No.6 của J.S.Bach
đàn bởi
Petrit Çeku
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Sonata III, Chanson của Manuel Maria Ponce
đàn bởi
Eduardo Inestal
dùng đàn Julian Gomez Ramirez 1934.

đàn bởi
Ivana Solcaniova
dùng đàn Armin Hanika 56AFN
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Recuerdos de la Alhambra của Francisco Tárrega
đàn bởi
Alí Arango


đàn bởi
Edson Lopes
dùng đàn Martin Woodhouse, 2010


đàn bởi
Rafael Aguirre

          
          
Trả lời

Quay về “của người”