Chỉ là guitar

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Granada của Isaac Albéniz
đàn bởi
Gvaneta Betaneli
dùng đàn Ariel Ameijenda 2016

đàn bởi
Julian Bream

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Cataluña của Isaac Albéniz
đàn bởi
Adam Cicchillitti

đàn bởi
Petrit Çeku

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Mallorca của Isaac Albéniz
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova

đàn bởi
Tariq Harb

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Rumores de la Caleta của Isaac Albéniz
đàn bởi
Tavi Jinariu
dùng đàn Cordoba Rodriguez

đàn bởi
Michael Chapdelaine

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Preludio, España, Op. 165: nº. 1 của Isaac Albéniz
đàn bởi
Marcel Wollny
dùng đàn Rafael Moreno 2016

đàn bởi
Javier Riba

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Mallorca của Isaac Albéniz
đàn bởi
Tariq Harb


đàn bởi
Michael Chapdelaine

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Cello Suite No.1, Prelude của J.S.Bach
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova
dùng đàn Michel Brück.

đàn bởi
Ana Vidovic
dùng đàn Jim Redgate
          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Koyunbaba của Carlo Domeniconi
đàn bởi
Ekaterina Pushkarenko


đàn bởi
Cecilio Perera


đàn bởi
Piraí Vaca


đàn bởi
Svetoslav Costoff


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Juan Serrano
đàn Granaína

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13415
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Moraito Chico
đàn Bulerías          
          
Trả lời

Quay về “của người”