Nhạc V chọn

Bài viết: 469
Ngày tham gia: Thứ sáu 12/06/15 21:02

Re: Nhạc V chọn

Bài viết bởi » Thứ sáu 24/03/17 22:54

Vi chọn nhạc hay và hình đẹp. Nhiều bài anh chưa nghe lần nào đó.
Cám ơn Vi.

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Re: Nhạc V chọn

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 22:59

V cảm ơn Anh Tư

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:02

Hình ảnh

[/audio]

The Godfather (Nino Rota ) - Nestor Santurio
Last edited by Vi on Thứ ba 28/03/17 23:02, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:03

Hình ảnh

[/audio]

The Good, The Bad, The Ugly (Ennio Morricone) - Nestor Santurio
Last edited by Vi on Thứ ba 28/03/17 23:03, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:06

Hình ảnh

[/audio]

Somewhere Over The Rainbow (Harold Arlen) - Pachacamac

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:07

Hình ảnh

[/audio]

The Lonely Shepherd (James Last) - Pachacamac

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:10

Hình ảnh

[/audio]

Cowboy DJ - Nguyễn Đức Đạt

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:11

Hình ảnh

[/audio]

Club 1 - Nguyễn Đức Đạt

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:15

Hình ảnh

[/audio]

La vie est belle (Nicola Piovani) - André Rieu

Hình đại diện
Vi
Bài viết: 137
Ngày tham gia: Thứ năm 16/03/17 23:48

Bài viết bởi Vi » Thứ ba 28/03/17 23:19

Hình ảnh

[/audio]

Olé Guapa (Arie Maasland)- André Rieu

Trả lời

Quay về “của người”