Chỉ là guitar

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Tây ban cầm của thế kỷ XIX
Paganini, Regondi, Giuliani, Legnani, Sor, Mertz
00:00​
Andante Largo Op.5 No.5
của Fernando Sor
đàn bởi Anne Haasch dùng đàn 1827 Lacotte

05:10​
Study Op.6 No.6
của Fernando Sor
đàn bởi Cinzia Milani dùng đàn 2017 Antonio Marin Montero

07:03​
Study Op.6 No.8
của Fernando Sor
đàn bởi Otto Tolonen dùng đàn 2017 Walter Verreydt

09:14​
Introduction and variations on a Theme by Mozart Op.9
của Fernando Sor
đàn bởi Alexandra Whittingham dùng đàn 2017 Carl-Hermann Schäffer

14:57​
Minuet Op.11 No.6
của Fernando Sor
đàn bởi Paul Bizot dùng đàn 2016 Ennio Giovanetti

16:39​
Minuet Op.11 No.10
của Fernando Sor
đàn bởi Paul Bizot dùng đàn 2019 Felipe Conde Crespo

19:02​
Grand solo Op.14
của Fernando Sor
đàn bởi Julia Trintschuk dùng đàn 2006 Enrico Bottelli

27:27​
Minuet Op.22
của Fernando Sor
đàn bởi Harald Stampa dùng đàn 1924 Richard Jacob Weissgerber

30:48​
Etude Op. 29 No.24
của Fernando Sor
đàn bởi Belmin Okanović dùng đàn 2005 Jean-Noel Rohe

34:38​
"Mouvement de prière religieuse" Op.31 No.23
của Fernando Sor
đàn bởi Daniel Seminara dùng đàn 2018 Steven den Toom

40:00​
Study Op.31 No.24
của Fernando Sor
đàn bởi Lorik Pylla dùng đàn 2020 Tamara Stahl

42:30​
Study Op.35 No.13
của Fernando Sor
đàn bởi Anrdé Cezanne dùng đàn 1834 Stephan Thumhart

43:20​
Study Op.35 No.22
của Fernando Sor
đàn bởi André Cezanne dùng đàn 2016 Armin Hanika 58 AF

44:59​
Bagatelle Op.43 No.3
của Fernando Sor
đàn bởi André Cezanne dùng đàn 1850 Mirecourt

49:27​
Study Op.44 No.23
của Fernando Sor
đàn bởi André Cezanne dùng đàn 2016 Eduardo Durán Ferrer

51:12​
Tarantella
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Juliane Bergemann dùng đàn 2008 Jan Tulácek

55:12​
Romanze
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Juliane Bergemann dùng đàn 1912 Richard Jakob Weissgerber

59:07​
Unruhe
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Antonia Haslinger dùng đàn 2018 Philip Neumann

01:01:05​
Le Carneval de Venice - Air varié
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Julia Trintschuk dùng đàn 2012 Cornelia Traudt

01:03:43​
Abendlied
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Koki Ito dùng đàn 2007 Daryl Perry

01:07:26​
Liebeslied
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Tatyana Ryzhkova dùng đàn 1919 Enrique Garcia

01:11:11​
Fantasie Hongroise
của Johann Kaspar Mertz
đàn bởi Belmin Okanović dùng đàn 1970 Hermann Hauser II

01:18:25​
Op.19 Fantasia
của Luigi Legnani
đàn bởi Alexandra Whittingham dùng đàn 1982 José Romanillos

01:28:47​
Op.20 Caprice No.2
của Luigi Legnani
đàn bởi Nejc Kuhar dùng đàn 2018 Roy Fankhänel

01:31:26​
Op.20 Caprice No.9 của
Luigi Legnani
đàn bởi Alexander Kryuchkov dùng đàn 1982 José Romanillos

01:33:56​
Op.20 Caprice No.15 của
Luigi Legnani
đàn bởi Peter Graneis dùng đàn 2018 José Gonzalez Lopez

01:35:17​
Romance của
Niccoló Paganini
đàn bởi Nadja Jankovic dùng đàn 2017 Fritz Ober

01:39:16​
Andantino from Grand Sonata
của Niccoló Paganini
đàn bởi Nadja Jankovic dùng đàn 2017 Fritz Ober

01:43:22​
Etude No.1
của Giulio Regondi
đàn bởi Koki Ito dùng đàn 2019 Evan Kingma

01:46:34​
Etude No.2
của Giulio Regondi
đàn bởi Vojin Kocić dùng đàn 2011 Gerhard Oldiges ”La Leona”

01:53:13​
Etude No.6
của Giulio Regondi
đàn bởi Daniela Rossi dùng đàn 2015 Fritz Ober

01:59:18​
Introduction et Caprice Op 23 Part III
của Giulio Regondi
đàn bởi Bertram Burkert dùng đàn 2009 Thomas Ochs

02:02:50​
Sonata F-Dur Opus.168 No.1
của Anton Diabelli
đàn bởi Marcin Dylla

02:07:06​
Sonata F-Dur Opus.168 No.2
của Anton Diabelli
đàn bởi Marcin Dylla

02:10:11​
Sonata F-Dur Opus.168 No.3
của Anton Diabelli
đàn bởi Marcin Dylla

02:16:12​
Op.38 No.14
của Napoleon Coste
đàn bởi Nicola Montella dùng đàn 2017 Tobias Braun

02:20:11​
Fantaisie sur deux motifs de "La Norma" de Bellini
của Napoleon Coste
đàn bởi Nicola Montella dùng đàn 1965 Hermann Hauser

02:26:32​
Etude in A-Major Opus.60 No.3
của Matteo Carcassi
đàn bởi Matteo Staffini dùng đàn 2016 Ennio Giovanetti

02:28:17​
Rondo Opus.5
của Matteo Carcassi
đàn bởi Julia Trintschuk

02:29:49​
Andante in G-Major Opus.320
Ferdinando Carulli
đàn bởi Johannes Öllinger dùng đàn 2017 Carl-Hermann Schäffer

02:32:29​
Sonata Brilliante C-Dur Allegro Spirito Op.15
của Mauro Giuliani
đàn bởi Emma Shay dùng đàn 2011 Fritz Ober

02:38:18​
Sonata Brilliante C-Dur Adadgio Op.15
của Mauro Giuliani
đàn bởi Francesco Cascarano dùng đàn Ignacio Fleta

02:43:27​
Gran Sonata Eroica Op.150
của Mauro Giuliani
đàn bởi Ana Vidovic dùng đàn Jim Redgate


          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Capricho de Goya No. 24: Sueño de la mentira y inconstancia
của Mario Castelnuovo-Tedesco

đàn bởi
Ceili Connors
đàn bởi
George Dimitrov          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Impressionistic Classical Guitar
Debussy, Satie, Mompou and more
00:00​
Gymnopedie No. 1 by Erik Satie
- Ferran Talarn plays on a 1998 Andrea Tacchi "Coclea"

03:20​
Gnossienne No. 1 by Eric Satie
- Julia Trintschuk on a Pepe Romero Jr.

06:58​
Clair de Lune by Claude Debussy
- Sedina Duo : Justyna Sobczak and Błażej Sudnikowicz

12:10​
Prelude by Claude Debussy
- Sedina Duo : Justyna Sobczak and Błażej Sudnikowicz

16:34​
Pavana Triste by Antonio José
- Giulia Ballaré on a 1931 Santos Hernandez

21:57​
Homenaje, Le Tombeau de Claude Debussy by Manuel de Falla
- Sanel Redzic on a 1961 Hermann Hauser ®

25:21​
Prelude from Suite Compostelana by F. Mompou
- Kevin Cahill on a 2018 Roy Fankhänel

29:12​
Arabesque No. 1 by Claude Debussy
- Molina Guitar Duo on a Dietmar Heubner & Dieter Müller

33:46​
Andante by F. M. Torroba
- Yan Kok on a Gerhard Oldiges 2019

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Milonga của Jorge Cardoso
đàn bởi
Tatyana Ryzhkova
đàn bởi
Atiom Galuza
đàn bởi
Guy-Jean MAGGIO

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Prelude, Fugue & Allegro BWV 998 của Johann Sebastian Bach
đàn bởi
Lorenzo Bernardi
đàn bởi
Sanel Redzic

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Etude No. 1 của Heitor Villa-Lobos
đàn bởi
Tal Hurwitz, Sanel Redzic & Xingye Li

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Allemande, Suite in E minor BuxWV 236 của D. Buxtehude
đàn bởi
Judith Bunk

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


En Los Trigales của Joaquín Rodrigo
đàn bởi
Veronica Eres
đàn bởi
Edson Lopes
đàn bởi
Mikhail Kasheutov

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


12 Sonatas của Domenico Scarlatti

00:00​
Sonata in D minor K. 1 - Ana Vidovic

02:58​
Sonata in D minor K. 141 - Julia Trintschuk

06:17​
Sonata in G major K. 144 - Carlotta Dalia

10:04​
Sonata in E major K.162 - Nicola Montella

13:27​
Sonata in D major K. 178 - José Carlos Carreiro

16:06​
Sonata in A major K. 208 - Borbàla Seres

20:57​
Sonata in D minor K. 213 - Ana Vidovic

26:22​
Sonata in A major K. 322 - Ana Vidovic

29:28​
Sonata in F minor K. 386 - Cassie Martin

32:23​
Sonata in D minor L. 423 - Nicola Montella

34:34​
Sonata in F minor K. 466 - Alberto Mesirca

38:32​
Sonata in G minor K. 476 - Manuel Sánchez Riera

          
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13842
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Chỉ là guitar

Bài viết bởi Hoàng Vân »


Courante, Suite in E minor BuxWV 236 của Dietrich Buxtehude
đàn bởi
Judith Bunk

          
          
Trả lời

Quay về “của người”