Trang 1/1

KHÔNG !

Đã gửi: Thứ năm 07/06/18 08:44
bởi nắng thủy tinh
KHÔNG !

Cho tàu thuê đất 99 năm ?
Xin hỏi các ông, các bà làm chuyện nầy cho dân cho nước ?
Muốn Việt Nam mạnh giàu trở thành cường quốc
nên giao yết hầu cho bàn tay khốn kiếp ngoại xâm?

Không! Không! Không !

Chúng tôi là dân Việt Nam
nghèo đã quen và sẳn sàng chết đói
miếng dại không ăn! chỉ cần các ông các bà biết gìn sông giữ núi
với chân giặc, chân thù một tấc đất cũng cắm chông

Thưa các bà, các ông
Chúng tôi ngu dân không có bằng tiến sĩ
nhưng biết thừa lũ tiểu nhân đắc chí
cuồng vọng bá quyền, ăn vừa no đã lo thống trị
đệ nhất chư hầu là quốc gia đồng chí Việt Nam

( Ha ... dọn tổ đón Phượng Hoàng
Ha... đường lưỡi bò liếm ngang mấy đứa Việt gian chung hàng loài nhai lại
Chúng tôi dân quèn chuyện nước non chỉ trông nhờ quí quan ngài thông thái
mà tổ cha quan! quan phán như bị ghẻ tàu hành
lên cơn tàu dại, tàu điên! )

Ha ... soạn luật cho đặc khu?

Bảy mươi lăm Chiến Sĩ Hoàng Sa, Sáu mươi bốn Chiến Sĩ Gạc Ma nợ máu chờ đền, ai người hành luật?

Cả trăm ngàn dân quân bị thảm sát, đoạ đày cái ngày chúng tràn qua biên giới, án được xử chưa ?

Ngư phủ đánh cá trong lãnh hải quê mình, nó càn nó giết! nó bất kể thiên luật, nhân tình! đồng bào chết thảm chết oan, đã làm được gì đứa sát nhân trước mặt?

Ha ... giờ các ông bà soạn luật!

Soạn luật làm chi ?
Để hợp pháp quan hèn? hay bảo vệ dân quyền được nhục?
để vong quốc có văn thư? hay xác minh chứng từ nô lệ?

Soạn luật làm gì khi lòng mình đã chấp nhận bất công!

Thưa các bà, các ông

Cho mướn đất hôm nay, trăm năm sau ai đòi lại đất ?
Các ông bà rước thù vào nhà rồi bắt cháu con đuổi giặc nội xâm ?
Các ông bà yên vị, vinh thân mặc kệ nước non còn mất?
Các ông bà trơ mặt được sao khi rưng rưng Tổ Quốc đang nhìn?

Chúng tôi là dân Việt Nam
khổ đã quen và sẳn sàng đổ máu
Chúng tôi chấp nhận hi sinh làm gạch nối giữa tiền nhân và con cháu
Chúng tôi không xin các ông các bà mà là đòi quyền bảo vệ quê hương

....
Trước hoạ diệt vong đồng bào chúng tôi sẽ đồng tâm cộng khổ
Giọt máu cuối cùng nếu phải đổ cũng giữ đất Việt Nam

canhcong


nguồn: https://www.facebook.com/canhcong.ng

Re: KHÔNG !

Đã gửi: Thứ ba 22/01/19 02:17
bởi Ngoc Han
Thấy bão tuyết hôm qua ở Montréal, chị Ngô, anh Tư và Nắng cẩn thận khi ra đường, nhớ nghe.