Trang 180/182

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:05
bởi Hoàng Vân
          


          


Boeing B-29 Superfortress

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:07
bởi Hoàng Vân
          


          


Sukhoi Su-27

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:08
bởi Hoàng Vân
          


          


Boeing 747-400

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:08
bởi Hoàng Vân
          


          


General Dynamics F-16 Fighting Falcon

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:10
bởi Hoàng Vân
          


          


Northrop Grumman E-2 Hawkeye

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:11
bởi Hoàng Vân
          


          


Boeing 737-500

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:12
bởi Hoàng Vân
          


          


Mitsubishi F-15J

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:13
bởi Hoàng Vân
          


          


Grumman C-2 Greyhound

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Thứ sáu 25/09/20 20:14
bởi Hoàng Vân
          


          


BAE Systems Hawk

          
          

Re: Tung cánh chim ...

Đã gửi: Chủ nhật 27/09/20 01:48
bởi Ngoc Han
Hình ảnh
T-38 A (N) NASA