Tung cánh chim ...

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 22/06/19 10:52

          


          


de Havilland Mosquito
tại Oshkosh, Wisconsin (Mỹ)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 22/06/19 10:54

          


          


Grumman S-2 Tracker
trên trời Medford, Oregon (Mỹ)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 22/06/19 10:56

          


          


Piaggio P.180 Avanti
tại Little Rock, Arkansas (Mỹ)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 22/06/19 10:57

          


          


Airbus A330-300
rời Los Angeles, California (Mỹ)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 22/06/19 10:59

          


          


Eurocopter EC135
trên trời Janesville, Wisconsin (Mỹ)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ bảy 22/06/19 11:01

          


          


Airbus A340-600
rời Chicago, Illinois (Mỹ)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 05/07/19 19:55

          


          


Boeing 747-400
xuống Sydney (Úc)

          

          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 19/07/19 20:40

          


          


Boeing 737-200
tại Dallas, Texas (Mỹ)

          
          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 19/07/19 20:42

          


          


Airbus A340-300
xuống Toronto (Canada)

          
          

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 10136
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: Tung cánh chim ...

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ sáu 19/07/19 20:44

          


          


Boeing 777-200
rời Los Angeles, California (Mỹ)

          
          

Trả lời

Quay về “Ảnh”