Vô đề ...

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          
Brighton’s West Pier
Matthew Cattell
Ribblehead Viaduct
Francis Taylor
Caister-on-Sea in Norfolk
Damian Ward
          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 4180
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Bạch Vân »

          


Em Cún cũng tham gia cứu hộ đội bóng nhí Thái Lan :allright2:          
Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 4180
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Bạch Vân »

          

J3 sisters (Jare(5), Joba(10),Jomi(7)
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          Hình ảnh
          

15.000 thiên hà,
trong đó 12.000 thiên hà đang tích cực sản sinh các vì sao.
Viễn vọng kính không gian Hubble của NASA theo dõi sự ra đời của các vì sao trong 11 tỷ năm trở lại,
được cho là giai đoạn hình thành sao bận rộn nhất của vũ trụ.
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          Hình ảnh
          

Viễn vọng kính không gian Hubble
lơ lững bay trên 27000 km/giờ trên quỹ đạo thấp của trái đất
cách mặt đất khoảng 540 km
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          

          
Pedro Jarque Krebs

          
Petr Bambousek

          
Johan Carlberg

          
Fahad Alenezi

          
Martin Grace

          
David Easton

          
Thomas Chadwick

          


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          

          
Tertius A Gous

          
Isak Pretorius

          
Sue Forbes

          
Valter Bernardeschi

          
Julius Kramer

          
Adrian Bliss

          
Emmanuel Rondeau

          
Christian Wappl
          


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          

          
Mikkel Beiter

          
Qiqige Zhao

          


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          

          
Florian Ledoux

          
Ovi D. Pop

          
Branko Markovic

          
Gabriel Scanu

          
Mieke Boynton

          
Qinghua Shui

          
Xiaoxiao Liu

          
Vincent Riemersma

          
Luis Alonso Jimenez Silva

          
Shihui Liu

          
Adam Barker

          
Dhritiman Mukherjee

          


          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13435
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Vô đề ...

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          

          
Hannes Lochner

          
Anup Shah

          
Steve Winter

          
Joe McDonald

          
Michael 'Nick' Nichols

          
Nayan Khanolkar

          


          
Trả lời

Quay về “Ảnh”