Covid-19 theo dòng thời gian

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  3,755,341 người nhiễm263,831 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 4,637 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   74,347 , Mỹ
   30,150 , Anh
   29,684 , Ý
   25,857 , Tây Ban Nha
   25,812 , Pháp

   8,588 , Ba Tây
   8,339 , Bỉ
   7,275 , Đức
   6,418 , Ba Tư
   5,221 , Hòa Lan
   4,366 , Gia Nã Đại
   3,584 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,941 , Thụy Điển
   2,704 , Mễ Tây Cơ

   1,805 , Thụy Sĩ
   1,785 , Ấn Độ
   1,618 , Ecuador
   1,537 , Nga
   1,533 , Peru
   1,375 , Ái Nhĩ Lan
   1,089 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  4,101,482 người bị nhiễm282,694 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 4,637 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   79,525 , Mỹ
   31,930 , Anh
   30,560 , Ý
   26,621 , Tây Ban Nha
   26,383 , Pháp

   11,123 , Ba Tây
   8,656 , Bỉ
   7,569 , Đức
   6,640 , Ba Tư
   5,459 , Hòa Lan
   4,991 , Gia Nã Đại
   3,786 , Thổ Nhĩ Kỳ
   3,465 , Mễ Tây Cơ
   3,225 , Thụy Điển
   2,212 , Ấn Độ
   2,127 , Ecuador
   1,915 , Nga
   1,889 , Peru
   1,833 , Thụy Sĩ
   1,458 , Ái Nhĩ Lan
   1,135 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  4,534,952 người bị nhiễm307,108 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 4,637 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   87,530 , Mỹ
   34,078 , Anh
   31,610 , Ý
   27,532 , Pháp
   27,459 , Tây Ban Nha

   14,817 , Ba Tây

   8,959 , Bỉ
   7,897 , Đức
   6,902 , Ba Tư
   5,667 , Gia Nã Đại
   5,662 , Hòa Lan
   4,477 , Mễ Tây Cơ
   4,055 , Thổ Nhĩ Kỳ
   3,646 , Thụy Điển
   2,753 , Ấn Độ
   2,594 , Ecuador
   2,418 , Nga
   2,392 , Peru
   1,878 , Thụy Sĩ
   1,518 , Ái Nhĩ Lan
   1,190 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  4,889,287 người bị nhiễm322,683 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 4,638 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   91,730 , Mỹ
   35,422 , Anh
   32,169 , Ý
   28,025 , Pháp
   27,778 , Tây Ban Nha

   17,971 , Ba Tây

   9,108 , Bỉ
   8,081 , Đức
   7,119 , Ba Tư
   6,025 , Gia Nã Đại
   5,734 , Hòa Lan
   5,332 , Mễ Tây Cơ
   4,199 , Thổ Nhĩ Kỳ
   3,743 , Thụy Điển
   3,302 , Ấn Độ
   2,914 , Peru
   2,839 , Ecuador
   2,837 , Nga
   1,891 , Thụy Sĩ
   1,561 , Ái Nhĩ Lan
   1,247 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  5,335,868 người bị nhiễm341,513 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 96,046 , Mỹ
   36,757 , Anh
   32,735 , Ý
   28,678 , Tây Ban Nha
   28,218 , Pháp

   22,013 , Ba Tây

   9,280 , Bỉ
   8,275 , Đức
   7,417 , Ba Tư
   7,179 , Mễ Tây Cơ
   6,466 , Gia Nã Đại
   5,841 , Hòa Lan
   4,638 , Trung cộng
   4,308 , Thổ Nhĩ Kỳ
   3,998 , Thụy Điển
   3,899 , Ấn Độ
   3,541 , Nga
   3,373 , Peru
   3,096 , Ecuador
   1,906 , Thụy Sĩ
   1,604 , Ái Nhĩ Lan
   1,372 , Nam Dương
   1,316 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  5,695,155 người bị nhiễm355,688 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 100,442 , Mỹ
   37,542 , Anh
   33,072 , Ý
   28,599 , Pháp
   27,117 , Tây Ban Nha
   25,598 , Ba Tây

   9,364 , Bỉ
   8,597 , Mễ Tây Cơ
   8,428 , Đức
   7,564 , Ba Tư
   6,876 , Gia Nã Đại
   5,890 , Hòa Lan
   4,638 , Trung cộng
   4,534 , Ấn Độ
   4,431 , Thổ Nhĩ Kỳ
   4,220 , Thụy Điển
   3,983 , Peru
   3,968 , Nga
   3,275 , Ecuador
   1,917 , Thụy Sĩ
   1,631 , Ái Nhĩ Lan
   1,473 , Nam Dương
   1,356 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  6,270,758 người bị nhiễm375,632 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 105,160 , Mỹ
   39,127 , Anh
   33,475 , Ý
   29,937 , Ba Tây
   28,836 , Pháp
   27,127 , Tây Ban Nha

   10,167 , Mễ Tây Cơ
   9,486 , Bỉ
   8,555 , Đức
   7,878 , Ba Tư
   7,404 , Gia Nã Đại
   5,981 , Hòa Lan
   5,608 , Ấn Độ
   4,849 , Nga
   4,638 , Trung cộng
   4,634 , Peru
   4,563 , Thổ Nhĩ Kỳ
   4,403 , Thụy Điển
   3,358 , Ecuador

   1,920 , Thụy Sĩ
   1,650 , Ái Nhĩ Lan
   1,641 , Nam Dương
   1,621 , Pakistan
   1,424 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •           

            

            

            

            
            
[/quote]
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  7,007,948 người bị nhiễm402,709 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 110,513 , Mỹ
   40,625 , Anh
   36,455 , Ba Tây
   33,899 , Ý
   29,158 , Pháp
   27,136 , Tây Ban Nha

   13,699 , Mễ Tây Cơ
   9,595 , Bỉ
   8,685 , Đức
   8,281 , Ba Tư
   7,877 , Gia Nã Đại
   7,207 , Ấn Độ
   6,032 , Hòa Lan
   5,851 , Nga
   5,465 , Peru
   4,692 , Thổ Nhĩ Kỳ
   4,659 , Thụy Điển
   4,638 , Trung cộng
   3,621 , Ecuador
   2,002 , Pakistan
   1,921 , Thụy Sĩ
   1,851 , Nam Dương
   1,679 , Ái Nhĩ Lan
   1,637 , Chí Lợi
   1,479 , Bồ Đào Nha

   ... vv ..

            

            

            

            

            

            

            

            
            
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •           

            

            

            

            

            
            
Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”