Covid-19 theo dòng thời gian

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,498,355 người nhiễm171,652 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,632 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   42,897 , Mỹ
   24,114 , Ý
   21,282 , Tây Ban Nha
   20,265 , Pháp
   16,509 , Anh

   5,998 , Bỉ
   5,297 , Ba Tư
   4,862 , Đức
   3,916 , Hòa Lan

   2,588 , Ba Tây
   2,140 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,765 , Thụy Điển
   1,690 , Gia Nã Đại
   1,436 , Thụy Sĩ

   762 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,561,915 người nhiễm177,200 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,632 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   45,142 , Mỹ
   24,648 , Ý
   21,282 , Tây Ban Nha
   20,796 , Pháp
   17,337 , Anh

   5,998 , Bỉ
   5,297 , Ba Tư
   5,086 , Đức
   3,916 , Hòa Lan

   2,741 , Ba Tây
   2,259 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,765 , Thụy Điển
   1,834 , Gia Nã Đại
   1,478 , Thụy Sĩ

   762 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,709,483 người nhiễm190,872 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,642 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   50,363 , Mỹ
   25,549 , Ý
   22,157 , Tây Ban Nha
   21,856 , Pháp
   18,738 , Anh

   6,490 , Bỉ
   5,575 , Đức
   5,481 , Ba Tư
   4,177 , Hòa Lan

   3,331 , Ba Tây
   2,491 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,021 , Thụy Điển
   2,147 , Gia Nã Đại
   1,549 , Thụy Sĩ

   1,069 , Mễ Tây Cơ
   820 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,790,986 người nhiễm195,920 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,642 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   52,296 , Mỹ
   25,969 , Ý
   22,524 , Tây Ban Nha
   22,245 , Pháp
   19,506 , Anh

   6,679 , Bỉ
   5,723 , Đức
   5,574 , Ba Tư
   4,289 , Hòa Lan

   3,670 , Ba Tây
   2,600 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,021 , Thụy Điển
   2,302 , Gia Nã Đại
   1,589 , Thụy Sĩ

   1,069 , Mễ Tây Cơ
   1014 , Ái Nhĩ Lan
   854 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,897,883 người nhiễm202,880 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,642 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   53,928 , Mỹ
   26,384 , Ý
   22,902 , Tây Ban Nha
   22,614 , Pháp
   20,319 , Anh

   6,917 , Bỉ
   5,877 , Đức
   5,650 , Ba Tư
   4,409 , Hòa Lan

   4,057 , Ba Tây
   2,706 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,192 , Thụy Điển
   2,465 , Gia Nã Đại
   1,599 , Thụy Sĩ

   1,305 , Mễ Tây Cơ
   1063 , Ái Nhĩ Lan
   880 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,971,090 người nhiễm206,514 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,642 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   55,383 , Mỹ
   26,644 , Ý
   23,190 , Tây Ban Nha
   22,856 , Pháp
   20,732 , Anh

   7,094 , Bỉ
   5,976 , Đức
   5,710 , Ba Tư
   4,475 , Hòa Lan
   4,286 , Ba Tây
   2,805 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,194 , Thụy Điển
   2,560 , Gia Nã Đại
   1,610 , Thụy Sĩ

   1,351 , Mễ Tây Cơ
   1087 , Ái Nhĩ Lan
   903 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  3,035,177 người nhiễm210,804 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,642 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   56,468 , Mỹ
   26,977 , Ý
   23,521 , Tây Ban Nha
   23,293 , Pháp
   21,092 , Anh

   7,207 , Bỉ
   6,061 , Đức
   5,806 , Ba Tư
   4,543 , Ba Tây
   4,518 , Hòa Lan
   2,900 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,274 , Thụy Điển
   2,707 , Gia Nã Đại
   1,665 , Thụy Sĩ

   1,351 , Mễ Tây Cơ
   1102 , Ái Nhĩ Lan
   939 , Ấn Độ
   928 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  3,117,880 người nhiễm217,207 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,643 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   58,955 , Mỹ
   27,359 , Ý
   23,822 , Tây Ban Nha
   23,660 , Pháp
   21,678 , Anh

   7,331 , Bỉ
   6,314 , Đức
   5,877 , Ba Tư
   5,083 , Ba Tây
   4,566 , Hòa Lan
   2,992 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,355 , Thụy Điển
   2,859 , Gia Nã Đại
   1,699 , Thụy Sĩ

   1,569 , Mễ Tây Cơ
   1,159 , Ái Nhĩ Lan
   1,008 , Ấn Độ
   948 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  3,190,743 người nhiễm227,368 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 4,643 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   61,361 , Mỹ
   27,682 , Ý
   26,097 , Anh
   24,275 , Tây Ban Nha
   24,087 , Pháp

   7,501 , Bỉ
   6,467 , Đức
   5,957 , Ba Tư
   5,511 , Ba Tây
   4,711 , Hòa Lan
   3,081 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,996 , Gia Nã Đại
   2,462 , Thụy Điển

   1,716 , Thụy Sĩ
   1,569 , Mễ Tây Cơ
   1,190 , Ái Nhĩ Lan
   1,079 , Ấn Độ
   973 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  3,327,126 người nhiễm238,380 người mất mạng  số người chết theo quốc gia:
  • 4,643 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   65,416 , Mỹ
   28,236 , Ý
   27,510 , Anh
   24,824 , Tây Ban Nha
   24,594 , Pháp

   7,703 , Bỉ
   6,736 , Đức
   6,410 , Ba Tây
   6,091 , Ba Tư
   4,894 , Hòa Lan
   3,391 , Gia Nã Đại
   3,258 , Thổ Nhĩ Kỳ
   2,653 , Thụy Điển

   1,859 , Mễ Tây Cơ
   1,754 , Thụy Sĩ
   1,265 , Ái Nhĩ Lan
   1,223 , Ấn Độ
   1,169 , Nga
   1,124 , Peru
   1,063 , Ecuador
   1,007 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”