Covid-19 theo dòng thời gian

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,721,353 người nhiễm, 389,651 người khỏi bệnh, và 104,800 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,339 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   18,849 , Ý
   18,771 , Mỹ
   16,353 , Tây Ban Nha
   13,197 , Pháp
   8,958 , Anh

   4,357 , Ba Tư
   3,346 , Bỉ
   2,736 , Đức
   2,643 , Hòa Lan

   1,074 , Ba Tây
   1,006 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,003 , Thụy Sĩ
   887 , Thụy Điển

   569 , Gia Nã Đại
   470 , Bồ Đào Nha
   337 , Áo
   327 , Nam Dương
   297 , Ecuador
   287 , Ái Nhĩ Lan
   282 , Lỗ Ma Ni
   260 , Đan Mạch
   256 , Algerie
   249 , Ấn Độ
   247 , Phi Luật Tân
   233 , Mễ Tây Cơ
   211 , Nam Hàn
   195 , Ba Lan
   169 , Peru
   135 , Ai Cập
   126 , Cộng Hòa Dominica
   123 , Tiệp Khắc
   114 , Na Uy
   110 , Ma Rốc
   106 , Nga
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,800,791 người nhiễm110,052 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,339 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   20,659 , Mỹ
   19,468 , Ý
   16,972 , Tây Ban Nha
   13,832 , Pháp
   10,612 , Anh

   4,474 , Ba Tư
   3,600 , Bỉ
   2,886 , Đức
   2,737 , Hòa Lan

   1,144 , Ba Tây
   1,101 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,089 , Thụy Sĩ
   899 , Thụy Điển

   674 , Gia Nã Đại
   504 , Bồ Đào Nha
   373 , Nam Dương
   350 , Áo
   320 , Ái Nhĩ Lan
   315 , Ecuador
   306 , Lỗ Ma Ni
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,859,011 người nhiễm114,979 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,341 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   22,106 , Mỹ
   19,899 , Ý
   17,489 , Tây Ban Nha
   14,393 , Pháp
   10,612 , Anh

   4,474 , Ba Tư
   3,903 , Bỉ
   3,022 , Đức
   2,737 , Hòa Lan

   1,230 , Ba Tây
   1,198 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,115 , Thụy Sĩ
   899 , Thụy Điển

   717 , Gia Nã Đại
   504 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,920,918 người nhiễm119,686 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,341 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   23,604 , Mỹ
   20,465 , Ý
   17,756 , Tây Ban Nha
   14,967 , Pháp
   11,329 , Anh

   4,585 , Ba Tư
   3,903 , Bỉ
   3,194 , Đức
   2,823 , Hòa Lan

   1,355 , Ba Tây
   1,296 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,138 , Thụy Sĩ
   919 , Thụy Điển

   780 , Gia Nã Đại
   535 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,999,628 người nhiễm128,011 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,342 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   26,061 , Mỹ
   21,067 , Ý
   18,579 , Tây Ban Nha
   15,729 , Pháp
   12,107 , Anh

   4,777 , Ba Tư
   4,440 , Bỉ
   3,495 , Đức
   3,134 , Hòa Lan

   1,557 , Ba Tây
   1,403 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,203 , Thụy Điển
   1,190 , Thụy Sĩ

   903 , Gia Nã Đại
   599 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,088,425 người nhiễm139,419 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,342 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   28,593 , Mỹ
   21,645 , Ý
   19,130 , Tây Ban Nha
   17,167 , Pháp
   13,729 , Anh

   4,869 , Ba Tư
   4,857 , Bỉ
   3,850 , Đức
   3,315 , Hòa Lan

   1,760 , Ba Tây
   1,518 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,333 , Thụy Điển
   1,269 , Thụy Sĩ

   1,048 , Gia Nã Đại
   629 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,172,031 người nhiễm146,201 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,632 , Trung cộng
   Vũ Hán đã điều chỉnh số ca tử vong, để thêm 1.290 người.
             
  • ngoài ra
   30,784 , Mỹ
   22,170 , Ý
   19,315 , Tây Ban Nha
   17,920 , Pháp
   13,729 , Anh

   5,163 , Bỉ
   4,958 , Ba Tư
   4,098 , Đức
   3,315 , Hòa Lan

   1,952 , Ba Tây
   1,643 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,333 , Thụy Điển
   1,288 , Thụy Sĩ

   1,195 , Gia Nã Đại
   657 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,273,382 người nhiễm156,064 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,632 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   32,823 , Mỹ
   22,745 , Ý
   20,043 , Tây Ban Nha
   18,681 , Pháp
   15,464 , Anh

   5,453 , Bỉ
   5,031 , Ba Tư
   4,377 , Đức
   3,601 , Hòa Lan

   2,171 , Ba Tây
   1,769 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,511 , Thụy Điển
   1,344 , Thụy Sĩ

   1,310 , Gia Nã Đại
   687 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,330,406 người nhiễm160,925 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,632 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   38,979 , Mỹ
   23,227 , Ý
   20,639 , Tây Ban Nha
   19,323 , Pháp
   15,464 , Anh

   5,453 , Bỉ
   5,031 , Ba Tư
   4,538 , Đức
   3,601 , Hòa Lan

   2,372 , Ba Tây
   1,890 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,511 , Thụy Điển
   1,470 , Gia Nã Đại
   1,368 , Thụy Sĩ

   687 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  2,401,379 người nhiễm165,044 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 4,632 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   40,591 , Mỹ
   23,660 , Ý
   21,453 , Tây Ban Nha
   19,718 , Pháp
   16,060 , Anh

   5,683 , Bỉ
   5,118 , Ba Tư
   4,586 , Đức
   3,684 , Hòa Lan

   2,462 , Ba Tây
   2,017 , Thổ Nhĩ Kỳ
   1,540 , Thụy Điển
   1,587 , Gia Nã Đại
   1,393 , Thụy Sĩ

   714 , Bồ Đào Nha
   ... vv ..

            

            

                      
Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”