Covid-19 theo dòng thời gian

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  • 471,518 người nhiễm covid-19,
  • trong đó có 114,444 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 21,287 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • Trung cộng
   3,163 , Hồ Bắc
   22 , Hà Nam
   13 , Hắc Long Giang

   ... vv ...
             

             
  • ngoài ra
   7,503 , Ý
   3,647 , Tây Ban Nha
   2,077 , Ba Tư
   1,331 , Pháp
   1,046 , Mỹ
   465 , Anh
   356 , Hòa Lan
   206 , Đức
   178 , Bỉ
   153 , Thụy Sĩ
   126 , Nam Hàn
   62 , Thụy Điển
   59 , Ba Tây
   59 , Thổ Nhĩ Kỳ
   58 , Nam Dương
   45 , Nhật
   43 , Bồ Đào Nha
   38 , Phi Luật Tân
   35 , Gia Nã Đại
   34 , Đan Mạch
   30 , Áo
   29 , Ecuador
   29 , Iraq
   22 , Hy Lạp
   21 , Ai Cập
   21 , Algerie
   20 , Mã Lai
   17 , Lỗ Ma Ni
   14 , Na Uy
   14 , Ba Lan
   12 , Ấn Độ
   10 , Hung Gia Lợi
   10 , cộng hòa Dominica

   ... vv ..

            

            

                        

                        

                        
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  • 542,788 người nhiễm covid-19,
  • trong đó có 124,351 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 24,361 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • Trung cộng
   3,174 , Hồ Bắc
   22 , Hà Nam
   13 , Hắc Long Giang

   ... vv ...
             

             
  • ngoài ra
   8,215 , Ý
   4,365 , Tây Ban Nha
   2,378 , Ba Tư
   1,696 , Pháp
   1,046 , Mỹ
   578 , Anh
   434 , Hòa Lan
   289 , Bỉ
   281 , Đức
   197 , Thụy Sĩ
   139 , Nam Hàn
   87 , Nam Dương
   77 , Thụy Điển
   77 , Ba Tây
   75 , Thổ Nhĩ Kỳ
   60 , Bồ Đào Nha
   58 , Áo
   54 , Phi Luật Tân
   47 , Nhật
   41 , Đan Mạch
   39 , Gia Nã Đại
   36 , Iraq
   34 , Ecuador
   27 , Hy Lạp
   26 , Mã Lai
   25 , Algerie
   24 , Ai Cập
   24 , Lỗ Ma Ni
   20 , Ấn Độ
   16 , Ba Lan
   15 , Na Uy
   13 , Úc
   12 , Á Căn Đình
   11 , Ma Rốc
   10 , Hung Gia Lợi
   10 , cộng hòa Dominica
   10 , Do Thái

   ... vv ..

            

            

                        

                        

                        
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  • 665,616 người nhiễm covid-19,
  • trong đó có 141,746 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 30,857 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • Trung cộng
   3,182 , Hồ Bắc
   22 , Hà Nam
   13 , Hắc Long Giang

   ... vv ...
             

             
  • ngoài ra
   10,023 , Ý
   5,982 , Tây Ban Nha
   2,517 , Ba Tư
   2,314 , Pháp
   2,227 , Mỹ
   1,019 , Anh
   639 , Hòa Lan
   433 , Đức
   353 , Bỉ
   264 , Thụy Sĩ
   152 , Nam Hàn
   114 , Ba Tây
   108 , Thổ Nhĩ Kỳ
   105 , Thụy Điển
   102 , Nam Dương
   100 , Bồ Đào Nha
   68 , Áo
   68 , Phi Luật Tân
   65 , Đan Mạch
   61 , Gia Nã Đại
   52 , Nhật
   48 , Ecuador
   42 , Iraq
   37 , Lỗ Ma Ni
   36 , Ái Nhĩ Lan
   36 , Ai Cập
   32 , Hy Lạp
   29 , Algerie
   27 , Mã Lai
   25 , Ma Rốc
   25 , Ấn Độ
   23 , Na Uy
   20 , cộng hòa Dominica
   19 , Á Căn Đình
   18 , Ba Lan
   18 , Lục Xâm Bảo
   17 , Panama
   16 , Úc
   16 , Peru
   16 , Mễ Tây Cơ
   13 , Pakistan
   13 , Hung Gia Lợi
   12 , Do Thái
   11 , Burkina Faso
   11 , Tiệp Khắc
   10 , An Ba Ni
   10 , Serbia

   ... vv ..

            

            

                        

                        

                        
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  • 723,328 người nhiễm covid-19,
  • trong đó có 151,991 người đã khỏi bệnh (không còn vi khuẩn trong người),
  • 33,997 người mất mạng


  số người chết theo địa phương:
  • Trung cộng
   3,186 , Hồ Bắc
   22 , Hà Nam
   13 , Hắc Long Giang

   ... vv ...
             

             
  • ngoài ra
   10,779 , Ý
   6,803 , Tây Ban Nha
   2,640 , Ba Tư
   2,606 , Pháp
   2,510 , Mỹ
   1,228 , Anh
   771 , Hòa Lan
   541 , Đức
   431 , Bỉ
   300 , Thụy Sĩ
   158 , Nam Hàn
   136 , Ba Tây
   131 , Thổ Nhĩ Kỳ
   119 , Bồ Đào Nha
   114 , Nam Dương
   110 , Thụy Điển
   86 , Áo
   72 , Đan Mạch
   71 , Phi Luật Tân
   66 , Gia Nã Đại
   58 , Ecuador
   54 , Nhật
   46 , Ái Nhĩ Lan
   43 , Lỗ Ma Ni
   42 , Iraq
   40 , Ai Cập
   39 , Hy Lạp
   39 , cộng hòa Dominica
   35 , Mã Lai
   31 , Algerie
   27 , Ấn Độ
   26 , Ma Rốc
   26 , Na Uy
   24 , Panama
   22 , Ba Lan
   21 , Lục Xâm Bảo
   20 , Á Căn Đình
   18 , Peru
   17 , Úc
   16 , Mễ Tây Cơ
   16 , Tiệp Khắc
   15 , Do Thái
   14 , Pakistan
   13 , Hung Gia Lợi
   13 , Serbia
   12 , Burkina Faso
   11 , Phần Lan
   11 , Slovenia
   10 , An Ba Ni
   10 , Columbia
   10 , Li Băng
   10 , Ukraine

   ... vv ..

            

            

                        

                        

                        
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  785,979 người nhiễm, 165,837 người khỏi bệnh, và 37,810 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,304 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   11,591 , Ý
   7,716 , Tây Ban Nha
   3,146 , Mỹ
   3,024 , Pháp
   2,757 , Ba Tư
   1,408 , Anh
   864 , Hòa Lan
   645 , Đức
   513 , Bỉ
   359 , Thụy Sĩ
   168 , Thổ Nhĩ Kỳ
   165 , Ba Tây
   162 , Nam Hàn
   146 , Thụy Điển
   140 , Bồ Đào Nha
   122 , Nam Dương
   108 , Áo
   ... vv ..

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  874,081 người nhiễm, 185,194 người khỏi bệnh, và 43,537 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,312 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   12,428 , Ý
   9,053 , Tây Ban Nha
   4,074 , Mỹ
   3,523 , Pháp
   3,036 , Ba Tư
   1,789 , Anh
   1,173 , Hòa Lan
   828 , Bỉ
   793 , Đức
   433 , Thụy Sĩ
   239 , Thụy Điển
   214 , Thổ Nhĩ Kỳ
   203 , Ba Tây
   187 , Bồ Đào Nha
   165 , Nam Hàn
   157 , Nam Dương
   146 , Áo
   104 , Đan Mạch
   101 , Gia Nã Đại
   ... vv ..

            

            

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,347,803 người nhiễm, 277,402 người khỏi bệnh, và 74,807 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,331 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   16,523 , Ý
   13,341 , Tây Ban Nha
   10,910 , Mỹ
   8,911 , Pháp
   5,373 , Anh
   3,739 , Ba Tư

   1,867 , Hòa Lan
   1,810 , Đức
   1,632 , Bỉ

   765 , Thụy Sĩ
   649 , Thổ Nhĩ Kỳ
   566 , Ba Tây
   477 , Thụy Điển
   323 , Gia Nã Đại
   311 , Bồ Đào Nha
   220 , Áo
   209 , Nam Dương
   192 , Nam Hàn
   191 , Ecuador
   187 , Đan Mạch
   176 , Lỗ Ma Ni
   174 , Ái Nhĩ Lan
   173 , Algerie
   163 , Phi Luật Tân
   136 , Ấn Độ
   125 , Mễ Tây Cơ
   107 , Ba Lan
   ... vv ..

            

            

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,446,242 người nhiễm, 308,146 người khỏi bệnh, và 83,424 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,333 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   17,127 , Ý
   14,555 , Tây Ban Nha
   12,905 , Mỹ
   10,328 , Pháp
   6,159 , Anh
   3,993 , Ba Tư

   2,248 , Hòa Lan
   2,240 , Bỉ
   2,016 , Đức

   858 , Thụy Sĩ
   725 , Thổ Nhĩ Kỳ
   691 , Ba Tây
   687 , Thụy Điển

   381 , Gia Nã Đại
   345 , Bồ Đào Nha
   273 , Áo
   240 , Nam Dương
   220 , Ecuador
   218 , Đan Mạch
   210 , Lỗ Ma Ni
   210 , Ái Nhĩ Lan
   200 , Nam Hàn
   193 , Algerie
   182 , Phi Luật Tân
   164 , Ấn Độ
   141 , Mễ Tây Cơ
   136 , Ba Lan
   107 , Peru
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,484,811 người nhiễm, 329,876 người khỏi bệnh, và 88,538 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,333 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   17,669 , Ý
   14,792 , Tây Ban Nha
   14,762 , Mỹ
   10,869 , Pháp
   7,097 , Anh
   3,993 , Ba Tư

   2,248 , Hòa Lan
   2,240 , Bỉ
   2,349 , Đức

   895 , Thụy Sĩ
   820 , Ba Tây
   812 , Thổ Nhĩ Kỳ
   687 , Thụy Điển

   435 , Gia Nã Đại
   380 , Bồ Đào Nha

   273 , Áo
   242 , Ecuador
   240 , Nam Dương
   235 , Ái Nhĩ Lan
   220 , Lỗ Ma Ni
   218 , Đan Mạch
   205 , Algerie
   204 , Nam Hàn
   182 , Phi Luật Tân
   178 , Ấn Độ
   174 , Mễ Tây Cơ
   159 , Ba Lan
   121 , Peru
   108 , Cộng Hòa Dominica
   103 , Ai Cập
   101 , Na Uy
   ... vv ..

            

            

                      
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13450
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Covid-19 theo dòng thời gian

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 •             Từ lúc khởi đầu thống kê, toàn thế giới đã có
  1,602,216 người nhiễm, 355,079 người khỏi bệnh, và 95,735 người mất mạng  số người chết theo địa phương:
  • 3,336 , Trung cộng
             
  • ngoài ra
   18,279 , Ý
   16,679 , Mỹ
   15,447 , Tây Ban Nha
   12,210 , Pháp
   7,978 , Anh

   4,110 , Ba Tư
   2,607 , Đức
   2,523 , Bỉ
   2,396 , Hòa Lan

   957 , Ba Tây
   948 , Thụy Sĩ
   908 , Thổ Nhĩ Kỳ
   793 , Thụy Điển

   509 , Gia Nã Đại
   409 , Bồ Đào Nha
   295 , Áo
   280 , Nam Dương
   272 , Ecuador
   263 , Ái Nhĩ Lan
   248 , Lỗ Ma Ni
   237 , Đan Mạch
   235 , Algerie
   227 , Ấn Độ
   208 , Nam Hàn
   203 , Phi Luật Tân
   194 , Mễ Tây Cơ
   174 , Ba Lan
   138 , Peru
   118 , Cộng Hòa Dominica
   118 , Ai Cập
   112 , Tiệp Khắc
   108 , Na Uy
   ... vv ..

            

            

                      
Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”