Trang 30/32

amodiaquine, zuclopenthixol, nebivolol, may be particularly effective if combined with remdesivir or favipiravir.

Đã gửi: Thứ tư 28/10/20 04:39
bởi Hoàng Vân

The COVID wild card: Researchers battle to solve the riddle of asymptomatic cases

Đã gửi: Chủ nhật 01/11/20 08:29
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

Could mouthwashes help reduce coronavirus transmission?

Đã gửi: Thứ ba 10/11/20 04:19
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

COVID-19: Hospital support staff hit harder than doctors and nurses

Đã gửi: Thứ tư 11/11/20 06:02
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

FDA authorizes monoclonal antibody (bamlanivimab - Eli Lilly) for treatment of COVID-19

Đã gửi: Thứ năm 12/11/20 04:33
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

Re: Dịch Covid-19 (SARS-CoV-2 / 2019-nCoV)

Đã gửi: Thứ năm 12/11/20 04:50
bởi Ngoc Han

Growing evidence shows masks may protect the wearer

Đã gửi: Thứ sáu 13/11/20 12:00
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

Cell phone data reveals ‘superspreader’ venues

Đã gửi: Thứ ba 17/11/20 17:23
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

Arthritis drug Baricitinib may improve COVID-19 survival in older adults

Đã gửi: Thứ sáu 20/11/20 04:07
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri:

          

WHO : Có thể tránh được phong tỏa nếu 95% người dân đeo khẩu trang

Đã gửi: Thứ bảy 21/11/20 08:17
bởi Hoàng Vân
          


:pntfngrri: