Dịch Covid-19 (SARS-CoV-2 / 2019-nCoV)

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Dịch Covid-19 (SARS-CoV-2 / 2019-nCoV)

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          
tỷ lệ người chết / dân số
cao nhất là Bĩ (82/100,000), thấp nhất là Mễ tây Cơ (6/100,000)
Mỹ ở khoảng giữa (30/100,000)
Mỹ
1,719,855 người bệnh, 101,562 người chết
(100 người bệnh, 6 người chết)
          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

More than half of all COVID-19 patients found to have damaged hearts

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Doctors round up evidence of damage outside the lungs

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Why vaccines are less effective in the elderly, and what it means for COVID-19

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Mandatory BCG vaccination may slow spread of COVID-19

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

triple therapy of Ivermectin, zinc and Doxycycline

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 13442
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Once-a-day inhaler offers ‘powerful protection’ against COVID-19

Bài viết bởi Hoàng Vân »

Trả lời

Quay về “Sức khỏe - Y Học”