"Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Trả lời
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 13:39

nghe em bé ngây ngây thơ thơ .... :lol2: ..........

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 13:45

............... :lol2: ..........

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 13:54

............... luật .. luật .. luật .. :idea2: ..........

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 14:10

............... :bow1: ..........

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 21:36

............... :lol2: ..........

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 21:49

............... :sad3: ..........

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 9416
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Hoàng Vân » Thứ tư 13/06/18 21:53

............... :allright2: ..........

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3212
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ năm 14/06/18 06:11

          


Một thiên thần!


          
Last edited by Bạch Vân on Thứ năm 14/06/18 06:20, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3212
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ năm 14/06/18 06:14

          


Đất nước lâm nguy không kể già hay trẻ phải lên tiếng!


          
Last edited by Bạch Vân on Thứ năm 14/06/18 06:18, edited 1 time in total.

Hình đại diện
Bạch Vân
Bài viết: 3212
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 19:19
Giới tính:

Re: "Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc" đang giết dân để bán nước

Bài viết bởi Bạch Vân » Thứ năm 14/06/18 06:16

          Bản lãnh hơn nhiều đấng "mày râu".


          

Trả lời

Quay về “Việt Nam”