Thiết lập hệ thống cá nhân

Trả lời
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Thiết lập hệ thống cá nhân

Bài viết bởi Chính Nam »

          
          
Bạn có muốn nhận email từ các thành viên khác không?
Bạn có muốn dùng ngôn ngữ giao diện nào khác ngoài tiếng Việt không?
Bạn muốn giờ trên diễn đàn theo múi giờ của nơi bạn ở hay không?
Tất cả những việc này bạn có thể sửa đổi trong bản "hệ thống cá nhân" của bạn.


Hình ảnh


Hình ảnh

  1. bấm vào tên
  2. chọn "Thiết lập cá nhân"
  3. đồng ý hay không? Tùy bạn
  4. đồng ý
  5. tùy bạn
  6. tùy bạn
  7. chọn Việt,Pháp hoặc Anh
  8. chọn Prosilver, Prosilver Special Edition hoặc "S E square left"
  9. chọn múi giờ nơi bạn ở, nếu bạn muốn. Bằng không giờ mặc định của diễn đàn là giờ Việt Nam
  10. đồng ý
Bấm vào "Chấp nhận" để ghi lại những lựa chọn của bạn
          Chúc bạn thành công .. :) ..
          
          
          
Trả lời

Quay về “Hướng dẫn”