Phông (Font) chữ của diễn đàn

Trả lời
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Diễn đàn có những phông chữ sau đây
  (xin mượn lại bài thử diễn đàn của anh Hoàng Vân :) )
  • arial
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   comic sans
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   courier new
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   georgia
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   impact
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   times new roman
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   trebuchet
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   verdana
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   bradley hand
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   century gothic
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   curlz
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   cursive
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   fantasy
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   french script
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   garamond
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   goudy stout
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   helvetica
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   monospace
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   ocra
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   script
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   lucida console
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   lucida sans unicode
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   ms sans
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   ms mincho
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   palatino lino
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

   tahoma
   .. Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..  Các phông sau đây có đầy đũ các mẫu tự với dấu tiếng Việt:
  • arial, courier new, times new roman, verdana, (goudy stout .. dùng tạm được), helvetica, monospace, script, ms sans, palatino lino, tahoma
  Mời bạn thử nghiệm và sử dụng :)
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Kích thước của phông ARIAL  Những kích thước được cài trong trình soạn thảo gồm:
   • Rất To (Huge)
   • To (Large)
   • Bình Thường (Normal) (Mặc định)
   • Nhỏ (Small)
   • Rất nhỏ (Tiny)

  Rất To (Huge) (size=200)

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=200]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  To (Large) (size=150)

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=150]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  Bình Thường (Normal) (size=100)

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=100]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  Nhỏ (Small) (size=85)

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=85]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  Rất Nhỏ (Tiny) (size=50)

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=50]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]


  Sau đây là vài kích thước giữa "Bình Thường" và "To"
  size=110

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=110]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  size=115

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=115]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  size=120

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=120]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  size=130

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=130]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]

  size=140

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Mã: Chọn hết

  [size=140]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..[/size]
  [/font]

  Riêng tôi thấy size=110 là vừa, không quá nhỏ để mỏi mắt, không quá to để xấu bài :)

  Mời bạn thử nghiệm và chúc bạn thành công :D
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Gom lại những phông có đầy đũ các mẫu tự với dấu Việt cho bạn so sánh và sử dụng:


  times new roman
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  script
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  goudy stout
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  arial
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  helvetica
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  ms sans
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  tahoma
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  palatino lino
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  verdana
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  courier new
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  monospace
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  Mời bạn thử nghiệm và sử dụng :)
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Kích thước của phông Times New Roman


  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=110]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=100]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=85]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=50]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..


  Riêng tôi thấy size=127 là vừa, không quá nhỏ để mỏi mắt, không quá to để xấu bài :)

  Mời bạn thử nghiệm và chúc bạn thành công :D
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Kích thước của phông Microsoft Sans Serif


  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=100]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=85]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=50]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..


  Riêng tôi thấy size=110 là vừa, không quá nhỏ để mỏi mắt, không quá to để xấu bài :)

  Mời bạn thử nghiệm và chúc bạn thành công :D
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Kích thước của phông Verdana


  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=105]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=100]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=85]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=50]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..


  Riêng tôi thấy size=100 là vừa, không quá nhỏ để mỏi mắt, không quá to để xấu bài :)

  Mời bạn thử nghiệm và chúc bạn thành công :D
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Kích thước của phông Courier New


  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=105]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=100]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=85]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..

  [size=50]Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi ..


  Riêng tôi thấy size=115 là vừa, không quá nhỏ để mỏi mắt, không quá to để xấu bài :)

  Mời bạn thử nghiệm và chúc bạn thành công :D
Hình đại diện
Chính Nam
Bài viết: 92
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 12:03

Re: Phông (Font) chữ của diễn đàn

Bài viết bởi Chính Nam »

 • Gom lại những phông "Việt" với kích thước "vừa mắt":


  times new roman
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  script
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  goudy stout
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  arial
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  helvetica
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  ms sans
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  tahoma
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  palatino lino
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  verdana
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..


  [font=Courier New][size=115]courier new
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..

  [font=monospace][size=115]monospace
  Em chờ anh trở lại chốn đây .. Đường xưa còn đó sánh đôi vai gầy ..
  ____________________________________________________________________

  tóm lại:

  [font=Times New Roman][size=127]
  [font=Script MT Bold][size=127]
  [font=Goudy Stout][size=127]

  [font=Arial][size=110]
  [font=Helvetica][size=110]

  [font=Microsoft Sans Serif][size=110]
  [font=Tahoma][size=110]
  [font=Palatino Linotype][size=110]

  [font=Verdana][size=100]

  [font=Courier New][size=115]
  [font=monospace][size=115]


  Mời bạn thử nghiệm và sử dụng :)
Trả lời

Quay về “Hướng dẫn”