Liên Thành Quyết

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Địch Vân ra ngoài rồi cõng Ngôn Đạt Bình lên vai, chàng thi triển khinh công chạy về phía sau núi. Khinh công chàng đã cao minh lại quen thuộc địa thế nên cứ vào nẻo đường hoang vắng khó đi trên núi cao mà chạy. Ngôn Đạt Bình nằm phục trên lưng chàng, bên tai nghe tiếng gió vù vù, người lão khác nào đằng vân giá vụ tưởng chừng đang ngủ mơ. Lão là người lịch duyệt giang hồ mà không tin trên thế gian này lại có người võ công cao thâm đến thế!

  Địch Vân càng chạy càng lên cao, sau lên đến đỉnh núi cao nhất. Sườn núi đã cao lại dốc, người thường quyết chẳng thể nào lên được, Địch Vân cũng chưa trèo lên đỉnh núi này bao giờ. Ngày trước chàng cùng Thích Phương thường thường ngửa mặt lên nhìn mà thôi, bữa nay vì cứu người chàng mới phải trèo lên đó. Địch Vân đặt Ngôn Đạt Bình xuống hỏi:

  – Bá bá có thuốc dấu không?

  Ngôn Đạt Bình liền phục xuống vừa lạy, vừa hỏi:

  – Tôn tính đại danh ân công là gì? Bữa nay Ngôn Đạt Bình này nhờ ân công cứu mạng, ơn đức thâm trọng không biết lấy gì báo đáp cho vừa.

  Địch Vân tuy không muốn tiết lộ thân thế mình, nhưng cũng không thể nhận lạy của sư bá, chàng vội quì xuống đáp lễ nói:

  – Tiền bối bất tất phải đa lễ, khiến tại hạ phải tổn thọ, tại hạ là kẻ vô danh, chút việc nhỏ mọn này có chi đáng kể mà tiền bối phải nói chuyện đến đền đáp?

  Ngôn Đạt Bình cố ý hỏi tên họ, Địch Vân không biết bịa đặt tên giả, chàng liền lẳng lặng không đáp. Ngôn Đạt Bình đã biết trên chốn giang hồ rất nhiều cao thủ mai danh ẩn tích, thấy chàng không chịu nói, lão cũng không hỏi nữa. Ngôn Đạt Bình lấy thuốc dấu trong bọc ra rịt vào vết thương, lão sờ ba chỗ kiếm thương trong long kinh hãi nghĩ bụng:

  – Y mà ra tay chậm một chút nữa thì bây giờ ta không còn sống ở thế gian nữa.

  Địch Vân nói:

  – Tại hạ có mấy điều nghi nan muốn hỏi tiền bối

  Ngôn Đạt Bình vội đáp:

  – Ân công đừng nhắc tới hai chữ tiền bối nữa, ân công có điều gì muốn hỏi mà Ngôn Đạt Bình hiểu được xin sự thực trình bày, quyết chẳng dám mảy may dấu diếm.

  Địch Vân hỏi:

  – Thế thì hay lắm! Xin hỏi tiền bối tòa nhà lớn này có phải tiền bối dựng lên không?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Phải rồi!

  Địch Vân lại hỏi:

  – Tiền bối đào huyệt để tìm kiếm Liên Thành Kiếm Phổ, không hiểu đã tìm thấy chưa?

  Ngôn Đạt Bình trong lòng run lên nghĩ bụng:

  – Ta tưởng gã vì hảo tâm mà giải cứu ta, té ra gã cũng dòm dỏ pho Liên Thành Kiếm Phổ.

  Lão đáp:

  – Lão phu hao phí rất nhiều tâm huyết mà đến nay vẫn chưa được chút manh mối nào, ân công hiểu cho lão phu thực không dám nói dối. Nếu Ngôn Đạt Bình này tìm được rồi thì lập tức dâng ân công ngay, tính mạng Ngôn mỗ đã được ân công giải cứu, khi nào dám tiếc những cái thân ngoại chi vật?

  Địch Vân xua tay lia lịa nói:

  – Tại hạ không phải là muốn lấy kiếm phổ, chẳng dấu gì tiền bối bản lãnh tại hạ tuy tầm thường nhưng tự tin rằng Liên Thành Kiếm Phổ gì gì đó vị tất đã hữu dụng cho tại hạ.

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Đúng thế! Bản lãnh của ân công xuất nhập hóa đã thành thiên hạ vô địch, cuốn Liên Thành Kiếm kia bất quá là một thứ đồ phổ về kiếm pháp, vì nó là công phu của bản môn nên anh em Ngôn mỗ coi trọng. Còn đối với người ngoài, cái đó rất tầm thường.

  Địch Vân tuy chẳng có thành kiến gì, nhưng cũng biết lão không thật tâm, có điều chàng không muốn nói ra. Chàng lại hỏi:

  – Tại hạ nghe nói chỗ tòa nhà đó nguyên trước lệnh sư đệ là Thích tiền bối cư trú, Thích tiền bối mang ngoại hiệu là Thiết Tỏa Hoành Giang không hiểu ý nghĩa thế nào?

  Chàng ở với sư phụ từ thuở nhỏ cho tới khi khôn lớn, vẫn tưởng sư phụ là ông lão nhà quê trung hậu thành thực, nhưng sau nghe Đinh Điển nói lão là người tâm kế sâu xa, nên chàng hỏi lại lão này thử xem có đúng với lời nhận xét của Đinh Điển không, hay chỉ là tiến đồn vô căn cứ. Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Ngoại hiệu của tệ sư đệ là Thiết Tỏa Hoành Giang vì ai cũng bảo y nhiều mưu kế, đối phó với người bằng thủ đoạn thâm độc, khác nào đường dây xích sắt phong tỏa mặt sông, khiến cho thuyền bè đi lại muốn lên chẳng được, xuôi xuống không xong.

  Địch Vân trong lòng bứt rứt khó chịu nghĩ thầm:

  – Lời nói của Đinh đại ca quả nhiên không lầm, sư phụ ta đã là nhân vật như vậy nên ta bị lừa gạt ngay từ thuở nhỏ, thủy chung lão nhân gia vẫn chẳng lộ chân tướng với ta, nhưng lão nhân gia đối đãi với ta rất từ ái, thì dù lão có dối gạt cũng không sao.

  Trong lòng vẫn còn một tia hy vọng, chàng hỏi:

  – Những thứ ngoại hiệu trên chốn giang hồ chưa chắc đã tin được, có khi Thích tiền bối bị kẻ thù bôi nhọ, tiền bối đã học nghệ với lệnh sư đệ dĩ nhiên hiểu tính tình Thích tiền bối rõ rệt hơn. Sư thực tính nết của Thích tiền bối ra sao?

  Ngôn Đạt Bình thở dài đáp:

  – Chẳng phải Ngôn mỗ vạch áo cho người xem lưng, nhưng ân công hỏi đến Ngôn mỗ không dám dấu diếm, tệ sư đệ bề ngoài coi ngớ ngẩn thực thà mà tâm cơ cực kỳ linh xảo, nếu không thế thì sao y lấy được Liên Thành Kiếm Phổ.

  Địch Vân gật đầu, chàng lại hỏi:

  – Tại sao tiền bối biết Liên Thành Kiếm Phổ đã lọt vào tay Thích tiền bối? tiền bối đã trông thấy chăng?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Tuy không phải chính mắt Ngôn mỗ trông thấy, nhưng đã suy xét kỹ thì nhất định kiếm phổ lọt vào tay y rồi.

  Địch Vân hỏi:

  – Tại hạ nghe người ta nói tiền bối hay giả làm khất cái, có đúng thế không?

  Ngôn Đạt Bình lại một phen kinh ngạc, nghĩ thầm:

  – Gã này lợi hại thật! Cả chuyện riêng của mình gã cũng biết rõ.

  Lão đáp:

  – Nguồn tin của ân công rất linh thong, hành vi Ngôn mỗ chẳng điều gì dấu được ân công, ban đầu tại hạ tưởng cuốn Liên Thành Kiếm Phổ nếu không ở trong tay Vạn sư ca thì lọt vào tay Thích sư đệ, vì thế Ngôn mỗ giả làm khất cái qua lại vùng Tương Tây, Ngạc Tây để dò la động tĩnh.

  Địch Vân hỏi:

  – Tại sao tiền bối lại đoán là kiếm quyết lọt vào tay một trong hai vị đó?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Lúc lâm tử gia sư giao kiếm phổ cho ba em Ngôn mỗ...

  Địch Vân nhớ tới lời Đinh Điển thuật lại chuyện đêm hôm ấy ba người, Vạn, Ngôn, Thích hợp lực mưu sát hại sư phụ là Mai Niệm Sanh trên sông Trường Giang, chàng hắng đặng một tiếng rồi hỏi:

  – Lệnh sư trao tay cho các vị hay sao? E rằng... e rằng... không đúng thế, lệnh sư đã chết rồi phải không?

  Ngôn Đạt Bình nhảy bổ lên trỏ vào mặt chàng ấp úng hỏi:

  – Các hạ là.. là... Đinh... Đinh Điển... Đinh đại gia phải không?

  Nên biết việc Đinh Điển an táng cho Mai Niệm Sanh về sau bị tiết lộ ra ngoài, Ngôn Đạt Bình vừa nghe Địch Vân phanh phui cái tội giết thầy của lão, nên lão đoán ngay là Đinh Điển. Địch Vân hững hờ đáp:

  – Tại hạ không phải là Đinh Điển, Đinh đại ca ghét kẻ ác như kẻ thù, y trông thấy ba vị sư huynh sư đệ hợp lực hạ sát sư phụ, nếu tại hạ là Đinh đại ca thì bữa nay đã chẳng phải giải cứu tiền bối, mà để tiền bối chết về lưỡi kiếm của Vạn Chấn Sơn.

  Ngôn Đạt Bình rất đỗi kinh nghi hỏi:

  – Nếu vậy ân công là ai?

  Địch Vân đáp:

  – Tiền bối bất tất phải biết tại hạ là ai, nếu muốn người ta không biết thì đừng làm, các vị hợp lực hạ sát sư phụ đoạt lấy Liên Thành Kiếm Phổ rồi sau ra làm sao?

  Ngôn Đạt Bình giọng nói run run hỏi:

  – Điều gì ân công cũng biết rồi thì còn hỏi làm gì?

  Địch Vân nói:

  – Tại hạ biết được một chút nhưng cũng còn nhiều điều chưa hay, xin tiền bối nói thực cho nghe, nếu không đúng thì rồi tại hạ cũng điều tra được.

  Ngôn Đạt Bình vừa kinh hãi vừa sợ sệt đáp:

  – Khi nào Ngôn mỗ dám lừa dối ân công? Ba anh em Ngôn mỗ lấy được Liên Thành Kiếm Phổ rồi, sau mới phát giác lấy được kiếm phổ mà không có kiếm quyết cũng bằng vô dụng, liền mở cuộc điều tra kiếm quyết...

  Địch Vân nghĩ thầm:

  – Đinh đại ca đã nói kiếm quyết này có liên quan đến một chỗ đại bảo tàng, hiện giờ Mai Niệm Sanh, Lăng tiểu thư, Đinh đại ca đều đã qua đời, trên thế gian chẳng còn ai biết kiếm quyết nữa mà mấy ông này hãy còn mơ mộng.

  Lại nghe Ngôn Đạt Bình nói tiếp:

  – Ba anh em tại hạ người nọ coi chừng người kia, người kia coi chừng người nọ, đêm nào cũng ngủ chung trong một gian phòng. Cuốn kiếm phổ đó để trong hộp sắt khóa lại, bọn Ngôn mỗ liệng chiếc chìa khóa hộp sắt xuống sông Trường Giang, còn cái hộp thì cất vào ngăn kéo bàn, trên hộp sắt lại còn ba sợi giây xích sắt nhỏ chia ra buộc vào tay ba người để người nọ cử động là hai người kia phát giác ngay.

  Địch Vân thở dài nói:

  – Cách phòng bị như vậy thật là cẩn mật.

  Ngôn Đạt Bình nói:

  – Ngờ đâu lại xảy ra có kẻ trộm.

  Địch Vân hỏi:

  – Vụ trộm làm sao?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Đêm hôm ấy ba anh em ngủ với nhau trong phòng, sang sớm hôm sau, Vạn Chấn Sơn bỗng la lên:
  – Kiếm phổ đâu rồi? Kiếm phổ đâu rồi?
  Ngôn mỗ giật mình nhảy bổ lên thì thấy ngăn kéo bàn rút ra rồi không đẩy vào, cái hộp sắt cũng mở nắp, bộ kiếm phổ đã không cánh mà bay. Ba người bọn lão phu hốt hoảng tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu, vụ này thật là kỳ! Cửa ngõ trong phòng vẫn còn đóng và cài then sắt y nguyên chưa ai động đến. Vì thế mà nhất quyết là không phải người ngoài vào lấy cắp kiếm phổ, nếu chẳng phải Vạn sư ca thì nó lọt vào tay Thích sư đệ.

  Địch Vân hỏi:

  – Đúng thế thật, nhưng sao người lấy sách lại không nhân lúc đêm tối mở cửa sổ ra bỏ ngỏ làm như người ngoài lẻn vào?

  Ngôn Đạt Bình thở dài đáp:

  – Tay ba người đã buộc dây lòi tói khóa liền với nhau, lén lút đứng lên rút ngăn kéo bàn, mở hộp sắt thì có thể được còn đi xa hơn để mở cửa thì dây xích không đủ dài.

  Địch Vân hỏi:

  – Té ra là thế! Vậy các vị làm thế nào?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Lấy được kiếm phổ không phải là chuyện dễ, dĩ nhiên bọn tại hạ chẳng chịu bỏ qua, ba người cãi lộn nhau ỏm tỏi một hồi, nhưng chẳng ai đưa ra được chứng cứ gì, đành chia đường tìm kiếm...

  Địch Vân hỏi:

  – Có một điều tại hạ nghĩ không ra, muốn thỉnh giáo tiền bối,
  số là lệnh sư đã có pho kiếm phổ như vậy chẳng sớm thì muộn, rồi cũng truyền thụ cho các vị, chẳng lẽ lão nhân gia giữ mãi để rồi bỏ vào trong quan tài? Việc gì các vị phải hạ độc thủ toan hạ sát sư phụ để sang đoạt?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Hỡi ơi! Gia sự.. thật là hồ đồ, lão nhân gia nhận định ba người sư huynh sư đệ trong bọn tại hạ đều tâm thuật bất chính thủy chung lão không dạy kiếm pháp trong pho kiếm phổ đó. Tại hạ coi chừng lão muốn truyền thụ cho người khác, thậm chí lão còn đem cả võ công bản môn truyền cho người ngoài, bọn tại hạ không nhẫn nại được mới phải hạ thủ.

  Địch Vân hỏi:

  – À thì ra thế, về sau sao tiền bối lại quyết đoán là kiếm phổ lọt vào tay lệnh sư đệ?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Ban đầu Ngôn mỗ ngờ cho Vạn Chấn Sơn lấy cắp vì y la lên trước vụ mất sách, hô hoán mất trộm nên đáng ngờ hơn. Ngôn mỗ ngấm ngầm theo dõi hành tung, chẳng bao lâu liền biết là không phải y, vì chính y lại đi dò la Thích sư đệ.

  Hồi 40:
  Vào Vạn Gia
  Trùng Hội Thích Phương  Ngôn Đạt Bình nói tiếp:

  – Nếu kiếm phổ đã lọt vào tay Vạn Chấn Sơn thì y đã chẳng đi truy người khác mà lập tức đến ẩn tại một nơi hương thôn hẻo lánh hay trong hang núi hoang vu để luyện kiếm. Mỗi lần lão phu ngấm ngầm đến gặp y thì chỉ thấy y nghiến răng nghiến lợi, tỏ ra nóng lòng thống hận về vụ chưa tìm được kiếm quyết, vì thế mà lão phu thay đổi đường lối đi tìm kiếm hành tung Thích Trường Phát.

  Địch Vân hỏi:

  – Lão gia có tìm được manh mối gì không?

  Ngôn Đạt Bình lắc đầu đáp:

  – Thích Trường Phát tâm địa rất thâm hiểm, tuyệt không lộ hình tích, lão phu từng coi lén y dạy đồ đệ và con gái luyện kiếm, y giả vờ ngớ ngẩn, đem những chiêu kiếm bằng đường thi đổi đi nghe chẳng thông chút nào, thực khiến cho người ta phải cười đến trẹo quai hàm. Nhưng y càng giả bộ bao nhiêu lão phu càng nhận ra y giả dối, lão phu theo dõi ba năm liền mà thủy chung y không sơ hở chút nào, những lúc y ra ngoài, lão phu đã mấy lần mò vào trong nhà xục tìm rất kỹ mà chẳng thấy Liên Thành Kiếm Phổ đâu, ngay một cuốn sách tầm thường mà cũng không có, chà! Vị sư đệ này thật là tâm kế sâu xa.

  Địch Vân hỏi:

  – Rồi sau sao nữa?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Sau Vạn Chấn Sơn đột nhiên mở tiệc thọ phái đệ tử đi mời Thích Trường Phát đến Kinh Châu, dĩ nhiên tiệc thọ là chuyện giả trá, thám thính hư thực của sự đệ mới là chuyện thật. Thích Trường Phát đưa con gái đi, lại còn một tên đồ đệ ngớ ngẩn tên gọi Địch Vân gì đó cũng đi theo. Đang dự tiệc Địch Vân cùng tám tên đệ tử ở Vạn gia xảy cuộc ẩu đả, Địch Vân tiết lộ ba chiêu kiếm tinh diệu khiến cho Vạn Chấn Sơn sinh lòng ngờ vực... Ân công! Ân công có biết tại sao không?

  Địch Vân lắc đầu. Ngôn Đạt Bình lại nói:

  – Vạn Chấn Sơn mời Thích sư đệ vào thư phòng đàm luận, y buộc cho Thích sư đệ đã lấy được kiếm phổ và truyền dạy cho Địch Vân, hai người khích bác nhau, trở mặt thành thù. Thích Trường Phát phóng kiếm đâm thương Vạn Chấn Sơn rồi chạy trốn. Lạ quá! Thật là quái lạ!

  Địch Vân hỏi:

  – Điều gì quái lạ?

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Từ ngày ấy Thích Trường Phát mất biến không còn thấy đâu nữa, chẳng hiểu y ẩn mình xứ nào? Khi Thích Trường Phát đến Kinh Châu quyết không đem theo cuốn kiếm phổ đã lấy cắp, nhất định y chôn dấu ở một nơi bí ẩn nào đó, lão phu tưởng y đả thương Vạn Chấn Sơn còn trở về vùng này ngay đêm đó để lấy kiếm phổ rồi mới xa chạy cao bay, nên lúc vừa xảy ra biến cố, lão phu lập tức cỡi khoái mã đến chờ trước để dò xem y để kiếm phổ nơi đâu và sẽ tùy cơ hạ thủ. Nhưng lão phu chờ hoài thủy chung vẫn không thấy y xuất hiện, mấy năm trôi qua rồi, xem chừng vĩnh viễn y không trở lại, lão phu chẳng nể nang gì nữa ở đây phá quấy đến trời long đất lở mong đào tìm kiếm phổ, nhưng chỉ tốn công vô ích, chẳng thu lượm được kết quả nào. Nếu không có ân công ra tay cứu viện thì Ngôn mỗ đã bỏ mạng rồi. Chà chà! Vạn sư ca của Ngôn mỗ cũng là tay đáo để.

  Địch Vân hỏi:

  – Theo sự phỏng đoán của lão gia thì lệnh Thích sư đệ hiện giờ ở đâu?

  Ngôn Đạt Bình lắc đầu đáp:

  – Cái đó Ngôn mỗ không đoán ra được, có điều lưới trời lồng lộng thưa mà không lọt, không chừng y mắc bẫy ở chỗ nào rồi, có khi y gặp việc gì ra ngoài sự tiên liệu, tỷ như bị sài lang hổ báo ăn thịt.

  Địch Vân thấy lão nguyền rủa sư phụ gặp tai họa, lại lộ vẻ hân hoan, trong lòng thật chán ghét, nhưng chàng lại nghĩ thầm:

  – Sư phụ chẳng có tin tức gì, không chừng đã gặp điều bất hạnh thực sự.

  Chàng liền đứng dậy nói:

  – Đa tạ lão gia đã cho tại hạ biết hết chẳng dấu diếm gì, bây giờ tại hạ xin cáo từ.

  Ngôn Đạt Bình kính cẩn xá ba xá nói:

  – Đại đức của ân công, Ngôn Đạt Bình này vĩnh viễn không bao giờ dám quên.

  Địch Vân đáp:

  – Chút việc nhỏ mọn này có gì đáng kể? Lão gia bất tất phải bận tâm. Nơi đây lão gia dưỡng thương thì Vạn Chấn Sơn sẽ kiếm không ra, mong lão gia cứ vững dạ.

  Ngôn Đạt Bình cười nói:

  – Hiện giờ chắc y đang nóng ruột như kiến bò trên nồi rang không tưởng đến chuyện kiếm lão phu nữa.

  Địch Vân lấy làm kỳ hỏi:

  – Tại sao vậy?

  Ngôn Đạt Bình mỉm cười đáp:

  – Con rết độc của Ngôn mỗ cắn tay con y bị thương phải liên tục rịt thuốc mười lần mới hết được độc tính, nay mới rịt một lần đã ăn thua gì?

  Địch Vân kinh hãi hỏi:

  – Vậy tính mạng Vạn Khuê không bảo toàn được ư?

  Ngôn Đạt Bình đắc ý đáp:

  – Thứ rết sặc sỡ này không phải tầm thường, nó là một loài rết khác lạ từ đất Hồi Cương bên Tây Vực đưa tới, hay ở chỗ Vạn Khuê không chết ngay, gã còn rên rỉ kêu la đủ một tháng mới hết đời. Ha ha! Thế mới tuyệt diệu!

  Địch Vân nói:

  – Nếu sau một tháng mới chết thì chẳng cần vội vã gì, gã đi kiếm lương y rồi cũng tìm ra được cách giải độc.

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Ân công có điều chưa rõ là giống rết độc này do tiểu lão chăn nuôi, từ lúc nó còn nhỏ tiểu lão đã cho chúng ăn những thứ giải dược, nên những thuốc giải tầm thường nó quen cả rồi, không còn hiệu nghiệm nữa, những y sinh y thuật cao đến đâu cũng chỉ dùng thuốc thông thường trị độc ăn thua mẹ gì? Độc môn thuốc giải mà giống rết này chưa ăn ở trên đời này, ngoài tiểu lão, không còn người thứ hai nào biết đường phối chế. Ha ha!

  Địch Vân liếc mắt nhìn lão nghĩ bụng:

  – Lòng dạ Ngôn sư bá ác độc như vậy thật là đáng sợ, lần sau có khi lão cho rắn độc cắn mình cũng chưa biết chừng, Đinh đại ca thường nói mình đã bôn tẩu giang hồ thì không có lòng hại người là phải, nhưng chẳng thể không đề phòng người bất trắc. Chi bằng ta hỏi lão lấy ít thuốc giải để phòng sẵn trong mình cho khỏi lo về sau.

  Chàng liền nói:

  – Bình thuốc giải của lão gia cho tại hạ quách!

  Ngôn Đạt Bình đáp:

  – Dạ!

  Nhưng lão chưa lấy ra ngay đưa cho Địch Vân mà còn hỏi lại:

  – Không hiểu ân công lấy thuốc này để làm gì?

  Địch Vân đáp:

  – Rết độc của lão gia cực kỳ lợi hại! Lỡ ra tại hạ bất cẩn để nó cắn trúng, trong mình phải có bình thuốc giải mới yên tâm được.

  Ngôn Đạt Bình bẽn lẽn cười nói:

  – Ân công đã có ơn cứu mạng tiểu lão, khi nào tiểu lão lại dám gia hại? Ân công thật khéo đa nghi.

  Địch Vân xòe tay ra nói:

  – Không dùng đến nhưng để trong mình đề phòng sẵn cũng không hề gì.

  Ngôn Đạt Bình lại “Dạ” mấy tiếng rồi lấy bình thuốc ra đưa cho Địch Vân.

  Địch Vân xuống núi trở về tòa nhà rộng lớn quan sát lại thấy hương dân đã giải tán cả rồi, quản gia cùng cai thợ không biết đi đâu. Trong nhà quạnh quẽ không một bóng người. Địch Vân bụng bảo dạ:

  – Sư phụ chết rồi, sư muội đi lấy chồng, từ đây sắp tới không bao giờ ta trở lại chốn này nữa.

  Sau chuyến này chàng lủi thủi một mình, không khỏi bâng khuâng trong dạ.  (... còn tiếp ...)
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • ... :giggles: .. Hehe, Nghi bàn loạn đi chớ, có gì đâu mà sợ loảng mạch bài. Bài nào của anh đăng trong diễn đàn đều kêu gọi bạn bè bàn loạn thoải mái, nếu không nói ra nói vô thì chán chết .. :wink2: ..

Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Địch Vân đến ngoài Kinh Châu hỏi dò tin tức, biết là Lăng Thoái Tư vẫn còn làm tri phủ ở đây, chàng liền bôi mặt mũi lem luốc để che dấu chân tướng rồi mới vào thành. Ý niệm đầu tiên của chàng là muốn coi xem tình hình Vạn Khuê phải đau khổ thế nào? Chứng độc thương của hắn có trị khỏi được chưa? Chàng cũng không hiểu hắn đã về nhà chưa hay còn ở lại Hồ Nam điều trị.

  Địch Vân cất bước đến của Vạn gia, chàng ngó thấy Thẩm Thành đang lật đật từ trong cổng lớn đi ra, gã lộ vẻ rất hoang mang. Địch Vân bụng bảo dạ:

  – Thẩm Thành đã ở đây thì chắc Vạn Khuê cũng về nhà rồi, ta hãy chờ đến đêm sẽ lần lại dò thám xem sao.

  Chàng nghĩ vậy rồi đi về phía vườn hoang. Khu vườn này cách Vạn gia không xa mấy, ngày trước Đinh Điển giết Chu Kỳ, Cảnh Thiên Bá và Mã Đại Minh rồi y qua đời ở đó. Người xưa cảnh cũ, bây giờ chàng thấy khắp nơi cỏ dại mọc đầy cùng những đống gạch ngói vỡ ngổn ngang, phong cảnh chẳng có gì khác trước. Địch Vân chạy đến gốc mai già vuốt ve thân cây chỗ lồi chỗ lõm, miệng lẩm bẩm:

  – Ngày trước Đinh đại ca từ giã cõi đời ở dưới gốc mai này cây mai vẫn còn y nguyên như cũ mà Đinh đại ca đã biến thành gói cốt hôi.

  Chàng ngồi dưới gốc mai nhắm mắt dưỡng thần rồi ngủ đi. Đến canh hai, Địch Vân tỉnh giấc, lấy lương khô trong bọc ăn lót dạ rồi rời khỏi khu vườn hoang đi thẳng tới Vạn gia. Chàng quanh ra cổng sau vượt tường vào trong. Chàng tới hậu viện không khỏi đau lòng, lẩm bẩm:

  – Ngày trước ta bị trọng thương ẩn trong phòng chứa rơm khô, củi khô, sư muội chẳng cứu ta thoát nạn đã là độc địa, mà còn kêu trượng phu đến giết ta, mới thật tàn nhẫn!

  Chàng toan cất bước tiến về phía trước, đột nhiên thấy bên hồ nước có ba chấm lửa thấp thoáng, liền dừng bước lại. Địch Vân ẩn mình sau gốc cây nhìn về phía có ánh lửa, chàng chú ý nhận ra ba chấm lửa này là ba cây hương ở trong lò cháy đã gần tàn, lò hương đặt trên cái ghế nhỏ, trước ghế có hai người đang quì vừa lạy vừa ngẩng đầu lên nhìn trời. Địch Vân lại thấy rõ hai người này là Thích Phương và một đứa con gái nhỏ tuổi, con nàng tên gọi Không Tâm Thái. Chàng lắng tai nghe thấy Thích Phương miệng lâm râm cầu chúc:

  – Tuần hương đầu cầu hoàng thiên phù hộ cho phu quân của tiện nữ thoát khỏi tan nạn, giải thương khử độc, không bị nọc rết làm đau khổ nữa.

  Nàng lại giục con gái:

  – Không Tâm Thái! Ngươi khấn đi! Cầu đức bồ tát phù hộ cho gia gia mau lành bệnh.

  Con nhỏ nói:

  – Phải rồi! Má má! Cầu đức bồ tát phù hộ cho gia gia hết đau, đừng kêu la nữa.

  Địch Vân tuy đứng cách xa nhưng mẹ con nàng nói gì chàng đều nghe rõ hết, chàng biết Vạn Khuê sau khi trúng độc quả nhiên vẫn còn đau khổ, trong lòng cũng lấy làm mừng cho kẻ hiểm ác phải chịu quả báo, nhưng chàng phẫn nộ Thích Phương đối với trượng phu tình thâm nghĩa trọng như vậy. Lại nghe Thích Phương khấn:

  – Tuần hương thứ hai tiểu nữa cầu đức hoàng thiên phù hộ cho gia phụ bình yên, tai nạn qua khỏi, mau chóng trở về.

  Đoạn nàng giục Không Tâm Thái cầu đức Bồ Tát bảo hựu ngoại công sống lâu trăm tuổi. Con nhỏ nói:

  – Ngoại công! Ngoại công mau trở về! Sao ngoại công không trở về?

  Thích Phương nói:

  – Ngươi cầu đức Bồ Tát phù hộ cho ngoại tổ đi!

  Con nhỏ đáp:

  – Đức Bồ Tát đã bảo vệ cho gia gia lại bảo vệ cho ngoại công nữa.

  Trước nay nó chưa gặp Thích Trường Phát, bây giờ má má bảo nó cầu đảo, trong lòng nó liền nhớ tới tổ phụ và phụ thân. Thích Phương dừng lại một lát rồi khấn:

  – Tuần hương thứ ba cầu hoàng thiên bảo vệ cho y được bình yên, mọi sự như ý, sớm lấy được hiền thê và sinh quí tử...

  Nàng khấn tới đây thanh âm không khỏi nghẹn ngào, đưa tay áo lên lau nước mắt. Con nhỏ hỏi:

  – Má má! Má má lại nhớ đến cữu cữu rồi ư?

  Thích Phương giục:

  – Con nói đi! Cầu đức hoàng thiên phù hộ cho Không Tâm Thái cữu cữu được bình an...

  Địch Vân nghe lời cầu chúc này trong lòng rất lấy làm kỳ tự hỏi:

  – Nàng cầu chúc cho ai đây?

  Chàng nghe nàng nói đến năm chữ “Không Tâm Thái cữu cữu” tai chàng bất giác ù đi, miệng chàng lẩm bẩm:

  – Nàng đang nói đến ta! Nàng đang nói đến ta!

  Con nhỏ hỏi:

  – Má má mong nhớ Không Tâm Thái cữu cữu, đức Bồ Tát bảo vệ cho cữu cữu, cung hỷ phát tài, mua cho Không Tâm Thái một con búp bê lớn, cữu cữu là Không Tâm Thái, hài nhi cũng là Không Tâm Thái. Má má ơi! Không Tâm Thái cữu cữu đi đâu sao không thấy trở về?

  Thích Phương đáp:

  – Không Tâm Thái cữu cữu đi xa lắm, cữu cữu bỏ má má, nhưng má má ngày nào cũng nhớ cữu cữu...

  Nàng nói tới đây bồng đứa con nhỏ đứng lên áp mặt vào ngực nó rảo bước về nhà. Địch Vân tiến đến bên lò hương nhìn ba chấm sáng lấp loáng như ngây như dại, ba nén hương cháy hết thành than, chàng vẫn đứng yên không nhúc nhích.

  Trời sáng rồi, Địch Vân từ trong hậu viện ở Vạn gia đi ra, đầu óc bâng khuâng chàng đi quanh quẩn trong thành Kinh Châu. Bỗng nghe mây tiếng loảng xoảng vang lên, một thầy lang dạo vừa đi vừa lắc nhạc bán thuốc rong trên đường phố. Địch Vân động tâm, chàng muốn mắt nhìn Vạn Khuê xem tình trạng rên la đau khổ như thế nào, liền lấy ra mười lạng bạc để mua cái rương thuốc cùng bộ quần áo của lão. Thầy lang rất lấy làm kỳ, nhưng những đồ của lão chẳng có gì đáng tiền nhiều lắm chỉ năm lạng là cùng, lão thấy Địch Vân trả đắt gấp đôi liền vui lòng bán cho chàng ngay.

  Địch Vân trở lại khu vườn hoang thay đổi mặc y phục của thầy lang, chàng vắt nắm cỏ lấy nước bôi lên mặt, lại dán một lá cao vào phía dưới mi mắt phía bên trái cho gương mặt khác hẳn đi rồi lầm lũi quanh ra trước cửa Vạn gia. Địch Vân vừa lắc nhạc vừa đi tới, miệng chàng rao:

  – Chuyên trị bệnh chứng nguy nan, da dẻ sưng tấy bị trùng độc cắn, công hiệu tức khắc.

  Chàng qua lại ba lần thì thấy một người từ trong cổng lớn lật đật đi ra vẫy tay nói:

  – Này thầy lang! Lại đây! Lại đây!

  Địch Vân nhận ra gã này là Ngô Khảm, năm trước gã đã hớt đứt ngón tay của chàng. Địch Vân đã hóa trang khác hẳn ngày trước, dĩ nhiên Ngô Khảm không nhận ra được. Chàng còn sợ gã nhận ra thanh âm nên hạ thấp giọng xuống hỏi:

  – Bệnh nhân có dặn gì không? Phải chăng y mắc tạp chứng nghi nan và người sưng lên?

  Ngô Khảm “Ủa” một tiếng rồi đáp:

  – Thầy lang coi lại tại hạ xem có giống người trúng phải chất độc rồi sưng lên không? Này! Tại hạ hỏi thầy lang bị rết độc cắn có trị được chăng?

  Địch Vân đáp:

  – Những giống rắn độc như Thanh Trúc Xà, Xích Luyện Xà, Kim Cước Đới, Thiết Sạn Đầu, tức là những thứ rắn độc nhất thiên hạ, tại hạ đều có thuốc trị, còn con rết ư? Hà hà! Cái đó phỏng có gì đáng kể?

  Ngô Khảm nói:

  – Thầy lang đừng nói khoác vội, giống rết này không phải rết thường, bao nhiêu danh y thành Kinh Châu đều lắc đầu mà thầy chữa được khỏi ư?

  Địch Vân chau mày đáp:

  – Có giống rết lợi hại như vậy sao? Những rết trong thiên hạ bất quá là Hồi Mai Yết, Kim Tiền Yết, Ma Đầu Yết, Hồng Vỹ Yết, Lạc Đại Giảo Nương Yết, Bạch Cước Yết...

  Chàng kể ra hai mươi mấy thứ rết, rồi nói:

  – Nọc rết độc mỗi thứ một khác vậy thuốc điều trị cũng không giống nhau, dù là danh sư mà không hiểu hết chưa chắc đã chữa được.

  Ngô Khảm thấy thầy lang mặt mũi xấu xa, hủ lậu, quần áo lam lũ đã có ý coi thường, tuy chàng kể ra hàng tràng rết độc, nhưng miệng nói ấp úng không được lưu loát, rõ ràng, nên gã vẫn chưa tin là người có bản lãnh, liền nói:

  – Đã vậy, thầy thử vào coi xem, không chừng ngựa chết chữa được ngựa sống, hay lợn lành chữa ra lợn què.

  Địch Vân gật đầu theo gã tiến vào Vạn Phủ. Chàng vừa bước qua cổng liền nhớ tới ngày trước đi theo sư phụ cùng sư muội đến đây bái thọ, khi đó chàng còn là một gã thiếu niên quê mùa mới lên thành thị, thấy cái gì cũng mới lạ, chàng cùng sư muội nhìn ngang nhìn ngửa, chỉ trỏ rối rít, nhưng tâm tình bữa nay không giống trước nữa.

  Địch Vân theo Ngô Khảm qua hai cái sân đến trước tòa lầu ở mé đông. Ngô Khảm ngửa mặt lên lớn tiếng gọi:

  – Tam sư tẩu! Có vị lang trung chuyên trị rết độc tới đó, tam sư tẩu có để y vào coi cho sư ca không?

  Cánh cửa lầu mở ra, Thích Phương thò đầu qua cửa sổ đáp:

  – Hay lắm! Đa tạ Ngô sư đệ! Bữa nay lệnh sư ca đau quá! Mời tiên sinh lên lầu.

  Ngô Khảm nhìn Địch Vân bảo:

  – Tiên sinh lên đi!

  Gã toan rút lui. Thích Phương nói:

  – Ngô sư đệ cũng lên đây giúp dùm.

  Địch Vân lên lầu liền ngó thấy mốt cái bàn lớn kê cửa sổ chính giữa, trên bàn có đủ giấy bút mực và mười mấy cuốn sách, lại có cả một cái áo trẻ con đang đan dở. Thích Phương từ trong phòng tiến ra nghênh tiếp, mặt nàng không hoa phấn, dung nhan rất tiều tụy. Địch Vân ngó nàng một cái rồi sợ nàng nhận ra mình, không dám nhìn lâu, cất bước tiến vào.

  Trên giường lớn, một người nằm quay mặt vào phía trong miệng không ngớt rên la, chính là Vạn Khuê. Đứa con gái nhỏ ngồi trên ghế cạnh giường đang đấm chân cho gia gia, nó thấy Địch Vân mặt mũi lem luốc, hình dong cổ quái la lên một tiếng kinh hãi rồi ẩn vào sau lưng mẫu thân. Ngô Khảm nói:

  – Tại hạ thấy sư ca bị rết độc cắn thương mà độc tính thủy chung không tiêu tan hết, dường như có điểm khác lạ.

  Địch Vân hỏi:

  – Thế ư?

  Lúc còn ở ngoài cổng chàng nói chuyện với Ngô Khảm vẫn giữ được vẻ tự nhiên, nhưng bây giờ ngó thấy Thích Phương, trái tim đập thình thịch, chàng cảm thấy mặt nóng bừng môi miệng khô ráo, nói không nên lời. Chàng đi tới trước Trung Nguyên giường khẽ vỗ vai Vạn Khuê. Vạn Khuê từ từ xoay mình lại dương mắt lên nhìn Địch Vân bất giác trong lòng hơi kinh ngạc. Thích Phương nói:

  – Tam ca! Tiên sinh đây là một vị lang trung do Ngô sư đệ tìm được, tiên sinh... tiên sinh có linh dược để trị thương cho tam ca.

  Giọng nói của nàng thực ra không tin tưởng mấy ở thầy lang. Địch Vân nhìn mu bàn tay Vạn Khuê sưng lên và tím đen một quầng coi rất kỹ, liền cất tiếng ấm ớ nói:

  – Đây là giống rết độc sặc sỡ ở giải Nguyên Lăng miền Tương Tây cắn phải, tại Hồ Bắc chúng ta không có giống rết này.

  Thích Phương và Ngô Khảm đồng thanh đáp:

  – Đúng thế! Đúng thế! Y bị rết độc ở Nguyên Lăng cắn đó.

  Thích Phương lại nói:

  – Tiên sinh đã biết lại lịch giống rết này, chắc là chữa được.

  Giọng nói của nàng lúc này chứa chan hy vọng.

  Hồi 41:
  Trong Vạn Gia
  Trùng Hội Thích Phương  Địch Vân bấm đốt ngón tay nhẩm tính rồi nói:

  – Từ hôm gia đài bị cắn tính đến nay đã bảy ngày bảy đêm rồi.

  Thích Phương liếc mắt nhìn Ngô Khảm đáp:

  – Tiên sinh liệu việc như thần, quả y đã bị rết cắn đã bảy ngày bảy đêm.

  Hôm ấy chính Địch Vân đã ngó thấy Vạn Khuê bị Ngôn Đạt Bình ám toán, bây giờ chàng tính ngày còn sai trật thế nào được? Địch Vân lại nói:

  – Nhưng gia đài đây lại xoay tay đập chết con rết, nếu không thế thì còn có thể cứu được, vì đập chết con rết mà bao nhiêu chất độc của nó dính vào mình hết nên việc cứu trị khó khăn vô cùng!

  Vừa rồi Thích Phương nghe chàng nói đúng thời gian, tưởng là trị được đã lộ vẻ vui mừng, nhưng bây giờ thấy chàng bảo vậy, trong dạ lại bồn chồn, liền năn nỉ:

  – Tiên sinh nói đúng quá, dù sao cũng xin tiên sinh hết lòng cứu mạng cho y.

  Chuyến này Địch Vân giả làm thầy lang đến Vạn gia bản ý chỉ muốn ngó thấy Vạn Khuê đau khổ rên xiết cho hả mối lòng căm tức bấy lâu nay, dĩ nhiên chàng không có ý định giải cứu gã, nhưng đối với Thích Phương từ thủa nhỏ, chàng nhất thiết nghe theo lời nàng, chẳng bao giờ trái ý, bây giờ chàng thấy nàng bối rối khẩn cầu, lòng lại nhũn ra. Địch Vân thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải của Ngôn Đạt Bình, nhưng chàng lại nghĩ:

  – Thằng cha này làm hại ta phải chịu đau khổ đến cùng cực, gã còn đoạt sư muội ta, ta không hạ sát gã là tử tế lắm rồi, có lý đâu lại cứu sống gã?

  Chàng liền lắc đầu đáp:

  – Chẳng phải tại hạ không chịu cứu trị mà thực tình y trúng độc nặng quá lại để lâu ngày, chất độc vào đến óc rồi, không thể chữa được nữa.

  Thích Phương sa lệ dắt tay con gái nói:

  – Không Tâm Thái! Ngươi dập đầu lại vị bá bá này, khẩn cầu bá bá chữa bệnh cho gia gia.

  Địch Vân vội xua tay nói:

  – Không! Không cần lạy lục gì hết...

  Nhưng đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, trước nay nó vẫn tuân lời mẫu thân, lại biết phụ thân bị trọng thương nó cũng nóng ruột, liền quì xuống nhìn Địch Vân dập đầu binh binh.

  Năm ngón tay phải của Địch Vân bị chặt đứt rồi, thủy chung vẫn dấu trong áo chàng thò tay trái ra nâng đứa nhỏ dậy. Lúc đứa nhỏ đứng lên, cái khóa vàng đeo ở cổ lộ ra trên khóa khắc bốn chữ “Đức Sung Song Mậu”. Địch Vân ngó thấy không khỏi ngẩn người, chàng nhớ lại ngày trước ngất đi trong phòng củi tại Vạn gia, khi hồi tỉnh đã thấy mình nằm dưới thuyền trên sông Trường Giang, bên mình có ít kim ngân trang sức và có cả cái khóa vàng của trẻ nít trên cũng khắc bốn chữ này. Chàng chỉ coi một lần rồi không dám nhìn nữa, đầu óc bối rối dần dần tỉnh táo lại, chàng tự nhủ:

  – Hôm ta ngất đi ở trong phòng củi tại Vạn gia, nếu không có sư muội giải cứu thì còn ai nữa? Trước nay ta vẫn nghi cho nàng có ý hại ta, nhưng đêm qua nàng cầu chúc trời phật đã thổ lộ tâm sự vẫn giữ mối tình tha thiết với ta thì quyết nhiên nàng không hại ta. Chẳng lẽ, chẳng lẽ trời già có mắt để ta cùng sư muội sau khi trải qua mấy phen khổ nạn rồi lại có ngày đoàn tụ?

  Chàng nghĩ tới chuyện cùng nhau đoàn tụ, bất giác trống ngực đánh thình thịch, chàng ngoảnh đầu nhìn Thích Phương thấy nàng lộ vẻ cực kỳ quan thiết nhìn Vạn Khuê không chớp mắt và ra chiều rất thương xót gã. Địch Vân nhìn khóe mắt nàng trái tim chàng lại chìm xuống xương sống lạnh ngắt, chàng nhớ rõ ngày trước cùng tám tên đệ tử Vạn gia chiến đấu bị chúng liên thủ đánh cho hộc máu mồm, mặt mũi sưng vù, sư muội vá áo cho chàng, khóe mắt cũng lộ ra vô hạn thương tâm và đầy tình cảm ôn nhu, bây giờ sóng thu của nàng trao cho trượng phu chứ không nhìn chàng nữa. Bất giác chàng lẩm bẩm:

  – Ta không cho thuốc giải cũng chẳng ai trách được, chờ Vạn Khuê đau chết rồi đêm ta lẻn đến đưa nàng đi thì còn ai ngăn cản được?
  Ta cùng nàng bỏ qua mọi chuyện cũ, lại kết làm vợ chồng, cả đứa nhỏ kia cũng đem theo đi là xong.

  Rồi chàng lại la thầm:

  – Hỡi ơi! Không được! Không được!
  Sư muội là thiếu nhưng nhưng ở Vạn gia sung sướng quen rồi, nàng đi cày ruộng thả trâu thế nào được? Huống chi ta hình thù xấu xa, học hành dốt nát, tay lại tàn phế thì xứng đáng với nàng làm sao được? Khi nào nàng chịu đi theo ta?

  Chàng nghĩ tới thân hình bất giác hổ thẹn vô cùng, liền cúi đầu xuống.

  Thích Phương làm sao hiểu được tâm lý của vị lang trung này? Trong đầu óc chàng bao nhiêu y niệm đang nổi lên như sóng cồn, nàng ngơ ngác nhìn chàng và chỉ mong miệng chàng thốt ra câu:

  – Có thể cứu được.

  Vạn Khuê vẫn rên rĩ tiếng dài tiếng ngắn, nọc rết vào đến khớp xương dưới nách khiến cho cánh tay đau đớn như bị gãy xương không thể chịu nổi. Thích Phương chờ lâu không thấy Địch Vân nói gì, lại năn nỉ:

  – Tiên sinh! Tiên sinh thử điều trị coi... mong sao bớt đau một chút cũng là hay rồi.

  Ý nàng muốn nói nếu không chữa được Vạn Khuê khỏi chết thì cũng cầu chàng cho uống thuốc chỉ thống để hắn khỏi chịu đau khổ. Địch Vân “Ồ” một tiếng, chàng tỉnh táo lại cảm thấy trong dạ bâng khuâng, chán nản mỏi sự, hận mình chẳng thể chết ngay, chàng đã hết dạ thương yêu sư muội mà nàng đi lấy kẻ thù, lại còn năn nỉ chàng cứu trị hắn, chàng không khỏi than thầm:

  – Chẳng thà ta là Vạn Khuê, chịu đựng hết mọi sự đau khổ nhưng được sư muội thương tiếc, dù chẳng sống thêm mấy ngày ta cũng cam tâm.

  Chàng thở phào một cái lấy bình thuốc giải của Ngôn Đạt Bình tặng cho đổ ra chút thuốc táp màu đen xao vào mu bàn tay Vạn Khuê. Ngô Khảm bỗng la lên:

  – Đúng rồi! Đây quả là thứ thuốc giải đó, có cơ cứu vãn được sư huynh.

  Địch Vân nghe giọng nói có điều khác lạ, đáng lẽ gã lộ vẻ hân hoan mới phải mà sao lại ra chiều thất vọng và còn có ý phẫn nộ. Địch Vân rất lấy làm kỳ liếc mắt nhìn Ngô Khảm thì thấy trong khóe mắt gã lộ vẻ ác độc hung dữ. Chàng tự hỏi:

  – Trong tám tên đệ tử ở Vạn gia chẳng một tên nào tử tế, giữa các vị trưởng bối là Vạn Chấn Sơn và Ngôn Đạt Bình còn tàn hại lẫn nhau, thì giữa bọn Vạn Khuê, Ngô Khảm chưa chắc đã thân thích gì nhau. Lạ ở chỗ gã đã chẳng thích gì Vạn Khuê thì sao lại tìm thầy chạy thuốc cho hắn?

  Mu bàn tay Vạn Khuê được bôi thuốc một lúc rồi, vết thương ứa máu đen ra, nỗi đau khổ dần dần giảm bớt, hắn nói:

  – Đa tạ đại phu! Thứ thuốc giải này trúng rồi.

  Thích Phương cả mừng đi lấy cái chậu đồng cho máu đen nhỏ vào. Nàng cũng luôn miệng tạ ơn. Ngô Khảm hỏi:

  – Sư tỷ! Chuyến này tiểu đệ đã có công với sư huynh rồi chứ?

  Thích Phương đáp:

  – Phải rồi! Ta rất cám ơn Ngô sư đệ.

  Ngô Khảm cười nói:

  – Chỉ cám ơn bằng miệng thì không được đâu.

  Thích Phương không lý gì đến gã, quay lại hỏi Địch Vân:

  – Quí tính đại danh tiên sinh là gì? Bọn tiện thiếp muốn biết để sau này báo đáp.

  Địch Vân lắc đầu đáp:

  – Bất tất phải tạ ơn, muốn chữa khỏi thứ nọc độc này phải thoa thuốc mười hai lần mới giải trừ được.

  Lòng chàng se lại và cảm thấy mọi chuyện đời đều là khổ não. Rồi chàng nói:

  – Xin tặng cả cho các vị.

  Chàng cầm bình thuốc giải đưa ra. Thích Phương không ngờ sự tình lại giản dị đến thế, nàng không dám cầm lấy ngay, liền hỏi:

  – Bọn tiện thiếp xin tiên sinh bán cho, không hiểu tiên sinh lấy bao nhiêu nữa?

  Địch Vân lắc đầu đáp:

  – Tại hạ tặng cho thôi không phải tiền nong gì hết.

  Thích Phương cả mừng hai tay đón lấy, khom lưng chúc câu vạn phúc, thâm tạ một hồi rồi nói:

  – Tiên sinh có lòng trượng nghĩa như vậy, chẳng biết lấy gì báo đáp cho vừa.

  Nàng quay lại bảo Ngô Khảm:

  – Ngô sư đệ! Xin sư đệ mời tiên sinh xuống nhà đại sảnh ngồi chơi một chút.

  Địch Vân nói ngay:

  – Tại hạ xin cáo thối, không ngồi lại được.

  Thích Phương vội nói:

  – Không! Không! Tiên sinh đã thi ân cứu mạng, bọn tiện thiếp chẳng có cách gì đền đáp, đành kính mời tiên sinh uống một chung rượu, xin tiên sinh đừng đi vội.

  Mấy tiếng sau cùng lọt vào tai Địch Vân khiến lòng chàng lại nhủn ra, bụng bảo dạ:

  – Thế là mối thù ta đành bỏ không trả nữa, sau khi mai táng đại ca, chẳng bao giờ trở lại Dương Châu, kiếp này đến đây là hết. Vĩnh viễn không còn cơ hội cùng sư muội tương kiến, nàng đã mời ta uống rượu thì ta ở lại nhìn nàng mấy lần cũng hay.

  Chàng liền lẩm nhẩm gật đầu. Tiệc rượu bày ở trong phòng khách nhỏ dưới lầu, Địch Vân ngồi giữa, Ngô Khảm ngồi một bên bồi tiếp. Thích Phương trong lòng vô cùng cảm kích vị đại phu này, chính nàng tự ra tay sắp đặt món ăn. Bao nhiêu người trong Vạn gia, cả Vạn Chấn Sơn tựa hồ đều vắng nhà, những tên đệ tử kia cũng không ai nhập tiệc. Thích Phương kính cẩn mời Địch Vân ba chung rượu, Địch Vân đều đón lấy uống cạn, lòng chàng se lại nước mắt chảy quanh, chàng tự biết nếu còn ngồi lâu khó mà giữ được bình tĩnh, sẽ để bại lộ hành tung. Chàng liền đứng dậy nói:

  – Rượu uống bấy nhiêu là đủ rồi, từ nay trở đi tại hạ không trở lại đây nữa.

  Thích Phương nghe chàng nói những câu chẳng đâu vào đâu, nhưng thấy vị tiên sinh này tính tình cổ quái cũng không để ý, nàng nói

  – Ơn đức của tiên sinh thật là trọng đại, bọn tiện thiếp chẳng có cách nào đền đáp cho xứng đáng, đây gọi là một trăm lạng bạc xin tiên sinh cầm lấy để đi đường uống rượu.

  Nàng vừa nói vừa cầm hai tay đưa lại. Địch Vân quay đi, ngửa mặt lên trời cười ha hả nói:

  – Ta cứu sống y rồi! Ta cứu sống y rồi! Ha ha! Ha ha! Thật đáng tức cười, trong thiên hạ còn kẻ nào ngu dại hơn ta chăng?

  Chàng buông tiếng cười rộ mà hai hàng nước mắt không nhịn được để chảy xuống má. Thích Phương và Ngô Khảm thấy chàng kẻ điên khùng, không khỏi nhìn nhau kinh ngạc. Con nhỏ cũng nói:

  – Bá bá khóc rồi! Bá bá khóc rồi!

  Địch Vân trong lòng kinh hãi, chỉ sợ bại lộ hành tung, không dám nói gì với Thích Phương nữa, chàng lẩm bẩm:

  – Từ nay trở đi không bao giờ ta còn cơ hội gặp lại nàng.

  Chàng thò tay vào bọc lấy cuốn sách khâu giày mà chàng đã lượm được ở trong thạch động tại Nguyên Lăng ra thủ trong tay áo, lúc chàng thõng tay lén lút để xuống ghế rồi không dám nhìn Thích Phương lần nào nữa, chàng ra đi không ngoảnh cổ lại. Thích Phương nói:

  – Ngô sư đệ! Sư đệ tiễn chân tiên sinh dùm ta.

  Ngô Khảm đáp:

  – Được rồi!

  Đoạn gã đi theo Địch Vân.  (... còn tiếp ...)
Hình đại diện
Vịnh Nghi
Bài viết: 1224
Ngày tham gia: Thứ năm 14/05/15 20:59

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Vịnh Nghi »

Hoàng Vân đã viết: Nghi bàn loạn đi chớ :wink2: ..

Trời, mới câu trước câu sau đã động thủ ròi :rotfl:
Carpe diem
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

          

          
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Thích Phương trong tay còn cầm gói bạc, trống ngực đánh thình thịch, nàng tự hỏi:

  – Vị tiên sinh này là ai? Tiếng cười của y tại sao lại giống người kia? Hỡi ơi!
  Ta làm sao rồi? Mấy bữa nay vì Vạn lang bị thương trầm trọng mà ta điên đảo tâm thần, ta lại càng nhớ đến ỵ..

  Tiện tay nàng đặt gói bạc lên bàn rồi ngồi xuống ghế. Địch Vân vừa ngồi trên ghế này, nàng cảm thấy mặt ghế có vật gì cồm cộm vội đứng dậy coi thì ra cuốn sách cũ giấy vàng. Ngoài đề bốn chữ “Đường Thi Tuyển Tập”. Thích Phương thở phào một cái cầm sách lên lật coi thì trong sách có mảnh giấy hình chiếc giầy, chính tay nàng đã cất khi còn ở Tương Tây. Nàng lập tức há hốc miệng ra không ngậm lại được, hai tay run bần bật. Thích Phương lại lật mấy trang nữa ra coi thấy có cắt hình đôi bướm. Ngày trước nàng cùng Địch Vân kề vai ngồi trong sơn động đã cắt giấy thành hình đôi bướm này, màn ảnh xa xưa liền hiện ra trong đầu óc. Thích Phương không nhịn được “Ủa” lên một tiếng, tự hỏi:

  – Cuốn sách này... Ở đâu ra? Ai... đem đây? Chẳng lẽ là vị tiên sinh kia?

  Con nhỏ thấy mẫu thân vẻ mặt khác lạ, nó hoảng hốt la gọi:

  – Má má! Má má... làm sao thế?

  Thích Phương sửng sốt chụp lấy cuốn sách chuồn vào bọc, chạy như bay xuống lầu, rồi vọt thẳng ra cửa rượt theo. Từ ngày nàng làm dâu ở Vạn gia, vẫn ôn nhu văn nhã, đi đứng khoan thai, chẳng bao giờ chạy nhảy hấp tấp trong sảnh đường. Bọn tỳ bộc ở Vạn gia đột nhiên thấy thiếu nhưng nhưng thi triển khinh công, vọt qua mấy cái sân chạy thẳng ra ngoài, đều không khỏi kinh ngạc. Thích Phương chạy đến tiền sảnh thì gặp Ngô Khảm từ ngoài đang đi vào nàng vội hỏi:

  – Vị lang trung đó đâu rồi?

  Ngô Khảm đáp:

  – Thầy lang này tính tình rất cổ quái! Chưa nói đã dông tuốt, sư tẩu! Sư tẩu tìm hắn làm gì? Thương thế của sư ca có phản phúc gì không?

  Thích Phương nói:

  – Không! Không!

  Rồi nàng rảo bước chạy ra cửa lớn, ngơ ngác nhìn quanh bốn phía nhưng chẳng thấy tông tích thầy lang đâu nữa. Nàng đứng ngoài cổng ngơ ngẩn hồi lâu lại thò tay vào bọc lấy cuốn sách cũ lật coi, mỗi lần nàng ngó thấy những tờ giấy làm mẫu thêu giày lại nhớ đến chuyện vui thú ngày nhỏ tuổi, bất giác lòng nàng xúc động, nước mắt trào ra. Đột nhiên nàng xoay chuyển ý nghĩ tự hỏi:

  – Sao mà ta ngốc thế? Công công và tam ca mới đây đã đến Tương Tây để gặp Ngôn sư thúc, không chừng các vị ngẫu nhiên tiến vào sơn động rồi tiện tay lượm cuốn sách này đem về, vị tiên sinh kia có liên can gì đến nó?

  Nhưng rồi nàng lại lẩm bẩm:

  – Không phải! Không phải! Chẳng khi nào lại có chuyện trùng hợp này, tòa sơn động kia cực kỳ bí ẩn, đến gia gia cũng không biết, trên đời ngoài ta ra chỉ còn một mình... ỵ.. là biết mà thôi. Công công và tam ca chẳng thể tìm đến nơi được, vả lại các vị đi tương hội với Ngôn sư thúc, sao lại vào sơn động đó? Vừa rồi ta bày tiệc rượu hiển nhiên đã lau bàn ghế, làm gì có cuốn sách này?

  Trong lòng ôm mối hoài nghi, Thích Phương uể oải trở về phòng nàng thấy Vạn Khuê sau khi buộc thuốc, tinh thần đã phấn khởi hơn nhiều. Trong tay cầm cuốn sách, nàng toan đưa ra hỏi trượng phu, nhưng lại nghĩ:

  – Ta không nên lỗ mạng, nếu quả là lang trung...

  Vạn Khuê nói:

  – Phương muội! Lang trung tiên sinh đó là ân nhân cứu mạng ta, nàng nên đền đáp tử tế cho phải đạo.

  Thích Phương đáp:

  – Đúng thế! Tiểu muội đưa tạ một trăm lạng bạc, nhưng y không chịu nhận, chắc là một dị nhân trên chốn giang hồ, bình thuốc giải này... Ô hay! Thuốc giải đâu? Tam ca cất đi rồi ư?

  Lang trung đưa thuốc cho Thích Phương, nàng liền để lên bàn ngay đầu giường Vạn Khuê, mà bây giờ không thấy đâu nữa. Vạn Khuê đáp:

  – Tiểu huynh không cất đâu, không ở trên bàn ư?

  Thích Phương lật đật tìm kiếm từ trên mặt bàn đến cạnh giường, nàng lại xục tìm cả gầm bàn, gầm ghế, bàn rửa mặt mà chẳng thấy đâu. Trong dạ bồn chồn, nàng tự hỏi:

  – Chẳng lẽ vừa rồi ta thần trí hồ đồ chạy đi đánh rớt xuống đất? Không phải! Ta nhớ rõ đã đặt bình thuốc xuống bàn về phía bên này.

  Vạn Khuê cũng cực kỳ nóng nảy, giục:

  – Phương muội... Phương muội tìm lại đi! Sao lại không thấy đâu? Ta vừa chợp mắt, lúc sắp ngủ nhớ rõ bình thuốc để trên bàn.

  Thích Phương nghe gã nói vậy lại càng bối rối, xoay mình ra khỏi phòng cầm tay con gái hỏi:

  – Vừa rồi má má ra ngoài, có ai vào đây không?

  Con nhỏ đáp:

  – Ngô thúc thúc vào nhưng thấy gia gia ngủ lại ra ngay.

  Thích Phương thở phào một cái, nàng nhận ra có điều bất diệu, nhưng thấy Vạn Khuê đang bịnh hoạn không muốn khiến gã lo âu, liền nói:

  – Bảo Bảo! Con ngồi với gia gia, để má má đi kêu thầy lang bán cho bình khác, đặng trị thương cho gia gia.

  Con nhỏ gật đầu đáp:

  – Má má đi rồi về cho lẹ.

  Thích Phương định thần, rút ngăn bàn lấy lưỡi đao trủy thủ dấu trong mình rồi từ từ xuống lầu, nàng vừa đi vừa nghĩ:

  – Gã Ngô Khảm khi gặp ta chỗ vắng người thường nhăn nhở cười rất khả ố, hiển nhiên gã chẳng tử tế gì, vị lang trung kia do gã mời đến, phải chăng gã đã cùng lang trung âm mưu bày đặt quỉ kế? Nếu không thì sao lang trung chẳng chịu lấy tiền, rồi thuốc giải cũng mất biến?

  Nàng vừa đi vừa nghĩ định ra vườn sau, nhưng đi tới dãy hành lang thấy Ngô Khảm đang ngồi tựa lan can nhìn bầy cá vàng tung tăng bơi lội trong cái ao nhỏ. Thích Phương hỏi:

  – Ngô sư đệ! Sư đệ ngồi một mình ư?

  Ngô Khảm quay đầu lại cười híp mắt đáp:

  – Tiểu đệ tưởng là ai? Té ra là sư tẩu, sao sư tẩu không ở trên lầu bầu bạn với sư ca mà lại cao hứng ra đây?

  Thích Phương thở dài nói:

  – Hỡi ơi! Ta buồn quá! Suốt ngày ngồi bên người bệnh, sư ca ngươi đau dữ, nóng lòng nóng ruột lại càng gắt gỏng, không ra ngoài tìm người nói chuyện giải khuây thì buồn đến chết mất.

  Ngô Khảm nghe nàng nói vậy mừng như bắt được của, liền theo hùa:

  – Vạn sư ca không biết tự mãn, được voi đòi tiên, y đã có người đẹp nguyệt thẹn hoa nhường bầu bạn mà còn gắt gỏng thì thật là khó chịu.

  Thích Phương đến bên gã, hai tay nàng cũng vịn lan can nhìn ngắm bày cá vàng bơi lội trong ao, nàng cười nói:

  – Sư tẩu già rồi còn gì nữa là hoa nhường nguyệt thẹn? Ngô sư đệ nói vậy không sợ người ta cười cho đến trẹo quai hàm à?

  Ngô Khảm vội đáp:

  – Không đúng! Không đúng! Sư tẩu lúc còn là khuê nữ đã có vẻ đẹp của người khuê nữ, bây giờ sư tẩu thành một vị thiếu nhưng nhưng thi lại có vẻ đẹp của một vị thiếu nhưng nhưng, người ta đền tán tụng: Trong thành Kinh Châu có đóa hoa, muôn hồng ngàn tía ở Vạn gia.

  Thích Phương bật tiếng cười khành khạch rồi quay lại xòe tay ra nói:

  – Đưa đây!

  Ngô Khảm cười hỏi:

  – Đưa cái gì?

  Thích Phương đáp:

  – Thuốc giải.

  Ngô Khảm lắc đầu hỏi:

  – Thuốc giải nào? Có phải thuốc trị thương cho Vạn sư ca không?
  – Đúng rồi! Hiển nhiên Ngô sư đệ cầm đem đi.

  Ngô Khảm bật tiếng cười xảo quyệt nói:

  – Lang trung do tiểu đệ mời đến, thuốc giải do tiểu đệ tìm được, Vạn sư ca đã thoa một lần ít ra cũng đỡ đau mấy ngày.

  Thích Phương nói:

  – Lang trung tiên sinh bảo phải thoa mười lần mới hết.

  Ngô Khảm lắc đầu đáp:

  – Tiểu đệ hối hận lắm! Tiểu đệ hối hận lắm!

  Thích Phương hỏi:

  – Hối hận cái gì?

  Ngô Khảm đáp:

  – Tiểu đệ thấy người lang trung rất dơ dáy, coi chẳng khác nào một tên khiếu hóa tử, đã tưởng hắn chẳng có bản lãnh gì mới dẫn hắn lên lầu để có dịp được gặp sư tẩu, nào ngờ tên chó đẻ đó lại có thuốc trị rết độc, vụ này rất trái với bản ý của tiểu đệ.

  Thích Phương nghe gã nói lửa giận bốc lên, nhưng nghĩ tới thuốc giải còn ở trong tay gã, nàng cần gạt gã đế lấy thuốc vào tay rồi sẽ thu thập gã. Nàng liền cố nén giận cười hỏi:

  – Vậy sư đệ có muốn sư ca phải tạ ơn thế nào mới chịu giao thuốc giải ra?

  Hồi 42:
  Mụ Khất Cái
  Trong Tòa Nhà Đổ Nát  Ngô Khảm thở dài đáp:

  – Tam sư ca hưởng diễm phúc nhiều quá rồi, nên chết sớm đi thôi.

  Thích Phương biến sắc, nghiến răng không nói gì. Ngô Khảm lại nói tiếp:

  – Năm trước sư tẩu ở Kinh Châu tới đây, cả tám anh em có ai trông thấy sư tẩu mà khỏi điên đảo thần hồn?
  Bọn tiểu đệ không để tên tiểu tử ngu ngốc Địch Vân suốt ngày lẩn quẩn bên mình sư tẩu, nên cùng nhau tính kế hãy đánh bể đẩu hắn trước...

  Thích Phương ngắt lời:

  – Té ra các vị chỉ vì ta mà đánh đập Địch sư ca?

  Ngô Khảm cười đáp:

  – Anh em ngoài miệng nói ra dĩ nhiên vì lý do khác, tỷ như ai mượn gã ra mặt đấu với tên đại đạo Lữ Thông để làm mất thể diện của bọn đệ tử ở Vạn gia, nhưng thực ra thì trong thâm tâm người nào cũng chỉ vì sư tẩu mà thôi. Sư tẩu ngồi vá áo cho gã vai kề gối tựa rất thân thiết càng khiến cho anh em ngứa mắt, trong lòng vừa phẫn nộ vừa ăn phải dấm chua đến rụng cả răng.

  Thích Phương nghe nói ngấm ngầm kinh hãi tự hỏi:

  – Chẳng lẽ chúng vì ta mà gây nên tai họa cho Địch sư ca, Tam ca! Tam ca! Sao từ bấy đến nay tam ca không nói cho ta biết!

  Tuy trong lòng xúc động, ngoài mặt nàng vẫn giữ vẻ tự nhiên, nàng lại tươi cười nói:

  – Ngô sư đệ! Sư đệ khéo nói giỡn, khi đó ta là cô gái quê mùa, đã ngu nga ngu ngớ, ăn mặc lại đáng tức cười, có gì đáng coi đâu?

  Ngô Khảm cãi:

  – Không phải! Không phải! Chân mỹ nhân cần gì phải tô son điểm phấn? Nếu sư tẩu không làm cho mọi người mê mẫn tâm thần thì cái đó...

  Gã nói tới đây đột nhiên dừng lại. Thích Phương hỏi:

  – Làm sao?

  Ngô Khảm đáp:

  – Bọn tiểu đệ lưu sư tẩu ở lại Vạn gia, Ngô mỗ là người tốn nhiều khí lực hơn ai hết, thế mà lúc bình thời sư tẩu ngó thấy tiểu đệ không một nụ cười, như vậy há chẳng khiến cho người ta ôm mối bất bình?

  Thích Phương hắng đặng một tiếng rồi hỏi:

  – Ta ở lại Vạn gia kết duyên với Vạn sư ca đó là tâm nguyện của ta, việc gì đến Ngô sư đệ phải xuất lực? Khi ấy sư đệ cũng chẳng khuyên ta nửa lời, Ngô sư đệ nói nhăng rồi.

  Ngô Khảm đáp:

  – Tiểu đê..... hao tốn hơi sức thế nào, sư tẩu không biết thì thôi.

  Thích Phương trong lòng kinh hãi giục:

  – Ngô sư đệ! Sư đệ nói cho ta nghe đi! Sư đệ mất công thế nào? Ta sẽ không quên tấm lòng tử tế của sư đệ.

  Ngô Khảm lắc đầu đáp:

  – Việc đã qua rồi còn nhắc lại làm gì? Sư tẩu có biết cũng vô ích, cúng ta chỉ nên nói chuyện mới thôi.

  Thích Phương nói:

  – Được rồi! Ngô sư đệ chẳng nói thì thôi, sư đệ đưa thuốc giải đây, kẻo có người ngó thấy hai chúng ta là không ổn đâu.

  Ngô Khảm cười đáp:

  – Ban ngày hoặc giả có người ngó thấy, nhưng ban đêm chỗ này vắng lắm.

  Thích Phương lùi lại một bước, mặt lạnh như băng lớn tiếng:

  – Sư đệ bảo sao?

  Ngô Khảm cười đáp:

  – Sư tẩu muốn chữa lành vết thương cho Vạn sư ca cũng chẳng khó gì, canh ba đêm nay tiểu đệ chờ sư tẩu trong phòng củi bên kia, nếu sư tẩu chiều theo ý tiểu đệ, thì tiểu đệ đưa thuốc giải cho đủ trị một lần.

  Thích Phương nghiến răng thóa mạ:

  – Quân chó má kia! Ngươi dám nói thế thì quả là lớn mật!

  Ngô Khảm đáp:

  – Tiểu đệ đã gác tính mạng ra một bên rồi, cái đó kêu bằng hy sinh thân mình để lôi hoàng đế xuống ngựa,
  thằng lõi Vạn Khuê có chỗ nào hơn được Ngô mỗ? Bất quá hắn là con ruột của gia sư, hắn được cái may mắn trong việc đầu thai mà thôi. Mấy anh em gom góp hơi sức để cho mình thằng lõi thối tha hưởng diễm phúc.

  Thích Phương nghe gã mấy lần nhắc tới chuyện gom góp hơi sức, càng sinh lòng ngờ vực, nhưng nàng không thể nghe những câu sờm sỡ chớt nhã, liền nói:

  – Ta chờ công công trở về sẽ bẩm rõ thực tình để coi lão nhân gia có lột xác ngươi ra không?

  Ngô Khảm nói:

  – Tiểu đệ cứ ở đây không đi đâu, nếu sư phụ hô hoán, tiểu đệ đổ thuốc giải xuống ao để nuôi cá vàng,
  tiểu đệ đã hỏi vị lang trung đó thì y nói chỉ còn một bình thuốc giải này mà thôi, nếu muốn phối chế nữa thì phải mất hàng năm hay ít ra sáu tháng mới thành.

  Gã vừa nói vừa lấy bình thuốc giải trong bọc ra rồi mở nút sẵn, gã đưa tay gần tới mặt ao, chỉ hơi nghiêng bình một chút là thuốc giải đổ xuống nước, và cái mạng Vạn Khuê coi như không còn nữa.

  Thích Phương vội nói:

  – Này này! Hãy thu thuốc giải lại để chúng ta thủng thẳng thương lượng cũng không muộn.

  Ngô Khảm cười hỏi:

  – Còn thương lượng gì nữa? Sư tẩu muốn cứu mạng cho trượng phu thì hãy nghe lời tiểu đệ.

  Thích Phương đáp:

  – Giả tỷ ngươi quả đã hữu tâm với ta từ trước mà hao tổn hơi sức thì... nếu không ta chẳng tin ngươi.

  Ngô Khảm đậy nắp bình thuốc lịa vui mừng hỏi:

  – Sư tẩu! Tiểu đệ nói thực thì đêm nay sư tẩu thuận tình tương hội với tiểu đệ phải không?

  Thích Phương đáp:

  – Cái đó ta còn phải coi xem ngươi nói thật hay nói dối, ngươi mà lừa gạt ta thì đừng hòng.

  Ngô Khảm nói:

  – Nhất định cả trăm phần trăm, chẳng có chút gì giả dối, đó là Thẩm sư đệ đã nghĩ kế hoạch, Chư sư ca cùng Bốc sư ca giả làm Thái hoa tặc, dẫn dụ thằng lõi Địch Vân vào phòng Đào Hồng để cứu mụ, vàng bạc châu báu để dưới gầm giường gã tiểu tử ngốc dại cũng do tay Ngô Khảm này đặt vào đó. Sư tẩu! Nếu bọn tiểu đệ mà không nghĩ ra diệu kế thì làm sao lưu sư tẩu ở lại Vạn gia được?

  Thích Phương tưởng chừng muốn ngất xỉu, mặt nàng tối sầm lại, những câu nói của Ngô Khảm khác nào đao nhọn đâm vào trái tim nàng, bất giác nàng khẽ la:

  – Trời ơi! Tiểu muội... đã trách lầm sư ca ... Oan uổng sư ca rồi.

  Người nàng lảo đảo muốn té phải vịn vào lan can. Ngô Khảm vô cùng đắc ý nói tiếp:

  – Cái đó không phải là giả đâu, sư tẩu chớ hở môi với ai, anh em tiểu đệ đã thề nguyện bất luận trường hợp nào cũng không tiết lộ những điều bí mật này.

  Thích Phương rú lên một tiếng rồi vọt đi, nàng đẩy cổng sau vườn hoa chạy ra ngoài. Ngô Khảm la gọi:

  – Này này! Sư tẩu đi đâu thế? Đừng quên canh ba đêm naỵ..

  Thích Phương ruột rối như mớ bòng bong, nàng ra cổng sau rồi chạy loạn về phía không người, xuyên qua mấy khu vườn rau, bỗng ngó thấy căn nhà từ đường nhỏ bé đổ nát ở góc tây bắc, cửa nhà này chỉ khép hờ, nàng đẩy cửa chạy vào trong. Nàng muốn kiếm một nơi hiu quạnh để trấn tĩnh tâm thần, nàng tự hỏi:

  – Địch Vân bị người hãm hại là chuyện chân hay giả? Cuốn đường thi kia từ đâu đưa tới? Ngô Khảm lấy bình thuốc giải để uy hiếp ta, ta biết đối phó bằng cách nào? Còn tam ca, tư cách y làm sao?

  Thích Phương đứng tựa gốc cây ngô đồng trong sân nhà từ đường, bao nhiêu luồng tư tưởng nổi lên dồn dập như sóng cồn ở trong đầu óc. Hồi lâu, lâu lắm, nàng vẫn không tìm ra được quyết định. Đột nhiên nàng nghe tiếng bước chân lạo xạo từ nội đường đi ra ... Đó là một mụ khất cái đứng tuổi, lưng còng, đầu bù tóc rối, y phục rách mướp và dơ dáy.

  Mụ khất cái thấy có người dường như giật mình kinh hãi, lập tức xoay mình trở vào. Khi mụ vào gần tới nội đường còn quay đầu lại ngó một lần. Lần này mụ nhìn rõ diện mạo Thích Phương, bất giác bật tiếng la hoảng:

  – Úi chao!

  Rồi lùi lại một bước. Đột nhiên mụ co hai đầu gối quì xuống năn nỉ:

  – Thiếu nhưng nhưng!.... Thiếu nhưng nhưng... đừng nói tiểu phụ ở đây...

  Thích Phương rất lấy làm kỳ hỏi:

  – Mụ là ai? Đến đây làm gì?

  Mụ khất cái ấp úng đáp:

  – Không... không làm gì cả! Tiểu phụ ..... tiểu phụ chỉ là một tên khiếu hóa tử.

  Mụ nói rồi đứng dậy rảo bước tiến vào nội đường. Thích Phương động tâm, lẩm bẩm:

  – Người này tất có chuyện gì ngoắt ngoéo.

  Nhưng rồi nàng tự nhủ:

  – Chính ta cũng lắm điều phiền não, thì còn hỏi đến chuyện người ngoài làm gì?

  Nàng nghĩ tiếp:

  – Thằng cha Ngô Khảm đã bảo bọn chúng âm mưu hãm hại sư ca, cái đó nhất định không phải là chuyện giả dối, cuốn sách đó... cuốn sách đó...

  Nàng đưa tay lên vịn vào cành ngô đồng, cành cây rung rinh, lá cây xào xạc rụng xuống. Lại nghe tiếng bước chân rất cấp bách, mụ khất cái do cửa sau lật đật trốn đi. Thích Phương tự hỏi:

  – Không hiểu mụ này tại sao thấy ta lại sợ hãi đến thế?... Trời ơi!.... ta nhớ ra rồi... mụ ..... mụ chính là Đào Hồng.

  Thích Phương sực nghĩ tới Đào Hồng liền ba chân bốn cẳng chạy vọt ra khỏi nhà từ đường, nàng dẫm bừa lên những đống gạch ngói vụn để vọt lại cổng sau. Thích Phương thò tay ra sau lưng rút lưỡi đao trủy thủ cầm tay quát:

  – Đào Hồng! Mụ nấp lánh ở đây làm gì?

  Mụ khất cái đó chính là Đào Hồng, nghe Thích Phương kêu rõ tên mình, mụ đã hoang mang, khi mụ ngó thấy tay nàng cầm đao trủy thủ sáng loáng càng thêm bở vía, hai đầu gối run lên bần bật, mụ lại muốn quì xuống van lơn:

  – Thiếu nhưng nhưng! Thiếu nhưng nhưng... hãy nhiêu dung cho tiểu phụ.

  Thích Phương động tính hiếu kỳ, từ ngày nàng đến ở Vạn gia mới gặp Đào Hồng mấy lần, rồi sau không thấy mặt mụ đâu nữa, mỗi lần nàng nghĩ tới Địch Vân muốn tư bôn với người đàn bà này lại lòng đau như cắt. Vì thế mụ rời khỏi Vạn gia rồi nàng cũng không hỏi nữa, ngờ đâu mụ lại ẩn thân nơi đây.

  Ngôi từ đường này cách Vạn gia không xa mấy, nhưng Thích Phương từ ngay thành Thiếu nhưng nhưng, làm việc gì cũng thận trọng, khác hẳn hồi nàng còn là một khuê nữ trong căn nhà cũ ở Tương Tây, chẳng bao giờ nàng ra ngoài đi bừa bãi, tuy có mấy lần nàng đã ngó thấy cửa căn từ đường đổ nát này, nhưng chưa từng bước vào lần nào.

  Hiện giờ Đào Hồng mặt mũi dơ dáy tóc xõa xượi, dung nhan tiều tụy, mới mấy năm không gặp mà tưởng chừng mụ già đi đến hai chục tuổi, Thích Phương không nhận ra mụ nữa. Chì vì Đào Hồng thấy nàng khiếp sợ nên nàng sinh dạ hoài nghi, cố nghĩ mãi mới nhớ ra mụ, giả tỷ mụ cứ thản nhiên như chẳng có chuyện gì mà rút lui thì Thích Phương đang lúc tâm sư rối bời, cũng chẳng lưu tâm đến mụ làm gì.

  Thích Phương giơ lưỡi đao trủy thủ lên uy hiếp, xẵng giọng hỏi:

  – Mụ ẩn ở đây làm gì? Mau nói cho ta hay!

  Đào Hồng lắp bắp đáp:

  – Tiểu phụ ..... chẳng làm gì hết, thiếu nhưng nhưng! Lão gia đuổi tiểu phụ đi, lão nói: Nếu còn gặp tiểu phụ Ở Kinh Châu là giết chết. Nhưng... nhưng... tiểu phụ chẳng có nơi nào dung thân được, đành ẩn náu ở đây đi xin ăn, Thiếu nhưng nhưng! Ngoài thành Kinh Châu, tiểu phụ chẳng biết một nơi nào thì còn đi đâu được? Xin thiếu nhưng nhưng làm phước... đừng cho lão gia hay.

  Thích Phương nghe mụ nói tình trạng thật đáng thương, nàng thu đao trủy thủ về hỏi:

  – Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi mà ta không biết?

  Đào Hồng sa lệ đáp:

  – Tiểu phụ cũng không biết vì lẽ gì đột nhiên lão gia đem lòng ghét bỏ, cái vụ họ Địch... gì đó không phải lỗi ở tiểu phụ, chao ôi! Tiểu phu..... tiểu phụ không nên nhắc tới chuyện này nữa.

  Thích Phương hăm dọa:

  – Được rồi! Mụ không chịu nói thì theo ta về gặp lão gia.

  Nàng vươn tay trái ra nắm lấy vạt áo Đào Hồng. Bản tính Thích Phương rất ưa sạch, vạt áo Đào Hồng đầy dầu mở nhơ nhớp, tay nàng sờ vào thấy nhẩy nhụa rất khó chịu, nhưng nàng nóng lòng điều tra cho biết rõ chân tướng vụ Địch Vân bị oan uổng, nên dù là vật dơ dáy đến đâu, nàng cũng không quản ngại. Đào Hồng sợ quá run bần bật vội đáp:

  – Để tiện phụ nói! Để tiện phụ nói, thiếu nhưng nhưng! Thiếu nhưng nhưng muốn tiểu phụ nói gì bây giờ?

  Thích Phương hỏi:

  – Về vụ họ Địch... gì đó, đầu đuôi ra sao? sao mụ lại định theo gã trốn đi?

  Đào Hồng trong lòng hoảng sợ, dương cặp mắt thao láo, không thốt nên lời. Thích Phương nhìn mụ chằm chặp, lòng nàng cũng cảm thấy hồi hộp, có khi còn hồi hộp hơn Đào Hồng gấp mười lần. Sỡ dĩ Thích Phương kinh hãi là nàng sợ phải nghe ở miệng Đào Hồng nói ra câu: Khi đó Địch Vân quả có ước hẹn cùng mụ đem nhau đi trốn, đó là một điều sĩ nhục cho nàng.

  Trong lúc nhất thời, Đào Hồng không nói nên lời, sắc mặt mụ lợt lạt, trái tim Thích Phương tựa hồ ngừng đập. Nhưng sau Đào Hồng cũng nói:

  – Cái đó... cái đó không trách tiểu phụ được, thiếu gia bức bách tiểu phụ phải làm như vậy, y dặn tiểu phụ phải ôm ghì lấy gã họ Địch, vu oan cho gã toan bài cưỡng gian và bắt tiểu phụ chạy trốn theo gã. Tiểu phụ đã nói lại với lão gia, nhưng lão gia không tin, lão gia chỉ căn dặn không được tiết lộ vụ đó ra ngoài rồi cho tiểu phụ quần áo và tiền bạc. Đồng thời... lão gia đuổi tiểu phụ ra khỏi nhà.

  Thích Phương vừa cảm kích vừa thương tâm lại vừa đau xót, trong lòng không ngớt la thầm:

  – Sư ca ơi! Tiểu muội nghi oan cho sư ca rồi, đáng lý tiểu muội phải biết sư ca một dạ chân thành với tiểu muội, thật là khổ cho chàng! Thật đau đớn cho chàng!

  Bây giờ nàng không oán ghét Đào Hồng mà lại còn cảm ơn mụ, vì mụ đã giải khai cái nút buộc chết trong lòng nàng bấy lâu nay.

  Trong nổi thê lương đau khổ, Thích Phương lại cảm thấy mối tình êm dịu ngon ngọt, tuy nàng đã lấy Vạn Khuê, nhưng trong thâm tâm nàng thủy chung không quên được Địch sư ca, dù chàng lúc lâm nguy có thay đổi lòng dạ hay có hành động đê hèn. Nàng bất chấp chàng gây nên trăm ngàn điều không phải, muôn điều bạc bẽo, nhưng vẫn là chàng, chỉ có chàng mới là người khiến cho nàng phải thở dài hay sa lệ nhớ thương. Đột nhiên bao nhiêu mối đau khổ oán hờn biến thành nỗi thương tâm, lòng hối hận, nàng lẩm bẩm:

  – Nếu ta mà biết thế này thì dù có phải ngàn đao phân thây ta cũng liều mình xông vào ngục giải cứu chàng ra, chàng phải chịu bao nhiêu cực nhọc đau khổ, không hiểu... lòng chàng nghĩ sao?

  Đào Hồng liếc mắt nhìn trộm Thích Phương, cất tiếng run run nói:

  – Thiếu nhưng nhưng! Tạ ơn thiếu nhưng nhưng, nhưng nhưng tha cho tiểu phụ, tiện phụ lập tức rời khỏi Kinh Châu, vĩnh viễn không trở lại nữa.

  Thích Phương thở dài hỏi:

  – Tại sao lão gia lại đuổi mụ đi? Phải chăng mụ sợ ta biết vụ này? Hỡi ơi! Trời kia đất nọ bữa nay khiến ta gặp mụ Ở đây.

  Nàng buông vạt áo mụ ra, toan lấy tiền để cho mụ, nhưng lúc nàng lật đật chạy đi lại chẳng đem theo tiền bạc gì hết. Đào Hồng thấy Thích Phương buông tay ra rồi, vẫn sợ nàng đột nhiên thay đổi ý kiến, hấp tấp bỏ chạy, miệng mụ còn lảm nhảm:

  – Lão gia ban đêm bị ma quỉ ám ảnh, dậy xây tường sao lại trách ta được? Ta có... nhắm mắt nói quàng đâu?

  Thích Phương rượt theo hỏi:

  – Cái gì mà bị ma quỉ ám ảnh...? Chuyện xây tường làm sao?...

  Đào Hồng biết mình lỡ lời, vội đáp:

  – Không có gì! Không có gì! Dạ! Ban đêm lão gia thường gặp ma quỉ, nửa đêm trở dậy xây tường.

  Thích Phương nghe mụ nói điên điên khùng khùng liền cho là mụ bị công công đuổi ra cửa, ngày đêm đau khổ quá chừng, đầu óc không còn sáng suốt. Nàng vẫn hoài nghi, tự hỏi:

  Sao công công nửa đêm lại trở dậy xây tường? Trong nhà trước nay ta có thấy công công xây tường bao giờ đâu?

  Đào Hồng sợ nàng không tin, liền nói tiếp:

  – Lão gia cử động như người xây tường chứ không phải thật, lão gia ... lão gia nửa đêm thích làm thợ nề. Tiểu phụ nói lão gia mấy câu, lão gia liền nổi nóng đánh tiểu phụ thừa sống thiếu chết rồi đuổi đị..

  Mụ léo nhéo nói trăng nói cuội không ngớt đoạn gò lưng chạy đi. Thích Phương nhìn bóng sau lưng Đào Hồng nghĩ bụng:

  – Bất quá mụ chị hơn ta mười tuổi mà đã biến thành hình dạng thế này, không hiểu tại sao công công lại đuổi mụ đi? Còn chuyện thấy quỉ, xây tường, thì chắc là mụ điên rồi. Hỡi ơi! vì người đàn bà ngớ ngẩn này mà sư ca chịu khổ một đời.

  Nàng nghĩ tới đấy bất giác giọt châu tầm tạ như mưa, sau nàng đánh bạo không cần nín nhịn nữa lớn tiếng khóc òa lên.

  Thích Phương đứng tựa cây ngô đồng khóc rống lên một hồi, mối đau khổ trong lòng vơi đi một phần, nàng uể oải cất bước về nhà, nàng tránh lối vườn sau, do cửa ngách phía đông tiến vào rồi đi thẳng lên lầu. Vạn Khuê nghe tiếng bước chân Thích Phương đang đi trên cầu thang đã nóng nẩy cất tiếng hỏi:

  – Phương muội! Có tìm được thuốc giải không?

  Thích Phương vào phòng thấy Vạn Khuê đã ngồi dậy, vẻ mặt hết nóng nẩy, cánh tay bị thương gác lên cạnh giường, máu đen ở mu bàn tay tiếp tục từ từ rỉ ra, lâu lâu mới thành giọt nhỏ xuống chậu đồng đánh “tạch” một tiếng. Con nhỏ nằm phục bên chân gia gia ngủ say rồi.

  Thích Phương được nghe lời Ngô Khảm nói, lúc nàng ở nhà chạy đi trong lòng oán hận Vạn Khuê vô cùng vì gã đã thi hành thủ đoạn đê hèn để hãm hại Địch Vân, nhưng bây giờ nàng ngó thấy bộ mặt thanh tú của gã biến thành tiều tụy. Mấy năm cùng nhau ân ái khiến lòng nàng lại nhủn ra, nàng tự nhủ:

  – Chung qui tam ca cũng vì yêu ta mà hãm hại Địch sư ca, thủ đoạn của y cố nhiên là thâm hiểm tàn độc, khiến sư ca phải chịu đựng bao nhiêu nổi đau khổ nhục nhằn, nhưng cái đó cũng hoàn toàn vì ta.

  Vạn Khuê lại hỏi:

  – Có mua được thuốc giải không?

  Trong lúc nhất thời Thích Phương khó bề quyết định có nên thuật lại những lời vô sĩ của Ngô Khảm cho trượng phu biết hay không nàng buột miệng đáp:

  – Tiểu muội đã kiếm thấy vị lang trung đó và đưa tiền xin y lập tức mua dược liệu chế thuốc.

  Vạn Khuê thở phào một cái nhẹ nhõm, nói:

  – Phương muội! Nếu ta còn sống sót thì cái mạng này là Phương muội đã cứu cho.

  Thích Phương gượng cười, nàng ngửi thấy mùi máu trong chậu rất khó chịu, liền lấy cái chậu sứ xanh thay vào để hứng máu và đem cái chậu đồng ra ngoài. Nàng đi được hai bước, mùi huyết độc xông lên làm nàng choáng váng cơ hồ ngất xỉu, nàng lẩm bẩm:

  – Giống rết độc này thật là lợi hại!

  Nàng rảo bước ra ngoài phòng đặt cái chậu xuống đất bên cạnh bàn, xoay mình lại thò tay vào bọc rút khăn ra bưng mũi rồi mới đem chạy đi đổ.

  Tay thò vào bọc đụng phải cuốn đường thi, nàng lại sững sờ trống ngực đánh thình thình. Thích Phương cầm cuốn sách cũ ngồi bên bàn lật từng trang ra coi. Nàng nhớ rõ hôm ấy nàng kiểm điểm áo cũ, lật dưới đáy rương thấy cuốn sách này trong đống áo quần, gia gia nàng chẳng biết được bao nhiêu chữ mà không hiểu lão lượm cuốn sách này ở đâu về, nàng vừa cắt xong hai bông hoa thêu tiện tay gấp vào trong sách. Chiều hôm ấy nàng và Địch sư ca cùng đến sơn động, màng theo cuốn sách đi, về sau cứ để luôn trong động, sao bây giờ nó lại ở đây? Phải chăng Địch sư ca đả bảo vị lang trung kia đưa tới đây? Rồi nàng lại nghĩ:

  – Vị lang trung này... chẳng lẽ năm ngón tay phải ỵ.. ỵ.. bị Ngô Khảm chặt đứt? Tại sao... Tại sao thủy chung không thò bàn tay mặt ra ngoài?

  Nàng chợt nghĩ tới vụ này, liền ngưng thần nhớ lại lúc lang trung nâng đỡ con gái, lúc lấy bình thuốc, lúc mở nắp bình và lúc đổ thuốc rạ.. Nàng còn nghĩ tới lúc y đón lấy chung rượu của nàng đưa ra, đặt chung rượu kề môi uống cạn... bấy nhiêu cử động dường như đều bằng một bàn tay trái, có điều lúc đó nàng không lưu tâm nên không nhớ được rành mạch. Thích Phương lại tự hỏi:

  – Chẳng lẽ... chẳng lẽ vị lang trung kia chính là sư ca? Sao mặt mũi y chẳng giống sư ca chút nào?

  Hồi 43:
  Tìm Ra Bí Ẩn
  Về Kiếm Phổ  Thích Phương lòng dạ rối bời, nàng không nhịn được mối bi ai, bất giác dòng châu nhỏ giọt vào cuốn sách cầm trên tay. Giọt nước mắt nhỏ lên trang giấy, mà là tờ giấy cắt thành hình hai con bướm thường gọi là Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài, hai người này chỉ mong sau khi chết rồi sẽ được đoàn viên... Bỗng nghe Vạn Khuê trong phòng cất tiếng gọi:

  – Phương muội! Tiểu huynh buồn quá, muốn dậy đi lại cho khuây khỏa.

  Nhưng Thích Phương đang chìm đắm vào những luồn ký ức xa xưa nên không nghe thấy. Nàng đang nghĩ:

  – Hôm ấy Địch sư ca đánh chết một con bướm khiến cho mối tình của chúng ta vỡ, phải chăng đây là đức hoàng thiên nhân vụ đó mà trừng phạt bắt chàng phải chịu đau khổ, gian truân?...

  Đột nhiên sau lưng có tiếng người la:

  – Đây là.. là... là Liên Thành Kiếm Phổ.

  Thích Phương giật mình kinh hãi quay đầu nhìn lại thấy Vạn Khuê lộ vẻ vui mừng. Gã cao hứng dị thường, cất tiếng hỏi:

  – Phương muội! Phương muội! Nàng lấy được đâu cuốn sách này? Té ra nó như vậy, đúng rồi! Đúng như vậy rồi.

  Gã đưa hai tay ra đón lấy cuốn “Đường Thi Tuyển Tập”. Sách đã mở sẵn đến bài thơ “Thánh Quả Tự” bên cạnh nhan đề hiện ra ba chữ màu vàng lợt “Ba Mươi Ba” chữ này đã bị nước mắt Thích Phương làm cho ướt hết. Vạn Khuê mừng quá quên cả tự kiềm chế, gã la lên:

  – Bí mật ở đây rồi! té ra có ướt mới nổi chữ lên, tuyệt diệu! Thật là tuyệt diệu!

  Rồi gã lại hô:

  – Không Tâm Thái! Không Tâm Thái!

  Tiếng gã hô hoán lớn quá làm cho con gái tỉnh giấc, gã bảo con:

  – Không Tâm Thái mau đi mời nội tổ lên, nói là có việc khẩn yếu.

  Con nhỏ “Dạ” một tiếng chạy đi ngay. Vạn Khuê giữ chặt lấy cuốn Thi Tập, quên cả đau tay, miệng không ngớt lảm nhảm:

  – Nhất định đây rồi! Nhất định đây rồi! Không sai một chương nữa, gia gia thường nói pho kiếm phổ đó bổ sung vào Đường Thi Tuyển Tập thì còn sai thế nào được? Các vị lần mò mãi không ra điều bí ẩn bên trong, té ra trang sách có thấm nước, chỗ bí ẩn mới nổi lên.

  Gã mừng quá vừa nhảy vừa reo. Thích Phương hiểu rõ phân nữa, nghĩ bụng:

  – Gia gia và công công tranh chấp pho Liên Thành Kiếm Phổ gì đó té ra là cuốn sách này, nếu vậy thì gia gia ta lấy được đem về sau đó ta không biết, dùng nó để gấp những hình thêu giầy, nhưng không thấy cuốn sách này sao lại không tìm kiếm? Ồ! Chắc gia gia tìm kiếm mà không thấy lão gia tưởng là cuốn sách đã bị sư bá lấy cắp, Giả tỷ gia gia hỏi ta thì ta đưa ra rồi, nhưng sao người không hỏi mới thật là kỳ?

  Nếu Địch Vân ở vào địa vị Thích Phương thì chàng chẳng lấy gì làm lạ, vì chàng đã biết Thích Trường Phát là con người tâm kế sâu xa. Dù lão đứng trước mặt con gái cũng không chịu tiết lộ chút gì, không thấy sách, lão một mình lẳng lặng tìm kiếm đến kỳ cùng. Tìm kiếm không ra, lão vẫn lờ đi như chẳng có chuyện gì chỉ ngấm ngầm dò xét và dùng mọi biện pháp bí mật điều tra xem có phải thằng lỏi Địch Vân lấy cắp không? Lão còn dò xét cả con gái lão nữa. Vì Thích Phương không có ý định lấy cắp cuốn sách nên nàng vẫn thản nhiên chẳng lộ vẻ gì, nên Thích Trường Phát không điều tra ra được.

  Vạn Chấn Sơn ra ngoài về nhà đang ngồi trong hoa sảnh dùng điểm tâm, bỗng nghe con nhỏ la gọi, lão cho là con trai bị độc thương bệnh thế biến chuyển, chưa ăn xong chén chè đậu vội buông đũa đứng dậy bồng cháu rảo bước lên lầu. Vạn Chấn Sơn đang đi trên cầu thang đã nghe tiếng Vạn Khuê mừng rỡ nói:

  – Việc thiên hạ thật lắm chuyện bất ngờ, Phương muội! Sao nàng lại dấu nước vào trang sách? Quả là ý trời! Quả là ý trời!

  Dĩ nhiên gã không biết vợ mình lúc tưởng nhớ chàng trai khác đã sa lệ. Vạn Chấn Sơn nghe âm điệu của con trai đã yên tâm được phần nữa, lão cất bước tiến vào phòng.

  Vạn Khuê cầm cuốn Đường Thi Tuyển Tập mặt mày hớn hở hỏi:

  – Gia gia! Gia gia! Thử coi xem cái gì đây?

  Vạn Chấn Sơn vừa ngó thấy cuốn sách giấy vàng mỏng dính đã chấn động tinh thần, vội đặt tôn nữ xuống, đón lấy cuốn sách của Vạn Khuê đưa cho. Trống ngực lão đánh thình thình, cuốn Liên Thành Kiếm Phổ mà lão đã đem hết huyết tâm tìm kiếm mười mấy năm không thấy, thì nay đột nhiên nó hiện ra trước mắt lão.

  Đúng rồi! Chính là cuốn sách này, lão cùng Ngôn Đạt Bình, Thích Trường Phát ba người liên thủ hợp lực mưu hại sư phụ để đoạt lấy rồi ba người ở trong khách sạn cùng nhau lật đi lật lại cuốn kiếm phổ này coi từng trang một, nhưng nó không phải là kiếm phổ mà chỉ là cuốn Đường Thi thông thường chẳng có gì kỳ dị, giống hệt những cuốn Đường Thi Tuyển Tập bán ở ngoài đường phố. Sư phụ Vạn Chấn Sơn đã dạy họ môn Đường Thi Kiếm Pháp, dùng những câu thơ trong Đường Thi để đặt tên cho chiêu kiếm và những câu thơ đó đều có trong sách này, nhưng nó không liên can gì đến Liên Thành Kiếm Phổ mà người ta thường đồn đại đâu?

  Ba vị sư huynh sư đệ đã đem cuốn sách này ra dưới ánh mặt trời giơ lên soi từng trang một để xem có gì cặp trong đó không? Ba người còn đem mấy chục bài thơ trong sách đọc xuôi đọc ngược, đọc ngang đọc xéo, đọc nhảy một chữ, đọc nhảy hai chữ... hoặc giả nghiên cứu ra được điều bí ẩn gì chăng, nhưng nhất thiết đều phí công vô ích. Ba người lại nghi ngờ lẫn nhau, chỉ sợ anh em đã phát giác ra chỗ bí mật mà mình không hay. Ban đêm ba người ngủ với nhau lại cất sách vào hộp khóa lại, hộp sắt xỏ ba giây xích nhỏ buộc vào cổ tay ba người. Nhưng một hôm lúc sáng sớm trở dậy, cuốn sách đã không cánh mà bay rồi từ đó không thấy tông tích đâu nữa. Mười mấy năm cả ba người dò xét nhau, điều tra lẫn nhau không ra manh mối thì nay đột nhiên cuốn sách hiện ra trước mắt.

  Vạn Chấn Sơn lật đến trang thứ tư, quả trang này ở góc bên trái bị xé rách một mảnh nhỏ xíu và đó là một ký hiệu để ghi nhớ, vì lão sợ Ngôn sư đệ hay Thích sư đệ lấy cuốn Đường Thi Tuyển Tập khác đánh tráo mà lão không biết. Vạn Chấn Sơn lật tới trang mười sáu cũng không sai vì ngày trước lão đã dùng móng tay bấm vào thành vết nay vẫn còn nguyên. Lão lẩm nhẩm gật đầu, miễn cưỡng kiềm chế nổi vui mừng cất giọng thản nhiên bảo con:

  – Đúng là cuốn sách này rồi, nhưng ngươi lấy được ở đâu?

  Vạn Khuê đưa mắt nhìn Thích Phương hỏi:

  – Phương muội! Phương muội lấy được cuốn sách này ở đâu ra?

  Thích Phương từ lúc thấy thái độ Vạn Khuê hoan hỷ đặc biệt lòng nàng chỉ nghĩ tới gia gia và tự trách thầm:

  – Không biết gia gia ta hiện giờ ở đâu? Ta là đứa con bất hiếu, cầm cuốn sách này đem vào để trong sơn động khiến lão nhân gia phải tìm kiếm cực khổ, đối với lão nhân gia, cuốn sách này trân quí phi thường, ta không hiểu cuốn sách cũ mèm này dùng làm gì? Nhưng nó là sách của gia gia, ta chẳng thể để công công cưỡng đoạt.

  Giả tỷ vụ này xẩy ra trước đây một ngày, Thích Phương chưa biết nội tình vụ Địch Vân bị hãm hại, nàng đối với trượng phu bằng một mối tình thân mật chứa chan, vẫn coi trượng phu chẳng kém gì phụ thân. Huống chi phụ thân nàng không biết hiện giờ lạc lõng nơi đâu, còn trở về nữa hay không? Dĩ nhiên nàng đối với trượng phu hết lòng nhu thuận, nhưng bây giờ tình hình đã khác hẳn, nàng tự nhủ:

  – Ta quyết không để cuốn sách của gia gia lọt vào tay họ, Địch sư ca lấy được sách về lưu lại cho ta là có ý bảo ta giữ dùm gia gia, dĩ nhiên ta không thể để họ cướp mất.

  Thế là chẳng những nàng vì gia gia mà còn vì Địch sư ca nữa. Lúc Vạn Khuê hỏi “Cuốn sách này ở đâu ra?” thì nàng chỉ nghĩ:

  – Ta phải tìm cách gì để đoạt lại cuốn sách này?

  Nàng thấy công công đang cầm cuốn sách trong tay, lại biết võ công lão trác tuyệt, hơn nữa có trượng phu đứng bên thì chẳng có cách nào thẳng thắng đoạt lại được. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, cặp mắt nàng đảo sùng sục, bỗng nàng ngó thấy cái chậu đồng đặt ở bên cạnh ấm sách. Trong chậu đựng nước đến lưng chừng, quá nửa là nước Vạn Khuê rửa mặt và phần ít là huyết độc ở mu bàn tay gã chảy vào. Chậu nước này biến thành màu đen thẫm. Nàng nẩy ra ý nghĩ:

  – Nếu ta lấy được cuốn sách bỏ vào trong chậu nước đó thì chắc họ kiếm phổ không tìm thấy, nhưng chỉ sợ sách ngấm nước sẽ hỏng mất.

  Rồi nàng tự nhủ:

  – Nếu ta không nhân lúc này động thủ ngay đi thì khó tìm được cơ hội khác, chẳng thà hư sách cũng đành, quyết chẳng để họ được xứng tâm vừa ý...

  Cha con họ Vạn chú ý nhìn Thích Phương. Vạn Khuê nhắc lại câu hỏi:

  – Phương muội! Cuốn sách này ở đâu ra?

  Thích Phương run lên đáp:

  – Tiểu muội cũng không biết, vừa rồi tiểu muội ở trong phòng ra đã thấy cuốn sách đặt trên bàn, không phải ca ca để đó ư?

  Trong lúc nhất thời, Vạn Khuê không nhớ rõ ràng, đành tạm thời gác lại không truy cứu nữa, gã đem điều phát hiện trọng đại nói cho phụ thân hay:

  – Gia gia ơi! Gia gia coi đó, cuốn sách này thấm nước mới nổi lên chữ.

  Gã trỏ ngón tay vào bên bài thơ “Thánh Quả Tự” có ba chữ màu vàng lợt “Ba mươi ba”. Giả tỷ gã biết đây là nước mắt của cô vợ vì nhớ Địch Vân mà nhỏ vào sách thì không hiểu gã nghĩ sao?

  Vạn Chấn Sơn đưa ngón tay trỏ vào bài thơ đếm từng chữ một trong những câu:

  • “Lộ Tự Trung Phong Thượng.
   Bản Hồi Xuất Bích La.
   Đáo Giang Ngô Địa Tận.
   Cách Ngạn Việt Sơn Đa.
   Cổ Mộc Tùng Thanh Ái.
   Dao Thiên Tẩm Bạch Ba.
   Hạ Phương Thành...”


  Chữ thứ ba mươi ba là chữ “Thành” Vạn Chấn Sơn vỗ đùi đánh đét một cái nói:

  – Phải rồi! Chính là sách này đây, té ra bí mật là chỗ đó.

  Rồi lão khen con:

  – Khuê nhi! Ngươi quả là thông minh mới nghĩ ra được đạo lý này, phải dùng nước mới xong, thế mà bọn ta ngày trước sao lại không nghĩ đến chuyện dùng nước?

  Nếu lão biết con dâu vì tưởng nhớ chàng trai khác mà tuôn lệ vào sách thì không hiểu lão nghĩ thế nào? Thích Phương thấy hai cha con lão cao hứng như người phát điên, châu đầu vào coi cuốn sách bí hiểm, liền dắt tay con gái vào nội phòng, nàng ôm con trong lòng nói khẽ hỏi:

  – Không Tâm Thái! Con có ngó thấy cái chậu rửa mặt kia không?

  Con nhỏ gật đầu đáp:

  – Thấy rồi!

  Thích Phương liền bảo nó:

  – Chờ lát nữa nội tổ và gia gia cùng má má ra khỏi đây, má má sẽ đem cuốn sách ở trong tay nội tổ cất vào ngăn kéo, hài nhi cầm nó bỏ lén vào trong chậu làm cho dơ bẩn, nhưng hài nhi đừng cho nội tổ và gia gia trông thấy để hai vị kiếm không ra.

  Con nhỏ thích lắm, nó cho là má má dở trò giỡn chơi, liền vỗ tay cười đáp:

  – Hay quá! Hay quá!

  Thích Phương dặn lại lần nữa:

  – Hài nhi nhớ đừng cho gia gia và nội tổ trông thấy và dấu nhẹm đừng nói với hai ngươi đó.

  Con nhỏ đáp:

  – Không Tâm Thái không nói đâu! Không Tâm Thái không nói đâu!

  Thích Phương trở ra phòng ngoài nói:

  – Công công! Tiểu tức nhận thấy cuốn sách này rất cổ quái.

  Vạn Chấn Sơn quay lại hỏi:

  – Điều gì cổ quái?

  Trong lòng lão phảng phất cảm thấy cuốn sách xuất hiện đột ngột một cách dễ dàng quá, e rằng không phải điểm lành, lão nghe con dâu nói câu này càng tăng thêm phần nghi ngại. Thích Phương đáp:

  – Cổ quái là chỗ này.

  Nàng nói rồi giơ tay ra. Vạn Chấn Sơn trao sách cho Thích Phương, nàng mở sách lấy tờ giấy cắt hình hai con bướm giơ lên hỏi:

  – Công công! Trong cuốn sách vẫn có hai con bướm này từ trước hay sao?

  Vạn Chấn Sơn cầm tờ giấy hình hai con bướm nhìn kỹ hồi lâu rồi đáp:

  – Không có đâu.

  Thích Phương lại hỏi:

  – Thế là nghĩa làm sao? Phải chăng trong võ lâm có nhân vật nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp? Hay trên chốn giang hồ có môn phái kêu bằng Hồ Điệp Bang? Họ lưu cuốn sách này lại chắc không phải chuyện tử tế.

  Những nhân vật giang hồ để ký hiệu tầm cừu hay để cảnh giới là chuyện thông thường, Vạn Chấn Sơn bình sinh làm ác đã nhiều, kẻ thù dĩ nhiên không phải ít. Lão nghe Thích Phương nói vậy, lại thấy tờ giấy cắt đôi bướm công phu tỷ mỷ, không khỏi hoang mang nghĩ thầm:

  – Ta có kẻ thù nào ngoại hiệu là Hoa Hồ Điệp đâu? Cũng chẳng có bang phái nào là Hồ Điệp Bang trên chốn giang hồ.

  ______________________
  Lão còn đang cúi đầu suy nghĩ, xảy nghe Thích Phương quát:

  - Ai đó! Kẻ nào dám cả gan rình mò ở đây?

  Nói xong đẩy cửa sổ nhìn ra ngoài, xong nhảy vào trong phòng lấy hai thanh trường kiếm, một đưa cho Vạn Chấn Sơn một ném cho Vạn Khuê, nói:

  - Nhanh lên! Trên mái nhà có người!

  Thích Phương mở ngăn kéo bàn, nhét quyển sách vào, nói:

  - Đừng để địch nhân cướp mất!

  Vạn Chấn Sơn nghe nói có lý thì gật đầu tán thành, cả ba nhảy ra ngoài nhìn quanh quất, chẳng thấy ai cả. Vạn Chấn Sơn hất hàm nói:

  - Ra phía sau xem thử!

  Ba người chạy nhanh ra hậu viện, chỉ thấy bóng người thấp thoáng nơi góc tường. Vạn Chấn Sơn quát:

  - Kẻ nào?

  Thân hình nhanh như cắt nhảy tới, chỉ thấy lục đệ tử Ngô Khảm thì quát hỏi:

  - Ngươi có nhìn thấy bóng địch nhân không?

  Ngô Khảm vốn thấy sư phụ, tam sư ca và tam sư tẩu ai nấy lăm lăm trường kiếm chạy tới thì kinh hồn bạt vía, tưởng đâu mọi sự đã vỡ lở, mặt mày xanh xám, chừng nghe sư phụ quát hỏi như vậy thì thở ra nhẹ nhõm, nói:

  - Có người vừa mới chạy qua đây, đệ tử thấy lạ mới chạy qua xem thử!

  Hắn sợ ý đồ xấu của mình bị bại lộ nên nói dóc, vô tình làm cho kế hoạch của Thích Phương càng hoàn hảo. Bốn người đuổi ra tới tận cửa của hậu viện, Ngô Khảm huýt sáo inh ỏi, gọi các sư huynh đệ khác chạy tới. Tất cả đồng hiệp lực đi truy đuổi địch nhân. Tìm một hồi vẫn không thấy bóng dáng địch nhân đâu. Vạn Chấn Sơn chợt nhớ ra một chuyện, kêu lên:

  - Điệu hổ ly sơn!

  Lão ra lệnh cho Lỗ Khôn chỉ huy các sư đệ tiếp tục truy tìm, gọi Vạn Khuê và Thích Phương trở về phòng. Quá sốt ruột, lão không chờ Vạn Khuê và Thích Phương, một mình giở khinh công chạy như bay lên lầu. Không kịp đi bằng đường cầu thang, lão nhảy phắt qua cửa sổ vào phòng, nhưng hỡi ơi, ngăn kéo mở toang, Liên Thành kiếm phổ thì đã không cánh mà bay!
  Vạn Chấn Sơn nhảy vào phòng trong, vồ lấy Không Tâm Thái hỏi:

  - Lúc nãy gia gia đi ra ngoài, ngươi có thấy ai vào phòng không?

  Không Tâm Thái lắc đầu nói:

  - Không có!

  Vạn Khuê và Thích Phương lúc đó cũng vừa tới nơi, Vạn Khuê nhìn thấy thần thái của phụ thân thì biết việc chẳng lành, vội hỏi:

  - Thế nào?

  Vạn Chấn Sơn điên tiết buông gọn:

  - Mất rồi!

  Rõ ràng khi nãy thấy Thích Phương nhét quyển sách vào hộc bàn, trong suốt quá trình truy đuổi địch nhân, ba người lúc nào cũng ở bên nhau nên hai cha con Vạn Chấn Sơn không chút nghi ngờ Thích Phương. Chỉ nghĩ là mình đã trúng kế Điệu hổ ly sơn của địch mà thôi. Cha con nhìn nhau vừa tiếc của vừa hối hận, phải chi lúc nãy mang nó theo bên người thì đâu đến nỗi nào! Chỉ có mẹ con Thích Phương là kín đáo nhìn nhau mỉm cười, đắc ý vô cùng.

  ________
  Bọn đệ tử ở Vạn gia nhốn nháo một hồi truy tầm chẳng thấy địch nhân đâu rồi cũng yên tĩnh lại. Vạn Chấn Sơn dặn Thích Phương chớ hở môi về vụ tìm được kiếm phổ rồi lại mất cho bọn sư huynh, sư đệ nghe. Thích Phương vâng dạ luôn miệng. Mấy năm nay nàng nhận xét thấy giữa thầy trò sư huynh, sư đệ ở Vạn gia đều có chuyện riêng tây, phòng ngừa lẫn nhau chứ chẳng chân tình chi hết.

  Vạn Chấn Sơn vừa kinh hãi vừa phẫn nộ trở về phòng mình ngẫm nghĩ về ký hiệu hai con bướm, lão tự hỏi:

  – Cừu nhân là ai? Sao hắn đưa kiếm phổ ra rồi lại cướp đi? Phải chăng là thằng cha đã cứu Ngôn Đạt Bình hay chính lão họ Ngôn?

  Vạn Khuê chạy rượt địch nhân một lúc, máu chạy nhanh hơn khiến cho vết thương ở mu bàn tay càng đau dữ, gã nằm xuống giường nghỉ rồi thiếp đi. Thích Phương tự nghĩ:

  – Cuốn sách này gia gia có chỗ dùng đến mà để ngâm nước lâu tất bị hư hoại.

  Nàng vào phòng cất tiếng gọi luôn hai lần:

  – Tam ca!.... Tam ca!....

  Nàng thấy gã đang nằm ngủ say liền trở ra bưng chậu đồng xuống lầu đổ nước ở ngoài sân, thấy quyển sách lộ ra, miệng lẩm bẩm:

  – Không Tâm Thái ngoan thật!

  Khóe miệng nàng lộ một nụ cười.  (... còn tiếp ...)
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

[quote="Hoàng Vân"]
 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Thích Phương không hiểu trượng phu đối với nàng đã sinh dạ hoài nghi, lúc hai mẹ con đưa mắt nhìn nhau gã đều thấy rõ gã liền giả bộ ngủ, chờ Thích Phương xuống lầu liền nhón gót theo sau.

  Thích Phương thấy cuốn sách ướt đẫm nước máu, mùi hôi xông lên mũi, nên không muốn đụng tay vào, nàng tự hỏi:

  – Ta dấu quyển sách này vào đâu cho được?

  Nàng nhớ tới vườn sau có gian phòng chứa cày bừa, thuổng cuốc, xa quạt lúa cùng đồ vật, nàng chắc lúc này không có ai, liền hái mấy bông cúc, lá cúc bỏ vào chậu để che cuốn sách, tựa như người bưng chậu hoa ra vườn sau. Nàng tiến vào thiên phòng, bỏ cuốn sách vào trong xa quạt lúa, bụng bảo dạ:

  – Cái xa quạt lúa này khi thu thóc tô mới dùng đến, dấu sách vào đây không ai tìm thấy được.

  Nàng bưng cái chậu đi, miệng còn lẩm nhẩm cất tiếng hát tựa hồ chẳng có chuyện gì. Khi đi qua dẫy hành lang, bỗng thấy trong góc tường có bóng người thấp thoáng và nói khẽ:

  – Canh ba đêm nay, tiểu đệ chờ sư tẩu trong phòng củi, đừng quên nhe!

  Chính là Ngô Khảm.

  Thích Phương trong lòng đang hồi hộp, đột nhiên thấy bóng người thấp thoáng lại nghe mấy câu này, trống ngực đánh hơn trống làng, nàng hốt hoảng xằng giọng:

  – Tên chết dầm kia! Sao dám lớn mật đến thế? Không sợ mất mạng ư?

  Ngô Khảm chường mặt ra cười đáp:

  – Vì sư tẩu mất mạng, tiểu đệ cũng cam tâm, sư tẩu! Sư tẩu có muốn lấy thuốc giải không?

  Thích Phương nghiến răng thò tay vào bọc nắm đốc đao trủy thủ, định lừa lúc gã vô tình đâm cho một nhát để đoạt lấy thuốc giải. Ngô Khảm là một tay xảo quyệt, khi nào lại chẳng đề phòng, gã cười hề hề khẽ nói:

  – Nếu sư tẩu ra chiêu “Sơn tong nhân diện khởi” đâm tiểu đệ thì tiểu đệ trả lại bằng chiêu “Vân bạn mã đầu sinh” để né tránh, tiện tay quăng thuốc giải vào lu nước.

  Gã nói rồi giơ tay ra, trong tay cầm bình thuốc giải. Gã sợ Thích Phương lại đoạt, liền lui lại hai bước. Thích Phương biết rằng dùng cường lực không thể đoạt được, liền né mình lướt qua bên mình gã. Ngô Khảm khẽ nói:

  – Tiểu đệ chỉ chờ đến canh ba, nếu sư tẩu không tới thì canh tư tiểu đệ đem thuốc giải xa chạy cao bay, không trở về Kinh Châu nữa. Họ Ngô này có chết cũng không chịu chết về tay cha con họ Vạn.

  Thích Phương về phòng, nghe Vạn Khuê không ngớt rên rĩ hiển nhiên chất độc lại phát tác. Nàng ngồi xuống cạnh giường ngẫm nghĩ:

  – Y hại Địch sư ca một cách thâm độc bằng thủ đoạn hèn mạt, nhưng mình đã lầm lỡ rồi biết làm thế nào? Đó là số mạng của sư ca phải đau khổ. Mấy năm nay ta đi lấy chồng thì phải theo chồng, thằng chó má Ngô Khảm thật là khả ố!

  Không biết làm thế nào để đoạt lại bình thuốc giải ở nơi gã. Nàng ngó thấy Vạn Khuê dong mạo tiều tụy, hai mắt sâu hoắm, liền tự nhủ:

  – Tam ca bị thương trầm trọng mà ta mách y chuyện đó, y nổi hung cùng gã Ngô Khảm liều mạng lại càng hỏng bét.

  Trời tối rồi, Thích Phương ăn cho xong bữa, đưa con vào ngủ, nàng nghĩ lui nghĩ tới chỉ còn cách cáo tố với Vạn Chấn Sơn rồi tự nhủ:

  – Lão là người mưu kế sâu xa, tất có chước hay, vụ này không thể để tam ca hay biết, ta hãy chờ y ngủ rồi sẽ đến nói với công công.

  Nàng để nguyên áo nằm xuống bên chân Vạn Khuê. Mấy bữa nay nàng chầu chực trượng phu, thủy chung áo không cởi giải, đêm không ngủ ngon.

  Hồi 44:
  Dùng Phép Cũ
  Thủ Tiêu Ngô Khảm  Thích Phương chờ đợi đến lúc Vạn Khuê ngáy pho pho mới rón rén ngồi dậy, nhẹ bước xuống lầu ra nhà ngoài định đến chỗ Vạn Chấn Sơn.

  Trong nhà đèn lửa tắt hết, lại có thanh âm khằng khặc rất quái dị vọng ra, dường như một người đang làm việc gì cực nhọc thở hút khó khăn. Thích Phương lấy làm kỳ, nàng toan cất tiếng gọi:

  – Công công!

  Nhưng nàng kịp dừng lại, thò đầu dòm qua khe cửa sổ vào trong. Lúc này bóng trăng chênh chếch qua làn giấy dán cửa sổ nàng nhìn thấp thoáng thấy Vạn Chấn Sơn nằm ngửa trên giường, hai tay lão từ từ đẩy lên không mà hai mắt vẫn nhắm nghiền. Thích Phương nín thở nghĩ thầm:

  – Công công đang luyện môn nội công cao thâm, ta nghe nói lúc luyện nội công kỵ nhất là đừng để ngoại giới quấy nhiễu, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma một cách dễ dàng, bây giờ ta không thể hô hoán được, đành chờ công công luyện nội công xong sẽ tính.

  Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay đẩy lên không một hồi rồi từ từ ngồi dậy, lão bước xuống giường đi về phía trước mấy bước, cúi mình xuống lão lại đưa tay lên không tựa hồ chụp lấy vật gì. Thích Phương Lẩm Bẩm:

  – Công công đang luyện Cầm Nã Thủ Pháp.

  Nàng coi một lúc nữa thấy đông tác của Vạn Chấn Sơn càng về sau càng quái dị, hai tay lão không ngớt chụp vật gì trên không rồi làm như xếp ngay ngắn lại, tựa hồ xếp những phiến gạch cao lên. Nhưng dưới ánh trăng nàng nhìn khá rõ thì trên mặt ván gác chẳng có vật gì. Thích Phương thấy lão chụp trên không một lúc rồi hai tay sờ soạng tựa hồ nhận thấy là đủ lớn rồi. Hai tay lão lại thủ thế như ôm một vật gì lớn nhét vào phía trong.

  Thích Phương mê man coi tình trạng này, lại thấy Vạn Chấn Sơn vẫn nhắm mắt, cử động của lão không giống người luyện công, mà tựa hồ kép hát trên sân khấu đang đóng vai tuồng câm. Đột nhiên nàng nhớ tới câu Đào Hồng nói ở trong tòa nhà từ đường hoang phế:

  “Lão gia nữa đêm trở dậy xây tường”.

  Nhưng cử động này của Vạn Chấn Sơn không phải là xây tường, dù có liên quan gì đến tường thì cũng chỉ là đắp cái lỗ hổng ở bờ tường. Thích Phương đâm ra hoảng sợ lẩm bẩm:

  – Phải rồi! Công công mắc phải Ly Hồn Chứng, nghe nói người mắc bệnh này trong lúc ngủ mơ nhỏm dậy hành động, có người cởi hết quần áo đi lại trên nóc nhà, thậm chí có người sát nhân phóng hỏa. Làm những việc cực kỳ quái dị, khi tỉnh táo lại hoàn toàn không nhớ gì nữa.

  Vạn Chấn Sơn tiếp tục theo tư thế chụp lấy vật gì để lấp vào chỗ tường hổng rồi lại vọt lên không dùng sức đẩy mấy cái, tiếp theo lão hành động như người lấy gạch xây tường. Thích Phương lẩm bẩm:

  – Quả đúng là hành động xây tường.

  Ban đầu mới trông thấy Vạn Chấn Sơn hành động điên khùng nàng không khỏi ớn da gà, sau nàng nhận ra cử động của người xây tường thì trong đầu óc đã có điều tiên nhập của Đào Hồng nên không sợ nữa. Nàng nghĩ thầm:

  – Đào Hồng đã nói công công mắc phải Ly Hồn Chứng từ lâu rồi, đa số những người mắc phải bệnh này không muốn để ai hay, Đào Hồng thường ngủ cùng phòng với công công nên biết rõ ngọn ngành, dĩ nhiên công công khó chịu về điều đó.

  Bây giờ nàng lại cởi mở được cả nghi vấn vì sao mà Đào Hồng bị Vạn Chấn Sơn đuổi đi. Nàng sực nhớ ra điều gì tự hỏi:

  – Không hiểu công công còn xây tường bao lâu nữa mới tỉnh táo lại? Nếu để quá canh ba, gã Ngô Khảm đổ thuốc giải đi rồi bỏ trốn thì hỏng bét.

  Nàng thấy Vạn Chấn Sơn cử động xây tường lúc nữa rồi dừng lại ngắm nghía, miệng mỉm cười ra chiều thỏa mãn. Đoạn lão lên giường nằm nghĩ. Thích Phương bụng bảo dạ:

  – Công công vất vả hồi lâu chắc là thần trí chưa ổn định, hãy để lão nghĩ một lát rồi ta sẽ kêu.

  Giữa lúc ấy bỗng nghe ngoài cửa phòng có người đến gõ nhẹ mấy tiếng, tiếp theo thanh âm cất lên gọi:

  – Gia gia! Gia gia!

  Đúng là thanh âm của Vạn Khuê. Thích Phương kinh ngạc tự hỏi:

  – Sao bây giờ tam ca còn tới đây? Y đến làm gì?

  Vạn Chấn Sơn lập tức ngồi nhỏm dậy, lão định thần lại hỏi:

  – Có phải Khuê nhi đó không?

  Lão đã luyện võ lâu ngày, thính lực linh mẫn hơn người thường nhiều, dù lão đang ngủ say nhưng có tiếng động, dù là tiếng hô hoán nhỏ nhẹ cũng đủ khiến lão hồi tỉnh, chỉ khi nào Ly Hồn Chứng đang phát tác, tinh thần bị cầm giữ vào việc gì thì mới khó tỉnh táo trở lại. Vạn Khuê đáp:

  – Hài nhi đây.

  Vạn Chấn Sơn nhảy xuống khỏi giường nằm mà không phát ra tiếng động, tuy lão tuổi gì nhưng thân pháp còn mau lẹ khác thường. Vạn Chấn Sơn lập tức rút then mở cửa cho Vạn Khuê vào. Lão vừa ngó thấy con đã hỏi ngay:

  – Có tìm ra manh mối gì về kiếm phổ không?

  Trong lòng lão lúc nào cũng băn khoăn về pho kiếm phổ. Vạn Khuê hô một tiếng:

  – Gia gia!

  Rồi đưa tay trái vịn vào thành ghế. Ánh trăng lọt qua làn giấy dán cửa sổ rọi vào trong phòng, Thích Phương nhìn thấy lờ mờ người gã lảo đảo, nàng sợ bóng mình in vào tờ giấy có thể làm cho bại lộ hành tung. Nàng liền co người lại đứng thấp xuống dưới cửa sổ, nghiêng mình chú ý lắng nghe, chứ không dám đứng thẳng người để dòm động tĩnh của cha con họ Vạn. Vạn Khuê hô một tiếng gia gia, dừng lại một chút rồi ngập ngừng nói tiếp:

  – Con dâu của gia gia ... không phải là người tốt.

  Thích Phương giật mình kinh hãi tự hỏi:

  – Tại sao y lại nói thế?

  Lại nghe thanh âm Vạn Chấn Sơn cất lên hỏi:

  – Chuyện gì vậy? Chắc đôi vợ chồng trẻ lại gây lộn rồi phải không?

  Vạn Khuê đáp:

  – Kiếm phổ tìm thấy rồi, chính con dâu của gia gia đem dấu đi chứ chẳng phải ai xa lạ.

  Vạn Chấn Sơn vừa kinh ngạc vừa mừng thầm, cất giọng run run hỏi:

  – Tìm thấy được là hay! Tìm thấy được là hay! Hiện giờ ở đâu?

  Thích Phương cực kỳ kinh hãi, tự hỏi:

  – Sao y lại biết thế? Ồ! Chắc là Không Tâm Thái không nhịn được kể cho tam ca nghe rồi.

  Nhưng Vạn Khuê tiếp tục nói nữa khiến nàng hiểu ngay là mình đoán trật.

  Vạn Khuê tố cáo với phụ thân là gã ngó thấy Thích Phương cùng con gái đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt khác lạ. Gã đoán có điều gì ngoắt ngoéo, liền giả vờ ngủ say mà vẫn hé mắt nhìn động tĩnh của nàng. Gã còn nói là thấy nàng bưng cái chậu đồng ra vườn sau liền rón rén theo hút mới biết nàng đem kiếm phổ dấu vào trong xa quạt lúa ở mái tây hiên vườn sau. Thích Phương thở dài lẩm bẩm:

  – Khổ cho gia gia rồi! Cuốn sách này lại lần nữa lọt vào tay công công cùng tam ca, bây giờ muốn đoạt lại thật khó hơn cả lên trời, thôi ta đành chịu thua. Tâm cơ của tam ca so với ta còn lợi hại hơn nhiều.

  Lại nghe Vạn Chấn Sơn nói:

  – Nếu thế thì hay lắm rồi! Chúng ta ra đó lấy về coi, Khuê nhi cứ giả vờ như chẳng biết gì xem thị làm sao? Nếu thị không nhắc tới Khuê nhi cũng đừng nói huỵch toẹt ra, ta vẫn còn nghi tại sao cuốn sách tự nhiên lại mọc ra ở đây. E rằng... e rằng... e rằng...

  Lão nói luân ba chữ “E rằng” rồi dừng lại không nói thêm nữa. Vạn Khuê la lên:

  – Gia gia!

  Thanh âm gã tỏ ra rất đau khổ. Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Làm sao?

  – Con dâu của gia giạ.. lấy cắp cuốn kiếm phổ đó nguyên là vì...

  Gã nói tới đây thanh âm phát run. Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Vì ai? Vì lẽ gì?

  Vạn Khêu đáp:

  – Vì... vì tên cẩu tặc Ngô Khảm.

  Thích Phương chấn động tâm thần, cơ hồ không tin ơ tai mình nàng tự hỏi:

  – Sao y không bảo vì gia gia ta mà lại vì Ngô Khảm? Thậm chí y còn bảo tên cẩu tặc Ngô Khảm nghĩa làm sao?

  Vạn Chấn Sơn hỏi lại:

  – Vì Ngô Khảm ư? Sao lại kỳ vậy?

  Giọng nói của lão đầy vẻ kinh nghi. Vạn Khuê đáp:

  – Đúng thế! Hài nhi theo dõi đến vườn sau đứng ngó thấy thị dấu kiếm phổ rồi, vẫn tiếp tục theo sau một quãng xa, ngờ đâu... thị đi tới hành lang lại cùng tên Ngô Khảm dập dìu với nhau. Con dâm phụ này... thật là đứa hèn hạ mặt dầy... không biết xấu hổ là gì.

  Vạn Chấn Sơn trầm ngâm hỏi:

  – Ta xem y ngày thường là người đoan chính, không ra tuồng mèo mả gà đồng, Khuê nhi coi lầm chăng? Hai đứa nói với nhau những gì?

  Vạn Khuê đáp:

  – Hài nhi sợ chúng phát giác mình theo dõi nên không dám đến gần, trên dẫy hành lang chẳng có chỗ nào ẩn thân được, hài nhi đành ẩn vào trong góc tường phía sau, hai tên cẩu nam nữ nói nhỏ quá hài nhi không nghe được hết nhưng cũng được quá nửa.

  Vạn Chấn Sơn “Ồ” một tiếng rồi nói:

  – Hài nhi! Ngươi đừng nóng tính, bậc đại trượng phu lo gì không vợ, chúng ta đã có kiếm phổ sẽ ra được chỗ bí ẩn trong đó, nháy mắt sẽ trở nên một nhà đại phú hào bậc nhất thiên hạ. Ngươi có muốn mua cả trăm cơ thiếp cũng chẳng khó gì, ngươi hãy ngồi xuống thủng thẳng nói cho ta nghe.

  Mấy tiếng lách cách vang lên, Vạn Khuê ngồi xuống cạnh giường thở hồng hộc nói:

  – Con dâm phụ cất dấu cuốn sách rồi, vẻ mặt nhơn nhơn đắc ý miệng cất tiếng ca những tiểu khúc, tên gian phu vừa thấy thị mặt đầy vẻ hân hoan nói ngay: “Canh ba đêm nay tiểu đệ chờ tam tẩu ở trong phòng củi... tam tẩu đừng... quên nhẹ..”.

  Gã nói câu này phát run phải dừng lại một chút rồi mới tiếp:

  – Hài nhi nghe thấy câu này rõ quá rồi, không còn sai trật được.

  Vạn Chấn Sơn tức giận hỏi:

  – Thế rồi con tiểu dâm bảo sao?

  Vạn Khuê đáp:

  – Thị ..... thị bảo “Tên chết dầm! Sao dám lớn mật đến thế? Không sợ mất mạng ư?”.

  Thích Phương thu hình ở ngoài cửa sổ nghe tới đây trong lòng bối rối, miệng lẩm bẩm:

  – Hai người họ thóa mạ ta một điều con dâm phụ, hai điều con dâm phụ ..... sao họ lại nghi oan cho mình đến thế được?... Tam ca ơi!.... Tiểu muội... nhất tâm vì tam ca, phải nén lòng để đoạt lại thuốc giải cho tam ca trị thương... tam ca lại nhục mạ tiểu muội thế này thì ra không còn một chút lương tâm nào...

  Lại nghe Vạn Khuê nói tiếp:

  – Hài nhi .. nghe hai đứa nói vậy, lửa giận bốc lên hận mình không rút kiếm chém chết hai tên này ngay, vì hài nhi không đeo kiếm và lại sau khi bị độc thương không còn sức lực, chẳng thể ra mặt tranh đấu với chúng được, hài nhi phải trở về phòng trước để con dâm phụ khỏi sinh dạ hoài nghi, hai tên gian phu dâm phụ về sau còn nói những gì hài nhi không nghe thấy được.

  Vạn Chấn Sơn nói:

  – Hừ hừ! Không trách người ta bảo cha nào con nấy, quả nhiên cả nhà họ toàn đồ vô sỉ...

  Lão ngừng lại một chút rồi tiếp:

  – Bây giờ chúng ta hãy đi lấy kiếm phổ trước rồi hãy đến chờ ở ngoài phòng củi, bắt gian phải bắt cả đôi khiến cho cặp cẩu nam nữ này chết cũng không oán hận ai được.

  Vạn Khuê đáp:

  – Con dâm phụ mê trai đó, thị nóng ruột không chờ được đến canh ba đã lần đi rồi, hiện giờ... hiện giờ...

  Gã nghiến răng ken két, hiển nhiên gã đang phẫn nộ đến cực điểm. Vạn Chấn sơn nói:

  – Nếu vậy chúng ta đi ngay bây giờ, Khuê nhi cầm kiếm đi, nhưng đừng ra tay vội, hãy chờ ta chặt chân tay hai đứa rồi người hãy động thủ kết thúc tánh mạng cặp cẩu nam nữ đó.

  Bỗng thấy cửa phòng mở ra, Vạn Chấn Sơn tay trái đỡ dưới nách Vạn Khuê, hai người đi thẳng ra vườn sau. Thích Phương đứng tựa vào tường, hai hàng châu lệ tầm tã tuôn rơi nhỏ xuống vạt áo, nàng than thầm:

  – Ta chỉ mong trị lành thương thế cho tam ca, không ngờ y sinh dạ hoài nghi ... phụ thân ta đi rồi không trở lại, Địch sư ca chịu đựng bao nổi oan khiên... bây giờ... tam ca lại đối xử với ta như vậy thì những ngày sau đây ta còn sống làm sao được?

  Lòng nàng chua xót không bút nào tả xiết, đâm ra chán mọi sự đời và không muốn sống nữa. Thích Phương cũng chẳng nghĩ gì đến chuyện lý luận với trượng phu hay gọi Ngô Khảm ra đối chất, toàn thân nàng bất lực, vẫn đứng tựa vào tường. Chẳng mấy chốc, lại nghe tiếng chân vang lên. Cha con họ Vạn trở về sảnh đường, hai người đứng lại nói nhỏ thương lượng với nhau. Vạn Khuê hỏi:

  – Gia gia! Sao gia gia không giết tên cẩu tặc Ngô Khảm ngay ở trong phòng chứa củi?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Trong phòng củi chỉ thấy một gian phu, còn dâm phụ chắc là nghe được phong thanh đã chạy đi rồi, bắt gian phải bắt cả đôi. Nhà mình là một đại gia ở thành Kinh Châu, không thể giết người một cách khinh xuất... sau khi lấy được kiếm phổ này rồi, chúng ta còn nhiều chuyện phải làm ở Kinh Châu. Mình không nhịn được điều nhỏ nhặt thì hư việc lớn, vậy nên ta cần thận trọng, chớ có hành động lỗ mãng.

  Vạn Khuê hỏi:

  – Chẳng lẽ lại bỏ qua vụ này? Hài nhi làm sao tiêu được mối căm hận?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Muốn tiêu hận thì khó gì? Chúng ta lại dùng phương pháp cũ kết thúc tánh mạng của gã gian phu.

  Vạn Khuê hỏi:

  – Phương Pháp cũ là thế nào?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Tức phương pháp đã đối phó với Thích Trường Phát..... Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

  – Khuê nhi hãy về phòng trước đi, ta sai người triệu tập chúng đệ tử, hài nhi sẽ cùng bọn chúng đến chờ ta ở ngoài phòng, đừng để ai nẩy dạ hoài nghi.

  Thích Phương trong lòng bối rối, chẳng có chủ ý gì hết, nàng tự hỏi:

  – Sự việc đã xảy ra đến thế này là ta không sống được nữa rồi, nhưng còn Không Tâm Thái thì sao? Ai sẽ chiếu cố cho y?

  Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn nói dùng cách đối phó với Thích Trường Phát để đối phó với Ngô Khảm nàng tưởng chừng có người đặt một khối băng lên đầu mình, lập tức nàng tỉnh táo lại, tự hỏi:

  – Bọn họ đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào? Ta cần điều tra cho biết rõ vụ này, công công sắp kêu bọn đệ tử đến ngoài phòng ta không thể đứng đây được nữa. Biết ẩn vào đâu để nghe lén bây giờ?

  Nàng lại nghe Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở về phòng. Vạn Chấn Sơn ra ngoài đại sảnh lớn tiếng hô hoán gia nhân thắp đèn. Chẳng bao lâu tiền sảnh, hậu sảnh đều xao xáo có tiếng người, bọn đệ tử và nô bộc đều đến tụ tập. Thích Phương biết rằng chỉ trong khoảnh khắc là có người qua lại ngoài cửa sổ, nàng ngần ngừ một chút rồi lạng mình tiến vào phòng Vạn Chấn Sơn, nàng mở rèm chui vào gầm giường lão. Rèm buông xuống tận mặt đất, nếu không có người cố ý vén lên thì chẳng thể nào phát giác ra hành tung nàng được.

  Thích Phương nằm ngang dưới gầm giường, chỉ trong giây lát đã thấy được ánh sáng lọt vào, người ta thắp đèn lên rồi. Nàng trông rõ Vạn Chấn Sơn đi đôi giày vải tiến vào phòng, hai chân lão tới bên ghế rồi tiếng động lịch kịch, lão ngồi xuống ghế. Tiếp theo nàng nghe lão sai gia nhân đóng cửa phòng. Bên ngoài đại sư huynh Lỗ Khôn cất tiếng gọi:

  – Sư phụ! Bọn đệ tử đến đây cả rồi, lão nhân gia có điều gì truyền dạy?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Hay lắm! Ngươi vào đây trước.

  Thích Phương thấy cửa mở, Lỗ Khôn tiến vào rồi cửa phòng lại đóng lại. Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Có địch nhân đến kiếm bọn ta, ngươi có biết không?

  Lỗ Khôn đáp:

  – Ai vậy? Đệ tử không rõ.

  Vạn Chấn Sơn nói:

  – Người đó giả làm thầy lang bán thuốc, ban ngày hắn đã vào nhà.

  Thích Phương tự hỏi:

  – Chẳng lẽ công công đã biết người bán thuốc là ai rồi? Không hiểu lai lịch y thế nào?

  Lỗ Khôn hỏi:

  – Đệ tử có được nghe Ngô sư đệ nói tới vụ này, nhưng địch nhân là ai thì chưa hiểu.

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Hắn cải trang đó, chính mắt ta chưa trông thấy nên không biết chuẩn đích gốc gác hắn thế nào. Sáng sớm mai ngươi ra phía Bắc thành điều tra cẩn thận coi, bây giờ ngươi hãy ở ngoài chờ lát nữa ta có việc sai phái.

  Lỗ Khôn dạ một tiếng rồi lui ra. Vạn Chấn Sơn lại hô tứ đệ tử Tôn Quân, ngũ đệ tử Bốc Viên vào, lão cũng nhắc lại những lời tương tự như đối với Lỗ Khôn, có điều lão dặn Tôn Quân ra điều tra một giải ở phía thành Nam, còn Bốc Viên tra xét mặt Đông. Khi lão dặn Bốc Viên rồi còn nói thêm một câu:

  – Ngươi bảo Ngô Khảm tra xét mặt thành phía Tây, Phùng Thản và Thẩm Thành hễ được tin gì thì chạy về báo cho ta hay tức khắc.

  Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

  – Vạn sư ca của ngươi thương thế chưa lành không thể đi được.

  Bốc Viên nói ngay:

  – Dạ! Vạn sư ca nên nghỉ ngơi ít ngày nữa.

  Rồi gã mở cửa lui ra. Thích Phương biết lão nói mấy câu này có ý để Ngô Khảm nghe tiếng khiến gã khỏi sinh lòng ngờ vực. Lại nghe Vạn Chấn Sơn gọi:

  – Ngô Khảm vào đây!

  Thanh âm lão hô Ngô Khảm cũng như lúc đã hô hoán bọn Lỗ Khôn, chẳng có vẻ gì nghiêm khắc mà cũng không ra chiều ôn hòa đặc biệt. Thích Phương lại thấy cửa phòng mở ra, Ngô Khảm khoa chân phải bước qua ngưởng cửa đã có vẻ ngần ngại, nhưng rồi gã cũng tiến vào. Hai chân Ngô Khảm đi về phía Vạn Chấn Sơn mấy bước rồi dừng lại. Thích Phương ngó thấy vạt áo trường bảo của gã rung động biết là gã khiếp sợ, người đang run bần bật. Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Có địch nhân tìm đến nhà mình, ngươi đã biết chưa?

  Ngô Khảm đáp:

  – Đệ tử ở ngoài cửa đã nghe sư phụ nói là tên lang trung bán thuốc đó, chính đệ tử đã mời hắn vào trị bệnh cho Vạn sư ca, đệ tử không ngờ lại là địch nhân, xin sự phụ lượng thứ cho.

  Vạn Chấn Sơn nói:

  – Người đó đã hóa trang thì ngươi không thể nhận ra được, dĩ nhiên ngươi không có điều gì đáng trách, sáng sớm mai ngươi ra điều tra một giải phía tây thành Kinh Châu, hễ thấy hắn thì chú ý theo dõi hành động.

  Khô Khảm đáp:

  – Đệ tử xin tuân lời sư phụ.

  Đột nhiên Vạn Chấn Sơn cử động hai chân, lão đứng dậy rồi. Thích Phương không nhịn được đưa tay vén một góc rèn để ngó ra ngoài, nàng vừa nhìn rõ bất giác cả kinh thất sắc, xuýt nữ bật tiếng la hoảng. Nàng thấy Vạn Chấn Sơn hai tay chịt cổ Ngô Khảm. Ngô Khảm giơ tay lên đẩy mạnh hai tay Vạn Chấn Sơn ra nhưng chẳng ăn thua gì. Rồi nàng thấy cặp tròng mắt Ngô Khảm lồi ra ngoài coi chẳng khác mắt cá vàng và dương lên mỗi lúc một lớn.

  Hai tay Vạn Chấn Sơn bị móng tay Ngô Khảm cào thành vết rướm máu, nhưng lão vẫn chịt cổ Ngô Khảm, nhất định không chịu buông ra.
  Hồi 45:
  Khám Phá
  Âm Mưu Giết Phụ Thân  Ngô Khảm không bật được ra nửa tiếng, người gã dãy dụa một lúc rồi hai tay dần dần rũ xuống. Thích Phương ngó đầu lưỡi gã thò ra ngoài miệng, vẻ mặt coi rất khủng khiếp, bất giác trái tim nàng đập loạn lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lát sau người Ngô Khảm cứng đơ không nhúc nhích được nữa. Vạn Chấn Sơn buông hai tay đặt gã xuống ghế, lão lại lấy hai tờ giấy thấm nước vo lại nhét vào lỗ mũi và vào miệng gã, như vậy là gã có tỉnh lại cũng bị nghẹt thở, không còn lo gì nữa. Thích Phương bụng bảo dạ:

  – Công công đã bảo nhà lão là thế gia ở Kinh Châu, chẳng thể tùy tiện giết người, ta nghe nói phụ thân Ngô Khảm cũng là một hương thân, lão mà phát giác vụ này tất chẳng chịu bỏ qua, chắc sẽ gây nên nhiều chuyện rắc rối.

  Nàng còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:

  – Ngươi đã làm việc gì thì mau mau tự thú nhận đi, chẳng lẽ còn bắt buộc ta phải động thủ?

  Thích Phương lại một phen bở vía, miệng lẩm bẩm:

  – Té ra công công đã ngó thấy ta rồi.

  Nàng đâm liều không sợ hãi gì nữa, vì một ý nghĩ đến với nàng:

  – Ta đã không muốn sống nữa thì đằng nào cũng đến chết là cùng, ta chết về tay lão càng khỏi mất công tự tử.

  Nàng toan chui ra, chợt nghe Ngô Khảm cất tiếng:

  – Sư phụ! Sư phu..... Muốn đệ tử thú nhận điều gì?

  Thích Phương giật bắn người lên, lần này nàng kinh hãi thật sự, tự hỏi:

  – Sao Ngô Khảm còn nói được? Hiển nhiên gã chết rồi kia mà? Chẳng lẽ gã lại hồi tỉnh?

  Rồi nàng lẩm bẩm:

  – Không có lý! Hiển nhiên người gã nằm trên ghế không nhúc nhích được từ lâu rồi.

  Nàng không nhịn được mối hoài nghi liền nghiên đầu nhìn ra thấy Vạn Chấn Sơn môi miệng cử động, nàng tự hỏi:

  – Thế này là nghĩa làm sao? Có phải công công đang nói không? Sao ta lại nghe rõ là thanh âm Ngô Khảm?

  Tiếp theo nàng nghe Vạn Chấn Sơn lại lớn tiếng quát:

  – Thú nhận điều gì ư? Hừ! Ngô Khảm! Ngươi thật là lớn mật, đi cấu kết với quân giặc trong ứng ngoài hợp định gây ra án mạng rất lớn tại thành Kinh Châu.

  Thanh âm khác hỏi lại:

  – Sư phụ! Sư phụ bảo đệ tử... gây ra án mạng gì?

  Lần này Thích Phương phát giác ra Vạn Chấn Sơn hỏi câu đó, nhưng bắt chước giọng nói của Ngô Khảm, nàng không khỏi khâm phục lão về tài bắt chước thanh âm khá giống, bất giác nàng lẩm bẩm:

  – Nguyên công công còn có bản lãnh học tiếng người rất giỏi mà trước nay ta không hay.

  Rồi nàng tự hỏi:

  – Công công học tiếng của Ngô Khảm để phát âm là có dụng ý gì?

  Đầu óc nàng chợt nhớ ra một việc, nhưng chỉ là hình bóng lờ mờ chứ không rõ rệt, có điều nội tâm nàng đâm ra khủng khiếp mà không hiểu vì đâu. Lại nghe Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Chà chà! Ngươi tưởng ta không biết ư? Ngươi dẫn tên lang trung bán thuốc vào thành Kinh Châu, hắn chính là một tên giang dương đại đạo, ngươi cấu kết với hắn định tiến vào...

  Lão nói mấy câu này một cách đường hoàng dõng dạc. Tiếp theo lão đổi giọng ngập ngừng hỏi khẽ:

  – Sư phụ!.... Sư phụ bảo tiến vào đâu?

  Vạn Chấn Sơn lớn tiếng:

  – Các ngươi định vào nhà công quán của Lăng Tri Phủ để ăn cắp một văn kiện cực kỳ cơ mật, có đúng thế không? Ngô Khảm! Ngươi... ngươi còn định chối cãi ư?

  Lão đổi giọng Ngô Khảm:

  – Sư phụ!.... Sao sư phụ biết thế? Sư phụ!.... Xin lão nhân gia nghĩ đến tình đệ tử bình nhật rất hiếu thuận mà lượng thứ cho đệ tử một phen, từ đây... đệ tử không dám càn rỡ nữa.

  Vạn Chấn Sơn dõng dạc hỏi:

  – Vụ tầy đình đó mà bỏ đi được ư?

  Thích Phương vừa ghé mắt dòm vừa lắng tai nghe từ nãy tới giờ nàng nhận ra Vạn Chấn Sơn bắt chước khẩu âm Ngô Khảm thực ra không giống hẳn, nhưng lão hạ thấp giọng cố biến đổi thành tiếng nói hàm hồ. Mỗi câu lão nêu thêm một tiếng “Sư phụ” đồng thời lão không ngớt tự xưng là “Đệ tử” khiến những người ở ngoài phòng thoáng nghe không chú ý đế sự giả dối, dĩ nhiên yên trí là lời Ngô Khảm nói ra. Vả lại chính mắt mọi người đã ngó thấy Ngô Khảm tiến vào phòng và đã nói với Vạn Chấn Sơn lúc trước thì bây giờ câu chuyện tiếp tục, tuy nhiên thanh âm không giống lắm, nhưng ngoài Ngô Khảm ra còn ai nữa đây? Mặt khác những câu nói của Vạn Chấn Sơn, lão dụng tâm thỉnh thoảng lại hô “Ngô Khảm” để ngươi bên ngoài càng yên trí hơn nữa.

  Thích Phương còn đang ngẫm nghĩ, bỗng thấy Vạn Chấn Sơn khẽ bồng xác Ngô Khảm lên, từ từ cúi xuống, tay trái lão khẽ vén rèm. Thích Phương ngó tới đây sợ quá, trái tim cơ hồ ngừng đập. Nàng lẩm bẩm:

  – Phen này nhất định công công ngó thấy ta và lão cũng bóp cổ cho ta chết mà thôi.

  Dưới ánh đèn lờ mờ, nàng ngó thấy một cái đầu chuồn vào gầm giường và đúng là đầu Ngô Khảm, tròng mắt lồi ra rất lớn, coi chẳng khác nào mắt cá vàng chết rồi. Thích Phương hết sức nép mình vào phía trong để tránh cho đầu xác khỏi đụng tới người nàng. Nhưng thi thể Ngô Khảm tiếp tục bị đẩy mãi vào đã đụng đến chân nàng rồi đụng tới lưng nàng nữa. Lại nghe Vạn Chấn Sơn ngồi xuống quát lớn:

  – Ngô Khảm! Sao còn chưa quì xuống? Ta phải cột ngươi lại đưa đến Lăng tri phủ, tha hay không là việc của phủ đài, ta không thể tác chủ được.

  Lão bắt chước tiếng Ngô Khảm:

  – Sư phụ ơi! Sư phụ nhất định không chịu dung tha cho đệ tử một lần ư?

  Vạn Chấn Sơn lấy lại giọng nói của mình đáp:

  – Dạy dỗ thành tên đệ tử như ngươi, Vạn gia phải mất mặt với thiên hạ, ta ... ta tha ngươi thế nào được?

  Thích Phương nằm dưới gầm giường dòm qua khe rèm thấy Vạn Chấn Sơn rút lưỡi dao trủy thủ ở sau lưng ra khẽ cắm vào trước ngực lão. Nàng còn nhìn rõ phía trong áo trước ngực lão hiển nhiên có lớp độn, hoặc là tấm gỗ mềm, hoặc đất dẻo, hoặc bột bánh gì đó để giữ cho lưỡi trủy thủ khỏi rớt ra.

  Bây giờ Thích Phương hiểu rõ âm mưu của Vạn Chấn Sơn là thế nào rồi. Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn lớn tiếng quát:

  – Ngô Khảm! Sao không quì xuống?

  Rồi lão lại thấp giọng học tiếng Ngô Khảm ú ớ:

  – Sư phụ! Đây là sư phu..... bức bách đệ tử, đừng trách đệ tử bất nghĩa...

  Vạn Chấn Sơn rú lên một tiếng khủng khiếp:

  – Úi chao!

  Lão vung chân đá bật cánh cửa sổ, hốt hoảng la:

  – Tiểu tặc! Ngươi... ngươi... dám hành hung...

  Lại nghe đánh “Sầm” một tiếng! Bên ngoài có người đá bật cửa phòng.

  Vạn Khuê chạy vào trước, dĩ nhiên gã biết bây giờ là lúc nên phá cửa chạy vào. Bọn, Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên lục tục theo sau, Vạn Chấn Sơn hai tay ôm ngực, ngón tay trỏ vào chỗ máu đang chảy đầm đìa, chắc là trong tay lão cầm dấu một bình nước đỏ. Người lảo đảo trỏ vào phía cửa sổ la lên:

  – Tên tiểu tặc Ngô Khảm... đâm ta một đao rồi chạy trốn... mau mau... rượt theo gã...

  Lão nói chưa dứt câu này đã xiêu người đi té xuống giường. Vạn Khuê la hoảng:

  – Gia gia! Gia gia! Thương thế của gia gia làm sao?

  Bọn Lỗ Khôn, Tôn Quân, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành năm tên, kẻ trước người sau nhảy qua cửa sổ vừa hô hoán vừa rượt theo. Chỉ trong chốc lát tiếng tăm đồn đại khắp nơi trong thành Kinh Châu đều biết tin này, ai cũng kinh hãi.

  Thích Phương nằm dưới gầm giường thấy xác Ngô Khảm mỗi lúc một lạnh toát. Lòng nàng run sợ đến cực điểm mà không dám nhúc nhích. Lúc này công công nàng nằm thẳng cẳng trên giường, trượng phu nàng đứng bên cạnh lão. Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn khẽ cất tiếng hỏi:

  – Có ai nghi ngờ gì không?

  Vạn Khuê đáp:

  – Không có đâu, gia gia đóng kịch hay quá! Vụ này giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát, thật là tuyệt diệu, không sơ hở chút nào!

  Câu nói “... giống hệt lúc hạ sát Thích Trường Phát thật là tuyệt diệu không sơ hở chút nào”, chẳng khác gì lưỡi đao trủy thủ đâm vào trái tim Thích Phương. Vừa rồi nàng đã phảng phất khủng khiếp về vụ này, nhưng nàng không dám tin vì nàng nghĩ thầm:

  – Công công thủy chung đối với ta vẫn vui vẻ hiền hòa, trượng phu cũng ôn nhu đắm thắm thì khi nào lại hạ sát gia gia ta?

  Bây giờ chính mắt nàng trông thấy, tai nàng nghe rõ cách hành động và bố trí cơ quan xảo diệu để hạ sát Ngô Khảm, nàng nhớ lại tình trạng bữa trước phụ thân vào thư phòng Vạn Chấn Sơn rồi hai người xảy ra cuộc gây lộn, sau Vạn Chấn Sơn bị đâm một đao và phụ thân nàng vượt qua cửa sổ chạy trốn. Nàng đoán ra cách bố trí cơ quan ngày ấy cũng giống hệt bữa nay, phụ thân nàng bị lão giết chết rồi, lão cũng bắt chước khẩu âm để diễn kịch. Nàng lẩm bẩm:

  – Thảo nào khi ấy ta nghe thanh âm phụ thân ấm ớ khác hẳn ngày thường, nếu không có chuyện ma đưa lối quỉ đưa đường xui khiến cho ta bữa nay nằm dưới gầm giường lão nhìn rõ tấm thảm kịch này, thì còn ai đoán ra được? Hai vụ án trong gian phòng này sẽ thành những thiên cổ nghi vấn.

  Lại nghe Vạn Khuê hỏi:

  – Con tiện nhân kia đâu rồi? Chẳng lẽ chúng ta lại buông tha thị?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Khuê nhi bất tất phải nóng nảy, thủng thẳng rồi sẽ theo cách thức này mà bào chế là xong, ngươi cứ lờ đi như không có chuyện gì, chúng ta cần hành động kín đáo thần không hay, quỉ không biết mới khỏi bị bại hoại gia phong của Vạn gia và khỏi liên lụy đến cha con ta.

  Vạn Khuê nói:

  – Dạ! Gia gia suy nghĩ thật chu đáo.

  Bỗng gã rú lên:

  – Úi chao!....

  Vạn Chấn Sơn hỏi giật giọng:

  – Chuyện gì vậy?

  Vạn Khuê đáp:

  – Vết thương trên mu bàn tay hài nhi lại nổi cơn đau kịch liệt không chịu nổi nữa rồi.

  Vạn Chấn Sơn thở dài, “Hừ” một tiếng rồi không nói gì nữa. Lão mưu kế đa đoan nhưng đối với vụ này cũng đành thúc thủ vô sách.

  Thích Phương sực nhớ tới bình thuốc giải từ từ vươn tay lần vào bọc kín, sờ thấy bình thuốc nhỏ vẫn lạnh lùng nằm trong túi áo gã, nàng nhắc lấy bỏ vào túi áo mình, trong lòng đau khổ, nàng than thầm:

  – Tam ca ơi! Tam ca chỉ nghe một nửa câu nói đã nghi oan cho tiểu muội cùng tên tặc tử này làm chuyện xấu xa, sao tam ca không muốn nghe cho hiểu rõ đầu đuôi? Tiểu muội không dám ra mặt chống gã cũng chỉ vì bình thuốc giải này còn ở trong mình gã, cha con tam ca muốn giết gã chỉ cất tay một cái là xong và lấy thuốc giải chẳng khó khăn gì, nhưng tam ca lại không biết rõ.

  Bọn Lỗ Khôn rượt theo Ngô Khảm không tìm thấy đâu lục tục trở về, chúng vào trước giường Vạn Chấn Sơn thăm hỏi thương thế. Vạn Chấn Sơn cởi trần nửa người trên để hở ngực đã quấn băng từ trước ngực vòng ra sau lưng rồi buộc lên cổ. Lão tỏ ra thương thế lần này không nguy hại bằng lần trước, vì lẽ bản lãnh của Ngô Khảm hãy còn kém sư thúc Thích Trường Phát. Lão nói cho chúng hay nhát đao đâm không sâu mấy, chẳng có gì đáng ngại. Bọn đệ tử thấy thế mới yên dạ, nhưng tên nào cũng lớn tiếng thóa mạ Ngô Khảm vong ân phụ nghĩa, chúng còn nói mai sẽ đến kiếm phụ thân gã để thanh toán món nợ này. Chúng xin sư phụ bảo trọng tấm thân rồi lui ra.

  Vạn Khuê ở lại ngồi xuống cạnh giường để bầu bạn với phụ thân. Thích Phương lúc này chỉ mong có cơ hội trốn khỏi nơi đây cho lẹ, nàng phải kề cận với xác chết lạnh lẽo cứng đơ của Ngô Khảm, trong lòng chán ngán không biết đến thế nào mà kể. Mặt khác nàng còn sợ cha con họ Vạn phát giác ra hành tung mình, mà chẳng nghĩ được kế gì đế trốn đi. Vạn Chấn Sơn nói:

  – Trước hết chúng ta phải xử trí cái xác chết này, đừng để lộ chút vết tích gì mới được.

  Vạn Khuê hỏi:

  – Hài nhi tưởng cũng theo cách đối phó với Thích Trường Phát mà liệu lý gã được chăng?

  Vạn Chấn Sơn trầm ngâm một tiếng chút rồi đáp:

  – Ừ! Lại dùng biện pháp cũ cũng được.

  Thích Phương bất giác nổi mối thương tâm, hai hàng châu lệ ngấm ngầm tuôn ra, nàng tự hỏi:

  – Bọn chúng đã đối phó với gia gia ta bằng cách nào?

  Lại nghe Vạn Khuê hỏi:

  – Cũng mở chỗ đó rồi xây lại hay sao? Gia gia ngủ trong này e có điều không tốt.

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Tạm thời ta dọn sang ở cùng phòng với Khuê nhi, chỉ còn e ngại một điều là tại sao người ta đem kiếm phổ đến đưa vào tay cha con mình một cách dễ dàng như vậy?

  Rồi lão cất giọng kiên quyết nói tiếp:

  – Bất luận trường hợp nào cha con ta cũng phải thận trọng và hợp lực đối phó, sau này chúng ta đại phát tài còn lo gì không có chỗ ở?

  Thích Phương nghe đến chữ “Xây” trong đầu óc nàng lóe lên một tia sáng, nàng hiểu ngay nội vụ, bụng bảo dạ:

  – Ho..... đem thi thể gia gia ta xây vào trong tường để hủy thi diệt tích, thảo nào gia gia ta từ hôm ấy không trở lại mà thủy chung chẳng có tin tức gì. Thảo nào... thảo nào... Vạn Chấn Sơn... tên gian tặc Vạn Chấn Sơn cứ nửa đêm là bò dậy xây tường, thì ra hắn làm việc tệ hại này rồi trong lòng vẫn hồi hộp, mắc phải Ly Hồn Chứng lúc ngủ mơ cũng dậy xây tường... có điều hắn là một tên gian tặc mà sao trong lòng lại còn hội hộp không yên mới thật là kỳ?

  Rồi nàng lẩm bẩm:

  – Không, không phải lòng dạ hắn hồi hộp mà là hắn vô cùng ác ý, về việc xây tường hắn mong mỏi xây hết lần này đến lần khác...

  Lại nghe Vạn Khuê hỏi:

  – Gia gia! Sự thực cuốn kiếm phổ đó có chỗ nào tuyệt diệu? Gia gia bảo chúng ta sẽ đại phát tài, trở nên phú quí nhất thiên hạ ư? Chẳng lẽ... cái đó không phải là võ công bí quyết mà là bạc vàng châu báu?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Dĩ nhiên không phải võ công bí quyết, trong kiếm phổ ghi chỗ để bảo tàng, lão già Mai Niệm Sanh chỉ muốn trao kiếm phổ cho người ngoài. Ha ha! Lão bất tử đó chết cũng không oan.

  Rồi lão giục:

  – Khuê nhi! Mau đi lấy kiếm phổ về đây.

  Vạn Khuê ngần ngừ một chút rồi móc cuốn sách trong bọc ra. Nguyên lúc Thích Phương nhét cuốn sách vào trong xa quạt lúa, Vạn Khuê ngó thấy chờ nàng bỏ đi rồi thò tay vào lấy ra liền. Cuốn sách ngâm trong thùng nước máu ướt đẫm, bìa bọc bây giờ vẫn chưa khô. Vạn Chấn Sơn liếc mắt ngó con trai một cái, nghĩ thầm trong bụng:

  – Vừa rồi sao gã lại có ý ngần ngừ mà không lấy kiếm phổ ra một cách mau lẹ? Phải chăng gã muốn dấu cả ta để một mình độc chiếm?

  Nhưng hiện giờ lão không rảnh để nghĩ kỹ về hành động của Vạn Khuê vừa rồi, lão nóng lòng tìm cho ra được bí ẩn liền lật từng trang sách một ra coi. Hai mặt bộ Đường Thi này bìa bọc và những trang trong đều ước sũng chỉ có mấy trang chính giữa hãy còn khô. Vạn Chấn Sơn khẽ nói:

  – Cuốn kiếm phổ này cha con mình có giữ được hay không khó mà biết trước. Vậy chúng ta trước hết là điều tra cho hiểu chỗ bí ẩn trong sách, sau đó dù có bị người cướp đoạt cũng không cần nữa.

  Lão dừng lại một chút rồi tiếp:

  – Khuê nhi cầm cây bút ghi để mà nhớ, đệ nhất chiêu trong Liên Thành Kiếm Phổ là câu thơ trong Xuân Qui của Đỗ Phủ.

  Lão dấp nước miếng vào đầu ngón tay để bôi lên mặt giấy bên bài thơ Xuân Qui. Lại nghe lão khẽ cất tiếng hoan hô:

  – Ha ha! Đây là chữ “Tứ” hay lắm!

  Lão đọc câu thơ “Đài Kinh Lâm Giáng Trúc” chữ thứ tư là chữ “Giang” Khuê nhi ghi lại. Rồi lão nói tiếp:

  – Chiêu thứ hai vẫn là thơ Đỗ Phủ nhưng ở bài “Trùng Kinh Chiêu Lăng”.

  Lão lại dấp nước đầu ngón tay bôi lên mặt giấy rồi hô:

  – Ồ! Số 51.

  Lão đếm từng chữ:

  5… 10…15… 20…

  “Lăng Tẩm Bàn Không Nhúc, Hùng Hùng Thủ Thúy Vị..” Chữ thứ năm mươi mốt là chữ “Lăng”.

  – Giang Lăng! Giang Lăng! Thật là tuyệt diệu! Giang Lăng là Kinh Châu rồi, quả nhiên ở Kinh Châu thật.

  Vạn Khuê xen vào:

  – Gia gia! Gia gia nói nhỏ đi một chút.

  Vạn Chấn Sơn mỉm cười đáp:

  – Phải rồi! Phải rồi! Ta cao hứng quá quên mất, Khuê nhi ơi! Gia gia ngươi tốn một đời tâm huyết kể ra cũng không uổng, vụ đại bí mật này rút cuộc lọt vào tay chúng ta.

  Đột nhiên lão che cuốn sách đi khẽ hỏi:

  – Tại sao địch nhân lại đem kiếm phổ đưa vào tay chúng ta ? Ta hiểu rõ rồi.

  Vạn Khuê hỏi:

  – Vì duyên cớ gì vậy? Hài nhi nghĩ mãi không ra.

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Địch nhân lấy được kiếm phổ rồi nhưng không mò ra nổi chỗ bí ẩn bên trong thì để làm cóc gì? Liên Thành Kiếm Pháp của chúng ta cứ mỗi chiêu lại đặt tên một câu thơ Đường, còn người phái khác dù bản lãnh nghiêng trời cũng không hiểu được, trên cõi đời này chỉ có ta và Ngôn Đạt Bình là hai người biết chiêu thứ nhất thuộc câu nào, chiêu thứ hai là câu gì. Do đó mới hay chữ thứ nhất ở trong bài Trùng Kinh Chiêu Lăng mà tìm kiếm.

  Vạn Khuê hỏi:

  – Liên Thành Kiếm Phổ có phải là thứ kiếm pháp mà gia gia đã dạy bọn hài nhi không?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Đúng thì đúng đấy, nhưng thứ tự rối loạn xà ngầu.

  Vạn Khuê hỏi:

  – Gia gia! Cả hài nhi gia gia cũng không truyền dạy kiếm pháp chân thực là có ý gì?

  Vạn Chấn Sơn lộ vẻ bẽn lẽn đáp:

  – Ta có tám tên đệ tử mà các ngươi sớm tối ở với nhau, nếu ta dạy riêng mình ngươi tất bọn chúng cũng biết thì thành bất diệu.

  Vạn Khuê “Ồ” một tiếng rồi nói:

  – Âm mưu của địch nhân nhất định cũng thế rồi, họ để chúng ta điều tra ra chỗ bí ẩn trong kiếm phổ, chờ khi nào chúng ta đi kiếm bảo tàng rồi mới dở trò cường đạo gặp tướng cướp.

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Chính thế! Chính thế! Chúng ta phải đề phòng từng bước, nếu không thì chẳng những uổng một phen tân khổ, chẳng lấy được bảo tàng, có khi nào còn mất mạng nữa.

  Lão lại dấp nước ngón tay để kiếm chữ thứ ba. Lão nói:

  – Chiêu thứ ba trong kiếp pháp ở chữ thứ ba mươi ba trong bài Thánh Quả Tự.

  Rồi lão đọc:

  – “Hạ Phương Thành Quách Cận, Chung Khánh Tạp Sanh Ca”.
  Chứ thứ ba mươi ba là chữ “Thành” Giang Lăng Thành! Phải rồi! Phải rồi! không còn nghi ngờ gì nữa.

  Bỗng lão bật tiếng la:

  – Ô hay! Sao ta ngứa dữ thế này?

  Lão đưa tay mặt gãi mu bàn tay trái sồn sột mấy cái rồi lại thấy mu bàn tay phải cũng ngứa, lão đưa tay trái lên gãi rồi cầm kiếm phổ nói:

  – Chiêu thứ tư ở chữ hai mươi tám, ồ... mười lăm, hai mươi!.... Hai mươi lăm... chữ thứ hai mươi tám là chữ “Nam” ha ha! Giang Lăng Thành Nam, ô hay! Lại ngứa rồi.

  Lão cúi đầu xuống coi mu bàn tay trái thì thấy ba vệt đen dài dài trong lòng kinh hãi tự hỏi:

  – Bữa nay ta không viết chữ sao mu bàn tay lại dính mực?
  Hồi 46:
  Thần Trí Mê Man
  Xé Tan Kiếm Phổ  Lão thấy mu bàn tay mỗi lúc một ngứa nhiều, lão coi lại tay mặt cũng có mấy vệt đen chằng chịt. Vạn Khuê “Ủa” một tiếng rồi hỏi:

  – Gia gia! Cái đó... Ở đâu ra thế? Dường như cũng là vết rết độc của Ngôn Đạt Bình cắn phải.

  Vạn Chấn Sơn nghe gã nhắc câu này càng cảm thấy ngứa ghê gớm không chịu nổi, lão lại đưa tay nọ gãi tay kia. Vạn Khuê la lên:

  – Đừng gãi! Móng taỵ.. có chất độc rồi.

  Vạn Chấn Sơn cũng la hoảng:

  – Trời ơi! Quả đúng như vậy.

  Lão tỉnh ngộ nói:

  – Đây là tự con tiểu dâm phụ bỏ kiếm phổ ngâm vào trong chậu nước máu đã có chất độc của ngươi rồi... tên tiểu tặc Ngô Khảm không chịu chết lẹ, gã cào bàn tay ta thành nhiều vết máu nên chất độc ngấm vào một cách dễ dàng.

  Rồi lão thóa mạ:

  – Con mẹ nó! Làm hại ta rồi! May mà chất độc do vết thương thấm vào chẳng có mấy, tưởng không đáng ngại lắm...

  Lão dừng lại một chút, nhưng không nhịn được lại tiếp tục la:

  – Trời ơi! Sao đau dữ thế này? Úi chao! Úi chao!....

  Miệng lão rên rĩ không ngớt. Vạn Khuê nói:

  – Gia gia! Gia gia chưa trúng nhiều chất độc, hài nhi đi lấy nước cho gia gia rửa sạch chắc sẽ bớt ngứa.

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Phải rồi!

  Lão lớn tiếng hô:

  – Đào Hồng! Đào Hồng lấy nước lên đây.

  Vạn Khuê chau mày nghĩ bụng:

  – Gia gia đau đớn đến mê man rồi, Đào Hồng đã bị lão nhân gia đuổi đi, sao còn hô hoán mụ?

  Gã cầm cái chậu đồng chạy ra khỏi phòng xuống sân múc một chậu nước trong lu bưng lên để trên bàn. Vạn Chấn Sơn vội cho hai tay ngâm chậu nước trong lão thấy mát mẻ và lập tức bớt ngứa.

  Ngờ đâu bàn tay Vạn Khuê bị rết độc cắn gặp thuốc giải, chảy máu đen ra, thứ máu này độc vô cùng, có khi còn ghê gớm hơn cả chất độc nguyên chất ở con rết, huống chi mu bàn tay Vạn Chấn Sơn bị Ngô Khảm cào sứt da chảy máu, nọc độc bắt vào càng dễ. Chậu nước lão ngâm tay chỉ trong khoảnh khắc đã biến thành màu đen lợt rồi dần dần thành màu thẫm và chẳng bao lâu nó đặc lại như nước mài mực. Cha con họ Vạn sợ quá, nhìn nhau thất sắc. Vạn Chấn Sơn nhấc bàn tay lên ngó rồi giật mình kinh hãi bật tiếng la hoảng, hai bàn tay lão sưng vù coi như hai trái banh tròn. Vạn Khuê hốt hoảng la:

  – Trời ơi! Nguy quá! E rằng không ngâm nước được.

  Vạn Chấn Sơn đau đến nỗi phát cáu, lão vung chân đá vào sau lưng Vạn Khuê, lão vừa đá vừa thóa mạ:

  – Ngươi đã biết không thể ngâm nước được, sao còn múc nước lên đây? Phải chăng ngươi có ý hại ta?

  Vạn Khuê bị phát đá đau điếng người co mình lại đáp:

  – Trước hài nhi cũng không biết tưởng múc nước để gia gia ngâm cho đỡ ngứa, khi nào hài nhi làm hại gia gia?

  Thích Phương nằm trong gầm giường thấy cha con Vạn Chấn Sơn gây lộn, trong lòng nàng nẩy ra những cảm giác khôn tả, nàng không hiểu là thê lương hay vui thú như người đã trả thù. Lại nghe Vạn Chấn Sơn quát hỏi:

  – Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ?

  Vạn Khuê đáp:

  – Trên lầu còn chút thuốc chỉ thống, tuy không giải được chất độc nhưng rịt vào cũng đỡ đau một chút, gia gia có rịt không?

  Vạn Chấn Sơn giục:

  – Được lắm! Được lắm! Lên lấy xuống đây! Lẹ đi! Lẹ đi!

  Vạn Khuê nói:

  – Nó có hiệu nghiệm hay không hài nhi cũng chưa biết, không khéo rịt vào càng đau hơn, gia gia lại đá hài nhi thì sao?

  Vạn Chấn Sơn thấy gã chần chờ, liền cất tiếng thóa mạ:

  – Quân chó đẻ! Lúc này mà ngươi còn rắc rối ư? Lão gia đẻ ra ngươi đá một cước thì đã sao? Lẹ lên! Lấy thuốc chỉ thống lẹ lên!

  Vạn Khuê dạ một tiếng rồi trở gót đi ngay. Vạn Chấn Sơn ngó thấy mặt con lộ vẻ hằn học chạy lên lầu, lão nhìn lại hai bàn tay mình mỗi lúc một sưng to, da mu bàn tay đen lại mà lấp loáng có ánh sáng, nó căng thẳng lên không còn một chút về nhăn nào nữa. Coi chẳng khác bong bóng heo thổi phồng, nếu nó còn căng lên nữa tất phải bể ra. Lão còn sợ con trai nẩy dị tâm, liền bảo gã:

  – Ta cùng đi với ngươi.

  Lão cuồn cuốn kiếm phổ vào bọc, chạy đi như bay ra khỏi cửa phòng vượt lên trước Vạn Khuê.

  Thích Phương nghe tiếng bước chân hai người đi xa rồi vội từ trong giường chui ra.


  (... còn tiếp ...)
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Nàng tự hỏi:

  – Bây giờ ta đi đâu đây?

  Trong lúc nhất thời lục thần vô chủ, nàng cảm thấy bầu trời bát ngát bao la mà không có một chỗ để nàng yên thân, nàng lẩm bẩm:

  – Họ sát hại gia gia ta, mối thù này dĩ nhiên phải trả, nhưng trả bằng cách nào? Về võ công cũng như về cơ trí ta đều kém công công và Tam ca xa. Huống chi họ đã nhận định ta gian díu với Ngô Khảm, hễ thấy mặt mình là hạ sát thủ, làm sao ta chống chọi nổi? Bây giờ chỉ còn cách đi kiếm... Địch sư ca rồi sẽ tính, nhưng biết chàng ở đâu mà kiếm? Lại còn Không Tâm Thái, ta bỏ đi nó thế nào?

  Nhớ tới con gái, nàng hối hả chạy lên tầng lầu phía sau, quyết tâm bồng con gái chạy trốn rồi sẽ nghĩ cách trả thù. Trong thâm tâm nàng vẫn chưa dám xác định là cha con họ Vạn đã sát hại phụ thân nàng, nàng tự nhủ:

  – Vạn Chấn Sơn là người thủ đoạn tàn độc, lòng dạ thâm hiểm đã đành, nhưng còn Tam ca? Y là người chồng rất ôn nhu đằm thắm với ta, có lý đâu cũng ác độc đến thế?

  Nàng chạy xuống lầu nghe tiếng Vạn Chấn Sơn ấm ớ la lối om sòm, nàng nghĩ bụng:

  – Lão la rùm beng như vậy chắc là Không Tâm Thái tỉnh giấc rồi.

  Nàng nghĩ tới con gái bị kinh hoảng, chẳng tính gì đến chuyện nguy hiểm cho mình nữa, đánh bạo chạy lên lầu, nhưng vẫn thận trọng không để phát ra tiếng động.

  Không Tâm Thái ngủ trong cái phòng nhỏ cạnh phòng vợ chồng Vạn Khuê, chỉ cách nhau lầu ván mỏng. Thích Phương tiến vào phòng nhỏ, ánh đèn lọt vào khiến nàng thấy con gái đã tỉnh giấc rồi, nó dương cặp mắt thật lớn, nét mặt đầy vẻ khiếp sợ, vừa thấy mẫu thân, miệng nó mếu xệch đi rồi khóc òa lên. Thích Phương vội lại ôm con vào lòng và ra hiệu tay cho nó chớ lên tiếng. Không Tâm Thái đã thông minh lại dễ bảo, nó nín bặt ngay hai mẹ con ôm nhau nằm xuống giường. Lại nghe Vạn Chấn Sơn ở phòng bên la lớn:

  – Không được! Không được! Thứ thuốc chỉ thống này càng rịt càng đau, phải kiếm tên lang trung kia để y cho thuốc giải điều trị mới xong.

  Vạn Khuê đáp:

  – Đúng thế! Chỉ có môn thuốc giải đó là trị được mà thôi, chờ đến sáng hài nhi kêu Lỗ đại ca cùng mấy anh em đi kiếm thầy lang kia. Bàn tay hài nhi vết thương cũng còn đau lắm.

  Vạn Chấn Sơn tức giận quát tháo:

  – Sao phải chờ đến sáng? Trời ơi! Ta không chịu nổi nữa rồi! Ta không chịu nổi nữa rồi!

  Đột nhiên chân lão nhủn ra té huỵch xuống đất, lão đau quá vừa lăn vừa giục:

  – Lẹ lên! Lẹ lên! Đưa kiếm đây cho ta chặt hai bàn tay! Mau chặt bàn tay ta đi!

  Tiếp theo trong phòng lại nghe những tiếng loảng choảng vì đồ đạc đổ vỡ cùng tiếng binh binh do người lăn và chân đạp vào bàn ghế. Không Tâm Thái sợ quá ôm chặt lấy mẹ, mặt nó lợt lạt không còn huyết sắc. Thích Phương chỉ vươn tay khẽ vỗ lưng để an ủi con, chứ không dám lên tiếng. Vạn Khuê cũng cực kỳ bối rối, miệng lắp bắp:

  – Gia gia! Gia gia .. ráng nhẫn nại một chút gia gia chặt... tay thế nào được? Chúng ta phải tìm thuốc giải chính xác để điều trị.

  Vạn Chấn Sơn đau không chịu được quát hỏi:

  – Sao ngươi còn chưa chặt tay để ta khỏi đau khổ? À! Ta biết rồi, ngươi... ngươi mong ta chết cho lẹ để một mình nuốt kiếm phổ... tìm ra bảo tàng ngồi hưởng một mình...

  Vạn Khuê tức giận đáp:

  – Gia gia! Gia gia đau quá, thần trí mê man mất rồi! Gia gia hãy lên giường ngủ đi một lúc, hài nhi không hiểu thứ tự về kiếm chiêu thì lấy được kiếm phổ cũng chẳng ích gì.

  Vạn Chấn Sơn không ngớt lăn mình dưới đất, lại la lên:

  – Ngươi bảo ta thần trí hôn mê là ngươi nẩy dạ bất lương, ta đau muốn chết... phen này ắt phải tan tành... chẳng ai được gì hết.

  Đột nhiên cặp mắt đỏ sọng, lão móc kiếm phổ trong bọc ra, xé nát từng trang một, mười đầu ngón tay lão sưng lên lớn bằng quả chuối mắn, động tác không linh hoạt, nhưng cũng xé được mấy trang sách. Vạn Khuê cả kinh la hoảng:

  – Đừng xé! Đừng xé!

  Gã vươn tay ra cướp lấy, gã nắm một nữa cuốn sách, Vạn Chấn Sơn cũng nắm một đầu giữ chặt không buông. Cuốn kiếm phổ ngâm trong chậu nước máu chưa khô, giấy ướt mủn ra hết, hai người cùng giằng mạnh, cuốn sách lập tức đứt thành hai nữa. Vạn Khuê đứng ngẩn người ra. Vạn Chấn Sơn lại xé nữa. Vạn Khuê đã lấy được sách, chẳng cam tâm để kho bảo tang biến thành mây bay khói tỏa, vội dằng tay phụ thân ra. Hai người cùng lăn dưới đất tranh cướp khiến cho pho kiếm phổ bị rách tan. Đột nhiên nghe tiếng Vạn Khuê la hoảng:

  – Úi chao!.... Gia gia ... gia gia ..... Hỏng hết rồi! Vết thương của hài nhi lại dây thêm chất độc vào, trời ơi! Đau quá!

  Nguyên hai người dằng nhau cuốn kiếm phổ, chất độc ngấm vào sách lại bôi lên vết thương ở mu bàn tay Vạn Khuê. Chất độc trên cuốn sách cũng ghê gớm vô cùng! Chỉ trong khoảnh khắc mu bàn tay Vạn Khuê sưng lên rất lớn làm cho gã đau thấu tâm cam không thể chịu được nữa. Võ công gã so với phụ thân còn kém xa mà gã mắc bệnh lâu ngày, sức lực bạc nhược, kém bề nhẫn nại, độc tố do vết thương thấm vào theo máu chạy rần rần. Cả hai cha con nằm lăn trên ván gác, kêu gào rất thê thảm.

  Thích Phương nghe một lúc lâu, rút cục vợ chồng tình nghĩa thâm trọng, nàng chẳng thể bỏ mặc Vạn Khuê đau đớn, nàng đang nằm phải bò dậy đi tới cửa phòng lạnh lùng hỏi:

  – Sao? Hai vị làm gì vậy?

  Cha con Vạn Khuê đang lúc đau đớn kịch liệt ngó thấy Thích Phương không còn phẫn nộ được nữa. Vạn Khuê năn nỉ:

  – Phương muội! Phương muội!.... Ta cầu Phương muội đi kiếm ngay lang trung nhờ y phối chế thuốc giải cho lẹ. Trời ơi... Ta đau quá không chịu được nữa rồi...!

  Thích Phương thấy trán gã toát mồ hôi nhỏ giọt, biết là gã đau đớn đến cực điểm, lòng nàng lại nhủn ra. Nàng thò tay vào bọc lấy bình thuốc giải giơ lên nói:

  – Thuốc giải ở đây.

  Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê nhìn thấy bình thuốc, gắng gượng bò dậy, đồng thanh nói:

  – Hay quá! Hay quá!.... Mau mau rịt thuốc cho ta.

  Thích Phương thấy mục quang Vạn Chấn Sơn rất hung dữ chẳng khác gì dã thú, nàng động tâm nghĩ thầm:

  – Nếu ta không nhân lúc này uy hiệp lão để hỏi cho ra chân tướng thì không còn cơ hội nào nữa.

  Nàng liền đáp:

  – Hãy khoan! không được cử động! Ai mà nhúc nhích là tiện thiếp quăng bình thuốc giải qua cửa sổ vào lu nước để các vị phải chết hết.

  Nàng nói rồi đẩy cửa sổ, lại mở sẵn nút bình thuốc tay cầm bình đưa ra ngoài, nàng chỉ buông tay một cái cho bình thuốc rớt vào lu nước là hỏng hết. Cha con họ Vạn lấp tức đứng yên không dám nhúc nhích, hai người đưa mắt nhìn nhau, mỗi người theo một ý nghĩ riêng. Vạn Chấn Sơn bỗng lên tiếng:

  – Hảo tức phụ! Ngươi đưa thuốc giải cho ta là ta để ngươi đi theo Ngô Khảm xa chạy cao bay, quyết không cản trở, ta còn cho các ngươi một ngàn lạng bạc để các ngươi sinh sống...

  Lão chưa dứt lời lại nổi cơn đau, kêu rú lên:

  – Úi chao!.... Đau quá!.... Ngươi đã có lòng khác thì Khuê nhi cũng không giữ được... ngươi yên tâm mà đi là xong.

  Thích Phương nghĩ bụng:

  – Lão này quả là kẻ hèn hạ vô liêm sỉ, hiển nhiên lão đã bóp chết Ngô Khảm rồi, bây giờ còn định gạt ta.

  Nàng chưa kịp đáp thì Vạn Khuê cũng nói:

  – Phương muội! Tuy ta không bỏ nàng được, nhưng chẳng có cách nào, ta ưng chịu để nàng đi với Ngô Khảm mà không làm khó dễ gì hết.

  Thích Phương cười lạt nói:

  – Hai vị bị mỡ heo bao kín tâm tạng đã thành mù quáng, lại còn nẩy ra ý nghĩ đê hèn cục xúc như vậy, ta chỉ hỏi một câu, nếu hai vị nói thực là lập tức ta đưa thuốc giải ra cho.

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Được được! Hỏi lẹ đi! Trời ơi! Đau quá!

  Một cơn gió thổi qua cửa sổ vào trong phòng khiến cho những mẫu giấy bay tung lên như bươm bướm, những mẫu giấy ở cuốn kiếm phổ vừa bị xé nhỏ vọt lên rồi bay ra ngoài cửa sổ. Đột nhiên một đôi bướm sặc sỡ bay lên, chính là đôi bướm do Thích Phương cắt bằng giấy kẹp vào trong cuốn Đường Thi. Gió lạnh không ngớt thổi vào làm cho đôi bướm giấy nhảy múa một hồi rồi cũng bay qua cửa sổ ra ngoài. Thích Phương lòng như se lại, nàng nhớ tới màn kịch vui thú cùng Địch Vân kề cận trong sơn động, hồi ấy cuộc đời thiệt đẹp, trong khoảng thời trời đất chẳng có việc gì làm cho nàng phải thương tâm.

  Vạn Khuê cũng thúc giục:

  – Hỏi đi! Hỏi đi! Việc gì ta cũng nói hết.

  Thích Phương run run lên tiếng hỏi:

  – Gia phụ ở đâu? Các vị đã làm gì lão nhân gia?

  Vạn Chấn Sơn gượng cười đáp:

  – Ngươi hỏi về việc gia gia ngươi... ta .. ta cũng không biết... Trời ơi!.... ta rất mong nhớ vị sư đệ này. Úi chao!.... Sư huynh sư đệ lại thành thân gia, trời ơi!.... Thế là hay lắm rồi.

  Lão đau quá trong lúc nói thỉnh thoảng lại rú lên thành ra câu nói nhát gừng. Thích Phương sa sầm nét mặt hỏi:

  – Bây giờ mà còn nói dối thì không được đâu, gia phụ bị lão giết rồi phải không? Lão đã dùng cách giết gia phụ để thủ tiêu Ngô Khảm. Có đúng thế không? Lão đem thi thể của gia phụ bỏ vào khe tường rồi xây lại phải không?

  Nàng hỏi liền mấy câu khiến cho cha con họ Vạn kinh hãi không biết đến thế nào mà kể! Hai người không ngờ nàng biết rõ phụ thân nàng bị họ sát hại, tệ hơn nữa nàng còn biết Vạn Chấn Sơn hạ sát Ngô Khảm. Vạn Khuê hỏi:

  – Sao... Sao nàng lại biết thế?

  Gã hỏi câu này tức là thừa nhận cha con gã đã giết người. Thích Phương trong lòng đau đớn, lại lửa giận xông lên, nàng toan buông tay cho bình thuốc giải rớt xuống nước. Vạn Khuê nhìn thấy nguy cơ, thủ thế toan nhảy lại cướp. Vạn Chấn Sơn liền quát lên:

  – Khuê nhi! Không được lỗ mạng!

  Lão biết trước tình cảnh này mà hành hung là lỡ việc. Đột nhiên mấy tiếng lao xao vang lên, Không Tâm Thái đi chân không từ trong phòng ngủ chạy ra la gọi:

  – Má má!

  Nó muốn nhảy xổ vào lòng Thích Phương. Vạn Khuê chợt động tâm cơ đưa tay ra ôm lấy con gái, tay mặt gã rút đao trủy thủ chí vào đầu con nhỏ quát:

  – Được lắm! Bữa nay cả già trẻ nhà ta cùng chết, trước hết ta hạ sát Không Tâm Thái rồi sẽ tính.

  Thích Phương sợ quá, nàng quí con gái hơn cả tánh mạng mình, vội la lên:

  – Mau buông nó ra, vụ này có liên quan gì đến con gái?

  Vạn Khuê nhắc lại:

  – Cả nhà đã không sống được thì ta phải giết Không Tâm Thái trước.

  Gã giơ đao thủ thế như muốn đâm vào đầu Không Tâm Thái. Thích Phương gầm lên:

  – Không được! không được!

  Nàng nhảy xổ lại cấp cứu, vươn tay ra chụp cổ tay Vạn Khuê. Vạn Chấn Sơn tuy đang đau đớn kịch liệt, nhưng lão từng trải nguy hiểm đã nhiều, vừa thấy Thích Phương nhảy tới lão liền đưa khuỷu tay đụng vào huyệt đạo sau lưng nàng, đồng thời đoạt lấy bình thuốc trong tay nàng. Lão vội đổ thuốc ra rịt vào mu bàn tay. Vạn Khuê cũng vươn tay ra lấy thuốc giải bôi vào vết thương, Thích Phương liền thừa cơ đoạt lấy con gái, ôm chặt vào lòng. Vạn Chấn Sơn vung cước đá nàng té nhào rồi cởi giây lưng cột hai tay nàng ra sau lưng, đoạn lão trói cả hai chân nàng lại. Không Tâm Thái khóc thét lên:

  – Má má! Má má!

  Vạn Chấn Sơn xoay tay lại tát nó một cái đến ngất đi, nhưng bàn tay lão sưng lên, lão ngó lại rú lên một tiếng:

  – Úi chao!

  Thứ thuốc giải này thật là hiệu nghiệm, chỉ trong khoảnh khắc, vết thương hai người đã chảy máu đen, cơn đau bớt dần, biến thành ngứa ngáy, nhưng chỉ một lúc ngứa cũng bớt đi. Hai cha con lão Vạn yên tâm, biết rằng đã vãn hồi được tính mạng. Bây giờ hai người thấy những mẫu giấy từ trong phòng bay tán loạn ra ngoài cửa sổ liền lớn tiếng la:

  – Hỏng bét! Hỏng bét!

  Rồi vọt lại ngăn chặn. Những mấu giấy phần rớt trong phòng đã tan nát, rối loạn, quá nửa bay qua cửa sổ rớt xuống ao, lại nhiều mảnh còn đang bay lượn phất phơ. Vạn Chấn Sơn thúc giục:

  – Lẹ lên! Lẹ lên! Lượm hết giấy!

  Hai người chạy như bay xuống lầu. Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê vào vườn hối hả lượm những mẩu giấy rách, nhưng mấy trăm mảnh bị thổi bay ra ngoài tường vây, có mảnh rớt xuống ao, có mảnh theo gió bay lên trời cao. Hai cha con chạy ngược xuôi lên như người điên đuổi bắt những mảnh giấy, nhưng chẳng tài nào thu thập được đầy đủ để giáp lại y nguyên như cũ. Vạn Chấn Sơn tuy bàn tay hết đau, nhưng trong lòng xót xa vì hư kiếm phổ, lão tức quá đổ tội lên đầu con, lớn tiếng thóa mạ:

  – Đại sự hỏng là do thằng tiểu tặc này, sao ngươi lại dành giật với ta? Nếu ngươi để mặc ta thì khi nào cuốn kiếm phổ lại nát tung ra như vậy?

  Vạn Khuê buông tiếng thở dài, trong lòng chán nản, không chạy theo thu lượm những mảnh giấy nữa, gã bị mắng oan, lên tiếng cãi lại:

  – Gia gia! Nếu hài nhi không cản trở thì cuốn kiếm phổ còn bị gia gia xé nát hơn thế này.

  Vạn Chấn Sơn lại mắng át đi:

  – Thối lắm! Thối lắm! Ngươi nói thối lắm!

  Trong lòng lão cũng biết Vạn Khuê nói thế là đúng sự thực, nhưng lão lấy quyền làm cha cả tiếng chửi tràn luôn mấy câu “Thối lắm! Thối lắm”. Vạn Khuê nói:

  – Gia gia ơi! May mà chúng ta đã điều tra ra được địa phương là ở phía Nam Thành Giang Lăng, chúng ta lại điều tra thêm trong kiếm phổ rách nát, chỉ cần thêm một chút manh mối nữa là có thể tìm được đến nơi cũng chưa biết chừng.

  Vạn Chấn Sơn nghe con nói vậy lại phấn khởi tinh thần đáp:

  – Phải rồi! Cái đó ở “Giang Lăng Thành Nam”...

  Bất thình lình bên ngoài tường có tiếng khẽ hô:

  – Giang Lăng Thành Nam! Giang Lăng Thành Nam!....

  Cha con họ Vạn nghe thanh âm này không khỏi giật mình kinh hãi vội nhảy lên đầu tường nhìn ra ngoài thì thấy bóng sau lưng hai người thấp thoáng trong ngõ hẻm rồi mất hút. Vạn Chấn Sơn quát:

  – Bốc Viên! Thẩm Thành! Đứng lại!

  Nhưng hai gã không quay lại, cũng không dừng bước, chạy biến mất. Vạn Chấn Sơn muốn nhảy xuống rượt theo. Vạn Khuê vội nhắc lại:

  – Gia gia! Trên lầu còn cuốn kiếm phổ... lại còn con dâm phụ kia.

  Vạn Chấn Sơn xoay chuyển ý nghĩ lẩm nhẩm gật đầu. Cha con họ Vạn về tới cửa lầu thấy con nhỏ Không Tâm Thái đã hồi tỉnh, nó ôm lấy má má khóc ròng. Thích Phương bị cột chân tay không ngớt an ủi con gái. Không Tâm Thái thấy tổ phụ và phụ thân trở về sợ quá, nó ọe một tiếng rồi khóc thật lớn. Vạn Chấn Sơn chạy lại đá một cái, quát mắng:

  – Mi còn khóc là ta đâm một đao cho lòi ruột ra.

  Không Tâm Thái sợ quá sắc mặt lợt lạt, im bặt không dám khóc nữa.

  Hồi 47:
  Xác Ngô Khảm
  Đi Đâu Mất Biến  Vạn Khuê khẽ hỏi:

  – Gia gia! Con dâm phụ này đã biết gia gia .. giết phụ thân thị lại biết cả Ngô Khảm chết rồi, vậy không thể để thị sống được, chúng ta xử trí thị bằng cách nào?

  Vạn Chấn Sơn trầm ngâm hỏi lại:

  – Hai người vừa đi bên ngoài tường ngươi có nhận rõ được là Bốc Viên và Thẩm Thành không?

  Vạn Khuê đáp:

  – Chính hai gã đó, không thể lầm được, e rằng điều bí mật đã bị tiết lộ, chúng cũng biết “Giang Lăng Thành Nam”.

  Vạn Chấn Sơn nói:

  – Vụ này không thể chậm trễ được, phải cấp tốc hạ thủ ngay đi, đối với con dâm phụ này mình cũng xử trí như đối phó với phụ thân thị ngày trước.

  Thích Phương bị hai người cột chặt, nàng đã khám phá những hành động dã man bí mật của họ, biết rằng nhất quyết họ không để sống, cần giết đi để bịt miệng, chưa nói đến chuyện họ nghi ngờ nàng có ngoại tình với Ngô Khảm. Bây giờ nàng nghe Vạn Chấn Sơn bảo sẽ xử trí với mình cũng như đối phó với phụ thân ngày trước, nàng không kể đến sống chết, nhưng lo cho con gái, nàng ngập ngừng năn nỉ Vạn Khuê:

  – Vạn... Vạn lang! Tiện thiếp cùng Vạn lang đã có một hồi làm chồng vợ, Vạn lang giết tiện thiếp cũng không sao, nhưng sau khi tiện thiếp chết rồi, Vạn lang nên chiếu cố cho Không Tâm Thái.

  Vạn Khuê không biết đáp thế nào chỉ ậm ừ cho xuôi chuyện. Vạn Chấn Sơn nói ngay:

  – Nhổ cỏ phải trừ rễ, nó cũng là mầm họa, lưu lại thế nào được? Con nhỏ này rất tinh quái, mọi việc bữa nay đã lọt vào mắt nó làm sao giữ nó khỏi tiết lộ ra ngoài?

  Vạn Khuê lẩm nhẩm gật đầu. Thực tình gã rất thương đứa nhỏ, nhưng phụ thân nói vậy là phải, để mầm họa lại là ngày sau phải chịu vạ lớn.

  Thích Phương hai hàng nước mắt đầm đìa, nghẹn ngào nói:

  – Các ngươi... thật là lòng lang dạ thú, cả một đứa nhỏ... mà cũng sát hại không chịu buông tha ư?

  Vạn Chấn Sơn bảo con:

  – Nhét dẻ vào miệng thị, đừng để thị la rùm cho thiên hạ biết hết.

  Thích Phương nghĩ tới chẳng còn cách nào bảo toàn sanh mạng cho con gái, đột nhiên nàng gầm lên thật lớn:

  – Cứu mạng! Cứu mạng!

  Giữa lúc đêm khuya thanh vắng, tiếng kêu cứu như xé bầu không khí vọng đi rất xa. Vạn Khuê vội nhảy xổ lại đè lên mình nàng, giơ tay ra bịt miệng nàng lại. Thích Phương lại thét lên:

  – Cứu mạng! Cứu mạng!

  Nhưng miệng nàng bị bàn tay Vạn Khuê bịt lại, thanh âm chỉ còn ú ớ trong cổ họng. Vạn Chấn Sơn xé mảnh áo trường bào đưa cho gã. Vạn Khuê liền vo lại nhét vào miệng Thích Phương. Vạn Chấn Sơn lại nói:

  – Đem thị chôn chung một chỗ với lão tặc Thích Trường Phát, cha con cùng huyệt là hay lắm rồi!

  Vạn Khuê gật đầu ôm vợ lên rảo bước xuống lầu. Vạn Chấn Sơn bồng Không Tâm Thái, bốn người tiến vào thư phòng. Thích Phương đảo mắt nhìn quanh bốn mặt đều thấy tường vách trắng xóa, tự hỏi:

  – Chẳng lẽ gia gia bị tên lão tặc này chôn ở phía trong bức tường trắng?

  Bỗng nghe Vạn Chấn Sơn nói:

  – Ta lại tháo tường, ngươi đi lôi Ngô Khảm ra đây, phải coi chừng đừng để ai phát giác.

  Vạn Khuê dạ một tiếng rồi chạy đến phòng ngủ Vạn Chấn Sơn. Vạn Chấn Sơn kéo ngăn bàn lấy những đồ dùng, nào búa, nào đục, nào dao xây chẳng thiếu thứ gì, lão đặt đồ dùng xuống bên tường, nhìn kỹ một lúc rồi đưa hai tay sờ vào bức tường nắn mấy cái. Lão quay lại ngó Thích Phương vẻ mặt ra chiều đắc ý khiến nàng không khỏi run lên. Vạn Chấn Sơn cầm đục sắt, búa sắt, nhìn kỹ bộ vị bức tường, thò lưỡi đục vào khe hai hòn gạch, đục xung quanh một viên lắc mấy cái rồi lấy ra, thủ pháp rất thuần thục. Lão tháo một viên gạch rồi, thò mũi đánh hơi để ngửi xem thi thể hôi thối của Thích Trường Phát còn ở trong đó không?

  Thích Phương thấy thủ pháp khoét tường của Vạn Chấn Sơn liền nghĩ tới lúc trước lão bị Ly Hồn Chứng phát tác, trở dạy làm động tác khoét tường, đẩy xác chết vào rồi xây lại, bất giác nàng ớn da gà. Khi thấy lão thò mũi đánh mùi tử thi của phụ thân ở phía trong bức tường, nàng vừa thương tâm, vừa sợ hãi lại vừa phẫn nộ, lớn tiếng thóa mạ:

  – Quân chó đẻ! Ngươi thật là một tên lão tặc dã man, vô sỉ!

  Nhưng miệng nàng bị nhét dẻ, thanh âm ú ớ trong bụng không phát ra được.

  Vạn Chấn Sơn đang đưa tay tháo viên gạch thứ hai thì đột nhiên nghe tiếng bước chân vang lên. Vạn Khuê hối hả chạy vào, chân bước lảo đảo miệng hô:

  – Gia gia! Nguy rồi! Ngô Khảm... Ngô Khảm...

  Người đã đụng vào bàn, mấy tiếng loảng xoảng vang lên, cây đèn dầu rớt xuống đất vỡ tan tành, trong phòng tối sầm lại, chỉ còn ánh trăng thảm đạm lọt qua làn giấy che cửa thấu vào một chút. Vạn Chấn Sơn hỏi giật giọng:

  – Ngô Khảm làm sao mà ngươi hoảng hốt như vậy? Hãy trầm tĩnh nói lại cho ta nghe.

  Vạn Khuê đáp:

  – Không thấy xác Ngô Khảm đâu cả.

  Vạn Chấn Sơn thóa mạ:

  – Thúi lắm! Sao lại không thấy?

  Nhưng thanh âm lão cũng run lên, hiển nhiên trong thâm tâm đầy vẻ khiếp sợ, viên gạch tháo ra rồi đang cầm trong tay bất giác để rớt xuống đất. Vạn Khuê nói:

  – Hài nhi thò tay vào gầm giường gia gia mò mãi chẳng thấy đâu, sau thắp đèn lên soi, quả nhiên thi thể Ngô Khảm mất biến đâu rồi, hài nhi tìm kiếm phía sau rèm, sau tủ, khắp nơi cũng không thấy đâu.

  Vạn Chấn Sơn trầm ngâm nói:

  – Thế này thì kỳ diệu...! Chắc gã Bốc Viên, Thẩm Thành muốn giở trò quỉ gì đây.

  Vạn Khuê ấp úng hỏi:

  – Gia gia! Hay là... hay là... Ngô Khảm chưa chết, hắn ngừng thở một lúc rồi sau sống lại?

  Vạn Chấn Sơn thóa mạ:

  – Thúi lắm! Lão gia mang ngoại hiệu là Ngũ Vân Thủ, công phu bàn tay há phải tầm thường, có lý nào không bóp chết nổi một tên đồ đệ?

  Vạn Khuê đáp:

  – Dạ! Theo lẽ ra thì Ngô Khảm bị gia gia bóp chết rồi, nhưng... nhưng không hiểu tại sao chẳng thấy xác gã đâu? Hay là... hay là ...

  Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Hay là làm sao?

  Vạn Khuê đáp:

  – Hay là trên đời quả có chuyện quỉ nhập tràng? Oan hồn của gã chưa tiêu tan...

  Vạn Chấn Sơn tức mình gắt lên:

  – Đừng nghĩ vơ nghĩ vẫn nữa, chúng ta hãy xử trí ngay con dâm phụ và con tiểu quỉ kia đã rồi sẽ đi tìm xác Ngô Khảm, tình trạng này mà đổ bể ra thì cha con mình chẳng còn đất dung thân ở thành Kinh Châu nữa.

  Dứt lời lão tiếp túc tháo từng phiến gạch trên tường xuống. Trong lúc ngủ mơ lão đã hành động tháo tường xây tường quen rồi, thủ pháp rất thuần thục, hiện giờ chẳng có đèn đóm gì mà động tác của lão vẫn mau lẹ như thường.

  Vạn Khuê dạ một tiếng, rút đao cầm tay tiến lại bên Thích Phương, cất tiếng run run nói:

  – Phương muội! Ta đối với nàng có điều không phải, sau khi nàng chết đi đừng oán ta nhé!

  Thích Phương không nói được, ráng nghiêng mình chồm lên, đưa đầu vai hích mạnh vào người gã. Cha con họ Vạn đã giết nàng thì thôi lại không tha cả Không Tâm Thái, thật là chó má, dã man đến cùng cực! Thích Phương căm hận nên lúc lâm tử hãy còn đánh gã một đòn.

  Vạn Khuê bị nàng huých mạnh, người gã lảo đảo lùi lại hai bước. Gã dơ đao lên quát mắng:

  – Con dâm phụ kia! Ngươi chết đến gáy rồi mà còn nổi hung.

  Giữa lúc ấy bỗng nghe mấy tiếng lách cách vang lên, cửa thư phòng từ từ mở ra. Vạn Khuê giật mình kinh hãi, vội quay đầu nhìn lại. Dưới ánh trăng thảm đạm gã thấy cửa phòng mở mà không có người tiến vào. Vạn Chấn Sơn quát hỏi:

  – Ai?

  Cửa phòng lại bật lên mấy tiếng lách cách mà vẫn không thấy ai đáp lại. Dưới ánh sánh lờ mờ bỗng có một bóng người sừng sững nổi lên di chuyển gần lại, bóng người nhảy thếch từng bước một, tựa hồ đầu gối cứng đơ không co lại được. Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê khiếp sợ không bút nào tả xiết, bất giác lùi lại hai bước. Bóng người kia nhảy gần tới nơi, ánh trăng soi rõ mặt. Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê bật tiếng la thất thanh:

  – Trời ơi!

  Người này hai mắt mở thật lớn, đầu lưỡi thò ra ngoài, mũi miệng đều chảy máu, chính là Ngô Khảm mà Vạn Chấn Sơn đã bóp chết. Thích Phương thấy tình trạng khủng khiếp này cũng bở vía, tưởng chừng trái tim ngừng đập.

  Ngô Khảm đứng sững giữa thư phòng, hai tay từ từ đưa ra trỏ về phía Vạn Chấn Sơn. Vạn Chấn Sơn quát lên:

  – Tên tiểu tặc Ngô Khảm kia! Chẳng lẽ lão gia còn sợ quỉ nhập tràng?

  Lão rút đao nhằm đầu Ngô Khảm chém tới, nhưng thanh đao còn cách đầu gã chừng nửa tấc, đột nhiên lão cảm thấy cổ tay tê chồn, thanh đơn đao cầm không chặt tuột tay rớt xuống đất đánh keng một tiếng. Tiếp theo sau lưng lão cũng tê chồn, rồi toàn thân không nhúc nhích được nữa.

  Vạn Khuê sợ quá đứng thộn mặt ra, gã thấy quỉ nhập tràng của Ngô Khảm quanh lại phía sau phụ thân rồi lại từ từ đưa hai tay về phía gã như để chụp lấy mình, gã muốn la lên:

  – Ngô sư đệ! Ngô sư đệ! Tha cho tiểu huynh!

  Nhưng tựa hồ cổ họng bị nút chặt không so thốt nên lời được. Gã lùi lại hai bước, chân nhủn ra, té nhào xuống đất. Vạn Khuê lại thấy Ngô Khảm hạ tay mặt thấp xuống sờ lên mặt gã, bàn tay Ngô Khảm giá lạnh làm cho gã hồn bay phách tán, xuýt nữa ngất đi. Đột nhiên người Ngô Khảm xổ về phía trước nằm phục lên mình Vạn Khuê rồi không nhúc nhích nữa. Phía sau Ngô Khảm một người đứng sững. Người này bỗng lộ nụ cười đắc ý rồi cất bước đến bên Thích Phương, móc giẻ trong mồm nàng ra, hai tay y rứt mấy cái, bao nhiêu dây cột chân tay nàng đều bị đứt hết. Người đó lại đá vào lưng Vạn Khuê một cái thật mạnh khiến toàn thân gã nhủn ra.

  Thích Phương bồng Không Tâm Thái dậy, cất tiếng run run hỏi:

  – Ân công là ai mà đến đây cứu mạng cho tiểu nữ?

  Người kia giơ tay ra, dưới ánh trăng nàng trông thấy rõ mỗi bàn tay y đều cầm một mảnh giấy cắt hình con bướm mà chính là những hình kẹp trong cuốn Đường Thi vừa mới bay xuống lầu y đã lượm được. Thích Phương ngó đến bàn tay phải đối phương thấy cả năm ngón đều bị chặt đứt, nàng động tâm bật tiếng la thất thanh:

  – Địch sư ca!

  Người đó chính là Địch Vân, chàng nghe tiếng hô “Địch sư ca” ngực nóng lên, không nhịn được, hai hàng nước mắt trào ra, chàng cất tiếng gọi:

  – Phương muội! Lòng trời còn tựa khiến Phương muội... cùng ta bữa nay lại được gặp nhau.

  Lúc này Thích Phương khác nào còn thuyền nhỏ lênh đênh trên mặt biển giữa cơn cuồng phong bạo vũ đột nhiên được đậu vào bến, gió lặng song yên. Nàng nhảy xổ vào lòng Địch Vân gọi rối rít:

  – Sư ca! Sư ca! Đây là... là mộng ảo hay là sự thực?

  Địch Vân đáp:

  – Không phải mộng ảo đâu, Phương muội! Hai bữa nay đêm nào ta cũng đến đây giám thị, những hành vi độc ác của cha con họ Vạn đều lọt vào mắt ta, thi thể của Ngô Khảm, hà hà... ta đã đưa ra để hăm bọn họ.

  Thích Phương la gọi:

  – Gia gia! Gia gia!

  Nàng đặt Không Tâm Thái xuống, chạy tới trước lỗ hổng, thò tay vào sờ chẳng thấy gì hết. Địch Vân cũng băn khoăn về nỗi sinh tử yên nguy của sư phụ, chàng bật lửa lên soi vào lổ hổng thì trong khe tường toàn là gạch đá vôi vữa, chẳng thấy thi thể Thích Trường Phát đâu. Chàng nói:

  – Trong này không có rồi, chẳng có một vật gì hết.

  Thích Phương cầm lấy cây đèn ở đầu giường Vạn Chấn Sơn châm vào mồi lửa trong tay Địch Vân, nàng cầm cây đèn nến soi xét kỹ lại chỗ giáp tường chẳng thấy thi thể phụ thân đâu, mà chẳng có xác chết một người nào khác. Nàng vừa kinh ngạc vừa mừng thầm vì trong lòng còn một tia hy vọng là Thích Trường Phát chưa chết. Nàng tự nhủ:

  – Hoặc giả gia gia ta không bị họ sát hại.

  Nàng quay lại hỏi Vạn Khuê:

  – Tam... Tam ca! Tình thực gia phụ ra làm sao?

  Vạn Khuê và Vạn Chấn Sơn không hiểu nàng đã phát giác ra trong khe tường không có thi thể phụ thân, lại cho là nàng ngó thấy xác chết rồi tính bài động thủ rửa hận. Vạn Chấn Sơn ngang nhiên đáp:

  – Bậc đại trượng phu mình làm mình chịu, Thích Trường Phát bị ta hạ sát rồi, ngươi muốn trả thù thì cứ ra đây đòi nợ máu.

  Thích Phương hỏi:

  – Gia phụ bị lão giết rồi ư? Vậy... thi thể lão gia đâu?

  Vạn Chấn Sơn hỏi lại:

  – Sao? Chẳng lẽ ngươi không trông thấy xác chết ở trong khe tường này ư?

  Thích Phương đáp:

  – Trong này có xác chết nào đâu?

  Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt lợt lạt lại, tuy hai người bị lộ vẻ kinh hãi nhưng không tin. Địch Vân kéo Vạn Chấn Sơn dậy để lão thò đầu qua lỗ hỏng tường nhìn vào. Vạn Chấn Sơn cất tiếng run run hỏi:

  – Chẳng lẽ trên đời... quả có chuyện quỉ nhập tràng thật sự ư? Hiển nhiên... hiển nhiên...

  Lão nói hai tiếng “Hiển nhiên” rồi dừng lại. Sau lão đổi giọng:

  – Hảo tức phụ! Tạ.. ta gạt ngươi mà thôi, sư huynh sư đệ chúng ta tuy có chuyện bất hòa, nhưng không đến nỗi hạ độc thủ giết người, sao ngươi lại tin là chuyện thật. Ha ha! ha ha!....

  Vạn Chấn Sơn ngày thường nói dối rất có bản lãnh, nhưng hiện giờ lão đang hoảng hồn, lão há miệng líu lưỡi phải miễn cưỡng mới thốt ra lời, nên chẳng có ai tin. Giả tỷ lão nói một cách trơn tru, hoặc giả Thích Phương cùng Địch Vân vạn nhất còn một tia hy vọng, nhưng lão nói điệu này khiến hai người càng chắc chắn là lão đã gia hại Thích Trường Phát. Địch Vân đưa tay ra vịn vào vai Vạn Chấn Sơn hỏi:

  – Vạn sư bá! Sư bá làm cho tiểu điệt cực khổ vô cùng, nhưng những cái đó chẳng nói làm gì nữa, tiểu điệt chỉ hỏi sư bá một câu: Sự thực sư bá có sát hại gia sư hay không?

  Chàng vừa nói vừa vận nội công về Thần Chiếu Kinh trút vào mình Vạn Chấn Sơn không ngớt. Chỉ trong khoảnh khắc, toàn thân Vạn Chấn Sơn phát nóng tựa hồ té xuống lò lửa lớn, lão tưởng chừng huyết dịch trong mình sủi lên sùng sục, cực kỳ khó chịu. Lão nghĩ tới thi thể Thích Trường Phát không thấy đâu trong lòng vừa nghi ngờ vừa khiếp sợ đã mất hết ý niệm kháng cự, lão đành đáp:

  – Phải rồi!.... Thích Trường Phát bị ta giết chết.

  Địch Vân hỏi:

  – Thi thể gia sư đâu rồi? Sư bá đem dấu ở địa phương nào?

  Vạn Chấn Sơn đáp:

  – Sự thực ta bỏ y vào trong khe tường rồi xây kín đi, hay là thi thể... biến mất rồi chăng?

  Địch Vân hầm hầm nhìn lão, chàng nhớ tới mấy năm trời mình phải chịu đựng bao nhiêu nỗi đau khổ nhục nhằn, do cha con lão gây ra, bây giờ chính miệng lão thừa nhận đã hạ sát sư phụ chàng, trách nào lửa giận không công vào trái tim? Nếu không gặp lúc chàng trùng hội Thích Phương, trong lòng có phần vui vẻ giảm bớt nổi bi thương thì chàng đã phóng chưởng đánh chết lão rồi. Địch Vân nghiến răng nhấc bổng người Vạn Chấn Sơn lên liệng qua lỗ hổng tường đánh “Binh” một cái. Người lão cao lớn mà lỗ hông lại nhỏ, lão đụng vào tường rớt thêm mấy viên gạch mới lọt qua được. Thích Phương khẽ la một tiếng:

  – Úi chao!

  Địch Vân lại nhắc bổng người Vạn Khuê lên liệng qua lỗ hổng tường, chàng vừa liệng vừa nói:

  – Ác giả ác báo, cha con y hạ độc thủ giết hại sư phụ, chúng ta đối phó với họ như vậy cũng chưa xứng đáng.

  Chàng lượm những viên gạch dưới đất xây lên để lấp lỗ hổng. Chỉ trong khoảnh khắc, bức tường kín lại như cũ. Thích Phương cất tiếng run run nói:

  – Sự.. sư ca! Thế là sư ca đã trả được mối đại thù cho gia gia, nếu sư ca không đến...

  Nàng đang nói dở câu, chợt nhìn thấy xác Ngô Khảm liền trỏ tay vào hỏi:

  – Sư ca! Còn xác chết này, làm thế nào bây giờ?

  Địch Vân đáp:

  – Chúng ta đi thôi, bất tất phải để ý những chuyện ở đây nữa, cứ để mặc kệ họ.

  Thích Phương ngập ngừng hỏi:

  – Hai người đó chưa chết mà liệng vào khe tường, nếu có người đến cứu thì sao?

  Địch Vân đáp:

  – Người ngoài ai mà biết trong khe tường có người? Chúng ta đem xác Ngô Khảm bỏ ra ngoài thì không ai vào tra xét trong này nữa. Hai người đó nằm trong khe tường có sống cũng chẳng được bao lâu.

  Dứt lời chàng cắp thi thể Ngô Khảm ra khỏi thư phòng, đồng thời vẫy tay gọi Thích Phương:

  – Đi thôi!

  Hai người nhảy ra khỏi bức tường vây ở Vạn gia, Địch Vân liệng thi thể Ngô Khảm xuống hỏi:

  – Sư muội! Bây giờ chúng ta đi đâu?

  Thích Phương hỏi lại:

  – Sư ca tưởng gia gia bị bọn họ sát hại thật rồi ư?

  Địch Vân ngập ngừng đáp:

  – Dĩ nhiên chúng ta hy vọng sư phụ vẫn còn khỏe mạnh ở trên thế gian, nhưng... nhưng theo lời Vạn Chấn Sơn thì e rằng... sư phụ đã ngộ nạn rồi. Chúng ta dĩ nhiên phải điều tra cho ra gốc ngọn.

  Thích Phương nói:

  – Tiểu muội về lấy cái này một chút, sư ca qua nhà từ đường bên kia chờ một chút.

  Địch Vân hỏi:

  – Tiểu huynh đi với Phương muội càng tốt chứ sao?

  Thích Phương đáp:

  – Không, không được, nếu có người ngó thấy là không tiện đâu.

  Địch Vân nói:

  – Ta cần đi với Phương muội, vì trong Vạn gia còn mấy tên đệ tử khác mà chúng toàn là phường tệ hại, chẳng một ai tử tế...

  Thích Phương đáp:

  – Không cần đâu, sư ca bồng Không Tâm Thái qua bên đó chờ tiểu muội.

  Không Tâm Thái vừa trải qua một phen cực kỳ khủng khiếp, nó sợ quá không chống nổi, nằm gọn trong tay má má ngủ say rồi. Trước nay Địch Vân đã quen nghe lời Thích Phương, nàng bảo sao chàng làm theo như vậy, bây giờ lại thấy vẻ mặt nàng kiên quyết chàng không dám trái ý, đành bồng lấy đứa nhỏ.

  Chàng nhìn Thích Phương vọt qua tường vây tiến vào Vạn gia rồi đi về phía từ đường, đẩy cửa chuồn vào  (... còn tiếp ...)
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm, Địch Vân thủy chung không thấy Thích Phương trở ra, chàng nóng nảy vô cùng, muốn vào Vạn gia để tiếp ứng cho nàng, nhưng lại sợ làm nàng khó chịu, chàng đành bồng Không Tâm Thái bước lui bước tới trong dãy hành lang.

  Chàng nghĩ tới cuối cùng mình lại được cùng sư muội đoàn tụ, nỗi vui mừng không bút nào tả xiết, nhưng trong nội tâm chàng lúc này ngấm ngầm cảm thấy khiếp sợ, chưa hiểu sư muội có ưng chịu để mình vĩnh viễn bầu bạn với nàng không? Bất giác chàng khấn thầm:

  – Xin hoàng thiên bảo hựu, tiểu tử chịu đau khổ nhiều rồi, mong từ nay được đi kèm luôn bên cạnh để bảo vệ và chiếu cố cho nàng, tiểu tử không dám hy vọng làm trượng phu của nàng mà chỉ cầu hàng ngày thấy mặt nàng. Hàng ngày được nàng gọi một tiếng “Sư ca” Trời ơi! Kiếp này tiểu tử không dám cầu gì hơn nữa.

  Hồi 48:
  Hợp Tán Đinh, Lăng
  Hoàn Ước Nguyện  Đột nhiên chàng nghe phía trong cửa sổ nhà từ đường bật tiếng lách cách dường như có người. Chàng liền nép mình đứng dưới cửa sổ không dám cử động. Lát sau, cửa sổ kẹt mở một người đi ra.

  Tuy trời tối, Địch Vân cũng trông rõ mụ khất cái đầu bù tóc tối. Ban đầu chàng còn lưu tâm đề phòng vì tưởng là địch nhân, sau nhận ra mụ khất cái tầm thường, liền không để ý nữa bụng bảo dạ:

  – Mụ khất cái dùng ngôi nhà từ đường đổ nát này làm chốn an thân mà ta còn ở đây quấy rầy là không nên, chẳng hiểu sao Phương muội mãi không trở về?

  Không Tâm Thái đang mơ màng bỗng ọe một tiếng rồi giật mình tỉnh giấc, khóc òa lên. Nó vừa khóc vừa gọi:

  – Má má! Má má!

  Mụ khất cái giật mình kinh hãi co rúm người lại ẩn vào góc hành lang, hai tay ôm đầu. Địch Vân khẽ vỗ lưng Không Tâm Thái, dỗ dành nó:

  – Đừng khóc! đừng khóc! Không Tâm Thái đừng khóc nữa, má má sắp tới rồi! Má má sắp tới rồi!

  Mụ khất cái thấy con nhỏ phát khóc, mà Địch Vân lại không có ý gia hại mình, mụ bạo dạn hơn một chút, liền đứng dậy, từ từ tiến lại giúp chàng dỗ dành Không Tâm Thái:

  – Bảo Bảo ngoan lắm! Bảo Bảo ngoan lắm! Nín đi đừng khóc nữa, má má sắp tới rồi.

  Mụ khẽ bảo Địch Vân:

  – Có người ngủ rồi gặp quỉ, lại có người nửa đêm dậy xây tường, không... không... tướng công đừng hỏi tiểu phụ..... tướng công đừng hỏi tiểu phụ.....

  Mụ hơ hải nhìn ngang nhìn ngửa, lại muốn chạy vào trong cửa sổ. Địch Vân thấy mụ nói vớ vẩn chẳng vào đâu, chàng không hiểu rất lấy làm kỳ, hỏi:

  – Mụ bảo sao?

  Mụ khất cái đáp:

  – Không... không có gì cả, tiểu phụ chẳng có địa phương nào tử tế để đi tới, lão gia đuổi tiểu phụ đi rồi, không cần đến nữa. Ngày trước khi tiểu phụ còn nhỏ tuổi, lão gia rất thích tiểu phụ, người ta có câu: “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, nhất nhật đồng sang thiên nhật ái”. Vậy thì... phu thê hàng trăm đêm nguồn ân bể ái sâu bằng biển cả... tất có ngày kia lão gia kêu tiểu phụ trở về, phải rồi! Nhất dạ phu thê bách dạ ân, Bách dạ phu thê hải dạng thâm...

  Địch Vân nghe mụ nói hai câu “Nhất dạ phu thê bách dạ ân, Bách dạ phu thê hải dạng thâm” bất giác chàng động tâm tự hỏi:

  – Phương muội... Phương muội đối với trượng phu của nàng, chẳng lẽ nàng không nghĩ gì đến mối tình thâm trọng?

  Đột nhiên chàng cảm thấy trước ngực tựa hồ bị đè chặt cơ hồ nghẹt thở, đầu óc chàng trống rỗng cơ hồ ngất xỉu, chàng bồng Không Tâm Thái từ căn nhà từ đường đổ nát xông ra ngoài. Dĩ nhiên chàng không thể đoán được mụ khất cái toàn thân dơ dáy này chính là Đào Hồng, con người đã vu hãm chàng ngày trước.

  Địch Vân vượt qua tường vây vào đến thư phòng ở Vạn gia thì trời đã bình minh. Dưới ánh sáng lờ mờ chàng ngó thấy một người nằm thẳng cẳng dưới đất phảng phất giống Thích Phương. Địch Vân giật mình kinh hãi, vội lấy hỏa đao hỏa thạch quẹt lửa lên châm vào ngọn nến để trên bàn. Dưới ánh đèn nến chàng thấy Thích Phương toàn thân đẫm máu, bụng dưới còn cắm lưỡi đoản đao. Bên mình nàng những phiến gạch xếp thành đống, chỗ hổng tường đã mở ra, cha con họ Vạn không còn ở trong đó nữa. Địch Vân quì bên mình Thích Phương cúi xuống gọi:

  – Sư muội! Sư muội!....

  Chàng sợ quá toàn thân run bần bật, thanh âm nghẹn ngào cơ hồ không thốt ra được. Chàng đưa tay sờ mặt Thích Phương thấy hãy còn nóng, lỗ mũi còn hô hấp, mới tĩnh tâm được một chút, chàng lại gọi:

  – Sư muội! Sư muội!

  Thích Phương từ từ mở mắt ra, khóe môi lộ một nụ cười đau khổ nói:

  – Sư ca!.... Tiểu muội đành chịu tội với sư ca.

  Địch Vân đáp:

  – Sư muội đừng nói nữa để tiểu huynh... cứu trị.

  Chàng khẽ đặt Không Tâm Thái xuống một bên, tay phải ôm lấy người Thích Phương, tay trái chụp chuôi đao muốn rút ra. Nhưng chàng ngó thấy lưỡi đao đâm vào rất sâu mà rút ra là nàng phải chết ngay lập tức. Địch Vân không dám rút đao, đầu óc rất đỗi bồn chồn mà chẳng biết làm thế nào, chàng hỏi liền mấy câu:

  – Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Ai... ai đã sát hại Phương muội?

  Thích Phương nhăn nhó cười đáp:

  – Sư ca ơi! người ta bảo: Nhất dạ phu thệ.. hỡi ơi! Thôi không nói nữa... Sư ca đừng trách tiểu muội, tiểu muội không nhẫn tâm được, trở lại thả trượng phu ra .. y .. y ..

  Địch Vân nghiến răng hỏi:

  – Y .. y .. lại đâm sư muội một đao phải không?

  Thích Phương cười gượng gật đầu.

  Địch Vân lòng đau như cắt, chàng nhìn thấy Thích Phương phải chết trong khoảnh khắc vì nhát đao của Vạn Khuê đâm sâu quá, chẳng còn cách nào cứu vãn được nữa. Trong nội tâm chàng vừa bất bình vừa đố kỵ, chẳng khác nào bị rắn cắn, chàng lẩm bẩm:

  – Rút cuộc nàng... vẫn thương yêu trượng phụ, chẳng thà nàng chịu chết cũng quyết tâm cứu gã.

  Thích Phương ngập ngừng nói:

  – Sư ca! Sư ca hãy hứa hết lòng chiếu cố cho Không Tâm Thái và coi y .. như con gái mình vậy.

  Địch Vân buồn rầu không đáp, chỉ lẩm nhẩm gật đầu. Rồi chàng nghiến răng hỏi:

  – Tên tặc tử kia .. đi đâu rồi?

  Thích Phương nhãn thần tán loạn, tiếng nói hàm hồ, nàng thều thào:

  – Trong sơn động kia, hai con bướm lớn bay vào rồi, Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài... đại ca coi kìa... coi kìa... một con là sư ca, một con là tiểu muội, chúng ta .. cứ bay đi bay lại như vậy hoài... vĩnh viễn không rời nhau thật hay biết mấy!

  Thanh âm nàng mỗi lúc một nhỏ, hơi thở yếu dần đi.

  Địch Vân một tay bồng Không Tâm Thái, một tay ôm thi thể Thích Phương nhảy qua tường vây ra ngoài. Chàng đã định cho một mớ lửa đốt cháy sạch tòa nhà họ Vạn nhưng chàng lại nghĩ:

  – Những tòa nhà này mà cháy hết thì vĩnh viễn cha con hắn không trở lại nữa, ta cần để vậy mới còn ngày trả được thù cho sư muội.

  Địch Vân chạy thẳng đến khu vườn hoang mà ngày trước, Đinh Điển từ giã cõi đời ở đó, chàng đào huyệt mai táng thi thể Thích Phương, thu cất thanh đoản đao bên mình, chàng quyết tâm dùng thanh đao này để kết liễu tính mạng cha con họ Vạn. Chàng thương tâm quá đỗi khóc hết nước mắt và không ngớt tự trách mình:

  – Tại sao ta không đánh chết cha con nhà họ Vạn trước đi mà cứ để sống liệng vào khe tường? Tại sao ta lại bất cẩn để đến nỗi sư muội phải thác oan?

  Không Tâm Thái không ngớt vừa khóc vừa la gọi:

  – Má má! Má má...

  Nó gào khóc khiến Địch Vân càng rối loạn tâm thần, chàng muốn ở lại quanh quẩn gần Vạn gia chờ cha con họ Vạn Chấn Sơn trở về để hạ thủ, nhưng Không Tâm Thái kêu khóc thế này há chẳng khiến cho chúng kinh hãi bỏ đi? Chàng liền tìm đến một nhà nông ở ngoài thành Kinh Châu, đưa cho họ mười lượng bạc để kiếm một nông phu chiếu cố cho con nhỏ.  (... còn tiếp ...)
Hình đại diện
Hoàng Vân
Bài viết: 12804
Ngày tham gia: Thứ sáu 20/03/15 16:11
Gender:

Re: Liên Thành Quyết

Bài viết bởi Hoàng Vân »

 • Liên Thành Quyết - 連城訣 -

  ___________________________
  Nguyên tác: Kim Dung - 金庸 ________ Dịch giả: Hàn Giang Nhạn
  (... tiếp theo ...)  Địch Vân suốt ngày đêm vẫn quanh quẩn ở phía sau Vạn gia, chàng chờ nửa tháng trời chẳng thấy tông tích cha con Vạn Khuê đâu. Lạ hơn nữa, bọn Lỗ Khôn, Bốc Viên, Phùng Thản, Thẩm Thành cũng đều mất tích, chẳng một ai trở lại Vạn gia, kẻ ăn người ở nhà này rối loạn cả lên như nhặng không đầu. Đã có kẻ bắt đầu lấy cắp đồ vật, có người gây lộn cãi nhau.

  Trong thành Giang Lăng rất nhiều nhân vật võ lâm từ bốn mặt tám phương đổ đến tụ hội. Một hôm vào buổi tối, Địch Vân nghe mấy vị hào khách giang hồ đối đáp với nhau. Một người nói:

  – Bộ Liên Thành Kiếm Phổ đó nguyên dấu trong pho Đường Thi tuyển tập, bốn chữ đầu là “Giang Lăng Thành Nam”.

  Người khác hỏi:

  – Phải rồi! Mấy bữa nay khá nhiều nhân vật giang hồ nghe phong thanh đã tới thành Giang Lăng này, nhưng không hiểu sau bốn chữ đó là những chữ gì?

  Người nữa đáp:

  – Bất luận sau còn những chữ gì, chúng ta cứ giữ ở phía nam thành Giang Lăng, hễ có người đến đào bảo tàng đem ra là ta chẹn đường đánh cướp.

  Người trước nói:

  – Chính thế! Dù chẳng cướp hết thì ít ra cũng được chia chác, người ta đã nói hễ chứng kiến là có phần, chẳng lẽ họ lại bỏ sót anh em ta?

  Một người cười khanh khách nói:

  – Hà hà! Mấy bữa nay trong các tiệm sách ở Giang Lăng người ta đi mua Đường Thi tuyển tập không phải ít, sáng nay tại hạ vào tiệm sách chưa mở miệng, chủ tiệm đã hỏi ngay: “Đại gia, phải chăng đại gia muốn mua Đường Thi tuyển tập? Bản quán vừa đi Hán Khẩu cất mấy bộ sách này về, đại gia lấy thì lấy ngay đi, nếu chậm trễ e người ta lấy hết”.

  Rồi y kể tiếp:

  – Tại hạ rất lấy làm kỳ liền hỏi chủ quán: “Sao quí chủ nhân biết tại hạ muốn mua Đường Thi tuyển tập?” Ông bạn thử đoán coi y bảo sao?

  Người khác đáp:

  – Ta không hiểu, y bảo sao?

  Người kia liền nói:

  – Con mẹ nó! Chủ quán bảo:” Chẳng dấu gì lão nhân gia, mấy bữa này các vị huynh đài mình đeo đao kiếm phưỡn ngực vào tiệm sách, mười vị đến thì mười một vị hỏi mua cuốn sách này, cứ năm lạng bạc một cuốn, đại gia bảo có đáng không?”

  Mấy người kia đồng thanh thóa mạ:

  – Tổ bà nó! Làm gì mà bán sách đắt thế?

  Người kia hỏi:

  – Các vị biết giá sách ư? Đã vị nào mua sách chưa?

  Một người cười hô hố đáp:

  – Ha ha! Lão gia chưa từng tới cửa tiệm sách nào, sách ư? Sách ư? Cái đó lão gia không thích đâu, lão gia chỉ muốn đánh bạc thôi, đánh bạc được mới thú, mua sách về làm gì? ha ha ..

  Địch Vân bụng bảo dạ:

  – Điều bí mật trong Liên Thành Kiếm Phổ đã đồn đại ra ngoài rồi, nhưng ai đồn ra vậy?

  Rồi chàng tự trả lời:

  – Phải rồi! Khi cha con họ Vạn đọc bí quyết trong Liên Thành Kiếm Phổ bị bọn Lỗ Khôn nghe lỏm được, ngay lúc đó có mấy tên lặp lại bốn chữ “Giang Lăng Thành Nam”. Cha con Vạn Chấn Sơn toan rượt theo bắt lại để điều tra thì mấy tên đồ đệ kia đã chạy trốn rồi. Cứ như vậy đồn đại ra ngoài nên số người biết tới mỗi ngày một nhiều.

  Chàng nhớ lại ngày trước khi còn ở trong ngục với Đinh Điển. Cũng có nhiều hào sĩ giang hồ nghe phong thanh tìm đến, nhưng đều bị Đinh Điển đánh chết hết. Chàng sực nghĩ tới điều gì bất giác la lên:

  – Trời ơi! Đinh đại ca ủy thác cho ta một việc mà ta chưa làm xong, bây giờ ta phải lo vụ này trước đi tức là đem gói cốt hôi của Đinh đại ca mai táng với thi thể của Lăng cô nương cho hai người ở dưới suối vàng được mãn nguyện.

  Địch Vân tìm kiếm không đầy nửa ngày đã điều tra ra phần mộ của Lăng tiểu thư. Nguyên phụ thân Lăng tiểu thư làm tri phủ Giang Lăng, chàng chỉ cần đến tiệm bán quan tài lớn nhất trong thành và vào tiệm làm bia mộ để dò hỏi là biết liền. Phần mộ Lăng tiểu thư táng trên trái núi nhỏ ở ngoài cánh cửa đông cách thành Giang Lăng chừng hai chục dặm.

  Địch Vân mua một thanh sắt và một cái cuốc ra cửa đông, chàng tìm đến phần mộ kia được ngay, trên tấm mộ bia đề bảy chữ: “Ái nữ Lăng Sương Hoa chi mộ”. Phía trước mộ không trồng hoa hay cây cối gì hết. Địch Vân tự hỏi:

  – Lăng cô nương hồi còn sinh tiền rất thích hoa tươi, sao phụ thân cô không trồng ở đây cho cô một cây gì. Vậy mà cũng kêu bằng ái nữ, ái nữ, ái nữ! Ha ha!
  Lão có yêu con gái thật không?

  Chàng cười lạt mấy tiếng lại nhớ tới Đinh Điển và Thích Phương rồi không nhịn được hai hàng nước mắt tầm tã như mưa. Vạt áo chàng lúc khóc Thích Phương vào buổi sáng sớm đã ướt rồi, bây giờ ở trước mộ Lăng Sương Hoa lại tưới thêm hai hàng tân lệ.

  Khu phụ cận trái núi này không có nhà ở, lại cách đường lớn khá xa, chẳng có một người nào qua lại, nhưng Địch Vân nhận thấy ban ngày đào mộ không tiện, chàng đành chờ đến đêm mới động thủ. Địch Vân đào ba lớp đất đến lớp đá lớn, chàng khuân hết ra mới ngó thấy cỗ quan tài gỗ. Trải mấy năm khốn khổ gian nan, Địch Vân không phải là người dễ nẩy mối thương tâm hay dễ sa lệ, nhưng ánh trăng thảm đảm chiếu vào cỗ quan tài khiến chàng nhớ tới Đinh đại ca chết vì cỗ quan tài này thì chàng không khỏi thương tâm sao được? Bất giác chàng lại đổ lệ chan hòa.

  Địch Vân đã biết Lăng Thoái Tư đổ chất kịch độc Phật Tỏa Kim Liên vào quan tài, tuy cách khoảng thời gian khá lâu ngày, và lúc khiêng quan tài tới đây mai tang, chắc họ đã lau chùi độc dược rồi, nhưng chàng vẫn không dám mạo hiểm đụng tay vào nắp quan tài, chàng rút thanh huyết đao lùa vào khe những tấm gỗ lia đi một lượt. Thanh huyết đao này chém vàng chặt sắt còn đứt thì đối với chất gỗ chẳng khác gì đậu hũ, Địch Vân không cần dùng sức cũng cắt hết được ngàm đố. Chàng đẩy tay lên một chút, tấm thiên quan tài liền mở tung bay ra.

  Đột nhiên Địch Vân ngó thấy trong quan tài hai cánh tay đã thành xương khô giơ lên. Nắp quan tài bay ra, hai xương cánh tay liền rớt xuống tựa hồ biết cử động. Địch Vân giật mình kinh hãi tự hỏi:

  – Khi liệm di thể Lăng tiểu thư bỏ vào quan tài, sao hai cánh tay lại giơ cao lên như vậy? Vụ này thật là kỳ quái!

  Chàng lại thấy trong quan tài chẳng có thọ y cùng chăn đệm và những đồ khâm liệm chi hết, người chết mặc một manh áo bọc lấy nắm xương trắng. Địch Vân quì xuống lâm âm khấn khứa:

  – Đinh đại ca! Lăng tiểu thư! Hồi sinh tiền hai vị không thể thành chồng vợ thì sau khi chết đi mai táng cùng một chỗ là tâm nguyện được thảo mãn rồi, hai vị có khôn thương cũng được ngậm cười nơi chín suối.

  Chàng cởi bọc trên lưng xuống lấy gói cốt hôi của Đinh Điển rải lên mặt hài cốt của Lăng cô nương. Địch Vân lại kính cẩn lạy bốn lạy rồi đứng dậy, chàng dùng tấm giấy bọc cốt hôi để lót tay bưng tấm nắp quan tài đậy vào. Dưới ánh trăng chàng chớt ngó thấy mặt trong nắp quan tài phảng phất có nét chữ... Chàng nhìn gần vào quả thấy mấy chữ lệch lạc và đọc được:

  – “Đinh lang! Đinh lang! Kiếp sau sẽ làm phu thê”.

  Địch Vân trong lòng giá lạnh, ngồi phệt xuống đất. Chàng nhận ra mấy chữ này hiển nhiên khắc bằng móng tay, chàng ngưng thần ngẫm nghĩ một chút rồi hiểu ngay, bất giác chàng buông tiếng thở dài, nhỏ lệ than thầm:

  – Té ra Lăng cô nương đã bị phụ thân chôn sống, lúc nhập quan nàng chưa chết, nàng nằm trong quan tài giơ tay lên khắc chữ vào mặt trong nắp quan tài, vì thế mà lúc nàng chết đi hai tay vẫn còn giơ lên. Trong thiên hạ sao lại có người cha tàn nhẫn đến thế? Đinh đại ca thủy chung không chịu khuất phục, Lăng cô nương thủy chung không phụ tình Đinh đại ca, phụ thân nàng càng căm hận mà hạ độc thủ như vậy.

  Rồi chàng lẩm bẩm:

  – Lăng tri phủ phát giác ra Đinh đại ca vượt ngục, đoán chắc y sẽ tìm lão để đòi nợ nên đổ chất độc Phật Tỏa Kim Liên vào quan tài để đánh bẫy y, thế thì lòng dạ lão còn tàn độc hơn cả Phật Tỏa Kim Liên.

  Lúc chàng đem tấm nắp quan tài gần lại, còn ngó thấy một bên có hai hàng chữ viết ở phía dưới. Những chữ này toàn là số mục như “Bốn mươi ba”, “Năm mươi hai”, “Mười một” vân vân... Địch Vân hít một hơi khí lạnh, bụng bảo dạ:

  – Phải rồi! Lăng cô nương đến lúc lâm tử còn nhớ lời tự nguyện là ai đem di thể Đinh đại ca hợp táng với di thể của nàng sẽ được biết điều bí mật về Liên Thành Kiếm Phổ, Đinh đại ca lúc ở trong vườn hoang đã đọc cho ta nghe một phần, nhưng chưa đọc xong đã bị chất độc phát tác rồi chết mất. Chỗ bí mật trong kiếm phổ của sư phụ bị nước mắt của sư muội nhỏ vào để lộ ra, sau cha con họ Vạn dành nhau cuốn sách thành tan nát. Ta đã tưởng vụ bí mật này từ đây mai một, ngờ đâu Lăng cô nương còn ghi ở chỗ này.

  Chàng lẩm nhẩm cầu chúc:

  – Lăng cô nương! Cô thật là người thủ tín... Tiểu đệ đa tạ hảo tâm của cô nương, có điều lòng dạ tiểu đệ đã nguội lạnh, chán nản mọi sự ở đời. Tiểu đệ hận mình chẳng thể đào huyệt tự chôn mình bên cạnh Đinh đại ca và cô nương, vì còn mối đại thù chưa trả, tiểu đệ phải giết xong cha con họ Vạn mới tính đến hậu sự của mình được. Tiểu đệ coi vàng bạc châu báu cũng như đất bùn, chẳng quý báu gì.

  Chàng khấn rồi nhắc tấm thiên lên toan đậy vào quan tài, bỗng chàng chợt động tâm cơ, la lên:

  – Trời ơi! Phải lắm! Hiện giờ ta chưa biết cha con họ Vạn ẩn nấp ở đâu, e rằng kiếp này khó lòng tìm thấy chúng, nếu ta viết những điều bí mật về kiếm quyết bày ra trước mắt mọi người, cha con họ Vạn hay tin tất nhiên lần đến. Phải rồi! Phải rồi! Điều bí mật này là miếng mồi thơm để nhử chúng vào bẫy, dù cha con họ Vạn có sinh lòng ngờ vực và thận trọng đến đâu cũng phải mò tới để coi cho biết.

  Địch Vân nghĩ vậy liền ngửa tấm thiên nhìn cho rõ những chữ số mục, chàng dùng mũi thanh huyết đao vạch vào mặt sau cây thiết sạn. Chỉ trong khoảnh khắc chàng khắc xong đọc kỹ lại, không có chỗ nào lầm lẫn mới đậy nắp quan tài và đặt những phiến đá nguyên như cũ rồi lấp đất cho thành ngôi mộ mới nguyên. Địch Vân thở phào một cái tự nói để mình nghe:

  – Thế là mối tâm nguyện của Đinh đại ca và Lăng cô nương đã được hoàn thành, sau khi trả xong mấy món huyết cừu, ta trở lại đây trồng mấy trăm thứ hoa cúc. Đinh đại ca và Lăng cô nương rất thích hoa cúc đặc biệt là thứ Xuân Thủy Bích Ba, một loại lục cúc nổi danh.

  Sáng sớm hôm sau trên tường thành ở cửa nam thành Giang Lăng xuất hiện ba hàng chữ toàn là số mục viết bằng vôi trắng xóa, chữ nào cũng lớn một thước vuông, đứng xa đã nhìn thấy rõ ràng là số bốn, số năm mươi mốt, số ba mươi ba, số hai mươi lăm... Lạ ở chỗ những hàng chữ này cách mặt đất gần hai chục trượng, trong thành Giang Lăng chẳng có cái thang nào dài đến thế để người ta trèo lên mà viết chữ. Ai cũng cho là ngoài cách làm quăng giây từ trên mặt thành thả xuống đất cho người ngồi vào rồi rút lên lưng chừng để người ta viết chữ, không còn cách nào khác.

  Dưới chân tường cách những dòng chữ chừng mười mấy trượng, một khiếu hóa tử đang ngồi sưởi ấm dưới ánh mặt trời, cởi áo ra bắt rận, người này chính là Địch Vân. Những chữ số trên tường không cần nói cũng biết là do tay chàng đã viết ra.

  Người kéo đến cửa nam rất đông, dù là hương dân quê mùa chẳng hiểu gì về ý tứ những số mục này, nhưng thấy chuyện kỳ lạ cũng tới dòm ngó. Chỉ sau mấy giờ khắp thành Giang Lăng từ ngoài chợ cho đến trong quán trà, quán cơm, ai cũng nghị luận ồn ào về vụ này. Những kẻ hiếu kỳ ùn ùn đến cửa nam coi nhiệt náo, nhưng những chữ số mục ngoài cái đặc biệt viết trên cao quá tầm tay mọi người chẳng có chi kỳ lạ, hay ho, nên số người nhàn rỗi chỉ coi qua rồi bỏ đi còn một số hào khách giang hồ lưu lại. Những nhân vật giang hồ trong tay đều cầm một cuốn Đường Thi tuyển tập, sao lại những chữ số mục trên tường chau mày suy nghĩ rất cực nhọc.

  Địch Vân ngó thấy Tôn Quân tới nơi rồi, sau đó Thẩm Thành cũng đến ngay, lát nữa Lỗ Khôn lại mò tới. Nhưng bọn này không hiểu thứ tự những chiêu thứ trong Liên Thành Kiếm Phổ nên tuy trong tay chúng đều cầm cuốn Đường Thi tuyển tập mà không điều tra được bí mật giữa những số mục viết trên tường và kiếm chiêu trong kiếm phổ. Chúng chỉ nghe lỏm ở nơi sư phụ nói ra là cách tham tường điều bí mật cần phải nhớ thứ tự những bài thơ trong Đường Thi, mỗi chữ số thuộc về bài thơ nào mới lần ra được. Trên đời hiện nay chỉ có ba nhân vật nhờ số mục mà điều tra được những bí mật trong Liên Thành Kiếm Phổ là Vạn Chấn Sơn, Ngôn Đạt Bình và Thích Trường Phát.

  Bọn Lỗ Khôn ba người thì thào nghị luận, nhưng chúng đứng cách xa nên Địch Vân không nghe rõ chúng nói gì. Chàng thấy ba tên bàn tán một lúc rồi đi vào thành. Chẳng mấy chốc ba tên lại hóa trang rồi trở ra, một tên giả làm người bán trái cây gánh một gánh hàng, một tên trá hình người bán rau, còn một tên hóa trang làm hương dân đi cuốc đất. Ba tên này ngồi ở chân thành, chú ý dòm ngó những người qua lại.

  Địch Vân đã đoán ra bọn chúng định bụng thế nào rồi, đây là chúng đang chờ Vạn Chấn Sơn tới.
  Hồi 49:
  Cướp Bảo Tàn
  Ngộ Độc Phát Điên  Bọn Lỗ Khôn không hiểu thấu được vụ bí mật này, chúng định đi theo Vạn Chấn Sơn mới có thể tìm thấy bảo tàng, dù không đoạt nổi chúng cũng hy vọng được chia phần, chúng biết chạm trán sư phụ là nguy hiểm vô cùng, nhưng muốn đại phát tài còn sợ gì nguy hiểm.

  Bốn số đầu trong Liên Thành Kiếm Phổ đã phanh phui và đồn đại ra ngoài là những số “Bốn”, “Năm mươi mốt”, “Ba mươi ba" và "hai mươi tám” do bốn số này Vạn Chấn Sơn tìm ra bốn chữ “Giang Lăng Thành Nam”. Sau bốn số kể trên còn một xâu số mục nữa, dù kẻ ngu xuẩn tới đâu cũng nghĩ ra là bí mật trong Liên Thành Kiếm Phổ. Số người đến dưới chân tường mỗi lúc một đông, có người hóa trang để che dấu chân tướng, có người để nguyên diện mục đường hoàng tới nơi. Địch Vân đếm được bảy mươi tám người.

  Sau một lúc Bốc Viên và Phùng Thản cũng đến, hai tên sư huynh, sư đệ này không hiểu tranh chấp chuyện gì mà mặt đỏ ra đến mang tai còn thiếu thượng cẳng chân hạ cẳng tay gây cuộc ẩu đả. Nhưng sau chúng yên tĩnh lại ngồi xuống bờ hào. Địch Vân chờ đến chiều không thấy cha con họ Vạn xuất hiện. Mặt trời gác núi, chàng vẫn chẳng thấy bóng Vạn Chấn Sơn và Vạn Khuê, nhiều người nổi hung ngoác miệng ra thóa mạ Ông tổ mười tám đời nhà họ Vạn, nhất là họ chửi cha chửi mẹ Vạn Chấn Sơn.

  Trời nhá nhem tối, một người ăn mặc như kiểu thầy đồ tay cầm một mảnh giấy, một hộp mực, một cây bút lắc đầu lắc cổ đứng ghi chép những hàng chữ trên tường. Một đại hán tức bực không nơi phát tiết liền chụp lấy người đó lớn tiếng hỏi:

  – Ngươi sao những chữ này để làm gì?

  Người kia đáp:

  – Lão phu cần đến nên mới ghi chép, người ngoài không có quyền hỏi.

  Đại hán sừng sộ:

  – Lão có nói hay không? Nếu không nói là ta đánh cho mà coi.

  Hắn vung quyền lớn bằng cái bát lên đưa vào trước mũi đối phương. Thầy đồ sợ quá vội đáp:

  – Đây là... người ta bảo lão phu đến ghi chép.

  Đại hán hỏi:

  – Ai sai lão ghi chép?

  Người kia đáp:

  – Một vị ..... một vị lão tiên sinh, chẳng dấu gì... Ông bạn, chính là Vạn... Vạn Chấn Sơn lão tiên sinh, một nhân vật lừng lẫy tiếng tăm trong bản thành, ông bạn... đắc tội với lão nhân gia là không được đâu.

  Thầy đồ vừa thốt ba chữ “Vạn Chấn Sơn” ra khỏi cửa miệng mọi người liền reo ầm lên. Địch Vân cũng vui mừng khôn xiết, nhưng trong cái vui mừng có pha lẫn mối thương tâm và mối cừu hận đến cực điểm. Lão thầy đồ sợ cuống cuồng liền lật đật bỏ đi, lão nhằm hướng đông mà chạy, hơn một trăm người theo sau nhưng cách một quãng xa. Họ không thấy Vạn Chấn Sơn đến nên đi tìm kiếm lão, chỉ có lão là hiểu được vụ bí mật này, một khi phanh phui ra vụ bí mật, số đông người ỷ thế mạnh sẽ bắt buộc Vạn Chấn Sơn đi kiếm bảo tàng.

  Nhiều người ca tụng đại hán nói:

  – May lão ca là người thông minh đoán được sự việc, bọn tại hạ chẳng ai nghĩ tới Vạn Chấn Sơn không chịu ra mặt, chỉ phái người đến ghi chép sổ mục. Nếu không có lão ca thì mọi người còn đứng ở cửa thành chờ ba ngày ba đêm, khi đó Vạn Chấn Sơn đã thừa cơ lấy hết bảo tàng rồi còn gì?

  Đại hán nhơn nhơn đắc ý đáp:

  – Tại hạ thấy thầy đồ này mắt la mày lét hành động có điều khác lạ liền đoán ra lão làm chuyện gì bất hảo.

  Gã nói như là chỉ có gã là làm việc quang minh lỗi lạc.

  Bóng đêm lờ mờ, đoàn người lục đục đi trên đường sơn đạo.


  (... còn tiếp ...)
Trả lời

Quay về “Kim Dung”